Φυσικοχημεία

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος NME499
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

A. Κολιαδήμα (Τμήμα
Χημείας)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Διδακτικά βιβλία:
1)«Φυσικοχημεία», Γ. Καραϊσκάκη, εκδ. Π. Τραυλός , Αθήνα 1998.
2) «Φυσικοχημεία», P. W. Atkins, Τόμοι 1 & 2, Παν/κές Εκδ. Κρήτης

Περιγαφή Μαθήματος

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Ιδιότητες μειγμάτων και διαλυμάτων. Θερμοδυναμική και Θερμοχημεία. Χημική ισορροπία. Κινητική χημικών αντιδράσεων. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Ηλεκτροχημική κινητική.

Go to Top