Κυματική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PCC206
Εξάμηνο 4ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

Δ. Κοτοπούλης

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1. Κύματα και Ταλαντώσεις, του K. U. Ingard, Εκδόσεις ΕΜΠ.
2. Φυσική των Ταλαντώσεων και των Κυμάτων, του H. J. Pain, Εκδόσεις Συμμετρία (Μετάφραση ΕΜΠ)
3. Vibrations and Waves, French A. P.
4. ΚΥΜΑΤΙΚΗ, του F. S. Crawford, Τόμος ΙΙΙ της Σειράς Γενικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Berkeley, Εκδόσεις ΕΜΠ.

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η συστηματική κατανόηση του κοινού εννοιολογικού πλαισίου και του μαθηματικού φορμαλισμού των κυματικών φαινομένων της φυσικής.

Δεξιότητες
Η απόκτηση ικανότητας περιγραφής, ανάλυσης και διερεύνησης των διαφόρων κυματικών φαινομένων της φυσικής.

Προαπαιτήσεις
Γενική Φυσική, Μιγαδικοί αριθμοί, Διαφορικές εξισώσεις.

Περιεχόμενα Μαθήματος
1. Απλή και αποσβενόμενη απλή αρμονική κίνηση
2. Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις.
3. Συζευγμένες ταλαντώσεις.
4. Εγκάρσια και Διαμήκη Κύματα.
5. Κύματα σε περισσότερες από μια διαστάσεις.
6. Κύματα σε γραμμές μεταφοράς.
7. Πόλωση.
8. Κύματα στην Οπτική. Συμβολή και περίθλαση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
1. Παραδοσιακές παραδόσεις στο μαυροπίνακα και παρουσιάσεις σε Power Point.
2. Προσομοιώσεις πειραμάτων κυματικής σε ΗΥ (ιστοσελίδα Αναπ. Καθηγητή Ι. Κοσμόπουλου).

Μέθοδος αξιολόγησης
Γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική

Χρήσιμα links:

Κυματική 

Go to Top