Διοίκηση – Τομείς – Επιτροπές

Διοίκηση – Τομείς – Επιτροπές2023-10-24T09:00:14+03:00

Οργάνωση

Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από Σχολές που καλύπτουν ένα σύνολο συγγενών επιστημών. Κάθε Σχολή διαιρείται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε ένα ενιαίο πτυχίο.

Το Τμήμα Φυσικής όπως και κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου διαιρείται σε Τομείς. Κάθε τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Στον Τομέα, Τμήμα ή Σχολή, ανήκουν Εργαστήρια, που η λειτουργία τους διέπεται από εσωτερικό κανονισμό.

Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.
Η Γενική Συνέλευση του Τομέα εκλέγει το Διευθυντή του Τομέα με θητεία ενός έτους ο οποίος συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος.

Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, που εκλέγεται από τη Γ.Σ. του Τομέα με διετή θητεία.

Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.
Η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται από το ισχύον νομικό. Στη Συνέλευση του Τμήματος προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος, που εκλέγεται (μαζί με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο) από Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα όπως ο νόμος ορίζει.

Ένα άλλο ολιγομελές διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος και τους Διευθυντές των Τομέων.

Όργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση, η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας.
Ο Κοσμήτορας εκλέγεται από εκλεκτορικό σώμα, που απαρτίζεται από το σύνολο των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή των Προέδρων των τμημάτων που ανήκουν στη Σχολή.

Διοίκηση

Διοικητική Δομή Τμήματος Φυσικής
Πρόεδρος Ανδρέας Καζαντζίδης
Αναπληρωτής πρόεδρος Κώστας Ψυχαλίνος
Τομείς Διευθυντές Τομέων
Εφαρμοσμένης Φυσικής Ιωάννης Κιουτσούκης
Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής,
Αστρονομίας και Αστροφυσικής
Χάρης Αναστόπουλος
Φυσικής της Συμπυκνωμένης Υλης Δημήτρης Αναστασόπουλος
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Μιχάλης Φακής
Γραμματεία
Γραμματέας Θέκλη Πέττα
Υπολογιστικό Κέντρο
Υπέυθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Θωμάς Αργυρέας
Go to Top