Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών2021-12-22T10:29:04+03:00

Το  Πρόγραμμα Προπτυχιακών του Σπουδών (ΠΠΣ)  του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο Σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη από 11-02-2021 έως 10-02-2025.

Go to Top