Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής

Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής2021-06-06T19:34:27+03:00

Ο Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής ασχολείται με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων της σύγχρονης Φυσικής. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Παρατηρησιακή αστροφυσική,
  • Θεωρητική και υπολογιστική αστροφυσική,
  • Κλασσική μηχανική,
  • Μηχανική ρευστών,
  • Φυσική στοιχειωδών σωματιδίων,
  • Κοσμολογία,
  • Κβαντική θεμελίωση και κβαντική πληροφορική,
  • Θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές,
  • Γενική σχετικότητα και κβαντική Βαρύτητα,
  • Υπολογιστική φυσική.

Ο τομέας είναι υπεύθυνος της ομώνυμης κατεύθυνσης στο 4ο έτος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και της ειδίκευσης “Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική” στο ΜΠΣ “Προχωρημένες σπουδές στη Φυσική

Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στις ακόλουθες σελίδες.

-Εργαστήριο Αστρονομίας Astronomy Laboratory http://www.astro.upatras.gr

-Ομάδα Θεωρητικής και Υπολογιστικής Αστροφυσικής http://www.astro.upatras.gr/el/astrotheory/

Go to Top