Διπλωματική εργασία

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PHE439
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 4
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Περιγαφή Μαθήματος

αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου

Go to Top