Μαθήματα

Μαθήματα 1ου Εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Γραμμική ‘Αλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία MCC105 4 3 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Φυσικής Ι PLC111 3 4 Υποχρεωτικό
Μαθηματική Ανάλυση MCC103 4 6 Υποχρεωτικό
Μηχανική – Ρευστομηχανική PCC101 5 8 Υποχρεωτικό
Προγραμματισμός Η/Υ Ι CLC109 4 5 Υποχρεωτικό
Χημεία CCC207 3 4 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 2ου Εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διανυσματική Ανάλυση MCC104 4 8 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Μηχανική – Ρευστομηχανική) PLC108 3 4 Υποχρεωτικό
Θερμότητα-Κυματική-Οπτική PCC102 5 8 Υποχρεωτικό
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ – Εργαστήριο CLC110 2 4 Υποχρεωτικό
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις MCC106 4 6 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 3ου Εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Ειδικά Μαθηματικά MCC203 4 7 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική GCC307N 4 6 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ PLC211 3 4 Υποχρεωτικό
Ηλεκτρομαγνητισμός I PCC201 5 8 Υποχρεωτικό
Ηλεκτρονική ECC205 3 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 4ου Εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Εισαγωγή στην Πυρηνική – Σωματιδιακή Φυσική & Σχετικότητα PCC204 3 3 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ELC210 3 5 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Φυσικής IV PLC212 3 4 Υποχρεωτικό
Κλασική Μηχανική PCC208 5 8 Υποχρεωτικό
Κυματική PCC206 3 5 Υποχρεωτικό
Σύγχρονη Φυσική PCC202 4 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 5ου Εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Εισαγωγή στην Αστρονομία και την Αστροφυσική ACC309 3 3 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική ACC307 3 4 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Φυσικής V PLC301 3 5 Υποχρεωτικό
Θερμική και Στατιστική Φυσική PCC305 6 8 Υποχρεωτικό
Κβαντική Φυσική Ι PCC303 5 8 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 6ου Εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Ατομική και Μοριακή Φυσική EEC442N 3 5 Υποχρεωτικό
Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ PCC306 5 9 Υποχρεωτικό
Κβαντική Φυσική ΙΙ PCC302 5 9 Υποχρεωτικό
Φυσική Στερεάς Καταστάσεως PCC304 4 7 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 7ου Εξαμήνου

Κατεύθυνση: Εκτός Κατεύθυνσης Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Εισαγωγή στη Γεωφυσική NME497 3 5 Επιλογής
Πειράματα Επίδειξης Φυσικής Ι NME491 3 5 Επιλογής
Σχολική Συμβουλευτική NME493 3 5 Επιλογής
Φυσικοχημεία NME499 3 5 Επιλογής
Κατεύθυνση: Ενέργεια και Περιβάλλον Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας EEC419 3 5 Υποχρεωτικό
Ατμοσφαιρική Ρύπανση EEE423 3 5 Επιλογής
Διπλωματική Εργασία EEE425 5 10 Επιλογής
Μηχανική των Ρευστών EEC427 3 5 Υποχρεωτικό
Φυσική Ατμόσφαιρας Ι-Μετεωρολογία (+Εργαστήριο) EEC421 3 5 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Αναλογικά Ηλεκτρονικά ELC475 3 5 Υποχρεωτικό
Διπλωματική εργασία ELE485 5 10 Επιλογής
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ELE483 3 5 Επιλογής
Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων ELC471 3 5 Υποχρεωτικό
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ELC470 3 5 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Αστροφυσική Ι TAC447 3 5 Υποχρεωτικό
Διπλωματική εργασία TAE467 5 10 Επιλογής
Δυναμικά Συστήματα & Πολυπλοκότητα TAE463 3 5 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Κβαντομηχανικής και Εφαρμογών Κβαντικής Φυσικής TAE469 3 5 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής TAE503 3 5 Επιλογής
Εργαστηριακή Αστρονομία TAE451 3 5 Επιλογής
Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων TAC445 3 5 Υποχρεωτικό
Υπολογιστική Φυσική TAC449 3 5 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Φυσικής Υλικών Τεχνολογίας Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική Εργασία MSE417 5 10 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως MSC401 3 5 Υποχρεωτικό
Επιστήμη των Υλικών MSC407 3 5 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών MSC409 3 5 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Φωτονική Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Αρχές Λειτουργίας των Laser PHC435 3 5 Υποχρεωτικό
Διπλωματική εργασία PHE439 5 10 Επιλογής
Εφαρμοσμένη οπτική PHC433 3 5 Υποχρεωτικό
Οπτικοηλεκτρονική PHC431 3 5 Υποχρεωτικό

Μαθήματα 8ου Εξαμήνου

Κατεύθυνση: Εκτός Κατεύθυνσης Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Γενική Βιολογία NME495 3 6 Επιλογής
Διδακτική της Φυσικής ΝΜΕ 494 3 6 Επιλογής
Ιατρική Φυσική NME500 3 6 Επιλογής
Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών ΝΜΕ504 3 6 Επιλογής
Πειράματα Επίδειξης Φυσικής ΙΙ NME492 3 6 Επιλογής
Πρακτική Άσκηση NME502 0 5 Επιλογής
Κατεύθυνση: Ενέργεια και Περιβάλλον Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική Εργασία EEE425 4 6 Επιλογής
Εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EEC424 3 6 Υποχρεωτικό
Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας EEE430 3 6 Επιλογής
Υπολογιστική Ρευστομηχανική EEE426 3 6 Επιλογής
Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ (+Εργαστήριο) EEE428 3 6 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική εργασία ELE485 4 6 Επιλογής
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Μικροϋπολογιστών ELC473 3 6 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών ELE474 3 6 Επιλογής
Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ELE481 3 6 Επιλογής
Μικροηλεκτρονική ELE478 3 6 Επιλογής
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ELC472 3 6 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Αστροφυσική ΙΙ TAE454 3 6 Επιλογής
Γενική Θεωρία της Σχετικότητας ΤΑΕ452 3 6 Επιλογής
Διπλωματική εργασία TAE467 4 6 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Μηχανικής TAE506 3 6 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πεδίων TAE458 3 6 Επιλογής
Εργαστηριακή Αστροφυσική TAE450 3 6 Επιλογής
Κοσμολογία TAC446 3 6 Υποχρεωτικό
Μοντέρνα Φυσική TAC448 3 6 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Φυσικής Υλικών Τεχνολογίας Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική Εργασία MSE417 4 6 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής MSE402 3 6 Επιλογής
Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής MSE406 3 6 Επιλογής
Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών MSE404 3 6 Επιλογής
Κατεύθυνση: Φωτονική Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική εργασία PHE439 4 6 Επιλογής
Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική PHE436 3 6 Επιλογής
Εφαρμογές των Lasers (και Εργαστηριακές Ασκήσεις Λέιζερ) PHE438 3 6 Επιλογής
Οπτικές ίνες-οπτικές τηλεπικοινωνίες PHE440 3 6 Επιλογής

Go to Top