Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος EEE430
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1995/
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1. Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος, Σημειώσεις μαθήματος «Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας» Εκδ. Παν/μίου Πατρών
2. Π. Γιαννούλης «Νέες Πηγές Ενέργειας» Εκδ. Παν/μίου Πατρών
3. Η. Λιώκη – Λειβαδά, Μ. Ασημακοπούλου «Ήπιες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Εκδ. Συμμετρία, 2014
4. Β. Μπιτζιώνης, Δ. Μπιτζιώνης «Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια, Θεωρία και Εφαρμογές» Εκδ. Τζιόλα, 2014
5. S.A. Kalogirou, Solar Energy Engineering, Processes and Systems (2nd edition), Academic Press, 2013
6. J. A. Duffie and W. A. Beckman, “Solar Engineering of Thermal Processes”, Wiley, 2013
7. Δ. Καραμάνης “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” Εκδ. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2022

Περιγαφή Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια να γνωρίσει τα διάφορα συστήματα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας μέσω της μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια ή σε θερμότητα, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους. Πιο συγκεκριμένα, στα Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας περιλαμβάνονται εκτός των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των ηλιακών συλλεκτών και πληθώρα άλλων, όπως: η ηλιακή καμινάδα, τα ηλιακά ξηραντήρια και αποστακτήρια, οι ηλιακές λίμνες, τα διάφορα είδη συγκεντρωτικών συστημάτων (ηλιακός πύργος, παραβολικός δίσκος, κυλινδροπαραβολικά συστήματα και συστήματα με γραμμικούς ανακλαστήρες τύπου Fresnel), τα φωτοηλεκτροχημικά κελιά, αλλά και διάφορα είδη υβριδικών συστημάτων.

Go to Top