Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις2021-06-18T15:40:30+03:00
Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής
 1. De Backer, H., P. Koepke, A. Bais, X. de Cabo,T. Frei, D. Gillotay, C. Haite, A. Heikkilα, A. Kazantzidis, T. Koskela, E. Kyrφ, B. Lapeta, J. Lorente, K. Masson, B. Mayer, H. Plets, A. Redondas, A. Renaud, G. Schauberger, A. Schmalwieser, H. Schwander and K. Vanicek, Comparison of measured and modelled UV indices for the assessment of health risksMeteorological Applications, vol. 8, 267-277, 2001
 2. A. Kazantzidis, D. S. Balis, A. F. Bais, S. Kazadzis, E. Galani, E. Kosmidis and M. Blumthaler, Comparison of model calculations with spectral UV measurements during the SUSPEN campaign: the effect of aerosolsJournal of Atmospheric Sciences, 1529-1539, 2001
 3. A.R.Webb, A.F.Bais, M.Blumthaler, G-P. Gobbi, A.Kylling, R.Schmitt, S.Thiel, F.Barnaba, T. Danielsen, W.Junkermann, A.Kazantzidis, P.Kelly, R.Kift, G.L.Liberti, M.Misslbeck, B.Schallhart, J.Schreder, and C.Topaloglou, Measuring Spectral Actinic Flux and Irradiance: Experimental Results from the Actinic Flux Determination from Measurements of Irradiance (ADMIRA) projectournal of Atmospheric and Oceanic Technology, vol. 19, 1049-1062, 2002
 4. A. Kylling, A. R. Webb, A. F. Bais, M. Blumthaler, R. Schmitt, S. Thiel, A. Kazantzidis, R. Kift, M. Misslbeck, B. Schallart, J. Shreder, C. Topaloglou, S. Kazadzis and J. Rimmer, Actinic flux determination from measurements of irradianceJournal of Geophysical Research, vol. 108, No D16, 4506, 2003
 5. D.S. Balis, V. Amiridis, C. Zerefos, E. Gerasopoulos, M. Andreae,P. Zanis, A. Kazantzidis, S. Kazadzis and A. Papayannis, Raman lidar and sunphotometric measurements of aerosol optical properties over Thessaloniki, Greece during biomass burning episodeAtmospheric Enviroment, vol. 37, 4529-4538, 2003
 6. S. Kazadzis, C. Topaloglou, A.F. Bais, M. Blumthaler, D. Balis, A. Kazantzidis, B. Schallhart,, Actinic flux and O1 photolysis frequencies retrieved from spectral measurements of irradiance at Thessaloniki, Greece Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 4, 2215-2226, 2004
 7. D. S. Balis, V. Amiridis, C. Zerefos, A. Kazantzidis, S. Kazadzis, A. F. Bais, C. Meleti, A. Papayannis, V. Matthias, and H. Dier, Study of the effect of different type of aerosols on UV-B radiation from measurements during EARLINETAtmospheric Chemistry and Physics., 4, 1-15, 2004
 8. A.F. Bais, A. Kazantzidis, S. Kazadzis, D. Balis,C. S. Zerefos, C.Meleti, Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurementsAtmospheric Environment, vol. 39, 1093-1102, 2005
 9. Α. Kazantzidis, A.F. Bais, D.S. Balis, E. Kosmidis and C.S. Zerefos, Sensitivity of solar UV radiation to ozone and temperature profiles at Thessaloniki (40.5 N, 23 E), GreeceJournal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, vol. 67, 1321–1330, 2005
 10. Α. Kazantzidis, A. F. Bais, J. Grobner, J. R. Herman, S. Kazadzis,1N. Krotkov, E. Kyro, P. N. den Outer, K. Garane, P. Gorts, K. Lakkala, C. Meleti, H. Slaper, R. B. Tax, T. Turunen and C. S. Zerefos, Comparison of satellite-derived UV irradiances with ground-based measurements at four European stationsJournal of Geophysical Research, 111, D13207, 2006
 11. K. Garane, A. F. Bais, S. Kazadzis, A. Kazantzidis and C. Meleti, Monitoring of UV spectral irradiance at Thessaloniki (1990–2005): data re-evaluation and quality controlAnnales Geophysicae, 24, 1-14, 2006
 12. Zerefos C.S., V. T. Gerogiannis, D. Balis, S. C. Zerefos, and A. Kazantzidis, Atmospheric effects of volcanic eruptions as seen by famous artists and depicted in their paintingsAtmospheric Chemistry and Physics, 7, 4027-4042, 2007
 13. A. Kazantzidis, A. F. Bais, C. Emde, S. Kazadzis, and C. S. Zerefos, Attenuation of global ultraviolet and visible irradiance over Greece during the total solar eclipse of 29 March 2006Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 5959-5969, 2007
 14. Kazadzis S., A. Bais, M. Blumthaler, A. Webb, N. Kouremeti, R. Kift, B. Schallhart and A. Kazantzidis, Effects of total solar eclipse of 29 March 2006 on surface radiationAtmospheric Chemistry and Physics, 7, 5775-5783, 2007
 15. U. Feister, J. Junk, M. Woldt, A. Bais, A. Helbig, M. Janouch, W. Josefsson, A. Kazantzidis, A. Lindfors, P. N. den Outer, and H. Slaper, Long-term solar UV radiation reconstructed by ANN modelling with emphasis on spatial characteristics of input datatmospheric Chemistry and Physics, 8, 3107-3118, 2008
 16. S. Kazadzis, N. Kouremeti, A.F. Bais, A. Kazantzidis, Aerosol forcing efficiency in the UVA region from spectral solar irradiance measurements at an urban environmentAnnales Geophysicae, 27, 2515-2522, 2009
 17. A. Kazantzidis, A. F. Bais, M.M. Zempila, S. Kazadzis, P.N. den Outer, T. Koskela and H. Slaper, Calculations of the human vitamin D exposure from UV spectral measurements at three European stationsPhotochem. Photobiol. Sci., 8, 45-51, 2009
 18. K. Tourpali, A. F. Bais, A. Kazantzidis, C. S. Zerefos, H. Akiyoshi, J. Austin, C. Bruhl, N. Butchart, M. P. Chipperfield, M. Dameris, M. Deushi, V. Eyring, M. A. Giorgetta, D. E. Kinnison, E. Mancini, D. R. Marsh, T. Nagashima, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, K. Shibata, and W. Tian, Clear sky UV simulations in the 21st century based on ozone and temperature projections from Chemistry-Climate ModelsAtmospheric Chemistry and Physics., 9, 1165-1172, 2009
 19. A. Kazantzidis, A. F. Bais, M.M. Zempila, C. Meleti, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, Evaluation of ozone column measurements over Greece with NILU-UV multi-channel radiometersInternational Journal of Remote Sensing, 30, 4273-4281, 2009
 20. S. Kazadzis, A.F. Bais, D. Balis, N. Kouremeti, M.M. Zempila, A. Arola, E. Giannakaki, V. Amiridis, A. Kazantzidis, Spatial and temporal UV irradiance and aerosol variability within the area of an OMI satellite pixelAtmospheric Chemistry and Physics, 9, 4593-4601, 2009
 21. den Outer, P. N., Slaper, H., Kaurola, J., Lindfors, A., Kazantzidis, A., Bais, A. F., Feister, U., Junk, J., Janouch, M., Josefsson, W., Reconstructing of erythemal radiation levels in Europe for the last 4 decadesJournal of Geophysical Research, 115, D10102, 2010
 22. A. Kazantzidis, K. Tourpali, A. F. Bais, Variability of cloud-free ultraviolet dose rates on global scale due to modeled scenarios of future ozone recoveryPhotochemistry and Photobiology, 86(1), 117-122, 2010
 23. A. Kazantzidis, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, Effects of cirrus cloudiness on solar irradiance in four spectral bandsAtmospheric Research, 102, 452–459, 2011
 24. A. F. Bais, K. Tourpali, A. Kazantzidis, H. Akiyoshi, S. Bekki, P. Braesicke, M. P. Chipperfield, M. Dameris, V. Eyring, H. Garny, D. Iachetti, P. Jöckel, A. Kubin, U. Langematz, E. Mancini, M. Michou, O. Morgenstern, T. Nakamura, P. A. Newman, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, T. G. Shepherd, K. Shibata, W. Tian, and Y. Yamashita, Projections of UV radiation changes in the 21st century: impact of ozone recovery and cloud effectsAtmospheric Chemistry and Physics, 11, 7533–7545, 2011
 25. A. Kazantzidis, P. Tzoumanikas, A.F. Bais. S. Fotopoulos, G. Economou, Cloud detection and classification with the use of whole-sky ground-based imagesAtmospheric Research, 113, 80-88, 2012
 26. E. Nikitidou and A. Kazantzidis, On the differences of ultraviolet and visible irradiance calculations in the Mediterranean basin due to model- and satellite-derived climatologies of aerosol optical propertiesInternational Journal of Climatology, doi:10.1002/joc.3638, 2012
 27. A. Zagouras, A. Kazantzidis, E. Nikitidou, A.A. Argiriou, Determination of measuring sites of solar irradiance, based on cluster analysis of satellite-derived cloud estimationsSolar Energy, 97, 1-11, 2013
 28. A. van Dijk, H. Slaper. P.N. den Outer, O. Morgensten, P. Braesicke, J.A. Pyle, H. Garny, A. Stenke, M. Dameris, A. Kazantzidis, K. Tourpali, A.F. Bais, , Skin cancer risks avoided by the Montreal Protocol-worldwide modeling integrating coupled climate-chemistry models with a risk model for UVPhotochemistry and Photobiology, 89, 234-246, 2013
 29. E. Nikitidou, A. Kazantzidis, V. De Bock, H. De Backer, The aerosol forcing efficiency in the UV region and the estimation of single scattering albedo at a typical West European siteAtmospheric Environment, 69, 313-320, 2013
 30. L. Vuilleumier, M. Hauser, C. Félix, F. Vignola, P. Blanc, A. Kazantzidis, B. Calpini, Accuracy of ground surface broadband shortwave radiation monitoringJournal of Geophysical Research, 10.1002/2014JD022335, 2014
 31. M.C. Kotti, A.A. Argiriou, A. Kazantzidis, Estimation of direct normal irradiance from measured global and corrected diffuse horizontal irradianceEnergy, 70, 382-392, 2014
 32. 30. Further evidence of important environmental information content in red-to-green ratios as depicted in paintings by great masters, Further evidence of important environmental information content in red-to-green ratios as depicted in paintings by great mastersAtmospheric Chemistry and Physics, 14, 2987-3-15, 2014
 33. E. Nikitidou, A. Kazantzidis, V. Salamalikis, The aerosol effect on direct normal irradiance in Europe under clear skiesRenewable Energy, 68, 475-484, 2014
 34. A. Kazantzidis, A. Smedley, R. Kift, J. Rimmer, J.L. Berry, L.E. Rhodes, A.R. Webb, A modelling approach to determine how much UV radiation is available across UK and Ireland for health risk and benefit studiesPhotochem. Photobiol. Sci., 14, 1073-1081, 2015
 35. K. D. Cashman, A. Kazantzidis, A.R. Webb, and M. Kiely, An Integrated Predictive Model of Population Serum 25-Hydroxyvitamin D for Application in Strategy Development for Vitamin D Deficiency PreventionThe Journal of Nutrition, doi: 10.3945/jn.115.217968, 2015
 36. S. Wacker, J. Groebner, C. Zysset, L. Diener, P. Tzoumanikas, A. Kazantzidis, L. Vuilleumier, R. Stockli, S. Nyeki, N. Kampfe, Cloud observations in Switzerland using hemispherical sky camerasJournal of Geophysical Research, 120(2), 695-707, 2015
 37. E. Nikitidou, A. Kazantzidis, P.Tzoumanikas, V. Salamalikis, A.F. Bais, Retrieval of surface solar irradiance, based on satellite-derived cloud information, in GreeceEnergy, 90, 776-783, 2015
 38. E. Proestakis, S. Kazadzis, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A. Kazantzidis, 40. Lightning activities and aerosols in the Mediterranean regionAtmospheric Research, 170, 66-75, 2016
 39. P. Tzoumanikas, E. Nikitidou, A.F. Bais, A. Kazantzidis, 41. The effect of clouds on surface solar irradiance, based on data from an all-sky imaging systemRenewable Energy, 95, 314-322, 2016
 40. I. Kioutsioukis, A. de Meij, H. Jakobs, E. Katragkou, J.F. Vinuesa, A. Kazantzidis, High resolution WRF ensemble forecasting for irrigation: multi-variable evaluationAtmospheric Research, 167, 156-174, 2016
 41. M.M. Zempila, T.M. Giannaros, A.F. Bais, D. Melas. A. Kazantzidis, Εvaluation of WRF shortwave radiation parameterizations in predicting Global Horizontal Irradiance in GreeceRenewable Energy, 86, 831-840, 2016
 1. Kollas N, Gewehr S, Kioutsioukis I, Empirical dynamic modelling and enhanced causal analysis of short-length Culex abundance timeseries with vector correlation metrics, Scientific Reports, 14, 3597,  https://doi.org/10.1038/s41598-024-54054-4, 2024
 2. Siouti E, Skyllakou K, Kioutsioukis I, Patoulias D, Apostolopoulos ID, Fouskas G, Pandis SN. Prediction of the Concentration and Source Contributions of PM2.5 and Gas-Phase Pollutants in an Urban Area with the SmartAQ Forecasting System, Atmosphere, 15(1):8, https://doi.org/10.3390/atmos15010008, 2024
 3. Vasilakopoulou C, Matrali A, Skyllakou K, Georgopoulou M, Aktypis A, Florou K, Kaltsonoudis C, Siouti E, Kostenidou E,  Blaziak A, Nenes A, Papagiannis S, Eleftheriadis K, Patoulias D, Kioutsioukis I, Pandis S, Rapid transformation of wildfire emissions to harmful background aerosol, npj Climate and Atmospheric Science, 6, 218, https://doi.org/10.1038/s41612-023-00544-7, 2023
 4. Ferraccioli F, Riccetti N, Fasano A, Mourelatos S, Kioutsioukis I, Stilianakis N, Effects of climatic and environmental factors on mosquito population inferred from West Nile virus surveillance in Greece, Scientific Reports, 13, 18803, https://doi.org/10.1038/s41598-023-45666-3, 2023
 5. Pappa A, Siouti S, Pandis SN, Kioutsioukis I, High-resolution WRF forecasts in the SmartAQ system: Evaluation of the meteorological forcing used for PMCAMx predictions in an urban area, Atmospheric Research, 296, 107041, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2023.107041, 2023
 6. Siouti E, Kilafis K, Kioutsioukis I, Pandis SN, Simulation of the influence of residential biomass burning on air quality in an urban area, Atmospheric Environment, 309, 119897, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2023.119897, 2023
 7. Pappa A, Theodoropoulos I, Galmarini S, Kioutsioukis I, Analog versus multi-model ensemble forecasting: A comparison for renewable energy resources, Renewable Energy, 205, 563-573, https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.01.030, 2023
 8. Dinkelacker BT, Garcia Rivera P, Kioutsioukis I, Adams PJ, Pandis SN, Evaluation of high-resolution predictions of fine particulate matter and its composition in an urban area using PMCAMx-v2.0, Geoscientific Model Development, 15, 8899–8912, https://doi.org/10.5194/gmd-15-8899-2022, 2022
 9. Fasano A, Riccetti N, Angelou A, Gomez‐Ramirez J, Ferraccioli F, Kioutsioukis I, Stilianakis NI, An epidemiological model for mosquito host selection and temperature-dependent transmission of West Nile virus, Scientific Reports, 12, 19946, 2022
 10. Markantonis I, Vlachogiannis D, Sfetsos A, Kioutsioukis I, Investigation of the extreme wet–cold compound events changes between 2025–2049 and 1980–2004 using regional simulations in Greece, Earth System Dynamics, 13, 1491–1504, 2022
 11. Siouti E, Skyllakou K, Kioutsioukis I, Patoulias D, Fouskas G, Pandis SNDevelopment and Application of the SmartAQ High-Resolution Air Quality and Source Apportionment Forecasting System for European Urban AreasAtmosphere, 13, 1693, 2022
 12. Rivera PG, Dinkelacker B, Kioutsioukis I, Adams PJ, Pandis SN, Source-Resolved Variability of Fine Particulate Matter and Human Exposure in an Urban AreaAtmospheric Chemistry and Physics, 22, 2011-2027, 2022
 13. Skyllakou K, Rivera PG, Dinkelacker B, Karnezi E, Kioutsioukis I, Hernandez C, Adams PJ, Pandis SN, Changes in PM2.5 concentrations and their sources in the US from 1990 to 2010, Atmospheric Chemistry and Physics, 21, 17115–17132, 2021
 14. Galmarini S, Makar P, Clifton OE, Hogrefe C, Bash JO, Bellasio R, Bianconi R, Bieser J, Butler T, Ducker J, Flemming J, Hodzic A, Holmes CD, Kioutsioukis I, Kranenburg R, Lupascu A, Perez-Camanyo JL, Pleim J, Ryu Y-H, San Jose R, Schwede D, Silva S, Wolke R, Technical note: AQMEII4 Activity 1: Evaluation of wet and dry deposition schemes as an integral part of regional-scale air quality models, Atmospheric Chemistry and Physics, 21, 15663-15697, 2021
 15. Angelou A, Kioutsioukis I, Stilianakis N, A climate-dependent spatial epidemiological model for the transmission risk of West Nile virus at local scale, One Health, 13: 100330, 2021
 16. Siouti E, Skyllakou K, Kioutsioukis I, Ciarelli G, Pandis S, Simulation of the cooking organic aerosol concentration variability in an urban areaAtmospheric Environment, 265: 118710, 2021
 17. Pappa A, Kioutsioukis I, Forecasting Particulate Pollution in an Urban Area: From Copernicus to Sub-Km Scale, Atmosphere, 12: 881, 2021
 18. Roukounakis N, Katsanos D, Briole P, Elias P, Kioutsioukis I, Argiriou A, Retalis A, Use of GNSS Tropospheric Delay Measurements for the Parameterization and Validation of WRF High-Resolution Re-Analysis over the Western Gulf of Corinth, Greece: The PaTrop Experiment, Remote Sensing, 13: 1898, 2021
 19. Roukounakis N, Elias P, Briole P, Katsanos D, Kioutsioukis I, Argiriou A, Retalis A, Tropospheric correction of Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar interferograms using a high-resolution weather model validated by GNSS measurements, Remote Sensing, 13: 2258, 2021
 20. Solomou ES, Pappa A, Kioutsioukis I, Poupkou A, Liora N, Kontos S, Giannaros C, Melas D, Analog Ensemble technique to post-process WRF-CAMx ozone and particulate matter forecasts, Atmospheric Environment, 256: 118439, 2021
 21. Kioutsioukis I, Stilianakis N, On the Transmission Dynamics of SARS-CoV-2 in a Temperate ClimateInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 18: 1660, 2021
 22. Kioutsioukis I, Stilianakis N, Assessment of West Nile virus transmission risk from a weather-dependent epidemiological model and a global sensitivity analysis frameworkActa Tropica, 193: 129-141, 2019
 23. Parselia E, Kontoes C, Tsouni A, Hadjichristodoulou C, Kioutsioukis I, Magiorkinis G, Stilianakis N, Satellite Earth Observation data in epidemiological modeling of malaria, dengue and West Nile Virus: A scoping reviewRemote Sensing, 11, 1862, 2019
 24. Im U, Brandt J, Geels C, Hansen KM, Christensen JH, Andersen MS, Solazzo E, Kioutsioukis I, Alyuz U, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Bianconi R, Bieser J, Colette A, Curci G, Farrow A, Flemming J, Fraser A, Jimenez-Guerrero P, Kitwiroon N, Liang CK, Nopmongcol U, Pirovano G, Pozzoli L, Prank M, Rose R, Sokhi R, Tuccella P, Unal A, Vivanco MG, West J, Yarwood G, Hogrefe C, Galmarini S, Assessment and economic valuation of air pollution impacts on human health over Europe and the United States as calculated by a multi-model ensemble in the framework of AQMEII3Atmospheric Chemistry and Physics, 18: 5967-5989, 2018
 25. Astitha M, Kioutsioukis I, Fisseha GA, Bianconi R, Bieser J, Christensen JH, Cooper OR, Galmarini S, Hogrefe C, Im U, Johnson B, Liu P, Nopmongcol U, Petropavlovskikh I, Solazzo E, Tarasick DW, and Yarwood G, Seasonal ozone vertical profiles over North America using the AQMEII3 group of air quality models: model inter-comparison and stratospheric intrusionsAtmospheric Chemistry and Physics, 18: 13925-13945, 2018
 26. Galmarini S, Kioutsioukis I, Solazzo E, Alyuz U, Balzarini A, Bellasio R, Benedictow AMK, Bianconi R, Bieser J, Brandt J, Christensen JH, Colette A, Curci G, Davila Y, Dong X, Flemming J, Francis X, Fraser A, Fu J, Henze DK, Hogrefe C, Im U, Garcia Vivanco M, Jiménez-Guerrero P, Jonson JE, Kitwiroon N, Manders A, Mathur R, Palacios-Peña L, Pirovano G, Pozzoli L, Prank M, Schultz M, Sokhi RS, Sudo K, Tuccella P, Takemura T, Sekiya T and Unal A, Two-scale multi-model ensemble: is a hybrid ensemble of opportunity telling us more?Atmospheric Chemistry and Physics, 18: 8727-8744, 2018
 27. Kioutsioukis Ι, de Meij Α, Jakobs Η, Katragkou Ε, Vinuesa J-F, Kazantzidis A, High resolution WRF ensemble forecasting for irrigation: Multi-variable evaluationAtmospheric Research, 167: 156-174, 2016
 28. Kioutsioukis I, Im U, Solazzo E, Bianconi R, Badia A, Balzarini A, Baró R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, Van Der Gon HD, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jiménez-Guerrero P, Hirtl M, Jorba O, Manders-Groot A, Neal L, Pérez JL, Pirovano G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi RS, Syrakov D, Tuccella P, Werhahn J, Wolke R, Hogrefe C, Galmarini S, Insights into the deterministic skill of air quality ensembles from the analysis of AQMEII dataAtmospheric Chemistry and Physics, 16: 15629-15652, 2016
 29. Im U, Bianconi R, Solazzo E, Kioutsioukis I, Badia A, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jimenez-Guerrero P, Hirtl M, Hodzic A, Honzak L, Jorba O, Knote C, Kuenen J, Makar P, Manders-Groot A, Neal L, Perez J, Pirovano G, Pouliot G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi R, Syrakov D, Torian A, Tuccella P, Werhahn J, Wolke R, Yahya K, Zabkar R, Zhang Y, Zhang J, Hogrefe C, Galmarini S, Evaluation of operational on-line-coupled regional air quality models over Europe and North America in the context of AQMEII phase 2. Part I: OzoneAtmospheric Environment, 115: 404-420, 2015
 30. Im U, Bianconi R, Solazzo E, Kioutsioukis I, Badia A, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, van der Gon H, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jimenez-Guerrero P, Hirtl M, Hodzic A, Honzak L, Jorba O, Knote C, Makar P, Manders-Groot A, Neal L, Perez J, Pirovano G, Pouliot G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi R, Syrakov D, Torian A, Tuccella P, Wang K, Werhahn J, Wolke R, Zabkar R, Zhang Y, Zhang J, Hogrefe C, Galmarini S, Evaluation of operational online-coupled regional air quality models over Europe and North America in the context of AQMEII phase 2. Part II: Particulate matterAtmospheric Environment , 115: 421-441, 2015
 31. Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis D, Markakis K, Poupkou A, Katragkou E, Kioutsioukis I, Melas D, Boersma KF, van Roozendael M, Identification of surface NOx emission sources on a regional scale using OMI NO2Atmospheric Environment, 101: 82-93, 2015
 32. Kioutsioukis I and Galmarini S, De praeceptis ferentis: good practice in multi-model ensemblesAtmospheric Chemistry and Physics, 14: 11791–11815, 2014
 33. Galmarini S, Kioutsioukis I, Solazzo E, E pluribus unum: ensemble air quality predictionsAtmospheric Chemistry and Physics, 13: 7153-7182, 2013
 34. Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis DS, Kioutsioukis I, Poupkou A, Katragkou E, Melas D, Boersma KF, van Roozendael M, Evaluation of high resolution simulated and OMI retrieved tropospheric NO2 column densities over South-Eastern EuropeAtmospheric Research, 122: 55-66, 2013
 35. Solazzo E, Riccio A, Kioutsioukis I, Galmarini S, Pauci ex tanto numero: reducing redundancy in multi-model ensemblesAtmospheric Chemistry and Physics, 13: 8315-8333, 2013
 36. Zyryanov D, Foret G, Eremenko M, Beekmann M, Cammas JP, D’Isidoro M, Elbern H, Flemming J, Friese E, Kioutsioukis I, Maurizi A, Melas D, Meleux F, Menut L, Moinat P, Peuch V-H, Poupkou A, Razinger M, Schultz M, Stein O, Suttie AM, Valdebenito A, Zerefos C, Dufour G, Bergametti G, Flaud J-M, 3-D evaluation of tropospheric ozone simulations by an ensemble of regional Chemistry Transport ModelAtmospheric Chemistry and Physics, 12: 3219-3240, 2012
 37. Kukkonen J, Olsson T, Schultz DM, Baklanov A, Klein T, Miranda AI, Monteiro A, Hirtl M, Tarvainen V, Boy M, Peuch V-H, Poupkou A, Kioutsioukis I, Finardi S, Sofiev M, Sokhi R, Lehtinen K, Karatzas K, San José R, Astitha M, Kallos G, Schaap M, Reimer E, Jakobs H, Eben K, A review of operational, regional-scale, chemical weather forecasting models in EuropeAtmospheric Chemistry and Physics, 12: 1-87, 2012
 38. Ebel A, Melas D, Ganev K, Banja M, Sandu I, Friese E, Giannaros T, Jakobs H, Kioutsioukis I, Markakis K, Memmesheimer M, Miloshev N, Pescaru V, Poupkou A, Assessment of Impacts and Risks of Air Pollution Applying Two Strategies of Numerical Chemistry Transport ModellingJournal of Environmental Protection, 3: 26-40, 2012z
 39. Katragkou E, Zanis P, Kioutsioukis I, Tegoulias I, Melas D, Krüger BC, Coppola E, Future climate change impacts on summer surface ozone from regional climate-air quality simulations over EuropeJournal of Geophysical Research, 116, D22307, doi:10.1029/2011JD015899, 2011
 40. Poupkou A, Giannaros T, Markakis K, Kioutsioukis I, Curci G, Melas D, Zerefos C, A model for European Biogenic Volative Organic Compounds Emissions: Software Development and First ValidationEnvironmental Modelling & Software, 25: 1845-1856, 2010
 41. Huijnen V, Eskes H, Poupkou A, Elbern H, Boersma K, Foret G, Sofiev M, Valdebenito A, Flemming J, Stein O, Gross A, Robertson L, , D’Isidoro M, Kioutsioukis I, Friese E, Amstrup B, Bergstrom R, Strunk A, Zyryanov D, Maurizi A, Melas D, Peuch V-H, Zerefos C, Comparison of OMI NO2 tropospheric columns with an ensemble of global and European regional air quality modelsAtmospheric Chemistry and Physics, 10: 3273-3296, 2010
 42. Katragkou E, Zanis P, Tegoulias I, Melas D, Kioutsioukis I, Krüger BC, Huszar P, Halenka T, Rauscher S, Decadal regional air quality simulations over Europe in present climate: Near surface ozone sensitivity to external meteorological forcingAtmospheric Chemistry and Physics, 10: 11805-11821, 2010
 43. Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Statistical Assessment of changes in Climate Extremes over Greece (1955-2002)International Journal of Climatology, 30: 1723-1737, 2010
 44. Zanis P, Douvis C, Kapsomenakis I, Kioutsioukis I, Melas D, Pal J, A sensitivity study of the Regional Climate Model RegCM3 to the convective scheme with emphasis in CE and SE EuropeTheoretical and Applied Climatology, 97:327-337, 2009
 45. Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis DS, Katragkou E, Melas D, Poupkou A, Kioutsioukis I, van der A R, Boersma FK, van Roozendael M, Richter A, Satellite NO2 observations and model simulations of tropospheric columns over South-eastern EuropeAtmospheric Chemistry and Physics, 9: 6119-6134, 2009
 46. Georgoulias AK, Kioutsioukis I, Symeonidis P, Kourtidis K, AMFIC Web Data Base – A Satellite System for the Monitoring and Forecasting of Atmospheric PollutionJournal of Engineering Science and Technology Review, 1: 58-61, 2008
 47. Kioutsioukis I, Melas D, Zanis P, Statistical Downscaling of Daily Precipitation over GreeceInternational Journal of Climatology, 28: 679-691, 2008
 48. Papanastasiou D, Melas D, Kioutsioukis I, Development and Assessment of Neural Network and Multiple Regression Models in order to predict PM10 levels in a medium-sized Mediterranean cityWater, Air & Soil Pollution, 182: 325-334, 2007
 49. Loupa G, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Indoor-Outdoor Atmospheric Particulate Matter Relationships in Naturally Ventilated OfficesIndoor and Built Environment, 16: 63-69, 2007
 50. Kourtidis C, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Effects of methane outgassing on the Black Sea AtmosphereAtmospheric Chemistry and Physics, 6: 5173-5182, 2006
 51. Loupa G, Charpantidou E, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Indoor O3, NOx and microclimatic conditions in two medieval churches in CyprusAtmospheric Environment , 40: 7457-7466, 2006
 52. Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Loupa G, Robust Stochastic Seasonal Precipitation ScenariosInternational Journal of Climatology, 26: 2077-2095, 2006
 53. Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Ziomas I, Efficient Sensitivity Computations in 3D Air Quality ModelsComputer Physics Communications, 167: 23-33, 2005
 54. Kioutsioukis I, Tarantola S, Saltelli A, Gatelli D, Uncertainty and Global Sensitivity Analysis of Road Transport Emission EstimatesAtmospheric Environment , 38: 6609-6620, 2004
 55. Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Ziomas I, Evolution of perturbations in 3D Air Quality ModelsAnnals of Geophysics, 46: 353-362, 2003
 56. Melas D, Kioutsioukis I, Ziomas I, Neural Network Model for Predicting Peak Photochemical Pollutant LevelsJournal of Air and Waste Management Association, 50: 495-501, 2000
 57. Kioutsioukis I, Melas D, Ziomas I, Skouloudis A, Predicting Peak Photochemical Pollutant Concentrations with a combination of Neural Network ModelsNeural Network World, 10: 909-916, 2000
 58. Melas D, Ziomas I, Kioutsioukis I, Real Time Calculation of the Dispersion of Air Pollutants from Industrial Stacks using a personal computerFresenius Env. Bulletin, 7: 134-140, 1998
Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών

PUBLICATIONS in Scientific Journals

J1. V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Modified delta – adder and delta – multiplier for multiplexing’, Int. J. Electronics, 1984, Vol. 57, No. 5, pp. 719-727.
J2. V. Anastassopoulos, N. Kouvaras and T. Deliyannis, `Method for designing half-band delta-modulation FIR filters’, IEE Proc. F, Commun., Radar and Signal Process., 1985, 132, (1), pp. 13-17.
J3. V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Method to design FIR Hilbert transformers for delta modulated signals’, IEE Proc. G, Circuits, Devices and Systems, 1986, 133, (2), pp. 113-114.
J4. N. Zagris, M. Panagopoulou and V. Anastassopoulos, `Extracellular matrix organized in embryonic cavities during induction of the embryonic axis in chick embryo’, Cell Biology International Reports, Oct. 1989, Vol. 13, No. 10, pp. 833-843.
J5. V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Efficient implementation of Nth-band FIR filters based on a simple window method’, IEE Proc. G, Circuits, Devices and Systems, 1990, 137, (4), pp. 302-308.
J6. S. Horianopoulos, V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `A design technique for hardware reduction in Delta Modulation FIR Filters’, Int. Journal of Electronics, 1991, Vol. 71, No. 1, pp. 93-106.
J7. V. Anastassopoulos and A.N. Venetsanopoulos, `The Classification Properties of the Pecstrum and its Use for Pattern Identification’, Circuits Systems and Signal Processing, Vol. 10, No. 3, pp. 293 – 326, 1991.
J8. S.L. Horianopoulos, V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Nonlinear Filtering of Delta Modulated Signals’, Electronics Letters, Vol. 27, No. 12, pp. 1078-1079, 6th June 1991.
J9. V. Anastassopoulos and G.A. Lampropoulos, `A New and Robust CFAR Detection Algorithm’, IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, Vol 28, No. 2, pp. 420-427, April 1992.
J10. P. Yu, V. Anastassopoulos and A.N. Venetsanopoulos, `Morphological Pattern Classification and Recognition Based on Neural Networks’, Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 17, No. 2, pp. 58-64, 1992.
J11. Z. Kolitsi, G. Panagiotakis, V. Anastassopoulos, A. Skodras and N. Pallikarakis, `A multiple projection method for digital tomosynthesis’, Medical Physics, Vol. 19, No. 4, pp. 1045-1050, July/Aug. 1992.
J12. V. Anastassopoulos and G.A. Lampropoulos, ‘Optimal CFAR Detection in Weibull Clutter’ IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 31, No. 1, pp. 52-64, January 1995.
J13. A. Pneumatikakis, V. Anastassopoulos and T. Deliyannis, `Realization of High Order Delta Sigma Filters’, International Journal of Electronics, Vol. 78, No. 6, pp. 1071-1089, 1995.
J14. P. Yu, V. Anastassopoulos and A.N. Venetsanopoulos, `Pattern Recognition Based on Morphological Shape Analysis and Neural Networks’, Mathematics and Computers in Simulation, 40, pp. 577-595, 1996.
J15. V. Anastassopoulos and G.A. Lampropoulos, `Radar clutter modeling using finite PDF tail’, IEE Electronic Letters, Vol. 32, No. 3, February 1, 1996, pp. 256-258.
J16. G.A. Lampropoulos, V. Anastassopoulos and J.F. Boulter, ‘Constant false alarm rate detection of point targets using distributed sensors’, Optical Engineering, The Journal of SPIE, 37(2), February 1998.
J17. E.N. Zois and V. Anastassopoulos, ‘Contour features using morphological transforms’, Electronics Letters, Vol. 34, No. 1, pp. 56-58, January 1998.
J18. V. Anastassopoulos, G.A. Lampropoulos, A. Drosopoulos and M.Rey, ‘High Resolution Radar Clutter Statistics’, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 35, No. 1, pp. 43-60, January 1999.
J19. A. Pneumatikakis, T. Deliyannis, A. Constantinides and V. Anastassopoulos, ‘Sigma-Delta IIR filter realization using 3rd order remodulator’, Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol. 8, No 4, August 1999, pp. 473-481.
J20. E.N. Zois and V. Anastassopoulos, ‘Fusion of correlated decisions for writer verification’, Pattern Recognition, 32/10, pp. 1821-1823, 1999.
J21. E.N. Zois and V. Anastassopoulos, ‘Morphological waveform coding for writer identification’, Pattern Recognition, 33/3, pp. 385-389, 2000.
J22. E.N. Zois and V. Anastassopoulos, ‘Fusion of correlated decisions for writer verification’, Pattern Recognition, 34/1 (2001), pp. 47-61.
J23. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos: ‘Multispectral image fusion for improved RGB representation based on perceptual attributes’, International Journal on Remote Sensing, Vol. 26, No. 15, 10 August 2005, pp. 3241- 3254.
J24. V. Anastassopoulos, ‘Fusion and Super-Resolution in Multispectral Data using Neural Networks for Improved RGB Representation’, The Imaging Science Journal, Vol. 53, No. 2, June 2005.
J25. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, ‘Assessing Information Content in Color Images’, Journal of Electronic Imaging, Vol 14, no, 4, 043007, 2005.
J26. V. Tsagaris, V. Anastassopoulos and G. Lampropoulos, ‘Fusion of hyperspectral data using segmented PCT for color representation and classification’, IEEE Transactions on Geosciences and Remote Sensing, Vol. 43, No. 10, pp. 2365-2375, 2005.
J27. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, ‘Fusion of visible and infrared imagery for night vision’, Displays Journal, Vol. 26, no. 4-5, pp. 191-196, 2005.
J28. V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, ‘A global measure for assessing image fusion methods’, Optical Engineering (SPIE), Vol. 45, no2, 2006, DOI: 10.1117/12.683964.
J29. E. N. Zois, I. Raptis and V. Anastassopoulos, ‘Off-Line Metrology on SEM Images Using Gray Scale Morphology’, Microchimica Acta, Publisher: Springer Wien, ISSN: 0026-3672, (Paper), 1436-5073 (Online), DOI: 10.1007/s00604-006-0564-3, Issue: Online First, Published online: 28 April 2006.
J30. G. Christoulas, V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, “Textural Characterization from various representations of MERIS data”, International Journal of Remote Sensing, 28:3, 675 – 692, 2007.
J31. K. Zioutas, M. Tsagri, Y. Semertzidis, Th. Papaevangelou, A. Nordt and V. Anastassopoulos, ‘Overlooked astrophysical signatures of axion(-like) particles’, arXiv: astro-ph/0701627, http://arxiv.org/abs/astro-ph/0701627, 2007.
J32. A. Panagiotopoulou and V. Anastassopoulos, ‘Scanned images resolution improvement using neural networks’, Neural Computing & Applications Journal, Vol. 17, no. 1, pp. 39-47, 2008.
J33. G. Panagopoulos, V. Tsagaris and V. Anastassopoulos, “Using synthetic aperture radar data to detect and identify ships”, SPIE Remote Sensing Newsroom, DOI: 10.1117/2.1200802.1062., 2008.
J34. K. Zioutas, M. Tsagri, Y Semertzidis, T. Papaevangelou, T. Dafni and V. Anastassopoulos, ‘Axion Searches with Helioscopes and astrophysical signatures for axion(-like) particles’, Invited Review article (2009), arXiv:0903.1807v2 [astro-ph.SR] 27 Mar 2009, http://arxiv.org/abs/0903.1807v2 and New Journal of Physics, 11, 105020, 2009.
J35. A. Panagiotopoulou and V. Anastassopoulos, “Regularized super-resolution image reconstruction employing robust error norms”, Optical Engineering 48, No. 11, 117004, November 2009.
J36. K. Zioutas, M. Tsagri, Y. Semertzidis, T. Papaevangelou and V. Anastassopoulos, “The Enigmatic Sun: Laboratory for New Physics”, Balkan Physics Letters, °c Bogazici University Press 16 April 2009, BPL, 16 (1), pp. 18 – 32, 161003 (2009).
J37. K. Zioutas, T. Vafeiadis, M. Tsagri, Y. Semertzidis, T. Papaevangelou, T. Dafni and V. Anastassopoulos “Signatures for Solar Axions/WISPs”, Solar and Stellar Astrophysics (astro-ph.SR). arXiv: [astro-ph.SR] 2 Nov 2010, http://arxiv.org/abs/1011.0629.
J38. K. Zioutas, M. Tsagri, Y. Semertzidis, T. Papaevangelou, A. Gardikiotis, T. Dafni and V. Anastassopoulos, “Solar X-rays from Axions: Rest-Mass Dependent Signatures”, arXiv:1003.2181 [astro-ph.SR], 10 Mar. 2010. http://arxiv.org/abs/1003.2181
J39. K. Zioutas, M. Tsagri, Y. Semertzidis, T. Papaevangelou, E. Georgiopoulou, T. Dafni and V. Anastassopoulos, “The mysterious Sun: a source and a trap of exotica”, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 309, No. 1, 2011, http://iopscience.iop.org/1742-6596/309/1/012021.
J40. C. Fei, T. Liu, G. Lampropoulos and V. Anastassopoulos, ‘Markov Chain CFAR Detection for Polarimetric Data using Data Fusion’, IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 50, No. 2, pp. 397-408, February 2012.
J41. A. Panagiotopoulou and V. Anastassopoulos, “Super-resolution image reconstruction techniques: Trade-offs between the data-fidelity and regularization terms”, Information Fusion, 13, pp. 185–195, 2012.
J42. G. Koukiou and V. Anastassopoulos, ‘”Drunk Person Identification Using Thermal Infrared Images”, International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, 2012, 4, (4), pp. 229-243.
J43. G. Koukiou and V. Anastassopoulos, ‘Velocity Filter Banks using 3-D FFT’, World Academy of Science, Engineering and Technology 74 2013, 75, pp. 409-412.
J44. K. Zioutas, M. Tsagri, Y.K. Semertzidis, T. Papaevangelou, D.H.H. Hoffmann and V. Anastassopoulos, “The 11-years solar cycle as the manifestation of the dark Universe”, Modern Physics Letters A, Vol. 29, No. 37 (2014).
J45. G. Κoukiou and V. Anastassopoulos, “3-D FFT Moving Object Signatures for Velocity Filtering”, ACEEE International Journal of Signal and Image Processing, IJSIP, Issue 1, Vol. 5, Jan. 2014.
J46. G. Koukiou, V. Anastassopoulos, “Neural Networks for identifying drunk persons using thermal infrared imagery”, Forensic Science International, 252 (2015), 69-76.
J47. G. Koukiou and V. Anastassopoulos, “Infrared Signature of Facial Blood Vessels for Intoxicated Person Discrimination”, 21 Jul 2015, Australian Journal of Forensic Science, http://dx.doi.org/10.1080/00450618.2015.1060522.
J48. V. Anastassopoulos, et. Al., “Search for Chameleons with CAST”, Physics Letters B, 749 (2015), 72-180.
J49. G. Koukiou and V. Anastassopoulos, “Drunk Person Screening using Eye Thermal Signatures”, Journal of Forensic Sciences, January 2016, Vol. 1., No.1, pp. 259-264.
J50. V. Anastassopoulos, et. Al., “A storage ring experiment to detect a proton electric dipole moment”, Review of Scientific Instruments 87, 115116 (2016), AIP Publishing.
J51. G. Kouroupis, V. Anastassopoulos, “Polarimetric decomposition for the selection of persistent scatterers”, Remote Sensing Letters, V. 8, Issue 3, pp 271-279, DOI: 2150704X.2016.1264022, 2017.
J52. V. Anastassopoulos, et. Al., “Towards a medium-scale axion helioscope and haloscope”, Journal of Instrumentation, Jinst, Published by IOP Publishing for Sissa Medialab, https://doi.org/10.1088/1748-0221/12/11/P11019, ArXiv ePrint: 1706.09378, Volume 12, November 2017
J53 V. Anastassopoulos, and CAST Collaboration, “New CAST limit on the axion–photon interaction”, Nature Physics 13, 584–590 (2017), doi:10.1038/nphys4109.
J54. G. Koukiou and V. Anastassopoulos, “Local Difference Patterns for Drunk Person Identification”, Multimedia Tools and Applications 12 June 2017, pp. 1-13.
J55. K. Zioutas, V. Anastassopoulos, et.al., ‘Search for axions in streaming dark matter’, arXiv:1703.01436, 4 Mar 2017
J56. G. Κoukiou, V. Anastassopoulos, “Fusion of Dissimilar Features from Thermal Imaging for Improving Drunk Person Identification”, International Journal of Signal Processing Systems Vol. 5, No. 3, September 2017.
J57. V Anastassopoulos, et.al., ‘Improved Search for Solar Chameleons with a GridPix Detector at CAST, 8 Nov 2018, arXiv: 1808.00066
J58. A Gardikiotis, V Anastassopoulos et.al, ‘Search for streaming dark matter axions or other exotica’, 26 March, 2018, arXiv: 1803.08588
J59. G Cantatore, YK Semertzidis, A Gardikiotis, W Funk, M Karuza, H Fischer, D Vitali, K Zioutas, S Cetin, V Anastassopoulos, DHH Hoffmann, ‘aKWISP: investigating short-distance interactions at sub-micron scales’, 20 March, 2018, arXiv: 1803.07685
J60. V. Anastassopoulos et.al., The CAST collaboration, “Improved search for solar chameleons with a GridPix detector at CAST”, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, JCAP01(2019)032.
J61. G. Kouroupis and V. Anastassopoulos, “Scatterer Characterization Based on the Condiagonalization of the Sinclair Backscattering Matrix”, Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 85, 59–69, 2019
J62. Kouroupis, G.; Anastassopoulos, V., “A polarimetric CFAR ship detector based on the joint probability function of simulated first-order Markov chains”, International Journal of Remote Sensing, 2019, 40:13, 5121-5140.
J63. Georgia Koukiou and Vassilis Anastassopoulos, ‘Gender Discrimination Based on the Thermal Signature of the Face and the External Ear’, Signal & Image Processing: An International Journal (SIPIJ) Vol.11, No.4, August 2020, DOI: 10.5121/sipij.2020.11402 13
J64. Konstantin Zioutas, Vassilis Anastassopoulos, et.al. ‘The Dark Universe Is Not Invisible’, Phys. Sci. Forum 2021, MDPI, 2, 10. https://doi.org/10.3390/ECU2021-09313, February 2021
J65. G. Koukiou, V. Anastassopoulos, “Fully Polarimetric Land Cover Classification based on Markov Chains”. Advances in Remote Sensing, 2021, 10(3), 47-65.

There are also more than 70 publications in conference papers.

 

Δημοσιεύσεις

Για το σύνολο των ερευνητικών εργασιών (1998-) μπορείτε να ανατρέξετε στο https://scholar.google.gr/citations?user=q9JxpjsAAAAJ&hl=en

 

 1. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Complementary Transformation of One and Two-Opamp BiquadsProceedings of the 2nd IMACS International Conference on: Circuits, Systems and Computers (IMACS-CSC’98), Piraeus, Greece, 26-29 October, 301-306, 1998
 2. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Complementary Transformation of One and Two-Opamp BiquadsRecent Advances in Circuits and Systems, World Scientific (ISBN 981-02-3644-1), 37-42, 1998
 3. Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Ζυγούρης & Δ. Τσελές, Εισαγωγή στα Συστήματα Συλλογής, Μετατροπής και Επεξεργασίας ΔεδομένωνΠρακτικά Γ’ Συνεδρίου Τεχνολογίας και Αυτοματισμού, Αθήνα, 14-16 Οκτωβρίου, vol. I, No. 1, 483-490, 2000
 4. K. Giannakopoulos, J. Hadjidemetriou & T. Deliyannis, A Hyperchaotic RC Oscillatorpublication description Proceedings “Order and Chaos” of the 14th Summer School/Conference on Nonlinear Dynamics: Chaos and Complexity, Patras, Greece, July 23 – August 2, vol. 7, 163-170, 2001
 5. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Jump Phenomenon in an OTA Simulated LC CircuitInternational Journal of Electronics, vol. 88, No. 1, January, doi: 10.1080/00207210150198239, 1-11, 2001
 6. Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Ζυγούρης & Δ. Τσελές, Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (Θεωρία)ΟΕΔΒ, ISBN 960-06-1025-8, , 2001
 7. Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Ζυγούρης & Δ. Τσελές, Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (Εργαστήριο)ΟΕΔΒ, ISBN 960-06-1026-6, , 2001
 8. A. Ifantis & K. Giannakopoulos, Changes of chaotic behavior of the long-term geoelectric potential difference observed during a five-year investigation and its possible relation to seismic activity in Western GreeceChaos, Solitons and Fractals, vol. 14, No. 5, September, doi: 10.1016/S0960-0779(02)00039-5, 779-795, 2002
 9. K. Giannakopoulos, T. Deliyannis & J. Hadjidemetriou, Means for Detecting Chaos and Hyperchaos in Nonlinear Electronic CircuitsProceedings of the 14th International Conference on Digital Processing (DSP-2002), Santorini, Greece, July 1-3, vol. 2, 951-954, 2002
 10. Κ. Γιαννακόπουλος, Β. Φωτόπουλος, Ά. Ηλίας, Μ. Χατζηγεωργάκη, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 12 ώρες webcast “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών” του «Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, , 2004
 11. Κ. Γιαννακόπουλος, Β. Φωτόπουλος, Ά. Ηλίας, Α. Σκόδρας, Μ. Χατζηγεωργάκη, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 19 ώρες webcast “Μικροεπεξεργαστές” του «Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, , 2004
 12. Κ. Γιαννακόπουλος, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 3 ώρες webcast “Ψηφιακή Σχεδίαση” της Θ.Ε. «ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήματα» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠΕΑΠ, ISBN 978-960-538-659-7, , 2004
 13. Κ. Γιαννακόπουλος, Β. Φωτόπουλος, Ά. Ηλίας, Α. Σκόδρας, Μ. Χατζηγεωργάκη, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 31 ώρες webcast ΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, , 2004
 14. Κ. Γιαννακόπουλος, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – Υλικό Υπερκειμένου (hypertext) (20 σελίδες και 5 ασκήσεις Λογισμικού) “Ψηφιακή Σχεδίαση” του «Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, , 2004
 15. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, A Comparison of Five Methods for Studying a Hyperchaotic CircuitInternational Journal of Electronics, vol. 92, No. 3, March, doi: 10.1080/00207210512331337730, 143-159, 2005
 16. A. Ifantis & K. Giannakopoulos, New experimental data reveal possible relation of chaotic behavior of the long-term geoelectric potential difference to seismic activity in Western GreeceProceedings of the 2005 1st International Symposium on Nonlinear Dynamics (ISND 2005), Shanghai, the Peoples Republic of China, December 20-21, (Article No He-702), , 2005
 17. G. Souliotis, K. Giannakopoulos & N. Fragoulis, A Current-Mode Chaotic OscillatorProceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2006), Island of Kos, Greece, May 21-24, Article No 1692563, 225-228, 2006
 18. Ν. Φραγκούλης, Κ. Γιαννακόπουλος & Γ. Σουλιώτης, Η Τεχνική του CompandingΤεχνική Εκλογή, Τεύχος 474, Σεπτέμβριος, 65-71, 2006
 19. K. Giannakopoulos, G. Souliotis & N. Fragoulis, An Integratable Chaotic Oscillator with Current AmplifiersProceedings of the 8-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS 2007), Iasi, Romania, July 12-13, vol. 1, Article No 4292661, doi: 10.1109/ISSCS.2007.4292661, 101-104, 2007
 20. K. Giannakopoulos & A. Ifantis, Chaotic behavior of new experimental data of the LTGP (2004-2006) confirm possible relation to seismic activity in Western GreeceProceedings of the 2007 2nd International Symposium on Nonlinear Dynamics (ISND 2007), Shanghai, the Peoples Republic of China, October 27-30, (Article No Xu-177), , 2007
 21. A. Ifantis & K. Giannakopoulos, New experimental data reveal possible relation of chaotic behavior of the long-term geoelectric potential difference to seismic activity in Western GreeceChaos, Solitons and Fractals, vol. 34, No. 3, November, doi: 10.1016/j.chaos.2006.03.078, 717-726, 2007
 22. N. Fragoulis, G. Souliotis & K. Giannakopoulos, A Log-Domain Wave Positive Impedance InverterJournal of Circuits, Systems and Computers, vol. 17, No. 4, August, doi: 10.1142/S0218126608004502, 561-567, 2008
 23. K. Giannakopoulos & A. Ifantis, Chaotic behavior of new experimental data of the LTGP (2004-2006) confirm possible relation to seismic activity in Western GreeceJournal of Physics: Conference Series, vol. 96, No 1, February, Article No 012159, doi: 10.1088/1742-6596/96/1/012159, , 2008
 24. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, A Chaotic RC OscillatorProceedings of the A’ PanHellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET), Patras, Greece, March 20-22, (Article No 38), , 2009
 25. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Autonomous 4-D Hyperchaotic Oscillator and SynchronizationProceedings of the 16th International Conference on Digital Signal Processing (DSP-2009), Santorini, Greece, July 5-7, Article No 5201079, doi: 10.1109/ICDSP.2009.5201079, , 2009
 26. N. Fragoulis, G. Souliotis, D. Besiris & K. Giannakopoulos, Field-Programmable Analogue Array Design Based on the Wave Active Filter Design MethodInternational Journal of Electronics and Communications (AEÜ), vol. 63, No. 10, October, doi: 10.1016/j.aeue.2008.06.014, 889-895, 2009
 27. A. Antoniou, Θ. Δεληγιάννης, Κ. Γιαννακόπουλος, Δ. Μπεσύρης, Γ. Μπουρδόπουλος & Β. Πόθος, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος: Σήματα, Συστήματα και Φίλτρα (translation of: Α. Antoniou, Digital Signal Processing: Signals, Systems and Filters, McGraw Hill 2005)Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-418-188-9, , 2009
 28. G. Souliotis, N. Fragoulis, K. Giannakopoulos, D. Besiris & E. Zygouris, Current-Mode Wave Field Programmable Analogue ArraysInternational Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 38, No. 4, May, doi: 10.1002/cta.559, 331-341, 2010
 29. K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Detection of Hyperchaos in an RC Oscillator and SynchronizationProceedings of the 15th International Conference on Applied Electronics (AE-2010), Pilsen, Czech Republic, September 8-9,, 109-112, 2010
 30. T. Deliyannis & K. Giannakopoulos, Basic Electronics for Non Electrical Engineers (with MATLAB and Simulink Exercises)Lulu, ISBN 978-1-105-70888-6, 2012.
 31. Κ. Γιαννακόπουλος, Το Εγχειρίδιο του Καλού Διευθυντή ΕΠΑ.Λ., 8η Έκδοση, Εκδόσεις ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ, Σεπτέμβριος 2018, ISBN 978-960-9735-04-9.
 32. Κ. Γιαννακόπουλος, Το Εγχειρίδιο του Καλού Διευθυντή, 10η Έκδοση, Εκδόσεις ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ, Σεπτέμβριος 2018, ISBN 978-960-9735-05-6.
 33. Γ. Κεραμίδας, Κ. Γιαννακόπουλος & Β. Φωτόπουλος, Εργαστηριακός Οδηγός της ΕΘΕ Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορική του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2020.
 34. Κ. Γιαννακόπουλος, Η Νομοθεσία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ο Απόλυτος Οδηγός, 3η Έκδοση, Εκδόσεις ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ, Μάρτιος 2022, ISBN 978-960-9735-15-5.

Projects

Feb 2023 – Oct 2023: ΜΟΣΤΡΑ – Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Πατρών, MIS 5283499, (Φ.Κ. 82315)

Jun 2022 – Sep 2022: Erasmus+ 609971 IRREDER – Introducing Recent Electrical Engineering Developments into undergraduate curriculum (Φ.Κ. 81101)

Mar 2005 – Dec 2007: Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) με τίτλο «Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων αναλογικών συσκευών ολοκληρωμένων φίλτρων για ταχεία προτυποποίηση αναλογικών συστημάτων με τη χρήση δομών κυματικών φίλτρων» (B.795.040)

Sep 2005 – Dec 2006: Ήρων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) – «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες»

Feb 2004 – Aug 2006: Αρχιμήδης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) – «Τεχνικές Χαλαρού Υπολογισμού (Soft Computing) για Ψηφιακή Επεξεργασία Πολυκαναλικών Σημάτων με Εφαρμογές σε Επεξεργασία και Διαχείριση: Εικόνας Βασισμένης σε Γραφήματα και Γεωηλεκτρικών και Γεωμαγνητικών Δεδομένων»

Mar 2004 – Aug 2006: Πυθαγόρας Ι – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) με τίτλο «Σχεδίαση μη γραμμικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων» (Β.365.032)

May 2004 – Jun 2005: Ανάπτυξη και Ομαλή Λειτουργία του Εκπαιδευτικού Έργου του ΕΑΠ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) – «Ανάπτυξη ΕΔΥ για τα Προγράμματα Σπουδών Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Επιπέδου»

Jan 2002 – Dec 2004: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ιατρικής Φυσικής – «Νέα Αναμόρφωση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ιατρική Φυσική» (Α.011.008, πρώην 50011-2943)

Apr 2002 – May 2003: Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) – «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (Φ.3107, Φ.3108, Φ.3109, Φ.3110, Φ.3206)

Oct 2000 – Jul 2001: «Χρηματοδότηση Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής»

1999 – 2001: Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση (ΕΠΕΑΕΚ) – «Προγράμματα Σπουδών, Βιβλία & Εκπαιδευτικά Μέσα ΤΕΕ» (ΦΕΚ 2320/31.12.1999 τ.Β’)

Apr 1998 – Jun 2000: ΕΠΕΑΕΚ Φυσικής – «Προγράμματα Σπουδών Φυσικής: Επαναπροσανατολισμός Κατεύθυνσης και Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών» (Φ.1707)

Nov 1996 – May 2000: «Εκσυγχρονισμός και Ενδυνάμωση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Δραστηριότητας του Τμήματος Φυσικής»

Μέλος Οργανωτικών Επιτροπών

 • 7th International Workshop on Quality of Multimedia Experience (QoMEX 2015) organized in cooperation with the IEEE in Costa Navarino, Messinia, Greece, May 26-29, 2015
 • IEEE 14th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP 2020) in Nafplio, Greece, June, 23-26, 2020

1.Nευρωνικά Δίκτυα

1. Vasilios N. Katsikis,Spyridon D. Mourtas, C. Kasimis, “Feedback Control Systems Stabilization Using a Bio-inspired Neural Network’’ Vol. 1 (2022): EAI Endorsed Transactions on AI and Robotics.

2. Mourtas, S.D.; Kasimis, C. ‘’Exploiting Mean-Variance Portfolio Optimization Problems through Zeroing Neural Networks’’.Mathematics 2022, 10, 3079. https:// doi.org/10.3390/math10173079.

3. Spyridon D. Mourtas, Chrysostomos Kasimis c, Vasilios N. Katsikis”Robust PID controllers tuning based on the beetle antennae search algorithm ”Memories – Materials, Devices, Circuits and Systems 4 (2023). 

2.Σχεδίαση αναλογικών ολκληρωμένων κυκλωμάτων

1.C. Kasimis, G. Souliotis, C. Psychalinos, “OTA Based Frequency Tuning System”, Electronics, Circuits and Systems,ICECS, 14th IEEE International Conference on Components, Circuits, Devices &Systems, . 657 – 660, 2007.

2. C. Kasimis, G. Souliotis, C. Psychalinos, “OTA based frequency tuning system with reduced effect of C offsets”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol.64, no.7, pp.858-866, 2010.

3.C. Kasimis, G. Souliotis, C. Psychalinos, “Novel log- frequency-adaptive filter”, International Journal of Electronics, vol. 99, no. 4, pp 197-209, 2012.

4.C.Kasimis, C. Psychalinos, “Design of Sinh-Domain Διατριβής Filters Using Complementary Operators”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 40, no. 10,pp.1019–1039, 2012.

5.C. Kasimis, C. Psychalinos, “0.65V class-AB current mode four-quadrant multiplier with reduced power dissipation”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol65, no.7, pp.673-677 2011.

6.C. Kasimis, and C. Psychalinos, “1.2V BiCMOS Sinh-Domain filters”, Circuits Systems and Signal Processing, vol. 31, no. 4, pp 1257-1277, 2012. 7. F. A. Khanday,

7.C. Kasimis, C. Psychalinos, N. A. Shah, ““Sinh-Domain Linear Transformation filters”,International Journal of Electronics, vol. 101, no.2, pp. 241-254,2014.

8.C. Kasimis, C. Psychalinos, “Sinh-Domain Domain Universal Biquad Filters”.Journal of Circuits Systems and Computers accepted.

9. A. Demartinos, C. Kasimis, C. Laoudias, and C. Psychalinos “Companding realizations of the non-linear energy operator” Hindawi Publishing Corporation ISRN Biomedical Engineering Vol. 2013, Article ID 750290, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/750290

10. Costas Psychalinos⁠, Chrysostomos Kasimis⁠, Fabian Khateb⁠ “Multiple-input single-output universal biquad filter using single output operational transconductance amplifiers“International Journal of Electronics and Communications (AEU), https://doi.org/10.1016/j.aeue.2018.06.037

 1. D. Bakalis, X. Kavousianos, H. T. Vergos, D. Nikolos and G. Alexiou, Low Power Built-In Self-Test Schemes for Array and Booth MultipliersVLSI Design: An International Journal of Custom-Chip Design, Simulation and Testing, Gordon and Breach Publishers, vol. 12, no. 3, pp. 431-448, 2001
 2. X. Kavousianos, D. Bakalis, D. Nikolos and S. Tragoudas, A new Built-In TPG for Random Pattern Resistant FaultsIEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol. 21, no. 7, pp. 859-866, 2002
 3. D. Bakalis, E. Kalligeros, D. Nikolos, H. T. Vergos and G. Alexiou, On the Design of Low Power BIST for Multipliers with Booth Encoding and Wallace Tree SummationJournal of Systems Architecture (JSA), Elsevier Science, vol. 48, no. 4-5, pp. 125-135, 2002
 4. E. Kalligeros, X. Kavousianos, D. Bakalis and D. Nikolos, On-the-fly Reseeding: A New Reseeding Technique for test-per-clock BISTJournal of Electronic Testing: Theory and Applications (JETTA), Kluwer Academic Publishers, vol. 18, no. 3, pp. 315-332, 2002
 5. D. Bakalis, K. D. Adaos, D. Lymperopoulos, M. Bellos, H. T. Vergos, G. Ph. Alexiou and D. Nikolos, A Core Generator for Arithmetic Cores and Testing Structures with a Network InterfaceJournal of Systems Architecture (JSA), Elsevier Science, vol. 52, no. 1, pp. 1-12, 2006
 6. X. Kavousianos, D. Bakalis and D. Nikolos, Efficient Partial Scan Cell Gating for Low-Power Scan-Based TestingACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES), vol. 14, no. 2, Article 28, pp. 1-15, 2009
 7. D. Bakalis and H. T. Vergos, Shifter Circuits for {2^n+1, 2^n, 2^n-1} RNSElectronics Letters, IET, vol. 45, no. 1, pp. 27-29, 2009
 8. H. T. Vergos, D. Bakalis and C. Efstathiou, Fast Modulo 2^n+1 Multi-Operand Adders and Residue GeneratorsIntegration, the VLSI Journal, Elsevier, vol. 43, no. 1, pp. 42-48, 2010
 9. H. T. Vergos and D. Bakalis, On Implementing Efficient Modulo 2^n+1 Arithmetic ComponentsJournal of Circuits, Systems and Computers, World Scientific Publishing, vol. 19, no. 5, pp. 911-930, 2010
 10. D. Bakalis, H. T. Vergos and A. Spyrou, Efficient modulo 2^n±1 SquarersIntegration, the VLSI Journal, Elsevier, vol. 44, no. 3, pp. 163-174, 2011
 11. E. Vassalos, D. Bakalis and H. T. Vergos, On the Design of Modulo 2^n±1 Subtractors and Adders/SubtractorsCircuits, Systems and Signal Processing, Springer, vol. 30, no. 6, pp. 1445-1461, 2011
 12. E. Vassalos, D. Bakalis and H. T. Vergos, SUT-RNS Forward and Reverse Convertersin N. Voros, A. Mukherjee, N. Sklavos, K. Masselos, M. Huebner (eds.), VLSI 2010 Annual Symposium: Selected Papers (ISBN: 978-94-007-1488-5), Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 105, chapter 14, pp. 231-244, 2011
 13. Η. T. Vergos and D. Bakalis, Area-Time Efficient Multi-Modulus Adders and their ApplicationsMicroprocessors and Microsystems, Elsevier, vol. 36, no. 5, pp. 409-419, 2012
 14. E. Vassalos and D. Bakalis, CDS-RNS-based Single Constant MultipliersJournal of Signal Processing Systems, Springer, vol. 67, no. 3, pp. 255-268, 2012
 15. E. Vassalos and D. Bakalis, Efficient architectures for modulo 2^n-2 arithmetic unitsInternational Journal of Electronics, Taylor & Francis, vol. 102, no. 12, 2062-2074, 2015
 16. H. T. Vergos, D. Bakalis and A. Anastasiou, Lookahead Architectures for Hamming Distance and Fixed-Threshold Hamming Weight ComparatorsCircuits, Systems and Signal Processing, Springer, vol. 34, no. 4, 1041-1056, 2015
 1. M. Fakis, J. Polyzos, G. Tsigaridas, J. Parthenios, A. Fragos, V. Giannetas, P. Persephonis and J. Mikroyannidis,,  Novel class of pyrylium dyes with efficiency in lasing and two photon absorption fluorescence Chemical Physics Letters, 323, 111-116 , 2000
 2. I Polyzos, G. Tsigaridas, M. Fakis, J. Parthenios, A. Fragos, V. Giannetas, P. Persephonis and J. Mikroyannidis,  Examination of spatial distribution of dyes and polymers in thin films through two photon microscopyChemical Monthly, 132, 169-175 , 2001
 3. M. Fakis, G. Tsigaridas, I. Polyzos, V. Giannetas, P. Persephonis, I. Spiliopoulos and J. Mikroyannidis,  Intensity dependent nonlinear absorption of pyrylium chromophoresChemical Physics Letters, 342, 155-161 , 2001
 4. M. Fakis, I. Polyzos, G. Tsigaridas, V. Giannetas, P. Persephonis, I. Spiliopoulos and J. Mikroyannidis,  Laser action of two novel conjugated polymers in liquid and solid matrix. The effect of aggregates in the spontaneous and stimulated emissionPhysical Review B, 65, 195-203 , 2002
 5. M. Fakis, G. Tsigaridas, I. Polyzos, V. Giannetas and P. Persephonis,  Conjugated polymer in isolated and aggregated chain environments studied by amplified spontaneous emissionPhysical Review B, 68, 035203 , 2003
 6. Ι. Polyzos, G. Tsigaridas, M. Fakis, V. Giannetas, P. Persephonis and J. Mikroyannidis, Two-photon absorption properties of novel organic materials for three – dimensional optical memoriesChemical Physics Letters ,369, 264-268, 2003
 7. G. Tsigaridas, M. Fakis, I. Polyzos, P. Persephonis and V. Giannetas, Z-scan analysis for high-order nonlinearities through Gaussian decompositionOptics Communications, 225, 253-268, 2003
 8. G.Tsigaridas, M. Fakis, Ι. Polyzos, P. Persephonis and V. Giannetas, Z-scan analysis for near-Gaussian beams through Hermite Gaussian decompositionJournal of the Optical Society of America B, 20, 670-676, 2003
 9. G. Tsigaridas, M. Fakis, I. Polyzos, P. Persephonis and V. Giannetas, Z-scan technique for elliptic Gaussian beamsApplied Physics B: Lasers and Optics, 77, 71-75, 2003
 10. G. Tsigaridas, M. Fakis, Ι. Polyzos, V. Giannetas and P. Persephonis, Z-scan technique through beam radius measurementsApplied Physics B: Laser and Optics, 76 , 83-86, 2003
 11. M. Fakis, I. Polyzos, G. Tsigaridas, V. Giannetas, P. Persephonis, I. Spiliopoulos and J. Mikroyannidis, Dual Amplified Spontaneous Emission and laser action from a model oligo(phenylene vinylene). Comparison with the corresponding polymerOptical Materials, 27, 503-507, 2004
 12. M. Fakis, I. Polyzos, G. Tsigaridas, V. Giannetas and P. Persephonis, Excited State dynamics of a partially conjugated polymer studied by femtosecond time resolved upconversion spectroscopyChemical Physics Letters 394, 372-376, 2004
 13. P. Karastatiris, J. Microyannidis, I. Spiliopoulos, M. Fakis and P. Persephonis, Luminescent poly(phenylene vinylene) derivatives with m-terphenyl or 2,6-diphenylpyridine kinked segments along the main chain: Synthesis, characterization and stimulated emissionJournal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 42, 2214-2224, 2004
 14. G. Tsigaridas, A. Fragos, I. Polyzos, M. Fakis, A. Ioannou, V. Giannetas, and P. Persephonis, Evolution of near-soliton initial profiles in nonlinear wave equations through their Backlund transformsChaos, Solitons and Fractals 23, 1841-1854, 2005
 15. D. Anestopulos, M. Fakis, G. Tsigaridas, I. Polyzos, P. Persephonis and V. Giannetas, Study of the isotropic and anisotropic fluorescence of two oligothiophenes by femtosecond time-resolved spectroscopyJournal of Physical Chemistry B. 109, 9476-9481, 2005
 16. I. Polyzos, G. Tsigaridas, M. Fakis, V. Giannetas and P. Persephonis, Three Photon Induced Photobleaching in a 3-D Memory MaterialOptics Letters 30, 2654-2656, 2005
 17. D. Anestopoulos, M. Fakis, V. Giannetas, P. Persephonis and J. Mikroyannidis, Excitation Energy transfer in a water-soluble conjugated co-polymer studied through time resolved anisotropy and fluorescence dynamicsChemical Physics Letters 421, 205–209, 2006
 18. M. Fakis, D. Anestopoulos, V. Giannetas, P. Persephonis and J. Mikroyannidis, Femtosecond time resolved fluorescence dynamics of a cationic water-soluble poly(fluorenevinylene-co-phenylenevinylene)Journal of Physical Chemistry B 110, 12926-12931, 2006
 19. M. Fakis, D. Anestopoulos, V. Giannetas, P. Persephonis, Influence of aggregates and solvent aromaticity on the emission of conjugated polymersJournal of Physical Chemistry B 110, 24897-24902, 2006
 20. I. Polyzos, G. Tsigaridas, M. Fakis, V. Giannetas, P. Persephonis and J. Mikroyannidis, Substituent effect on the Photobleaching of Pyrylium salts under ultra-short pulsed illuminationJournal of Physical Chemistry B 110, 2593-2597, 2006
 21. I. Fitilis, M. Fakis, I. Polyzos, V. Giannetas, P. Persephonis, P. Vellis and J. Mikroyannidis, A two-photon absorption study of fluorene and carbazole derivatives. The role of the central core and the solvent polarityChemical Physics Letters 447, 300-304, 2007
 22. D. Anestopoulos, M. Fakis, G. Mousdis, V. Giannetas, P. Persephonis, Fluorescence and anisotropy dynamics of a –CHO substituted terhiopheneSynthetic Metals 157, 30–34, 2007
 23. I. Fitilis, M. Fakis, I. Polyzos, V. Giannetas, P. Persephonis, J. Mikroyannidis, Strong two-photon absorption and photophysical properties of symmetrical chromophores with electron accepting edge substituentsJournal of Physical Chemistry A 112, 4742-4748, 2008
 24. D. Tasis, M. Fakis, J. Mikroyannidis, K. Papagelis, Carbon Nanotube-Fluorenevinylene Hybrids: Synthesis and Photophysical PropertiesChemical Physics Letters 483, 241 , 2009
 25. M. Fakis, V. Gianneta, P. Persephonis, V. Giannetas, A.G. Nassiopoulou, Photoluminescence in the blue spectral region from fluorene molecules embedded in porous anodic alumina thin films on siliconOptical Materials 31, 1184-1188, 2009
 26. M. Fakis, P. Persephonis, V. Giannetas F. Zacharatos, V. Gianneta and A. G. Nassiopoulou, Photoluminescence properties of fluorenes-porous silicon compositesMaterials Science and Engineering B, 252, 2009
 27. J. Mikroyannidis, M. Fakis, I. Spiliopoulos, Photophysical and electrochemical characterization of new poly-arylenevinylene co-polymers containing quinoline or bis-quinoline segmentsJournal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 47, 3370-3379, 2009
 28. M. Fakis, I. Fitilis, S. Stefanatos, P. Vellis, J. Mikroyannidis, V. Giannetas, P. Persephonis, Photophysics and two-photon absorption of a series of quadrupolar and tribranched molecules. The role of the edge substituentDyes and Pigments 81, 63-68, 2009
 29. V. Hrobáriková, P. Hrobárik, P. Gajdoš, I. Fitilis, M. Fakis, P. Persephonis and P. Zahradník, Benzothiazole-Based Fluorophores of Donor-pi-Acceptor-pi-Donor Type Displaying High Two-Photon AbsorptionJournal of Organic Chemistry 75, 3053, 2010
 30. I. Fitilis, M. Fakis, J. Polyzos, V. Giannetas, P. Persephonis, Two-photon polymerization of a diacrylate using fluorene photoinitiators-sensitizersJ. Photochem. Photobiol. A: Chem. 215, 25–30, 2010
 31. . A. Trantakis, M. Fakis, S. S. Tragoulias, T. K. Christopoulos, P. Persephonis, V. Giannetas, P. Ioannou, Ultrafast fluorescence dynamics of Sybr Green I/DNA complexesChemical Physics Letters, 485, 187-190, 2010
 32. M. Fakis, V. Giannetas, and J. Mikroyannidis, Ultrafast solvation and anisotropy dynamics in a new tribranched molecule based on triphenylamine coreDyes and Pigments 87, 44, 2010
 33. P. Hrobarik, V. Hrobarikova, I. Sigmundova, P. Zahradnik, M. Fakis, I. Polyzos, P. Persephonis, Benzothiazoles with Tunable Electron-Withdrawing Strength and Reverse Polarity:A Route to Triphenylamine-Based Chromophores with Enhanced Two-Photon AbsorptionJournal of Organic Chemistry 76 , 8726–8736, 2011
 34. M. Fakis, E. Stathatos, G. Tsigaridas, V. Giannetas, P. Persephonis, Femtosecond Decay and Electron Transfer Dynamics of the Organic Sensitizer D149 and Photovoltaic Performance in Quasi-Solid State Dye-Sensitized Solar CellsJournal of Physical Chemistry C 115, 13429-13437 , 2011
 35. M. Giannouli, M. Fakis, Interfacial electron transfer dynamics and photovoltaic performance of TiO2 and ZnO solar cells sensitized with Coumarin 343 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 226 , 42-50, 2011
 36. M. Fakis, P. Hrobárik, E. Stathatos, V. Giannetas, P. Persephonis, A time resolved fluorescence and quantum chemical study of the solar cell sensitizer Dyes and Pigments 96, 304-312, 2013
 37. M. Fakis, M. Dori, E. Stathatos, Hsien-Hsin Chou, Yung-Sheng Yen, Jiann T’suen Lin, V. Giannetas, P. Persephonis, Electron injection in TiO2 films and quasi-solid state solar cells sensitized with a dipolar fluorene organic dye Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 251 , 18–24, 2013
 38. M. Dori, K. Seintis, E. Stathatos, G. Tsigaridas, T.-Y. Lin, J. T. Lin, M. Fakis, V. Giannetas, P. Persephonis , Electron injection studies on TiO2 nanocrystalline films sensitized with fluorene dyes and photovoltaic characterization. The effect of co-adsorption of a bile acid derivative. Chemical Physics Letters 563, 63–69, 2013
 39. M. Vasilopoulou, D. G. Georgiadou, A. Soultati, N. Boukos, S. Gardelis, L. C. Palilis, M. Fakis, G. Skoulatakis, S. Kennou, M. Botzakaki, S. Georga, C. A. Krontiras, F. Auras, D. Fattakhova-Rohlfing, T. Bein, T. A. Papadopoulos, D. Davazoglou, P. Argitis , Atomic Layer Deposited Aluminum and Zirconium Oxides for Surface Passivation of TiO2 in High-Efficiency Organic PhotovoltaicsAdvanced Energy Materials, 1400214, 2014
 40. Peter Hrobárik, Veronika Hrobáriková, Vladislav Semak, Peter Kasák, Erik Rakovský, Ioannis Polyzos, Mihalis Fakis, Peter Persephonis, Benzobisthiazoles as Building Blocks for Quadrupolar Fluorophores with Large Two-Photon Absorption Cross-SectionsOrganic Letters, 16, 6358–6361, 2014
 41. M. Fakis, P. Hrobárik, O. Yushchenko, I. Sigmundová, M. Koch, A. Rosspeintner, E. Stathatos, E. Vauthey, Excited State and Injection Dynamics of Triphenylamine Sensitizers Containing Benzothiazole Electron-Accepting Group on TiO2 and Al2O3 Thin FilmsJournal of Physical Chemistry C, 118, 28509–28519, 2014
 42. N. Karakostas, I. M. Mavridis, K. Seintis, M. Fakis, E. N. Koini, I. D. Petsalakis and G. Pistolis, Highly efficient and unidirectional energy transfer within a tightly self-assembled host–guest multichromophoric arrayChemical Communications 50, 1362-1365, 2014
 43. M. Vasilopoulou, D. G. Georgiadou, A. M. Douvas, A. Soultati, V. Constantoudis, D. Davazoglou, S. Gardelis, L. C. Palilis, M. Fakis, S. Kennou, T. Lazarides, A. G. Coutsolelos and P. Argitis, Porphyrin oriented self-assembled nanostructures for efficient exciton dissociation in highly performing organic photovoltaicsJournal of Materials Chemistry A 2, 182, 2014
 44. A. Soultati, A. M. Douvas, D. G. Georgiadou, L. C. Palilis, J. M. Feckl, S. Gardelis, M. Fakis, S. Kennou, P. Falaras, T. Stergiopoulos, N. A. Stathopoulos, D. Davazoglou, P. Argitis and M. Vasilopoulou, Solution processed hydrogen molybdenum bronzes as highly conductive anode interlayers in efficient organic photovoltaicsAdvanced Energy Materials 4, 1300896, 2014
 45. M. Can, Z. Yigit, D. Karageorgopoulos, K. Seintis, V. Giannetas, S. Demic, M. Fakis and E. Stathatos , Synthesis, electron injection studies and photovoltaic characterization of two triphenylamine based organic sensitizersSynthetic Metals 188, 77– 85, 2014
 46. G. Tsigaridas, D. Polyzos, A. Ioannou, M. Fakis and P. Persephonis, Theoretical and experimental study of refractive index sensors based on etched fiber Bragg gratings Sensors and Actuators A. Physical 209, 9-15, 2014
 47. N. Karakostas, E. Martinou, A. Kaloudi Chantzea, K. Seintis, H. Oberacher, F. Pitterl, M. Fakis, J. K. Kallitsis and G. Pistolis, Energy Transfer within Self-Assembled Cyclic Multichromophoric Arrays Based on Orthogonally Arranged Donor – Acceptor Building BlocksFaraday Discussions 185, 433-454, 2015
 48. D. Cvejn, E. Michail, I. Polyzos, N. Almonasy, O. Pytela, M. Klikar, T. Mikysek, V. Giannetas, M. Fakis and F. Bureš, Modulation of (non)linear optical properties in tripodal molecules by variation of the peripheral cyano acceptor moieties and the π-spacerJournal of Materials Chemistry C, 3 , 7345-7355, 2015
 49. N. Droseros, K. Seintis, M. Fakis, S. Gardelis and A. Nassiopoulou, Steady state and time resolved photoluminescence properties of CuInS2/ZnS quantum dots in solutions and in solid filmsJournal of Luminescence, 167, 333-338, 2015
 50. An. Margalias, K. Seintis, M.Z. Yigit, M. Can, D. Sygkridou, V. Giannetas, M. Fakis, E. Stathatos, The effect of additional electron donating group on the photophysics and photovoltaic performance of two new metal free D–A sensitizersDyes and Pigments, 121, 316-327, 2015
 51. A. Kaloudi-Chantzea, E. Martinou, K. Seintis, N. Karakostas, P. Giastas, F. Pitterl, H. Oberacher, M. Fakis and G. Pistolis, Formation of a A Highly–Ordered Rigid Multichromophoric 3D Supramolecular Network by Combining Ionic and Coordination – Driven Self – AssemblyChemical Communications 52, 3388-3391, 2016
 52. D. Cvejn, E. Michail, K. Seintis, M. Klikar, O. Pytela, T. Mikysek, N. Almonasy, M. Ludwig, V. Giannetas, M. Fakis and F. Bureš, Solvent and branching effect on the two-photon absorption properties of push-pull triphenylamine derivativesRSC Advances, 6, 12819-12828, 2016
 53. V. Papamakarios, E. Polydorou, A. Soultati, N. Droseros, D. Tsikritzis, A. Douvas, L. Palilis, M. Fakis, S. Kennou, P. Argitis and M. Vasilopoulou, Surface Modification of ZnO Layers via Hydrogen Plasma Treatment for Efficient Inverted Polymer Solar CellsACS Applied Materials and Interfaces, 8, 1194–1205, 2016
 54. M. Tountas, Y. Topal, M. Kus, M. Ersöz, M. Fakis, M. Vasilopoulou, Water-Soluble Lacunary Polyoxometalates with Excellent Electron Mobilities and Hole Blocking Capabilities for High Efficiency Fluorescence and Phosphorescent Organic Light Emitting DiodesAdvanced Functional Materials, 26, 2655–2665 , 2016
 55. E. Polydoroua, I. Sakellis, A. Soultati, A. Kaltzoglou, T. A. Papadopoulos, J. Briscoe, D. Tsikritzis, M. Fakis, L. C. Palilis, S. Kennou, P. Argitis, P. Falaras, D. Davazoglou and M. Vasilopoulou, Avoiding ambient air and light induced degradation in high-efficiency polymer solar cells by the use of hydrogen-doped zinc oxide as electron extraction materialNano Energy 34, 500–514, 2017
 56. S. Gardelis, M. Fakis, N. Droseros, D. Georgiadou, A. Travlos and A. Nassiopoulou, Energy transfer in aggregated CuInS2/ZnS core-shell quantum dots deposited as solid filmsJournal of Physics D: Applied Physics, 50, 035107, 2017
 57. K. Seintis, D. Agathangelou, D. Cvejn, N. Almonasy, F. Bureš, V. Giannetas, M. Fakis, Femtosecond to nanosecond studies of octupolar molecules and their quadrupolar and dipolar analoguesPhysical Chemistry Chemical Physics, 19, 6485-16497, 2017
 58. E. Martinou, K. Seintis, N. Karakostas, A. Bletsou, N. Thomaidis, M. Fakis and G. Pistolis, he Dynamics of Intramolecular Energy Hopping in Multi-Bodipy Self – Assembled Metallocyclic Species: A Tool For Probing Subtle Structural Distortions in SolutionJournal of Physical Chemistry C, 121, 5341–5355, 2017
 59. E. Polydorou, M. A. Botzakaki, I. Sakellis, A. Soultati, A. Kaltzoglou, T. A. Papadopoulos, J. Briscoe, C. Drivas, K. Seintis, M. Fakis, L. C. Palilis, S. N. Georga, C. A. Krontiras, S. Kennou, P. Falaras, N. Boukos, D. Davazoglou, P. Argitis and M. Vasilopoulou , Improved Stability of Polymer Solar Cells in Ambient Air via Atomic Layer Deposition of Ultrathin Dielectric LayersAdvanced Materials Interfaces 4, 1700231 (1-12), 2017
 60. M. Tountas, Y. Topal, E. Polydorou, A. Soultati, A. Verykios, A. Kaltzoglou, T. A. Papadopoulos, F. Auras, K. Seintis, M. Fakis, L. C. Palilis, D. Tsikritzis, S. Kennou, M. Koutsoureli, G. Papaioannou, M. Ersöz, M. Kus, P. Falaras, D. Davazoglou, P. Argitis and M. Vasilopoulou, Low Work Function Lacunary Polyoxometalate Electron Transport Interlayers for inverted Polymer Solar Cells of Improved Efficiency and StabilityACS Applied Materials and Interfaces 9, 22773–22787, 2017
 61. M. Tountas, Y. Topal, A. Verykios, A. Soultati, A. Kaltzoglou, T. A. Papadopoulos, F. Auras, K. Seintis, M. Fakis, L. C. Palilis, D. Tsikritzis, S. Kennou, A. Fakharuddin, L. Schmidt-Mende, S. Gardelis, M. Kus, P. Falaras, D. Davazoglou, P. Argitis, M. Vasilopoulou, A silanol-functionalized polyoxometalate with excellent electron transfer mediating behavior to ZnO and TiO2 cathode interlayers for highly efficient and extremely stable polymer solar cellsJournal of Materials Chemistry C 6, 1459-1469, 2018
 62. M. Fakis, J. S. Beckwith, K. Seintis, E. Martinou, C. Nançoz, N. Karakostas, I. Petsalakis, G. Pistolis, E. Vauthey, Energy Transfer and Charge Separation Dynamics in Photoexcited Pyrene-Bodipy Molecular DyadsPhysical Chemistry Chemical Physics, 20, 837-849 , 2018
 63. A. Verykios, M. Papadakis, A. Soultati, M.-C. Skoulikidou, G. Papaioannou, S. Gardelis, I. D. Petsalakis, G. Theodorakopoulos, V. Petropoulos, L. C. Palilis, M. Fakis, N. A. Vainos, D. Alexandropoulos, D. Davazoglou, G. Pistolis, P. Argitis, A. G. Coutsolelos, M. Vasilopoulou, Functionalized Zinc Porphyrins with Various Peripheral Groups for Interfacial Electron Injection Barrier Control in Organic Light Emitting DiodesACS Omega, 3, 10008–10018, 2018
 64. A. Koutsoubelitis, K. Seintis, D. Tsikritzis, J. Oriou, C. Brochon, E. Cloutet, G. Hadziioannou, M. Vasilopoulou, S. Kennou, M. Fakis, L. C. Palilis, Photophysics, Electronic Structure and Solar Cell Performance of a Donor-Acceptor Poly(N-dodecyl-2,7-carbazole-alt-benzothiadiazole)Organic Electronics 59, 202-212, 2018
 65. M. Tountas, D. G. Georgiadou, A. Zeniou, K. Seintis, A. Soultati,E. Polydorou, S. Gardelis, A. M. Douvas, T. Speliotis, D. Tsikritzis, S. Kennou, M. Fakis, E. Gogolides, D. Tsoukalas, P. Argitis, M. Vasilopoulou , Plasma induced degradation and surface electronic structure modification of Poly(3-hexylthiophene) filmsPolymer Degradation and Stability Polymer Degradation and Stability 149, 162-172, 2018
 66. K. Seintis, Ç. Şahin, I. Sigmundová, E. Stathatos, P. Hrobárik, M. Fakis, Solvent-Acidity-Driven Change in Photophysics and Significant Efficiency Improvement in Dye-Sensitized Solar Cells of a Benzothiazole-Derived Organic SensitizerJ. Physical Chemistry C 122, 20122−20134, 2018
 67. M Klikar, K. Seintis, I. Polyzos, O. Pytela, T. Mikysek, N. Almonasy, M. Fakis, F. Bures, Star‐shaped push‐pull molecules with varied number of peripheral acceptors: An insight into their optoelectronic featuresChemPhotoChem, 2, 465-474, 2018
 68. N. Balis, A. Verykios, A. Soultati, V. Constantoudis, M. Papadakis, F. Kournoutas, C. Drivas,M. C. Skoulikidou, Spyros Gardelis, M. Fakis, S. Kennou, A. G. Kontos, A. G. Coutsolelos, P. Falaras, M. Vasilopoulou, Triazine-Substituted Zinc Porphyrin as an Electron Transport Interfacial Material for Efficiency Enhancement and Degradation Retardation in Planar Perovskite Solar CellsACS Applied Energy Materials 1, 3216–3229, 2018
 69. N. Karakostas, V. S. Petrakis, F. Kournoutas, I. M. Mavridis, E. Martinou, E. Efthimiadou, M. Fakis, G. Pistolis, Cooperative Self-Assembly Enables Two-Dimensional H-type Aggregation of a Sterically Crowded Perylene-Bisimide DimerCryst. Growth Des. 19, 4252-4263, 2019
 70. A. Soultati, A Fakharuddin, E. Polydorou, C. Drivas, A. Kaltzoglou, M. Irfan Haider, F. Kournoutas, M. Fakis, L. C. Palilis, S. Kennou, D. Davazoglou, P. Falaras, P. Argitis, S. Gardelis, A. Kordatos, A. Chroneos, L. Schmidt-Mende, M. Vasilopoulou, Lithium Doping of ZnO for High Efficiency and Stability Fullerene and Non-fullerene Organic Solar CellsACS Appl. Energy Mater. 2019, 231663-1675, 2019
 71. A. Soultati, A. Verykios, T. Speliotis, M. Fakis, I. Sakellis, H. Jaouani, D. Davazoglou, P. Argitis, M. Vasilopoulou, Organic solar cells of enhanced efficiency and stability using zinc oxide:zinc tungstate nanocomposite as electron extraction layerOrganic Electronics 71 , 227–237, 2019
 72. F. Kournoutas, K. Seintis, N. Karakostas, J. Tydlitát, S. Achelle, G. Pistolis, F. Bureš, M. Fakis, Photophysical and Protonation Time Resolved Studies of DonorAcceptor Branched Systems With Pyridine AcceptorsJ. Physical Chemistry A 123, 417-428, 2019
 73. F. Kournoutas, A. Fihey, J.-P. Malval, A. Spangenberg, M. Fecková, P. le Poul, C. Katan, F. Robin-le Guen, F. Bureš, S. Achelle, M. Fakis, Branching effect on the linear and nonlinear optical properties of styrylpyrimidinesPhysical Chemistry Chemical Physics 22, 4165-4176, 2020
 74. K. Seintis, I. Kalis, M. Klikar, F. Bures, M. Fakis, Excitation/detection energy controlled anisotropy dynamics in asymmetrically cyano substituted tri-podal moleculePhysical Chemistry Chemical Physics 22, 16681-16690, 2020
 75. F. Kournoutas, I. K. Kalis, M. Fecková, S. Achelle, M. Fakis, The effect of protonation on the excited state dynamics of pyrimidine chromophoresJournal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry 391 , 112398, 2020
 76. K. Tsevas, J. A. Smith, V. Kumar, C. Rodenburg, M. Fakis, A. Rashid bin Mohd Yusoff, M. Vasilopoulou, D. G. Lidzey, M. K. Nazeeruddin, and A. D. F. Dunbar, Controlling PbI2 Stoichiometry during Synthesis to Improve the Performance of Perovskite PhotovoltaicsChemistry of Materials 33, 554–566, 2021
 77. R. Plaza-Pedroche, D. Georgiou, M. Fakis, A. Fihey, C. Katan, F. Robin-le Guen, S. Achelle, and J. Rodríguez-López, Effect of protonation on the photophysical properties of 4-substituted and 4,7-disubstituted quinazoline push-pull chromophoresDyes and Pigments 185 , 108948, 2021
 78. M. Fecková, I. K. Kalis, T. Roisnel, P. le Poul, O. Pytela, M. Klikar, F. Robin-le Guen, F. Bureš, M. Fakis, and S Achelle, Photophysics of 9,9-dimethylacridan substituted phenylstyrylpyrimidines exhibiting long lived intramolecular charge transfer fluorescence and aggregation induced emission characteristicsChemistry A European Journal 27, 1145-1159, 2021
 79. J. Nociarova, P. Osusky, E. Rakovsky, D. Georgiou, I. Polyzos, M. Fakis and P. Hrobarik Direct Iodination of Electron-Deficient Benzothiazoles: Rapid Access to Two-Photon Absorbing Fluorophores with Quadrupolar (D–A–D) Architecture and Tunable Heteroaromatic Core, Organic Letters 23, 3460–3465, 2021.
 80. P. Osusky, J. Nociarova, M. Smolicek, R. Gyepes, D. Georgiou, I. Polyzos, M. Fakis and P. Hrobarik, Oxidative C-H Homocoupling of Push-Pull Benzothiazoles: An Atom-Economical Route To Highly Emissive Quadrupolar Arylamine-Functionalized 2,2′-Bibenzothiazoles with Enhanced Two-Photon Absorption, Organic Letters 23,  5512–5517, 2021.
 81.  A. Verykios, A. Soultati, K. Tourlouki, C. Katsogridakis, C. Chochos, D. Alexandropoulos, V. Vidali, P. Stylianos, K. Yanakopoulou, D. Dimotikali, M. Fakis, L. C. Palilis, N. Stathopoulos, G. Pistolis, P. Skandamis, P. Argitis and M. Vasilopoulou Commercially available chromophores as low-cost efficient electron injection layers for organic light emitting diodesJ. Phys. D Appl. Phys. 55, 215106, 2022.
 82. M. Klikar, D. Georgiou, I. Polyzos, M. Fakis, Z. Růžičková, O. Pytela and F. Bureš, Triphenylamine-based fluorophores bearing peripheral diazine regioisomers. Synthesis, characterization, photophysics and two-photon absorption, Dyes and Pigments 201, 110230, 2022.
 83. M. Fakis, V. Petropoulos, P. Hrobárik, J. Nociarová, P. Osuský, M. Maiuri and G. Cerullo, Exploring Solvent and Substituent Effects on the Excited State Dynamics and Symmetry Breaking of Quadrupolar Triarylamine End-Capped Benzothiazole Chromophores by Femtosecond Spectroscopy,  Journal of Physical Chemistry B 126, 8532–8543, 2022.
 84. S. Katsiaounis, N. Chourdakis, E. Michail, M. Fakis, I. Polyzos, J. Parthenios and K. Papagelis, Graphene nano-sieves by femtosecond laser irradiation,  Nanotechnology 34, 105302, 2023.
 85. V. Petropoulos, I. Georgoulis, C. Vourdaki, P. Hrobárik, I. Sigmundová, J. Nociarová, M. Maiuri, G. Cerullo and M. Fakis,Ultrafast Photophysics of Regioisomeric Triphenylamine Dyes having Dipolar D-π-A-A and Octupolar D-(π-A-A)3 Character with a Benzothiazole Unit in Matched or Mismatched Orientation ChemPhysChem 24, e202300127, 2023.
 86. P. Šimon, M. Klikar, Z. Burešová, C. Vourdaki, A. Katsidas, J. Tydlitát, J. Kulhánek, J. Zelenka, M. Fakis, and F. BurešCentripetal triazine chromophores: Towards efficient two-photon absorbers and highly emissive polyimide films Journal of Materials Chemistry C 11, 7252-7261, 2023.
 87.  J. Massue, L. Diarra, I. Georgoulis, A. Fihey, F. Robin-le Guen, G. Ulrich, M. Fakis and S. Achelle Aggregation-Induced Enhanced Emission of a Dimethylacridan Substituted Pyrimidine Derivative ChemPhotoChem 7, e202300085, 2023.
 88. A. Shahu, V. Petropoulos, E. Saridakis, V. S. Petrakis, N. Ioannidis, G. Mitrikas, A. Schiza, C. L. Chochos, E.-M. Kasimati, A. Soultati, M. Ch. Nika, N. S. Thomaidis, M. Fakis, M. Maiuri, G. Cerullo, G. Pistolis Aggregation-Driven Photoinduced α‑C(sp3)−H Bond Hydroxylation/C(sp3)−C(sp3) Coupling of Boron Dipyrromethene Dye in Water Reported by Near-Infrared Emission Journal of the American Chemical Society https://doi.org/10.1021/jacs.4c02019
Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής
 1. Generalised Uncertainty Relations and Long Time Limits for Quantum Brownian Motion Models, C. Anastopoulos and J. J. Halliwell, Phys. Rev. D51, 6870 (1995). DOI: 10.1103/PhysRevD.51.6870
 2. Decoherence and Classical Predictability of Phase Space Histories, Phys. Rev. E53, 4711 (1996). DOI: 10.1103/PhysRevE.53.4711
 3. Quantum Theory of Nonrelativistic Particles Interacting with Gravity, C. Anastopoulos, Phys. Rev. D54, 1600 (1996). DOI: 10.1103/physrevd.54.1600
 4. Coarse Grainings and Irreversibility in Quantum Field Theory, C. Anastopoulos, Phys. Rev. D56, 1009 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevD.56.1009
 5. N – Particle Sector of Quantum Field Theory as a Quantum Open System, C. Anastopoulos, Phys. Rev. D56, 6702 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevD.56.6702
 6. Selection of Preferred Consistent Sets, C. Anastopoulos, Int. J. Theor. Phys. 37, 2261 (1998). DOI: 1023/A:1026658523246
 7. Non–Equilibrium Quantum Electrodynamics, C. Anastopoulos and A. Zoupas, Phys. Rev. D58, 105006 (1998). DOI: 10.1103/physrevd.58.105006
 8. Information Measures and Classicality in Quantum Mechanics, C. Anastopoulos, Phys. Rev. D59, 045001 (1999). DOI: 10.1103/PhysRevD.59.045001
 9. Two-level Atom-Field Interaction: Exact Master Equation for Non-Markovian Dynamics, Decoherence and Relaxation, C. Anastopoulos and B. L. Hu, Phys. Rev. A62, 033821 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevA.62.033821
 10. Quantum Fields in Non-Static Background: α Histories Perspective, C. Anastopoulos, J. Math. Phys. 41, 617 (2000). DOI: 10.1063/1.533155
 11. History Quantisation of Parameterised Systems Development of a General Algorithm, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Class. Quant. Grav. 17, 2463 (2000). DOI: 10.1088/0264-9381/17/13/301
 12. Continuous-time Histories: Observables, Probabilities, Phase Space Structure and the Classical Limit, C. Anastopoulos, J. Math. Phys. 42, 3225 (2001). DOI: 10.1063/1.1383975
 13. Quantum Mechanical Histories and the Berry Phase, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Int. J. Theor. Phys. 41, 529 (2002). DOI: 1023/A:1025706632036
 14. Quantum Theory without Hilbert Spaces, C. Anastopoulos, Found. Phys. 31, 1545 (2001). DOI: 10.1023/A:1012690715414
 15. Quantum Correlation Functions and the Classical Limit, C. Anastopoulos, Phys. Rev. D63, 125024 (2001). DOI: 10.1103/PhysRevD.63.125024
 16. Frequently Asked Questions about Decoherence, C. Anastopoulos, Int. J. Theor. Phys. 41, 1573 (2002). DOI: 10.1023/A:1020144800650
 17. Quantum Processes on Phase Space, C. Anastopoulos, Ann. Phys. 303, 273 (2003). DOI: 10.1016/S0003-4916(03)00006-X
 18. Role of Phase Space Geometry in Heisenberg Uncertainty Relations, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Ann. Phys. 308, 329 (2003). DOI: 10.1016/S0003-4916(03)00145-3
 19. Spin-Statistics Theorem and Geometric Quantization, C. Anastopoulos, Int. J. Mod. Phys. A 19, 655 (2004). DOI: 10.1142/S0217751X04017860
 20. Coherent States of Spinning Relativistic Particles, C. Anastopoulos, J. Phys. A: Math. Gen. 37, 8619 (2004). DOI: 10.1088/0305-4470/37/36/004
 21. On the Relation between Quantum Mechanical Probabilities and Event Frequencies, C. Anastopoulos, Ann. Phys. 313, 368 (2004). DOI: 10.1016/j.aop.2004.05.002
 22. Non-Markovian qubit dynamics in a thermal field bath: Relaxation, Shresta, C. Anastopoulos, A. Dragulescu and B. L. Hu, Phys. Rev. A 71, 022109 (2005).  DOI: 10.1103/PhysRevA.71.022109
 23. History Minisuperspace Models, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Class. Quant. Grav. 22, 1841 (2005). DOI: 10.1088/0264-9381/22/9/023
 24. Classical Vs Quantum Probability in Sequential Measurements, C. Anastopoulos, Found. Phys. 36, 1601 (2006). DOI: 10.1007/s10701-006-9077-5
 25. Time-of-Arrival Probabilities and Quantum Measurements, C. Anastopoulos and N. Savvidou, J. Math. Phys. 47, 122106 (2006). DOI: 10.1063/1.2399085
 26. Quantum probabilities for time-extended Alternatives, C. Anastopoulos and N. Savvidou, J. Math. Phys. 48, 032106 (2007). DOI: 10.1063/1.2713078
 27. Time-of-Arrival Probabilities and Quantum Measurements: II Application to tunnelling times, C. Anastopoulos and N. Savvidou, J. Math. Phys. 49, 022101 (2008). DOI: 10.1063/1.2837428
 28. Intrinsic and Fundamental Decoherence: Issues and Problems, C. Anastopoulos and B. L. Hu, Class. Quant. Grav. 25,154003 (2008). DOI: 10.1088/0264-9381/25/15/154003
 29. Time-of-Arrival Probabilities and Quantum Measurements: III Decay of unstable states, C. Anastopoulos, J. Math. Phys. 49, 022103 (2008). DOI: 10.1063/1.2839920
 30. Gravitational Backreaction in Cosmological Spacetimes, C. Anastopoulos, Phys. Rev. D79, 084029 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevD.79.084029
 31. Non-Markovian Entanglement Dynamics of Two Qubits Interacting with a Common Electromagnetic Field, Anastopoulos, S. Shresta and B.L. Hu, Q. Inf. Proc. 8, 549 (2009).  DOI: 10.1007/s11128-009-0137-6
 32. The Rotating-Wave Approximation: Consistency and Applicability from an Open Quantum System Analysis, C. H. Fleming, I. Cummings, C. Anastopoulos and  B. L. Hu, J. Phys. A: Math. Theor. 43, 405304 (2010).  DOI: 10.1088/1751-8113/43/40/405304
 33. Generalized uncertainty relations and entanglement dynamics in quantum Brownian motion models, C. Anastopoulos, S. Kechribaris and D. Mylonas, Phys. Rev. A82, 042119 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevA.82.042119
 34. Consistent Thermodynamics for Spin Echoes, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Phys. Rev. E83, 021118 (2011). DOI: 10.1103/physreve.83.021118
 35. Coherences of Accelerated Detectors and the Local Character of the Unruh Effect, C. Anastopoulos and N. Savvidou, J. Math. Phys. 53, 012107 (2012). DOI: 10.1063/1.3679554
 36. Entropy of Singularities in Self-Gravitating Radiation, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Class. Quant. Grav. 29, 025004 (2012). DOI: 10.1088/0264-9381/29/2/025004
 37. Non-Markovian Dynamics and Entanglement of Two-Level Atoms in a Common Field, C. Fleming, N. Cummings, C. Anastopoulos and B. L. Hu, J. Phys A: Math. Theor. 45, 065301 (2012). DOI: 10.1088/1751-8113/45/6/065301
 38. Time-of-Arrival Probabilities for General Particle Detectors, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Phys. Rev. A86, 012111 (2012). DOI: 10.1103/PhysRevA.86.012111
 39. A Master Equation for Gravitational Decoherence: Probing the Textures of Spacetime, C. Anastopoulos and B. L. Hu, Class. Quant. Grav. 30, 165007 (2013). DOI: 10.1088/0264-9381/30/16/165007
 40. Quantum Temporal Probabilities in Tunneling Systems, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Ann. Phys. 336, 281 (2013). DOI: 10.1016/j.aop.2013.06.003
 41. Problems with the Newton-Schrodinger equation, C. Anastopoulos and B. L. Hu, New J. Phys. 16, 085007 (2014). DOI: 10.1088/1367-2630/16/8/085007
 42. The thermodynamics of self-gravitating systems in equilibrium is holographic, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Quant. Grav. 31, 055003 (2014).  DOI: 10.1088/0264-9381/31/5/055003
 43. Real-time particle-detection probabilities in accelerated macroscopic detectors, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Gen. Rel. Grav. 47, 1842 (2015). DOI: 10.1007/s10714-014-1842-8
 44. Probing a Gravitational Cat State, C. Anastopoulos and B. L. Hu, Class. Quant. Grav. 32, 165022 (2015). DOI: 10.1088/0264-9381/32/16/165022
 45. The thermodynamics of a black hole in equilibrium implies the breakdown of Einstein equations on a macroscopic near-horizon shell, C. Anastopoulos and N. Savvidou, JHEP, 2016-144. DOI: 10.1007/jhep01(2016)144
 46. Non-Markovian time evolution of an accelerated qubit, D. Moustos and C. Anastopoulos, Phys. Rev D95, 025020 (2017). DOI: 10.1103/physrevd.95.025020
 47. Time-of-Arrival Correlations, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Phys. Rev. A95, 032105 (2017). DOI: 10.1103/physreva.95.032105
 48. Path of a Tunneling Particle, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Phys Rev. A95, 052120 (2017).  DOI: 10.1103/physreva.95.052120
 49. Equivalence Principle for Quantum Systems: Dephasing and Phase Shift of Free-Falling Particles, Anastopoulos and B. L. Hu, Class. Quant. Grav. 35, 035011 (2018).  DOI: 10.1088/1361-6382/aaa0e8
 50. Decays of Unstable Quantum States, C. Anastopoulos, Int. J. Theor. Phys. 58, 890 (2019). DOI: 10.1007/s10773-018-3984-z
 51. Time of Arrival and Localization of Relativistic Particles, C. Anastopoulos and N. Savvidou, J. Math. Phys. 60, 032301 (2019). DOI: 10.1063/1.5080930
 52. Multi-Time Measurements in Hawking Radiation: Information at Higher-Order Correlations, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Class. Quant. Grav. 37, 025015 (2020). DOI: 10.1088/1361-6382/ab5eb2
 53. How black holes store information in high-order correlations, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Int. J. Mod. Phys. D (2020). https://doi.org/10.1142/S0218271820430117
 54. Relativistic quantum thermodynamics of moving systems, N. Papadatos and C. Anastopoulos, Phys. Rev. D 102, 085005 (2020). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.085005
 55. Detectors interacting through quantum fields: Non-Markovian effects, non-perturbative generation of correlations and apparent non-causality. T. Kolioni and C. Anastopoulos, Phys. Rev. A 102, 062207 (2020).  https://doi.org/10.1103/PhysRevA.102.062207
 56. Quantum superposition of two gravitational cat states, C. Anastopoulos and B. L. Hu, Class. Quant. Grav. 37 235012 (2020). https://doi.org/10.1088/1361-6382/abbe6f
 57. Classification theorem and properties of singular solutions to the Tolman-Oppenheimer-Volkoff equation,C. Anastopoulos and N. Savvidou, Class. Quant. Grav. (2021). https://doi.org/10.1088/1361-6382/abdf26
 58. Mind-Body Interaction in Modern Physics, C. Anastopoulos, Found. Phys. 51, 1 (2021). https://doi.org/10.1007/s10701-021-00472-7
 59. Gravitational decoherence of photons, M. Lagouvardos and C. Anastopoulos, Class. Quant. Grav. 38, 115012 (2021). https://doi.org/10.1088/1361-6382/abf2f3
 60. Thermodynamics and phase transitions of black holes in contact with a gravitating heat bath, D. Kotopoulis and C. Anastopoulos, Class. Quant. Grav. 38, 195026 (2021).  https://doi.org/10.1088/1361-6382/ac2137
 61. Gravitational effects in macroscopic quantum systems: a first-principles analysis, C. Anastopoulos, M. Lagouvardos and N. Savvidou, Class. Quant. Grav. 38, 105512 (2021). https://doi.org/10.1088/1361-6382/ac0bf9
 62. Gravitational Decoherence: A Thematic Overview, C. Anastopoulos and B. L. Hu, AVS Quantum Sci. 4, 015602 (2022). https://doi.org/10.1116/5.0077536
 63. Quantum Information in Relativity: The Challenge of QFT Measurements, C. Anastopoulos and N. Savvidou, Entropy 24, 4 (2022). https://doi.org/10.3390/e24010004
 64. Gravity, Quantum Fields and Quantum Information: Problems with classical channel and stochastic theories, C. Anastopoulos and B. L. Hu, Entropy 24, 490 (2022). https://doi.org/10.3390/e24040490
 65. Mohageg, L. Mazzarella, C. Anastopoulos, et al, The Deep Space Quantum Link: Prospective Fundamental Physics Experiments using Long-Baseline Quantum Optics, EJP Quantum Technology, 9, 25 (2022). https://doi.org/10.1140/epjqt/s40507-022-00143-0
 66. C. Anastopoulos, B. L. Hu and K. Savvidou, Quantum field theory based quantum information: Measurements and correlations, Ann. Phys. 450, 169239 (2023). https://doi.org/10.1016/j.aop.2023.169239
 1. A.P. Igoshev, A. Frantsuzova, K.N. Gourgouliatos, S. Tsichli, L. Konstantinou, S.B. Popov, “Initial periods and magnetic fields of neutron stars”, 2022, MNRAS, 514, 4606.
 2. V. Barkov, P. Sharma, K.N. Gourgouliatos, M. Lyutikov, “Relativistic Magnetic Explosions”, 2022, ApJ, 934, 140.
 3. K.N. Gourgouliatos, D. De Grandis, A. Igoshev, “Magnetic Field Evolution in Neutron Star Crusts: Beyond the Hall Effect”, Symmetry, 14, 1, 130, 2022.
 4. G. Chouliaras, K.N. Gourgouliatos, “Application of an Upwind integration method to plane parallel Hall-MHD”, Astronomy and Computing, 100553, 2022.
 5. K.N. Gourgouliatos, S.K. Lander, “Axisymmetric magneto-plastic evolution of neutron-star crusts”, MNRAS, 506, 3, pp.3578-3587, 2021.
 6. V. Karageorgopoulos, K.N. Gourgouliatos, V. Geroyannis, “Polytropic wind solutions via the Complex Plane Strategy”, Astronomy and Computing, Volume 36, article id. 100491, 2021
 7. J. Matsumoto, S.S. Komissarov, K.N. Gourgouliatos, “Magnetic Inhibition of the Recollimation Instability in Relativistic Jets”, MNRAS, 503, 4, pp.4918-4929, 2021
 8. A. Igoshev, K.N. Gourgouliatos, R. Hollerbach, T. Wood, “3D Magnetothermal Simulations of Tangled Crustal Magnetic Field in Central Compact Objects, ApJ”, 909, 2, 101, 9 pp., 2021
 9. H. Abdalla et al., “Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array for probing cosmology and fundamental physics with gamma-ray propagation”, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 02, article id. 048, 2021.
 10. A. Igoshev, R. Hollerbach, T.S. Wood, K.N. Gourgouliatos, “Strong toroidal magnetic fields required by quiescent X-ray emission of magnetars”, Nature Astronomy, 215, 2020.
 11. D. De Grandis, D., R. Turolla, T.S. Wood, S. Zane, R. Taverna, K.N. Gourgouliatos, “Three-dimensional Modeling of the Magnetothermal Evolution of Neutron Stars: Method and Test Cases”, ApJ, 903, 40, 2020.
 12. K.N. Gourgouliatos, R. Hollerbach, & A. Igoshev “Powering central compact objects with a tangled crustal magnetic field”, MNRAS, 495, 1692, 2020.
 13. K.N. Gourgouliatos & Jose Pons “Nonaxisymmetric Hall instability: A key to understanding magnetars”, Physical Review Research, 1, 032049, 2019. 
 14. S. Komissarov, K.N. Gourgouliatos, J. Matsumoto “Magnetic inhibition of the centrifugal instability”, MNRAS, 488, 4061, 2019.
 15. V. Karageorgopoulos, K.N. Gourgouliatos, I. Contopoulos “Current closure through the neutron star crust”, MNRAS, 487, 3333, 2019. 
 16. A. Acharyya et al. “Monte Carlo studies for the optimisation of the Cherenkov Telescope Array layout”, Astroparticle Physics, 111, 35, 2019.
 17. S.K. Lander & K.N. Gourgouliatos “Magnetic-field evolution in a plastically failing neutron star crust”, MNRAS 486, 4130, 2019.
 18. C. Prior & K.N. Gourgouliatos “Observational signatures of magnetic field structure in relativistic AGN jets”, A&A 622, 122, 2019.
 19. K.N. Gourgouliatos & D. Lynden-Bell “Coupled axisymmetric pulsar magnetospheres”, MNRAS 482, 1942, 2019.
 20. K.N. Gourgouliatos, R. Hollerbach, R.F. Archibald “Modelling neutron star magnetic fields” Astronomy and Geophysics, 59, 37, 2018.
 21. K.N. Gourgouliatos & Paolo Esposito “Strongly magnetised pulsars: explosive events and evolution” book chapter “The Physics of Neutron Stars” Springer Astronomy and Astrophysics Library, in press.
 22. K.N. Gourgouliatos & S.S. Komissarov “Relativistic Centrifugal Instability”, MNRAS Letters,  475, 125, 2018.
 23. K.N. Gourgouliatos & S.S. Komissarov “Reconfinement and loss of stability in jets from active galactic nuclei”, Nature Astronomy, 2, 167, 2018.
 24. R.D. Ferdman, R.F. Archibald, K.N. Gourgouliatos, V.M. Kaspi “The Glitches and Rotational History of the Highly Energetic Young Pulsar PSR J0537-6910”, ApJ, 852, 123, 2018.
 25. K.N. Gourgouliatos & R. Hollerbach “Magnetic Axis Drift and Magnetic Spot Formation in Neutron Stars with Toroidal Fields”, ApJ, 562, 12, 2018.
 26. K.N. Gourgouliatos & R. Hollerbach “Resistive Tearing Instability in Electron-MHD: Application to Neutron Star Crusts”, MNRAS, 463, 3381, 2016. 
 27. K.N. Gourgouliatos, T. Wood, R. Hollerbach “Magnetic Field Evolution in Magnetar Crusts through three dimensional simulations”, Proc. of the National Acad. of Science, 113, 3944, 2016.
 28. K.N. Gourgouliatos, T. Kondic, M. Lyutikov, R. Hollerbach “Magnetar Activity via the Density Shearing Instability in Hall-MHD”, MNRAS Letters, 453, 93, 2015. 
 29. K.N. Gourgouliatos & A. Cumming “Hall drift and the braking indices of young pulsars”, MNRAS, 446, 1121, 2015.
 30. K.N. Gourgouliatos & A. Cumming, “Hall Attractor in Axially Symmetric Magnetic Fields”, Physical Review Letters, 112, 171101, 2014.
 31. K.N. Gourgouliatos & A. Cumming, “Hall effect in neutron star crusts: evolution, endpoint and dependence on initial conditions”, MNRAS 438, 1618, 2014. 
 32. K.N. Gourgouliatos, A. Cumming, A. Reisenegger, C. Armaza, M. Lyutikov, J.A. Valdivia, “Hall equilibria with toroidal and poloidal fields: application to neutron stars”, MNRAS, 434, 2480, 2013.
 33. D. Tsang & K.N. Gourgouliatos, “Timing Noise in Pulsars and Magnetars and the Magnetospheric Moment of Inertia”, ApJL, 773, 17, 2013.
 34. R.F. Archibald, V.M. Kaspi, C.Y. Ng, K.N. Gourgouliatos, D. Tsang, P. Scholz, A.P. Beardmore, N. Gehrels, J.A. Kennea, “An anti-glitch in a magnetar”, Nature, 497, 591, 2013.  
 35. B. B. P. Perera, D. Lomiashvili, K. N. Gourgouliatos, M. A. McLaughlin, M. Lyutikov, “PSR J0737−3039B: A probe of radio pulsar emission heights”, ApJ, 750, 130, 2012.
 36. K.N. Gourgouliatos & M. Lyutikov, “Dynamics of rising magnetic cavities and UHECR acceleration in clusters of galaxies”, MNRAS, 420, 505, 2012.
 37. K.N. Gourgouliatos, Ch. Fendt, E. Clausen-Brown, M. Lyutikov, “Magnetic field structure of relativistic jets without current sheets”, MNRAS, 419, 3048, 2012.
 38. M. Lyutikov & K.N. Gourgouliatos, “Coronal mass ejections as expanding force-free structures”, Solar Physics 270, 537, 2011.
 39. K.N. Gourgouliatos & D. Lynden-Bell, “Corotating light cylinders and Alfvén waves”, MNRAS 410, 257, 2011.
 40. K.N. Gourgouliatos, J. Braithwaite & M. Lyutikov, “Structure of magnetic fields in intracluster cavities”, MNRAS, 409, 1660, 2010.
 41. K.N. Gourgouliatos & N. Vlahakis, “Relativistic expansion of a magnetized fluid”, Astrophysical and Geophysical Fluid Dynamics, 104, 431, 2010.
 42. K.N. Gourgouliatos, “Relativistic magnetohydrodynamics”, The Observatory, 129, 396, 2009.
 43. K.N. Gourgouliatos, “Relativistically expanding cylindrical electromagnetic fields”, MNRAS, 396, 2399, 2009.
  Erratum: 401, 2816, 2010.
 44. A.A. Christou, F. Lewis, P. Roche, Y. Hashimoto, D. O’Donoghue, H. Worters, D.A.H. Buckley, T. Michalowski, D.J. Asher, A. Bitsaki, A. Psalidas, V. Tsamis, K.N. Gourgouliatos, A. Liakos, M.G. Hidas, T.M. Brown, “Observational detection of eight mutual eclipses and occultations between the satellites of Uranus”, A&A 497, 589, 2009.
 45. K.N. Gourgouliatos, D. Lynden-Bell, “Fields from a relativistic magnetic explosion”, MNRAS, 391, 268, 2008.
 46. K.N. Gourgouliatos, “Self-similar magnetic arcades”, MNRAS, 385, 875, 2008.
 47. K.N. Gourgouliatos & C.S. Jeffery, “On the angular momentum evolution of merged white dwarfs”, MNRAS, 371, 1381, 2006.
 1. V.C. Loukopoulos, G.A Katsiaris and G.T. Karahalios, A steady-state solver for the simulation of Taylor vortices in spherical annular flowComputer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 192, 2993-3003 , 2003
 2. V.C. Loukopoulos, D. Gavril, G. Karaiskakis, An Inverse Gas Chromatographic Instrumentation for the Study of Carbon Monoxide’s Adsorption on Rh/SiO2 Catalyst, Under Hydrogen-Rich ConditionsInstrumentation Science & Technology, Vol. 31 (2), 165-181 , 2003
 3. V.C. Loukopoulos, E.E. Tzirtzilakis, Biomagnetic channel flow in spatially varying magnetic fieldInternational Journal of Engineering Science, Vol. 42, 571-590, 2004
 4. V.C. Loukopoulos, D. Gavril, G. Karaiskakis and N.A. Katsanos, Gas chromatographic investigation of the competition between mass transfer and kinetics on a solid catalystJ. Chromatogr A., Vol 1061/1, 55-73 , 2004
 5. D. Gavril, V.C. Loukopoulos, and G. Karaiskakis, Study of CO dissociative adsorption over Pt and Rh catalysts by Inverse Gas ChromatographyChromatographia. 59(11), 721-729 , 2004
 6. Khan Rashid Atta, Dimitrios Gavril, Vassilios Loukopoulos and George Karaiskakis, Study of the Influence of Surfactants on the Transfer of Gases into Liquids by Inverse Gas ChromatographyJ. Chromatogr A, Vol. 1023, 287-296 , 2004
 7. V.C. Loukopoulos, G.T. Karahalios, Taylor vortices in annular spherical flow at large aspect ratiosPhysics of Fluids, Vol. 16 (7), 2708-2711 , 2004
 8. D. Gavril, V. Loukopoulos, A. Georgaka, A. Gabriel, G. Karaiskakis, Inverse gas chromatographic investigation of the effect of hydrogen in carbon monoxide adsorption over silica supported Rh and Pt-Rh alloy catalysts, under hydrogen-rich conditionsJ. Chromatogr. A, Vol. 1087 (1-2), 158-168 , 2005
 9. V.C. Loukopoulos, Taylor vortices in annular heated spherical flow at medium and large aspect ratiosPhysics of Fluids, Vol. 17 (1), 0181081-0181084 , 2005
 10. V.C. Loukopoulos, A numerical technique for the solution of the Navier-Stokes equations of unsteady flowComputer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 195, 534-550 , 2006
 11. E.E. Tzirtzilakis, V.C. Loukopoulos, Biofluid flow in channel under the action of a uniform localized magnetic fieldComputational Mechanics, Vol. 36, 360-374 , 2006
 12. V.C. Loukopoulos, Flow in a Slightly Differentially Rotating Spherical ShellWseas Transactions on Fluid Mechanics, Vol. 1(6), 542-549 , 2006
 13. D. Gavril, A. Georgaka, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, B.E. Nieuwenhuys, On The Mechanism of Selective CO Oxidation on Nanosized Au/γ-Al2O3 CatalystsGold Bull., Vol. 39, 192-199, 2006
 14. N.A. Katsanos, J. Kapolos, D. Gavril, N. Bakaoukas, V. Loukopoulos, Ath. Koliadima and G. Karaiskakis, Time distribution of adsorption entropy of gases on heterogeneous surfaces by reversed-flow gas chromatographyJ. Chromatogr. A, Vol. 1127, 221-227 , 2006
 15. E.E. Tzirtzilakis, M. Xenos, V.C. Loukopoulos and N.G. Kafoussias, Turbulent biomagnetic fluid flow in a rectangular channel under the action of a localized magnetic fieldInternational Journal of Engineering Science, Vol. 44, 1205-1224, 2006
 16. D. Gavril, A. Georgaka, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, Gas chromatographic investigation of the effects of hydrogen and temperature on the nature of the active sites related to CO adsorption on nanosized Au/γ-Al2O3J. Chromatogr. A, Vol. 1164, 271-280 , 2007
 17. D. Gavril, A. Georgaka, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, Inverse gas chromatographic investigation of the active sites related to CO adsorption over Rh/SiO2 catalysts in excess of hydrogenJ. Chromatogr. A, Vol. 1160, 289-298 , 2007
 18. N. Niakas, V.C. Loukopoulos and C. Douskos, An Accurate Numerical Solver on Second Order PDEs with Variable Coefficients in Three DimensionsApplied Mathematics and Computation, Vol. 204 , 50-57, 2008
 19. A. Georgaka, D. Gavril, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, BE Nieuwenhuys, H(2) and CO(2) coadsorption effects in CO adsorption over nanosized Au/gamma-Al(2)O(3) catalystsJ Chromatogr A., Vol. 1205, 128-36, 2008
 20. V.C. Loukopoulos and I.K. Kalavrouziotis, Reuse of municipal reclaimed wastewater for the irrigation in soils and plants: Aitoloakarnania in Western Greece as an exampleFresenius Environmental Bulletin 17 (4), 434-438, 2008
 21. G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, An accurate, stable and efficient domain-type meshless method for the solution of MHD flow problemsJournal of Computational Physics, Vol. 228, 8135-8160, 2009
 22. N. Niakas, V.C. Loukopoulos and C. Douskos, FDM on Second-Order Partial Differential Equations in 3DMathematical and Computer Modelling, Vol. 52, 278-283, 2010
 23. G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Meshfree point collocation schemes for 2D steady state incompressible Navier-Stokes equations in velocity-vorticity formulation for high values of Reynolds numberComputer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 59, 31-64, 2010
 24. G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Numerical solution of non-isothermal fluid flows using local radial basis functions (LRBF) interpolation and a velocity-correction methodComputer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 64, 187-212, 2010
 25. V.C. Loukopoulos, G.C. Bourantas, E.D. Skouras and G.C. Nikiforidis, Localized meshless point collocation (LMPC) method for time-dependent magnetohydrodynamics (MHD) flow through pipes under a variety of wall conductivity conditionsComputational Mechanics, Vol. 47, 137-159, 2011
 26. E.D. Skouras, G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Truly meshless localized type techniques for the steady-state heat conduction problems for isotropic and functionally graded materialsBoundary Elements Analysis in Engineering, Vol. 35, 452-464, 2011
 27. G.C. Bourantas and V.C. Loukopoulos, A localized RBF meshfree method for the numerical solution of the KdV-Burger’s equationComputer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 86 , 275-300, 2012
 28. A.N. Kalarakis, G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and V.N. Burganos, Lattice-Boltzmann and meshless point collocation solvers for fluid flow and conjugate heat transferInternational Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 70, 1428-1442, 2012
 29. V.C. Loukopoulos and G.C. Bourantas , MLPG6 for the solution of incompressible flow equationsComputer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 88, 531-558, 2012
 30. G.C. Bourantas, D. Korfiatis, V.C. Loukopoulos and K- Thoma, Numerical simulation of the unsteady nonlinear heat transfer problems. Application on nanosecond laser annealing of SiApplied Surface Science, Vol. 258, 7266-7273, 2012
 31. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, A meshless scheme for incompressible fluid flow using a velocity-pressure correction methodComputers and Fluids, Vol. 88, 189-199, 2013
 32. G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and V.N. Burganos, Heat transfer and natural convection of nanofluids in porous mediaEuropean Journal of Mechanics – B/Fluids, , 2013
 33. G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Natural convection of nanofluids flow with “nanofluid-oriented” models of thermal conductivity and dynamic viscosity in the presence of heat sourceInternational Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 23, 248-274, 2013
 34. V.C. Loukopoulos, G.T. Messaris, G.C. Bourantas, Numerical Solution of the Incompressible Navier-Stokes Equations in Primitive Variables and Velocity-Vorticity FormulationApplied Mathematics and Computation, Vol. 222, 575-588, 2013
 35. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, V.N. Burganos and G.C. Nikiforidis, A meshless point collocation treatment of transient bioheat problemsInternational Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, Vol. 30, 587–601, 2014
 36. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, MHD natural-convection flow in an inclined square enclosure filled with a micropolar-nanofluidInternational Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 79, 930-944, 2014
 37. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, Modeling the natural convective flow of micropolar nanofluidsInternational Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 68, 35-41, 2014
 38. George C. Bourantas, Mehdi Ghommem, George C. Kagadis, Konstantinos Katsanos, Vassilis C. Loukopoulos, Vasilis N. Burganos, and George C. Nikiforidis, Real-time tumor ablation simulation based on the dynamic mode decomposition methodMedical Physics, Vol. 41, 053301, 2014
 39. V.C. Loukopoulos and G.C. Bourantas, Solution of two-dimensional linear and nonlinear unsteady Schrödinger equation using “quantum hydrodynamics” formulation with a MLPG Collocation methodCMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol. 103, 49-70, 2014
 40. V.C. Loukopoulos, Criteria and Limits for Flow Modes of the Spherical Taylor-Couette Problem in Medium and Wide GapsJournal of Computational Methods in Sciences and Engineering, Vol. 15, 825-846, 2015
 41. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, H.A. Chowdhuty, G.R. Joldes, K. Miller and S. P.A. Bordas, An implicit potential method along with a meshless technique for incompressible fluid flows for regular and irregular geometries in 2D and 3DEngineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 77, 97–111, 2017
 42. G. C. Bourantas, K. A. Mountris, V. C. Loukopoulos, L. Lavier and K. Miller, Strong-form approach to elasticity: hybrid Finite Difference – Meshless Collocation Method (FDMCM)Applied Mathematical Modelling, Vol. 57, 316-338, 2018
 43. G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, G.R. Joldes, A. Wittek and K. Miller, An explicit meshless point collocation method for electrically driven magnetohydrodynamics MHD) flowApplied Mathematics and Computation, Vol. 348, 215–233, 2019
 44. 44. George Bourantas, Benjamin Zwick, Grand Joldes, Vassilios Loukopoulos, Angus Tavner, Adam Wittek, Karol Miller, An explicit meshless point collocation solver for incompressible Navier-Stokes equationsFluids, Vol. 4, 164, 2019
 45. DS Lampropoulos, GC Bourantas, BF Zwick, GC Kagadis, A Wittek, K Miller, VC Loukopoulos, Immersed boundary finite element method for blood flow simulationarXiv preprint arXiv:2007.13411, , 2020
 46. DS Lampropoulos, GC Bourantas, BF Zwick, GC Kagadis, A Wittek, K Miller, VC Loukopoulos, Intracranial hemodynamics simulations: An efficient and accurate immersed boundary schemearXiv preprint arXiv:2007.13411, , 2020
 47. CostasPapadopoulos, Eleni K. Efthimiadou, Michael Pissas, David Fuentes, Nikolaos Boukos, Vassilios Psycharis, George Kordas, Vassilios C. Loukopoulos and George C. Kagadis, Magnetic Fluid Hyperthermia Simulations in Evaluation of SAR Calculation MethodsPhysica Medica, Vol. 71, 39–52, 2020
 48. Nikolaos P. Karagiannakis, George C. Bourantas, Eugene D. Skouras, Vassilios C. Loukopoulos, Karol Miller, Vasilis N. Burganos, Modeling the natural convection flow in a square porous enclosure filled with a micropolar nanofluid under magnetohydrodynamic conditionsApplied Sciences, Appl. Sci. 2020, 10, 1633, 2020
 49. V. C. Loukopoulos, G. C. Bourantas and K. Miller, Study of the thermo-magneto-hydrodynamic flow of micropolar-nanofluid in square enclosure using dynamic mode decomposition and proper orthogonal decompositionEuropean Journal of Mechanics / B Fluids, Vol. 84, 272–288, 2020
 50. Ioannis D. Boutopoulos, Dimitrios S. Lampropoulos, George C.Bourantas, Karol Miller and Vassilios C. Loukopoulos, Two Phase Biofluid Flow Model for the Magnetic Drug TargetingSymmetry, special issue on “Fluid Mechanics Physical Problems and Symmetry”, Symmetry 2020, 12, 1083, 2020
ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (100+ αναφορές):
1) “Pursuing interpretations of the HERA large Q 2  data”, G. Altarelli, J. Ellis, G. Giudice, S. Lola, M. Mangano, Nucl. Phys. B506 (1997) 3.
2) “Can neutrinos be degenerate in mass?”, J. Ellis, S. Lola, Phys.Lett. B458 (1999) 310.
3) “Neutrino textures in the light of Super-Kamiokande data and a realistic string model”, J. Ellis, G. Leontaris, S. Lola (CERN), D. Nanopoulos, Eur.Phys.J. C9 (1999) 389.
4) “Charged lepton flavor violation in the light of the Super-Kamiokande data”, J. Ellis, M. Gomez, G. Leontaris, S. Lola, D. Nanopoulos,  Eur.Phys.J. C14 (2000) 319.
5) “TESLA: The Superconducting electron positron linear collider with an integrated x-ray laser laboratory”, Part 3. Physics at an e+ e- linear collider , J.A. Aguilar-Saavedra et al., ECFA-2001-209 (2001), e-Print: arXiv:0106315 [hep-ph].
6) “CP violation in the minimal supersymmetric seesaw model”,  J. Ellis (CERN), J.Hisano, S. Lola, M. Raidal, Nucl.Phys. B621 (2002) 208.
7) “International Linear Collider Reference Design Report”, Vol. 2: Physics at the ILC,” (2007), eprint: arXiv:0709.1893 [hep-ph].
8) “ILC Reference Design Report: ILC Global Design Effort and World Wide Study”, J. Brau et al., FERMILAB-DESIGN-2007-03 (2007), e-Print: arXiv:0712.1950 [physics.acc-ph].
9)  “Physics at a future Neutrino Factory and super-beam facility”, A. Bandyopadhyay et al., Rept. Prog..Phys. 72 (2009) 106201.

 

12  κεφάλαια σε βιβλία, 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 4000 ετεροαναφορές

 1. Solomos N., Whitehead M. J., Meaburn J., Goudis C. D., Christopoulou P.-E., Optical monitoring of the nuclear variability of the Seyfert galaxy NGC 4151, Astronomy & Astrophysics 229, 80-82, 1990
 2. Meaburn J., Christopoulou P.-E., Goudis C. D.,Compact fibre- optic format changers for a multislit echelle spectrometer- initial results on the Dumbbell nebula (NGC 6853), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 256, 97-102, 1992
 3. Christopoulou P.-E., Goudis C. D., Solomos N., Kemp S., NGC 4151 entering in an active phaseAstrophysics and Space Science 201, 297-302, 1992
 4. Christopoulou P.-E., Goudis C. D. Τhe Seyfert galaxy NGC 4151: Peak activity on the decline ?, Astronomy & Astrophysics 272, 407-410, 1993
 5. Meaburn J., Dyson J. E., Goudis C.D., Christopoulou P.-E., An Evolutionary Model for the Wolf-Rayet nebula NGC 2359, Astrophysics and Space Science 216, 281-283, 1994
 6. Goudis C. D., Christopoulou P.-E., Meaburn J., Dyson J. E., Expanding rings in the WR nebula NGC 2359Astronomy & Astrophysics 285, 631-639, 1994
 7. Christopoulou P.-E, Goudis C. D., Meaburn J., Dyson J. E., Clayton C. A., The kinematics of an ionized shell, NGC 7635, in the S162 complex, Astronomy & Astrophysics 295, 509-516, 1995
 8. Christopoulou, P.-E, Holloway A.J, Steffen W., Mundell C.G., Thean A.H.C., Goudis, C. D., Meaburn J., Pedlar A., Evidence for an outflow from the Seyfert galaxy NGC 4051, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 284, 385-394, 1997
 9. Clayton C.A, Meaburn J., Lopez J.A., Christopoulou P.-E , Goudis C.D, Imaging studies of localized, ionized flows in the Rosette nebula, Astronomy and Astrophysics 334, 264-268, 1998
 10. Boumis, P., Dickinson, C., Meaburn, J., Goudis, C.D., Christopoulou P.E., Lopez, J.A., Bryce, M. and Redman, M.P., Deep Ha imagery of the Eridanus shells, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 320, 61-65, 2001
 11. Meaburn, J., Boumis, P., Christopoulou P.E., Goudis, C.D., Bryce, M and Lo-pez, J.A, Global kinematics of the Dumbbell planetary nebula (NGC 6853, M27, PN G060.8-03.6), Revista Mexicana Astronomy Astrophysics, 41, 109., 2005
 12. P. Boumis, J. Alikakos, P. E. Christopoulou, F. Mavromatakis, E. M. Xilouris, C. D. Goudis, First optical light from the supernova remnant G 15.1-1.6, Astronomy & Astrophysics 481, 705, 2008
 13. G. Bourlis, P.E. Christopoulou, H. Fragoulis, N. Gizani, A. Leisos, A. Tsirigotis, S. Tza-marias, KM3Net Conceptual Design Report for a Deep-Sea Research, ISBN 978-90-6488-031-5, http://www.km3net.org/CDR/CDR-KM3NeT.pdf, 2008
 14. P. Boumis, E. M. Xilouris, J. Alikakos, P. E. Christopoulou, F. Mavromatakis, A. C. Katsiyannis, C. D. Goudis, Discovery of optical emission from the supernova remnant G 32.8-0.1 (Kes 78), Astronomy and Astrophysics 499, No3, 789, 2009
 15. A.Leisos, G. Bourlis, N. Gizani, P-E Christopoulou, A. Tsirigotis & S. Tzamarias, Calibration and optimization of a Very Large Neutrino telescope using Extensive Air ShowersNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Volume 626, S231-S233, 2011
 16. Christopoulou, P.-E, Papageorgiou, A. and Chrysopoulos, I., First Modern Photometric Investigation of the Puzzling W UMa Type Close Binary System of TZ Bootis, Astronomical Journal, 142, 99, 2011
 17. G. Bourlis, P.E. Christopoulou, I. Gialas. N. Gizani, A. Leisos, C. Papageorgiou, A. Tsirigotis, S. Tzamarias, KM3Net Technical design Report (TDR) for a Deep-Sea Research, X, http://www.km3net.org/TDR/TDRKM3NeT.pdf, 2011
 18. Christopoulou P.-E., Papageorgiou A., Vasileiadis T.& Tsantilas S., An Holistic View of the W UMa Type TY Boo, Astronomical Journal, 144, 149, 2012
 19. J. Alikakos, P. Boumis, P. E. Christopoulou, C. D. Goudis , Discovery of optical candidate supernova remnants in Sagittarius, Astronomy and Astrophysics,544, 140, 2012
 20. Christopoulou, P.-E, Papageorgiou, A. , Kleidis, S & Tsadilas, S, Τhe first photometric study and period analysis of the misclassified binary system V380 Cas, Astronomical Journal, 143, 30, 2012
 21. Papageorgiou, A.; Christopoulou, P. E.; Nikolidakis, G., Optical variability campaign for strong X-ray sources among eclipsing binaries, hcxa.confE.153P, , 2012
 22. Pribulla , T.; Vaňko, M.; Ammler-von Eiff, M.; Andreev, M.; Aslantürk, A.; Awadalla, N.; Baluďanský, D.; Bonanno, A.; Božić, H.; Catanzaro, G.; and 48 coauthors, The Dwarf project: Eclipsing binaries – precise clocks to discover exoplanets, Astronomische NachrichtenVol.333, Issue 8, 754, 2012
 23. Christopoulou, P.-E & Papageorgiou, A., An Extensive Analysis of the W UMa Type Binary FI Boo, Astronomical Journal 146, 157-168, 2013
 24. KM3NeT Collaboration; Adrián-Martínez, S.; Ageron, M.; Aguilar, J. A.; Aharonian, F.; Aiello, S.; Albert, A.; Alexandri, M.; Ameli, F.; Anassontzis, E. G.; and 305 coauthors, Detection potential of the KM3NeT detector for high-energy neutrinos from the Fermi bubbles, Astroparticle Physics, Volume 42, 7-14, 2013
 25. Papageorgiou, A.; Kleftogiannis, G.; Christopoulou, P.-E., An automated search of O’Connell effect from surveys of eclipsing binaries, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 43, no. 3, 470-472, 2014
 26. Papageorgiou, A.; Christopoulou, P.-E., Light curve and detailed model of the triple eclipsing binary system FI Boo, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 43, no. 3, 468-469, 2014
 27. Christopoulou, P.-E.; Papageorgiou, A.; Theodosiou, A., Analysis of detached eclipsing binaries of the LMC and SMC, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 43, no. 3, 388-393, 2014
 28. Papageorgiou, A.; Christopoulou, P.-E., Absolute Parameters and Physical Nature of the Low-amplitude Contact Binary HI Draconis, Astronomical Journal 149, 168-175, 2015
 29. Papageorgiou, A.; Christopoulou, P.-E.; Pribulla, T.; Vanko, M, Refined investigation of the low-amplitude contact binary V1003 Her, Astrophysics and Space Science 357, 59-69, 2015
 30. Papageorgiou, A.; Christopoulou, P.-E. A New Look at the Eclipse Timing Variation Diagram Analysis of Selected 3-body W UMa Systems, ASPC, 496, 181P, 2015
 31. Christopoulou, P.-E.; Papageorgiou, A. A New Look at the Eclipse Timing Variation Diagram Analysis of Selected 3-body W UMa Systems, ASPC..496..210C, 2015
 32. Papageorgiou, A; Kleftogiannis, G; Christopoulou, P.-E. Eclipsing binary stars with extreme light curve asymmetries mined from large astronomical surveys,  EPJ Web of Conferences.152,03010P, 2017
 33. Papageorgiou, A.; Catelan, M. ;  Christopoulou, P.-E;  Drake, A.J; Djorgovski, S. G. ; An Updated Catalog of 4680 Northern Eclipsing Binaries with Algol-type Light-curve Morphology in the Catalina Sky Surveys, ApJS..238….4P, 2018
 34. Papageorgiou, A.; Catelan, M. ;  Christopoulou, P.-E;  Drake, A.J; Djorgovski, S. G. An Updated Catalog of 4680 Northern Eclipsing Binaries with Algol-type Light-curve Morphology in the Catalina Sky Surveys, ApJS..238….4P, 2018
 35. Papageorgiou, A.; Catelan, M. ;  Christopoulou, P.-E;  Drake, A.J; Djorgovski, S. G. Physical Parameters of Northern Eclipsing Binaries in the Catalina Sky Survey, ApJS, 242,6P, 2019
 36. Lalounta, E.; Papageorgiou, A.;Christopoulou, P. E. Catelan, M  An investigation of low-mass-ratio EW systems from the Catalina Sky Survey, CoSka. 50, 409L, 2020
 37. Zervas, K.; Christopoulou, E. -P.; Papageorgiou, A. Substellar and stellar companions in eclipsing binaries, CoSka, 50, 772, 2020
 38. Papageorgiou, A.; Christopoulou, P. -E.; Catelan, M. What we can learn from eclipsing binaries in large surveys: The case of EA Catalina systems, 2020CoSka..50..774P
 39. Papageorgiou, A.; Catelan, M. ;  Christopoulou, P.-E;  Drake, A.J; Djorgovski, S. G. Detection of period variations of eclipsing binaries in the Catalina Sky Survey, MNRAS.503.2979P, 2021
 40. Christopoulou, P-E ;Lalounta, E.; Papageorgiou, A.; Ferreira Lopes, C. E; Catelan, M.;Drake, A.J New low mass ratio contact binaries in the Catalina Sky Survey, MNRAS.512.1244C, 2022
 41. Papageorgiou, A. ; Christopoulou, P-E;  Ferreira Lopes, C. E.;Lalounta, E; Catelan, M; Drake, A J. Three Ultra-short-period Contact Eclipsing Binary Systems Mined from Massive Astronomical Surveys, AJ….165…80P, 2023
 42. Papageorgiou, A. ; Christopoulou, P-E; Lalounta, E; Ferreira Lopes, C. E; Catelan, M.;Drake; Hantzios, P.;Alikakos, I. A Unique Low-mass-ratio Contact Eclipsing Binary System under the Period Cutoff, ApJ…952..141P, 2023
 43. Zervas, K; Christopoulou, P-E. and Papageorgiou, A..Investigating Period Variability Mechanisms in Eclipsing Binary Stars through Eclipsing Time Variation Analysis: A Case Study of TZ Bootis, ApJ 2023 (in press)
  search by orcid
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Αντιπροσωπευτικές

1) Anastassopoulos Dimitris, Spiliopoulo Nikolaos, Vradis Alexandros, Toprakcioglu Chris,Menelle Alain, Cousin  Fabrice
Neutron Reflectivity Study of End-Adsorbed Bimodal Polymer Systems under     Static Conditions and Shear Flow”
MACROMOLECULES,( 2013), 46 (17), pp 6972–6980

2) S. Dellis, A. Christoulaki, N. Spiliopoulos, D.L Anastassopoulos and A.A. Vradis
Electrochemical synthesis of large diameter monocrystalline nickel nanowires in porous alumina membranes
Accepted for publication to Journal of Applied Physics, October 2013

updated 31/8/21

2021

 1. G.N. Hall, W.L. Tam, K.S. Andrikopoulos, L. Casas-Fraile, G.A. Voyiatzis, L. Geris, F.P. Luyten*, I. Papantoniou*, “Patterned, organoid-based cartilaginous implants exhibit zone specific functionality forming osteochondral-like tissues in vivo”, Biomaterials, 273, 120820(14) (2021) [doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.120820]

2020

 1. Alexiou, G.N. Mathioudakis, K.S. Andrikopoulos, A.S. Beobide*, G.A. Voyiatzis*, “Poly(Ethylene terephthalate) carbon-based nanocomposites: A crystallization and molecular orientation study”, Polymers, 12, 1-14 (2020) [doi.org/10.3390/polym12112626]
 2. Z.G. Lada, K.S. Andrikopoulos*, C.D. Polyzou, V. Tangoulis*, G.A. Voyiatzis*, “Monitoring the spin crossover phenomenon of [Fe(2-mpz)2Ni(CN)4] 2D Hofmann-type polymer nanoparticles via temperature-dependent Raman spectroscopy”, J. Raman Spectrosc., 51, 2171-2181 (2020) [doi.org/10.1002/jrs.5967]
 3. G.C. Manika, K.S. Andrikopoulos, G.C. Psarras*, “On the Ferroelectric to Paraelectric Structural Transition of BaTiO3 Micro-/Nanoparticles and Their Epoxy Nanocomposites”, Molecules, 25, 2686(15) (2020) [doi.org/10.3390/molecules25112686]
 4. I. Tzanidis, F. Bairamis, L. Sygellou, K.S. Andrikopoulos, A. Avgeropoulos, I. Konstantinou, D. Tasis*, “Rapid Microwave-Assisted Synthesis of CdS/Graphene/MoSx Tunable Heterojunctions and Their Application in Photocatalysis”, Chem. A Eur. J., 26, 6643-6651 (2020) [doi.org/10.1002/chem.202000131]
 1. G. Tzanakakis*, E. Kontonasaki, G.A. Voyiatzis, K. Andrikopoulos, and I. Tzoutzas, “Surface characterization of monolithic Y-TZP submitted to different surface treatments applying optical interferometry and Raman spectrometry”, Dental Mater. J., 39, 111-117 (2020) [doi.org/10.4012/dmj.2018-358]

2019

 1. G. Lada, K.S. Andrikopoulos*, A. Chrissanthopoulos, S.P. Perlepes*, and G.A. Voyiatzis*, “A Known Iron(II) Complex in Different Nanosized Particles: Variable-Temperature Raman Study of Its Spin-Crossover Behavior”, Inorg. Chem. 58, 5183-5195 (2019). [DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b00279]

2018

 1. Andrikaki, K. Govatsi, S.N. Yannopoulos, G.A Voyiatzis, K.S Andrikopoulos*, “Thermal dewetting tunes surface enhanced resonance Raman scattering (SERRS) performance”, RSC Adv., 8, 29062-29070 (2018). [DOI: 10.1039/C8RA05451G]

2017

 1. Andrikaki, K. Govatsi, S.N. Yannopoulos, G.A. Voyiatzis & K.S. Andrikopoulos, “Attaining semi-quantitative SERS measurements on thermally dewetted Au films” Adv. Device Mater. 3, 30-34 (2017). [https://doi.org/10.1080/20550308.2017.1372096]
 2. N. Rissanou, H. Papananou, V.S. Petrakis, M. Doxastakis, K.S. Andrikopoulos, G.A. Voyiatzis, K. Chrissopoulou*, V. Harmandaris*, S.H. Anastasiadis, “Structural and Conformational Properties of Poly(ethylene oxide)/Silica Nanocomposites: Effect of Confinement” Macromolecules, 50, 6273-6284 (2017). [DOI: 10.1021/acs.macromol.7b00811]
 3. Bollas, K. Chrissopoulou,* K.S. Andrikopoulos, G.A. Voyiatzis and S.H. Anastasiadis* “Polymer Conformation under Confinement” Polymers, 9 (2), 73-14 (2017). [doi: 10.3390/polym9020073].
 4. Bounos, K.S. Andrikopoulos, H. Moschopoulou, G.Ch. Lainioti, David Roilo, Riccardo Checchetto, T. Ioannides*, J.K. Kallitsis, G.A. Voyiatzis*, “Enhancing Water Vapor Permeability in Mixed Matrix Polypropylene Membranes Through Carbon Nanotubes Dispersion”, J. Membr. Sci., 524, 576-584 (2017) [http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2016.11.076]

2016

 1. N. Nochos, K.S. Andrikopoulos, G.A. Voyiatzis*, “Manipulation of the drug-release properties of Poly(glycolide-co-trimethylene carbonate)”, J. Appl. Polym. Sci., 133, 43915 (2016) [doi: 10.1002/app.43915].
 2. Liaros, J. Tucek, K. Dimos, A. Bakandritsos, K.S. Andrikopoulos, D. Gournis, R. Zboril* and S. Couris*, “The effect of the degree of oxidation on broadband nonlinear absorption and ferromagnetic ordering in graphene oxide”, Nanoscale, 8, 2908-2917 (2016) [doi: 10.1039/C5NR07832F].

2015

 1. Sfyri, C.V. Kumar*, G. Sabapathi, L. Giribabu, K.S. Andrikopoulos, E. Stathatos, P. Lianos*, “Subphthalocyanine as hole transporting material for perovskite solar cells”, RSC Advances, 5, 69813-69818 (2015) [doi: 10.1039/C5RA12004G].
 2. Nikolakopoulou, D. Raptis, V. Dracopoulos, L. Sygellou, K.S. Andrikopoulos, P. Lianos*, “Study of upscaling possibilities for antimony sulfide solid state sensitized solar cells”, J. Power Sources, 278, 404-410 (2015) [doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.12.067].
 3. -C. Pop, L. Sygellou, V. Dracopoulos, K.S. Andrikopoulos, S. Sfaelou, P. Lianos*, “One-step electrodeposition of CdSe on nanoparticulate titania films and their use as sensitized photoanodes for photoelectrochemical hydrogen production”, Catalysis Today, 252, 157-161 (2015) [doi: 10.1016/j.cattod.2014.09.011].
 4. Bounos*, K.S. Andrikopoulos, H. Moschopoulou, Th. Ioannides, K. Kouravelou, G. C. Psarras, G. A. Voyiatzis* “Water Vapor Transport Enhancement Through Isotactic Polypropylene by Incorporating Multiwalled Carbon Nanotubes”, Powder Metall. Met C+, 53, 634-642 (2015) [doi: 10.1007/s11106-015-9660-4].

2014

 1. S. Andrikopoulos, G. Bounos*, D. Tasis*, L. Sygellou, V. Drakopoulos, G.A. Voyiatzis, “The Effect of Thermal Reduction on the Water Vapor Permeation in Graphene Oxide Membranes”, Advanced Materials Interfaces, 1, 1400250 (2014) [doi: 10.1002/admi.201400250].
 2. Siarampi, E. Kontonasaki, K.S. Andrikopoulos, N. Kantiranis, G.A. Voyiatzis, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis* “Effect of in vitro aging on the flexural strength and probability to fracture of Y-TZP zirconia ceramics for all-ceramic restorations”, Dental Materials, 30, d306-d316 (2014) [doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2014.05.033].
 3. Bounos, K.S. Andrikopoulos*, T.K. Karachalios, G.A. Voyiatzis* “Evaluation of multi-walled carbon nanotube concentrations in polymer nanocomposites by Raman spectroscopy” Carbon, 76, 301-309 (2014) [doi:10.1016/j.carbon.2014.04.081].
 4. Sfyri, S. Sfaelou, K.S. Andrikopoulos, N. Balis, G.A. Voyiatzis, and P. Lianos* “Composite ZnSe-CdSe Quantum Dot Sensitizers of Solid-State Solar Cells and the Beneficial Effect of Added Na2S” J. Phys. Chem. C, 118, 16547-16551 (2014) [doi: 10.1021/jp412134m].

2013

 1. S. Andrikopoulos*, A.G. Kalampounias, O. Falagara, and S.N. Yannopoulos* “The glassy and supercooled state of elemental Sulfur: Vibrational modes, structure metastability and polymer content” J. Chem. Phys., 139, 124501 (2013) [http://dx.doi.org/10.1063/1.4821592].
 2. S. Andrikopoulos*, F.A. Gorelli, M. Santoro & S.N. Yannopoulos “Elemental sulfur under high hydrostatic pressure. An up-to-date Raman study”, High Pressure Research, 33, 134-140 (2013) [doi: 10.1080/08957959.2012.760199].

2012

 1. N. Yannopoulos*, K.S. Andrikopoulos, D.Th. Kastrissios, and G.N. Papatheodorou “Origin of photoinduced defects in glassy As2S3 under band gap illumination studied by Raman scattering: A revisory approach”, Phys. Status Solidi B, 249 2005–2012 (2012) [doi: 10.1002/pssb.201200385].

2011

 1. Chrissopoulou*, K.S. Andrikopoulos, S. Fotiadou, S. Bollas, C. Karageorgaki, D. Christofilos, G.A. Voyiatzis, and S.H. Anastasiadis “Crystallinity and Chain Conformation in PEO / Layered Silicate Nanocomposites”, Macromolecules, 44, 9710 (2011) [doi: 10.1021/ma201711r].
 2. Ruta, G. Monaco*, V. M. Giordano, F. Scarponi, D. Fioretto, G. Ruocco, K.S. Andrikopoulos, and S.N. Yannopoulos, “Nonergodicity factor, fragility and elastic properties of polymeric glassy sulfur”, J. Phys. Chem. B, 115, 14052 (2011) [doi: 10.1021/jp2037075].
 3. S. Andrikopoulos*, J. Arvanitidis, V. Dracopoulos, D. Christofilos, T. Wagner, and S.N. Yannopoulos, “Nanoindentation and Raman studies of phase-separated Ag-As-S Glasses”, Appl. Phys. Letters, 99, 171911 (2011) [http://dx.doi.org/10.1063/1.3651494].
 4. S. Andrikopoulos*, A.G. Kalampounias, S.N.Yannopoulos*, “Confinement effects on liquid-liquid transitions: Pore size dependence of sulfur’s living polymerization”, Soft Matter, 7, 3404 (2011) [doi: 10.1039/C0SM01207F].

2010

 1. Fons, A.V. Kolobov*, M. Krbal, J. Tominaga, K.S. Andrikopoulos, S. Yannopoulos, G.A. Voyiatzis, T. Uruga, “Phase transition in crystalline GeTe: Pitfalls of averaging effects”, Phys. Rev. B, 82, 155209 (2010) [doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.82.155209].
 2. Ruta*, G. Monaco, F. Scarponi, D. Fioretto, K.S. Andrikopoulos, “Brillouin light scattering study of polymeric glassy sulfur”, J. Non-Crystal. Solids, 357, 563 (2010) [doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2010.07.028].
 3. E. Papliaka*, K.S. Andrikopoulos, E.A. Varella, “Study of the stability of a series of synthetic colorants applied with styrene-acrylic copolymer, widely used in contemporary paintings, concerning the effects of accelerated ageing”, J. Cult. Herit., 11 381-391 (2010) [doi: 10.1016/j.culher.2010.02.003].

2009

 1. Vaccari*, G. Garbarino, S. N. Yannopoulos, K.S. Andrikopoulos and S. Pascarelli, “High pressure transition in amorphous As2S3 studied by EXAFS”, J. Chem. Phys., 131, 224502 (2009) [http://dx.doi.org/10.1063/1.3269045].

2008

 1. P. Meletov*,V.A. Davydov, J. Arvanitidis, D. Christofilos, K.S. Andrikopoulos, G.A. Kourouklis, “Photo- and Pressure-Induced Transformations in the Linear Orthorhombic Polymer of C-60”, Journal of experimental and theoretical physics, 107, 620-631 (2008) [doi: 10.1134/S1063776108100099].
 2. M. Ramos, I. Ruisánchez*, K.S. Andrikopoulos, “Micro-Raman and X-ray fluorescence spectroscopy data fusion for the classification of ochre pigments”, Talanta, 75, 926-936 (2008) [doi:10.1016/j.talanta.2007.12.030]
 3. Sister Daniilia*, E. Minopoulou, K.S. Andrikopoulos, A. Tsakalof, K. Bairachtari, “From Byzantine to post-Byzantine art: the painting technique of St Stephen’s wall paintings at Meteora, Greece”, Journal of Archaeological Science, 35, 2474-2485 (2008) [doi:10.1016/j.jas.2008.03.017].
 4. Sister Daniilia*, E. Minopoulou, K.S. Andrikopoulos, I. Karapanagiotis, G.A. Kourouklis, “Evaluating a Cumaean Sibyl: Domenichino or later? A multi analytical approach”, Analytica Chimica Acta, 611, 239-249 (2008) [doi:10.1016/j.aca.2008.01.079].
 5. Sister Daniilia*, K.S. Andrikopoulos, S. Sotiropoulou and I. Karapanagiotis, “Analytical study into El Greco’s baptism of Christ: clues to the genius of his palette”, Phys. A, 90, 565–575 (2008) [doi: 10.1007/s00339-007-4328-7].

2007

 1. S. Andrikopoulos*, S.N. Yannopoulos, A.V. Kolobov,P. Fons and J. Tominaga, “Raman scattering study of GeTe and Ge2Sb2Te5 phase-change materials”, J. Phys. Chem. Solids, 68, 1074-1078 (2007) [doi:10.1016/j.jpcs.2007.02.027].
 2. Papagelis*, K.S. Andrikopoulos, J. Arvanifidis, D. Christofilos, C. Galiotis, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves and G.A. Kourouklis, “High pressure Raman study of the second-order vibrational modes of single- and double-walled carbon nanotubes”, Phys. Status Solidi (b), 244, 4069-4073 (2007) [doi: 10.1002/pssb.200776128].
 3. Scopigno, S.N. Yannopoulos, F. Scarponi, K.S. Andrikopoulos, D. Fioretto and G. Ruocco*, “Origin of the λ-transition in liquid sulphur”, Phys. Rev. Lett., 99, 025701 (2007) [doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.025701].
 4. Zorba, K.S. Andrikopoulos, K.Μ. Paraskevopoulos*, E. Pavlidou, K. Popkonstantinov, R. Kostova, V. Platnyov and Sister Daniilia, “Infrared and Raman vibrational spectroscopies reveal the palette of frescos found in the medieval Monastery of Karagach Teke”, Ann. Chim.-Rome, 97, 491-503 (2007) [doi: 10.1002/adic.200790032].
 5. Sister Daniilia* and K.S. Andrikopoulos, “Issues relating to the common origin of two Byzantine miniatures: In-situ examination with Raman spectroscopy and optical microscopy”, Raman Spectrosc., 38, 332-343 (2007) [doi: 10.1002/jrs.1648].
 6. N. Yannopoulos*, K.S. Andrikopoulos, G. Ruocco, “Some remarks on the low-energy excitations in glasses: interpretation of Boson peak data”, Philos. Mag., 87, 593-602 (2007) [doi:10.1080/14786430601003916].
 7. P. Meletov, A.A. Maksimov, I.I. Tartakovskii, I.O. Bashkin,V.V. Shestakov, A.V. Krestinin, Yu.M. Shulga, K.S. Andrikopoulos, J. Arvanitidis, D. Christofilos, G.A. Kourouklis*, “Raman study of the high-pressure hydrogenated single-wall carbon nanotubes: In search of chemically bonded and adsorbed molecular hydrogen”, Chem. Phys. Lett., 433, 335 (2007) [doi: 10.1016/j.cplett.2006.11.072].
 8. Christofilos*, J. Arvanitidis, K.S. Andrikopoulos, G.A. Kourouklis, S. Ves, T. Takenobu, and Y. Iwasa, “Comparative high pressure Raman study of individual and bundled single-wall carbon nanotubes”, Phys. Status Solidi (b), 244, 100 (2007) [doi: 10.1002/pssb.200672568].
 9. Papagelis*, J. Arvanitidis, D. Christofilos, K.S. Andrikopoulos, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves, and G. A. Kourouklis, “Second-order Raman study of double-wall carbon nanotubes under high pressure”, Phys. Status Solidi (b), 244, 116 (2007) [doi: 10.1002/pssb.200672574].

2006

 1. S. Andrikopoulos*, D. Christofilos, G.A. Kourouklis and S.N. Yannopoulos, “Pressure Raman study of the vibrational modes of glassy As2X3 (X: O, S)”, High Pressure Res., 26, 401 (2006) [doi: 10.1080/08957950601104013].
 2. N. Yannopoulos*, K.S. Andrikopoulos, G. Ruocco, “On the analysis of the vibrational Boson peak and low-energy excitations in glasses”, J. Non-Crystal. Solids, 4541, 352 (2006) [doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2006.02.164].
 3. S. Andrikopoulos*, D. Christofilos, G.A. Kourouklis, S.N. Yannopoulos*, “Pressure dependence of the Boson peak in glassy As2S3 studied by Raman Scattering”, J. Non-Crystal. Solids, 4594, 352 (2006) [doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2005.12.056].
 4. S. Andrikopoulos*, Sister Daniilia, B. Roussel, K. Janssens, “In vitro validation of a mobile Raman–XRF micro-analytical instrument’s capabilities on the diagnosis of Byzantine icons”, J. Raman Spectrosc., 37, 1026 (2006) [doi: 10.1002/jrs.1612]
 5. K.P. Meletov, V.A. Davydov, A.V. Rakhmanina, V. Aganov, J. Arvanitidis, D. Christofilos, K.S. Andrikopoulos, G.A. Kourouklis*, “Influence of pressure on the photopolymerization rate of the linear orthorhombic polymer of C60”, Phys. Lett., 428, 298 (2006) [doi: 10.1016/j.cplett.2006.07.057].
 6. S. Andrikopoulos, A.G. Kalampounias, S.N. Yannopoulos*, “On the extent of polymerization of liquid sulfur at very high temperatures”, J. Chem. Phys., 124, 146101 (2006) [doi: 10.1063/1.2185097].
 7. S. Andrikopoulos, S.N. Yannopoulos*, G.A. Voyiatzis, A.V. Kolobov, M Ribes, J Tominaga, “Raman scattering study of the a-GeTe structure and possible mechanism for the amorphous to crystal transition”, J. Phys-Condens. Mat., 18, 965-979 (2006) [doi: 10.1088/0953-8984/18/3/014].

2005

 1. S. Andrikopoulos, A.G. Kalampounias,S.N. Yannopoulos*, “Rounding effects on doped sulfur’s living polymerization: The case of As and Se”, Phys. Rev. B, 72, 014203 (2005) [doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.72.014203].
 2. V. Kolobov*, P. Fons, J. Tominaga, A.I. Frenkel, A.L. Ankudinov, S.N. Yannopoulos, K.S. Andrikopoulos, T. Uruga, “Why phase-change media are fast and stable: A new approach to an old problem”, Jpn. J. Appl. Phys., 44, 3345-3349 (2005) [doi: 10.1143/JJAP.44.3345].
 3. Arvanitidis*, D. Christofilos, K. Papagelis, K.S. Andrikopoulos, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves, and G.A. Kourouklis, “Pressure screening in the interior of primary shells in double-wall carbon nanotubes”, Phys. Rev. B, 71, 125404-5 (2005) [doi: http://dx.doi.org/10.1103/ PhysRevB.71.125404].

2004

 1. V. Kolobov*, P. Fons, J. Tominanga, A.L. Ankudinov, S.N. Yannopoulos, and K.S. Andrikopoulos, “Crystallization-induced short-range order changes in amorphous GeTe”, J. Phys-Condens. Mat., 16, S5103–S5108 (2004) [doi: 10.1088/0953-8984/16/44/008].
 2. N. Yannopoulos*, K.S. Andrikopoulos and A.G. Kalampounias, “Response to Comment on ‘Probing in situ the sulfur polymerization transition with Raman spectroscopy’ [J. Chem. Phys. 121, 6573 (2004)]”, J. Chem. Phys., 121, 6575–6577 (2004) [doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.1786574].
 3. N. Yannopoulos* and K.S. Andrikopoulos, “Raman scattering study on structural and dynamical features of noncrystalline selenium”, J. Chem. Phys., 121, 4747 (2004) [doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.1780151].
 4. M. Ramos, J. Ferré I. Ruisánchez* and K.S. Andrikopoulos, “Fuzzy Logic for Identifying Pigments studied by Raman Spectroscopy”, Appl. Spectr., 58, 848 (2004) [doi: 10.1366/0003702041389274].
 5. N. Yannopoulos*, and K.S. Andrikopoulos, “Temperature dependence of the medium-range structural order in glassy and supercooled selenium: An experimental investigation”, Phys. Rev. B, 69, 144206 (2004) [doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.69.144206].

2003

 1. G. Kalampounias, K.S. Andrikopoulos, and S.N. Yannopoulos*, “”Rounding” of the sulfur living polymerization transition under spatial confinement”, J. Chem. Phys., 119, 7543 (2003) [doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.1605733].
 2. G. Kalampounias, K.S. Andrikopoulos, and S.N. Yannopoulos*, “Probing the sulfur polymerization transition in situ with Raman spectroscopy”, J. Chem. Phys. 118, 8460 (2003) [doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.1566938].

2002

 1. A. Voyiatzis and K. S. Andrikopoulos, “Fast monitoring of the Molecular Orientation in Drawn Polymers using micro-Raman Spectroscopy”, Appl. Spectr., 56(4), 528 (2002) [doi: 10.1366/0003702021954999].

<2001

 1. A. Voyiatzis*, K.S. Andrikopoulos, G.N. Papatheodorou, E.I. Kamitsos, G.D. Chryssikos, J.A. Kapoutsis, S.H. Anastasiadis, and G. Fytas, ‘‘Polarized Resonance Raman and FT-IR Reflectance spectroscopic investigation of the Molecular orientation in industrial poly(vinyl chloride) specimens’’, Macromolecules, 33, 5613-5623 (2000) [doi: 10.1021/ma991772m].
 2. Deimede, K.S. Andrikopoulos, G.A. Voyiatzis*, F. Konstantakopoulou, and J.K. Kallitsis: “Molecular orientation of blue luminescent rigid-flexible polymers”, Macromolecules 32, 8848-8856 (1999) [doi: 10.1021/ma9911041].
 3. S. Andrikopoulos, D. Vlassopoulos*, G.A. Voyiatzis, Y.D. Yiannopoulos and E.I. Kamitsos: “Molecular orientation of hairy-rod polyesters: Effects of side chain length”, Macromolecules, 31, 5465-5473 (1998) [doi: 10.1021/ma971773j].

 

 1. Panagiota K. Karahaliou, Alexandros G. Vanakaras, and Demetri J. Photinos, Tilt order parameters, polarity, and inversion phenomena in smectic liquid crystalsPhys Rev E, Vol. 65 , 031712, 2002
 2. Sergio Diez, David A. Dunmur, M. Rosario De La Fuente, Panagiota K. Karahaliou, Georg Mehl, Thomas Meyer, Miguel Angel Perez Jubindo, Demetri J. Photinos, Dielectric studies of a laterally-linked siloxane ester dimerLiquid Crystals, Vol. 30, 1021-1030, 2003
 3. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, C.A. Krontiras, S.N. Georga, N. Xanthopoulos, M.N. Pisanias, C. Tsamis, A. G. Nassiopoulou, Transient and ac electrical transport under forward and reverse bias conditions in aluminum/porous silicon/p-cSi structuresJ. Appl. Phys., Vol. 96, 7637, 2004
 4. P. K. Karahaliou, M. Theodoropoulou, C. A. Krontiras,a) N. Xanthopoulos, S. N. Georga, M. N. Pisanias, M. Kokonou, A. G. Nassiopoulou, A. Travlos , Transient and alternating current conductivity of nanocrystalline porous alumina thin films on silicon, with embedded silicon nanocrystalsJ. Appl. Phys., Vol. 95, 2776, 2004
 5. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A. G. Nassiopoulou, Interface traps density of anodic porous alumina films of different thicknesses on SiJournal of Physics: Conference Series 10, 222–225, 2005
 6. Panagiota K. Karahaliou, Alexandros G. Vanakaras, and Demetri J. Photinos, On the molecular theory of dimeric liquid crystalsLiquid Crystals, Vol. 32 , 1397–1407, 2005
 7. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Thin Porous Anodic Alumina Films: Interface Trap Density DeterminationIonics 11, 237, 2005
 8. G.C. Psarras, A. Soto Beobide, G.A. Voyatzis, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, J. Sotiropoulos, Dielectric and Conductivity Processes in Poly(ethylene terephthalate) and Poly(ethylene naphthalate) Homopolymers and CopolymersJournal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 44, 3078–3092, 2006
 9. Panagiota K. Karahaliou, Paul H. J. Kouwer, Thomas Meyer, Georg H. Mehl and Demetri J. Photinos, Columnar phase structures of an organic–inorganic hybrid functionalized with eight calamitic mesogensSoft Matter 3, 857–865, 2007
 10. G.A. Kontos, A.L. Soulintzis, P.K. Karahaliou, G.C. Psarras, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, Electrical relaxation dynamics in TiO2 – polymer matrix compositeseXPRESS Polymer Letters, Vol.1, 781–789, 2007
 11. G.C. Psarras, K.G. Gatos, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, Relaxation phenomena in rubber/layered silicate nanocompositeseXPRESS Polymer Letters, Vol.1, 837–845, 2007
 12. Panagiota K. Karahaliou, Paul H. J. Kouwer, Thomas Meyer, Georg H. Mehl and Demetri J. Photinos, Long- and Short-Range Order in the Mesophases of Laterally Substituted Calamitic Mesogens and their Radial OctapodesJ. Phys. Chem. B 112, 6550–6556, 2008
 13. S. D. Peroukidis, P. K. Karahaliou, A. G. Vanakaras & D. J. Photinos, Biaxial nematics: symmetries, order domains and fieldinduced phase transitionsLiquid Crystals, Vol. 36, 727–737, 2009
 14. A. SOULINTZIS, G. KONTOS, P. KARAHALIOU, G.C. PSARRAS, S.N. GEORGA, C.A. KRONTIRAS, Dielectric Relaxation Processes in Epoxy Resin—ZnO CompositesJournal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 47, 445–454, 2009
 15. Panagiota K. Karahaliou, Alexandros G. Vanakaras, and Demetri J. Photinos, Symmetries and alignment of biaxial nematic liquid crystalsJ. Chem. Phys. 131, 124516, 2009
 16. A. KALINI, K.G. GATOS, P.K. KARAHALIOU, S.N. GEORGA, C.A. KRONTIRAS, G.C. PSARRAS, Probing the Dielectric Response of Polyurethane/Alumina NanocompositesJournal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 48, 2346–2354, 2010
 17. Georgios C. Psarras, Suchart Siengchin, Panagiota K. Karahaliou, Stavroula N. Georga, Christoforos A. Krontiras and Jozsef Karger-Kocsis, Dielectric relaxation phenomena and dynamics in polyoxymethylene/ polyurethane/alumina hybrid nanocompositesPolym Int 60 , 1715–1721, 2011
 18. P. K. Karahaliou, P. Svarnas, S. N. Georga, N. I. Xanthopoulos, D. Delaportas, C. A. Krontiras, I. Alexandrou, CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles synthesized in immersed arc-discharge: production conditions and dielectric responseJ Nanopart Res 14, 1297, 2012
 19. P. K. Karahaliou, N. Xanthopoulos, C. A. Krontiras and S. N. Georga, Dielectric response and ac conductivity analysis of hafnium oxide nanopowderPhys. Scr. 86 , 065703, 2012
 20. P.K. Karahaliou, A.P. Kerasidou, S.N. Georga, G.C. Psarras, C.A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, Dielectric relaxations in polyoxymethylene and in related nanocomposites: Identification and molecular dynamicsPolymer 55 , 6819-6826, 2014
 21. A. P. Kerasidou, P. K. Karahaliou, N. I. Xanthopoulos, P. Svarnas1 S. N. Georga, C. A. Krontiras, D. Delaportas, Electrical Characteristics of Al2O3 and Ta2O5 Nanoparticles Synthesized by DC Anodic Arc-discharge in WaterIEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 21, 230-235, 2014
 22. Georgia N. Tomara, Ariadni P. Kerasidou, Anastasios C. Patsidis, Panagiota K. Karahaliou, Georgios C. Psarras, Stavroula N. Georga, Christoforos A. Krontiras, Dielectric response and energy storage efficiency of low content TiO2-polymer matrix nanocompositesComposites: Part A 71 , 204–211, 2015
 23. E. Ramou, Z. Ahmed, C. Welch, P. K. Karahaliou and G. H. Mehl, The stabilisation of the Nx phase in mixturesSoft Matter 12, 888-899, 2016
 24. G.N. Tomara, P.K. Karahaliou, G.C. Psarras, S.N. Georga, C.A. Krontiras, S. Siengchin, J. Karger-Kocsis , Dielectric relaxation mechanisms in polyoxymethylene/polyurethane/layered silicates hybrid nanocompositesEuropean Polymer Journal, Vol. 95, 304-313, 2017
 25. Efthymia Ramou, Chris Welch, James Hussey, Ziauddin Ahmed, Panagiota K. Karahaliou & Georg H. Mehl, The induction of the Ntb phase in mixtures, LIQUID CRYSTALS, 45, 13–15, 1929–1935 (2018). Invited Article
 26. GN Tomara, PK Karahaliou, DL Anastassopoulos, SN Georga, CA Krontiras, J Karger‐Kocsis, Effect of moisture and filler content on the structural, thermal and dielectric properties of polyamide‐6/boehmite alumina nanocomposites, Polymer International, 68(5), pp. 871-885 (2019).
 27. Varouti, E.Devlin, Y.Sanakis, M.Pissas,C.Christides, G.N. Tomara, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, A systematic Mössbauer spectroscopy study of Y3Fe5O12 samples displaying different magnetic ac-susceptibility and electric permittivity spectra, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 495, 165881 (2020).
 28. Evangelia E Zavvou, Panagiota K Karahaliou, Stavroula N Georga and Christoforos A Krontiras, Crystallization Behavior and Dielectric Response of Melt Crystallized PLLA/TiO2 Bio Nanocomposites, Modern Concepts in Material Science, 3, DOI: 10.33552/MCMS.2021.03.000572 (2021).
 29. Evangelia E. Zavvou, Panagiotis C. Tsaousis, Aimilia A. Barmpaki, Ioannis Iliopoulos, Panagiota K. Karahaliou, Stavroula N. Georga, Christoforos A. Krontiras, Time and frequency domain dielectric spectroscopy for insitu and exsitu determination of amorphous fractions of isothermally coldcrystallized Polylactic acid, Journal of Polymer Research, 29, 284 (2022).
 30. Aimilia A. Barmpaki, Evangelia E. Zavvou, Charalampos Drivas, Konstantinos Papapetros, Labrini Sygellou, Konstantinos S. Andrikopoulos, Stella Kennou, Nikolaos D. Andritsos, Aris Giannakas, Constantinos E. Salmas, Athanasios Ladavos, Panagiotis Svarnas, Panagiota K. Karahaliou, Christoforos A. Krontiras, Atomic layer deposition of ZnO on PLA/TiO2 bionanocomposites: Evaluation of surface chemistryand physical properties toward food packaging applications, J Appl Polym Sci., 140:e54465 (2023).
 31. Evangelia E. Zavvou, Efthymia Ramou, Ziauddin Ahmed, Chris Welch, Georg H. Mehl, Alexandros G. Vanakaras and Panagiota K. Karahaliou, Dipole-dipole correlations in the nematic phases of symmetric cyanobiphenyl dimers and their binary mixtures with 5CB, Soft Matter, DOI: 10.1039/D3SM01017A

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.A.Th. Thoma (1997): “P-N Junctions in Semiconducting TiO2 Studied Through Computer Modeling”, Ionics 3, 464-466.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou E.D. Tsagarakis and K.A.Th. Thoma (2000): “Demixing Profiles in Oxides upon the Application of an Electrical Field”, Solid State Ionics 136-137, 1367-1371.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.A.Th. Thoma (2002): “The Effect of Local Inhomogeneities on the Performance of Solid Ionic Devices”, Ionics 8, 416-420.

D. P. Korfiatis (2007): “A New Approach to the Two-Capacitor Paradox”, WSEAS Transactions on Circuits and Systems 6, (1) 76-79.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma (2007): “Appearance of Nonuniform Electric Fields in Solid Ionic Conductors”, Russian Journal of Electrochemistry 43, (4) 377-380.

D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou (2007): “Conditions for Femtosecond Laser Melting of Silicon”, J. Phys. D: Appl. Phys. 40, (21) 6803-6808.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma (2008): “Modeling of Dye-Sensitized Titanium Dioxide Solar Cells”, Ionics 14, (6) 545-548.

D. P. Korfiatis, A. D. Kosmatos, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou (2009): “Computer modeling of ultrafast all-optical wavelength conversion in silicon nanophotonic waveguides”, Microelectronic Engineering 86, (4-6) 1134-1137.

D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou (2009): “Numerical Modeling of Ultrashort-Pulse Laser Ablation of Silicon”, Appl. Surf. Sci. 255, 7605-7609.

A. A. Kontogeorgos, D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou (2009): “Plasma Generation in Silicon Based Inductive Grid Arrays”, Opt. Laser Eng. 47, 1195-1198.

A. A. Kontogeorgos, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma (2009): “Dependence of an Electrochemical Cell Performance upon the Thickness of the Ionic Conductor” Physica B 404, 3466-3469.

P. H. Joshi, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma (2011): “Oxide Thickness and Surface Roughness Factor as Parameters for Dye-Sensitized Solar Cells Performance” Russian Journal of Electrochemistry 47, (5) 517-521.

G. C. Bourantas, D. P. Korfiatis, V. C. Loukopoulos and K. -A. Th. Thoma (2012): “Numerical simulation of the unsteady nonlinear heat transfer problems. Application on nanosecond laser annealing of Si”, Applied Surface Science 258, 7266-7273.

P. H. Joshi, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: “Optimum Oxide Thickness for Dye Sensitized Solar Cells-Effect of Porosity and Porous Size. A Numerical Approach”, Ionics 19, 571-576 (2013).

P. H. Joshi, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: “Selected parameters leading to an optimised DSSC performance”, Russian Journal of Electrochemistry 49, 628-632 (2013).

Κεφάλαια σε Βιβλία

K.-A. Th. Thoma and D. P. Korfiatis: ‘Numerical Modeling of Dye-Sensitized Solar Cells’, in V. Badescu and M. Paulescu (Eds.), Physics of Nanostructured Solar Cells, Nova Science Publishers 2010.

D. P. Korfiatis and K.-A. Th. Thoma: ‘Computer Modelling of Femtosecond Laser Ablation of Semiconductors and Dielectrics’, in Laser AblationEffects and Applications, Nova Science Publishers 2011.

D. P. Korfiatis: “Modeling microplastics transport and fate in the marine environment around a wastewater effluent discharge pipe”, in Hrissi Karapanagioti and Ioannis Kalavrouziotis (Eds), Microplastics in Water and Wastewater, IWA Publishing 2019.

D. P. Korfiatis: “Microplastics aggregation, deposition and enhancement of contaminants transport”, in L. M. Rios Mendoza (Ed), Handbook of Microplastics in the Environment, Springer, 2020.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.A.Th. Thoma: “P-N Junctions in Semiconducting TiO2 Studied Through Computer Modeling”, 3rd Euroconference on Solid State Ionics, Sardinia, September 15-22 1996.

Δ.Π. Κορφιάτης, Σ.Φ. Ποταμιάνου, Ε.Δ. Τσαγκαράκης και Κ.Α.Θ. Θωμά: “Σχηματισμός Επαφών σε Μεικτούς Αγωγούς. Επίδραση Ιονισμού-Επανασυνδέσεως”, 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Θεσσαλονίκη 21-24 Σεπτεμβρίου 1997.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou E.D. Tsagarakis and K.A.Th. Thoma (2000): “Demixing Profiles in Oxides upon the Application of an Electrical Field”, 12th International Conference on Solid State Ionics, Chalkidiki, June 6-12 1999.

Δ.Π. Κορφιάτης, Κ.Α.Θ. Θωμά, W.F. Chu, Ε.Δ. Τσαγκαράκης and W.Weppner: “Μελέτη της Απόκρισης Ανιχνευτών Οξυγόνου με Στερεό Ηλεκτρολύτη ZrO2”, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ναύπλιο 17-20 Σεπτεμβρίου 2000.

Δ.Π. Κορφιάτης, Κ.Α.Θ. Θωμά, A. Chauraya, D.S. Lockyer και Ι.Κ. Βαρδαξόγλου: “Μηχανισμοί απωλειών σε οπτικά επαγόμενο πλάσμα στο πυρίτιο”, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ναύπλιο 17-20 Σεπτεμβρίου 2000.

D.P. Korfiatis, K.A.Th. Thoma, W.F. Chu, E.D. Tsagarakis and W.Weppner: “A Study of the Response of the Oxygen Sensors with Solid Electrolyte ZrO2”, 7th Euroconference on Ionics, Corsica, France, October 1-7 2000.

D.P. Korfiatis, K.A.Th. Thoma, W.F. Chu, E.D. Tsagarakis and W.Weppner: “Study of the Response of O2 Sensors Based on ZrO2”, 198th Meeting of the Electrochemical Society, Phoenix, Arizona, USA, October 23-27 2000.

D.P. Korfiatis, K.A.Th. Thoma and J.C. Vardaxoglou: “A Study of Plane Wave Transmission Response using Equivalent Circuits of Gridded Silicon Wafers incorporating Schottky Diodes”, 6th WSEAS International Multiconference CSCC, Rethymno, Crete July 7-14 2002, Published in Recent Advances in Computers, Computing and Communications, WSEAS Press, pp. 470-472.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.A.Th. Thoma: “The Effect of Local Inhomogeneities on the Performance of Solid Ionic Devices”, 9th Euroconference on Ionics, Rhodes September 15-21, 2002.

S. F. Potamianou, D. P. Korfiatis and K.-A. Th. Thoma: “Τhe Thickness of the Mixed Conductor as a Determining Factor of the Electrochemical Cell Performance”, Patras Conference on Solid-State Ionics-Transport Properties, Patras, Hellas, September 14-18, 2004.

J.C. Vardaxoglou, K.A. Th. Thoma, U.S. Mihad and D.P. Korfiatis: “Plasma Based Transmitting Array Systems”, Patras Conference on Solid-State Ionics-Transport Properties, Patras, Hellas, September 14-18, 2004.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: “A Discussion on the Appearance of Electric Fields in Solid Ionic Conductors”, 8th International Meeting, Fundamental Problems of Solid State Ionics, Chernogolovka, Russia, June 13-16 2006.

Ι.Κ. Βαρδαξόγλου, Ε. Τ. Δουμάνης, Κ.-Α. Θ. Θωμά, Α. Α. Κοντογεώργος και Δ. Π. Κορφιάτης: “Οπτική Διέγερση Πλάσματος Ηλεκτρονίων-Οπών στο Πυρίτιο: Απόκριση στα Μικροκύματα”, ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

Κ.-Α. Θ. Θωμά, Α. Α. Κοντογεώργος, Δ. Π. Κορφιάτης και Α. Δ. Κοσμάτος: “Υπολογιστική Προσομοίωση της Θερμικής και μη-Θερμικής Τήξης του Πυριτίου με Laser”, ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

E. T. Doumanis, A. A. Kontogeorgos, D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Effect of Plasma Concentration and Carrier Duration on Inductive Grid Arrays”, European Conference on Antennas & Propagation, EuCAP 2006, Nice, France, 6-10 November 2006, ESA SP 626, art. no 362387.

E. T. Doumanis, D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Transient Microwave Response of Photogenerated Inductive Grids on Silicon”, URSI CNC/USNC North American Radio Science Meeting, Ottawa, Canada, July 22-26 2007.

E. T. Doumanis, D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Integrated Schottky Barrier Diode in Double Layer Grid Array and a Plasma Analysis Model”, URSI CNC/USNC North American Radio Science Meeting, Ottawa, Canada, July 22-26 2007.

D. P. Korfiatis, A. D. Kosmatos, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Femtosecond Laser Melting of Silicon: Thermal and Non-Thermal Processes”, ICSAM, Patras, Hellas, September 2-6 2007.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: “Modeling of Dye-Sensitized Titanium Dioxide Solar Cells”, 11th EuroConference on Science and Technology of Ionics, Batz-sur-Mer, France, September 9-15 2007.

D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Ultrafast Laser Micromachining of Silicon Surfaces”, Metamaterials’ 2007, Rome, Italy October 22-26 2007.

E. T. Doumanis, J. C. Vardaxoglou, D. P. Korfiatis and K.-A. Th. Thoma: “Integrated Schottky-Contact in 2-Layer Inductive Grid Array”, The Second European Conference on Antennas & Propagation, EuCAP 2007, Edinburgh, UK, November 11-16 2007.

D. P. Korfiatis, A. D. Kosmatos, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Computer modeling of ultrafast all-optical wavelength conversion in silicon nanophotonic waveguides”, 34th International Conference on Micro and Nano Engineering”, MNE2008, Athens, Greece, September 15-18 2008.

P. H. Joshi, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: “Selected parameters leading to an optimised DSSC performance”, 11th International Meeting, Fundamental Problems of Solid State Ionics, Chernogolovka, Russia, July 5-8 2012.

 1. D. Karabourniotis, S. Couris, C. Karras, Operating pressure of thallium in a mercury-thallium iodide discharge using the line TI-5350 Å
  J. Appl. Phys., 58(7), 2786-2788,1985
 2. D. Karabourniotis, S. Couris, J.J. Damelincourt, M. Aubes, Determination of the partial pressure of thallium in high-pressure lamp arcs; a comparative study
  IEEE Transactions on Plasma Science, Special Issue on Arcs, PS-14(4), 325-332,1986
 3. D. Karabourniotis, S. Couris, J. J. Damelincourt, Determination of transition probability for the 655-nm Tl line
  J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 38(4), 303-310,1986
 4. D. Karabourniotis, S. Couris, Time dependence of non equilibrium in the Hg resonance level in an AC arc plasma
  Optics Commun., 65(1), 22-25,1987
 5. D. Karabourniotis, S. Couris, Deviations from equilibrium in the 63P levels of mercury in an AC arc plasma
  Optics Commun., 67(3), 214-217,1988
 6. D. Karabourniotis, S. Couris, E. Drakakis, J.J. Damelincourt, Arc pressure effect on the population of the Hg 63P levels
  J. Appl. Phys., 66(3), 1084-1088,1989
 7. S. Couris, T. Fohl, P.A. Vicharelli, Line shape measurements in a high intensity discharge lamp using a retro-reflective array
  AIP Conf. Proc., 216, 75,1990
 8. P. Brint, L.O’ Toole, S. Couris, D. Jardine, Multiphoton ionisation spectroscopy of the 3s(2 + 2, 1) and 4s(3 + 1) Rydberg states of acetone: evidence for a molecular valence state at 153 nm
  J. Chem. Soc. Faraday Trans., 87(18), 2891-2895,1991
 9. A. Asselman, M. Aubes, S. Couris, J. Salon, Stark broadening of the 690.7 nm mercury line in high-pressure mercury discharges
  J. Appl. Phys., 72(8), 3341-3343,1992
 10. S. Couris, P. Agapaki, P. Brint, 2+1 (2+2) REMPI-TOF study of the lowest Rydberg states (6S, 6S’) of Methyl and Propyl Iodides
  Laser Chemistry, 13(2), 151-157,1993
 11. J. Baker, J.L. Lemaire, S. Couris, A. Vient, D. Malmasson, F. Rostas, A 2+1 REMPI study of the E-X transition in CO. Indirect predissociations in the E 1Π state
  Chem. Phys., 178(1-3), 569-579,1993
 12. Ch. Kassner, P. Heinrich, F. Stuhl, S. Couris, S. Haritakis, Fragments in the UV photolysis of the CH3 and CH3O radicals
  Chem. Phys. Lett., 208(1-2), 27-31,1993
 13. J. Baker, J.L. Lemaire, S. Couris, A. Vient, D. Malmasson, F. Rostas, A 2+1 REMPI study of the E-X transition in CO
  AIP Conf. Proc. 312, 355,1994
 14. L. Juha,V. Hamplova, P. Engst, P. Kubat E. Koudoumas, S. Couris, Comparison of the efficiency of the laser photolysis of C60 and C70 fullerenes in solution
  Chem. Phys. Lett., 231(2-3), 314-318,1994
 15. S. Couris, N. Anastasopoulou, C. Fotakis, Rotational dependence of the quenching of electronically excited CH(A 2Δ) and CH (B 2Σ−) produced by laser photolysis of acetone at 193 nm
  Chem. Phys. Lett., 223(5-6), 561-566,1994
 16. S. Couris, E. Patsilinakou, M. Lotz, E.R. Grant, C. Fotakis, C. Cossart-Magos, M. Horani, The (2+1) multiphoton ionization spectrum of jet-cooled CS2 between 54000 and 58000 cm-1
  J. Chem. Phys., 100(5), 3514-3519,1994
 17. .W.D. Ledingham, C. Kosmidis, S. Georgiou, S. Couris, R.P. Singhal, A Comparison of the femto-, pico- and nanosecond multiphoton ionization and dissociation processes of NO2 at 248 and 496 nm
  Chem. Phys. Lett., 247(4-6), 555-563,1995
 18. J. Baker, M. Konstantaki, S. Couris, A resonance enhanced multiphoton ionization study of the CS2 molecule: The 4p Rydberg states
  J. Chem. Phys., 103(7), 2436-2444,1995
 19. J. Baker, S. Couris, A two color (1+1’)+1 multiphoton ionization study of CS2 in the 61000-65600 cm-1 energy region
  J. Chem. Phys., 103(12), 4847-4854,1995
 20. S. Couris, E. Koudoumas, A. Ruth, S. Leach, Concentration and wavelength dependence of the effective third-order susceptibility and optical limiting of C60 in toluene solution
  Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 28(20), 4537-4554,1995
 21. L. Juha,V. Hamplova, P. Engst, P. Kubat E. Koudoumas, S. Couris, Fullerene Cages Breakdown Induced in Solution by Ultraviolet Radiation: Experimental Support for the “Window” formation in Fullerenes?
  J. Phys. Chem., 99(20), 8200-8201,1995
 22. E. Lane, P. Brint, M. Tziraki, S. Couris, Multiphoton Ionization Spectroscopy of Ethyl Iodide and Deuterated Ethyl Iodide in the Region of the 6s Rydberg Transitions. Evidence of Molecular Field Splitting of Spin-Orbit Degenerate States
  J. Chem. Soc. Faraday Trans., 91(18), 3083-3088,1995
 23. J. Baker, S. Couris, A (1+1′)+1 multiphoton ionization study of CS2 in the 68500-73000 cm-1 energy region. The 3d and 5s Rydberg states
  J. Chem. Phys., 105(1), 62-67,1996
 24. J. Berger, J. Baker, S. Couris, A Multiphoton Polarization Study of the Rydberg States of OCS in the 70500-74500 cm-1 energy region
  J. Chem. Phys., 105(15), 6147-6153,1996
 25. E. Koudoumas, F. Dong, S. Couris, S. Leach, High-order nonlinear optical response of C60-toluene solutions in the sub-picosecond regime
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 29(20), L773-L778,1996
 26. C. Fotakis, D. Anglos, C. Balas, S. Couris, V. Zafiropoulos, Laser based diagnostics in art conservation
  Conference on Lasers and Electro-Optics CLEO-Europe, Technical Digest, 229, ,1996
 27. S. Couris, A. Hatziapostolou, D. Anglos, A. Mavromanolakis, C. Fotakis, Laser Induced Breakdown Spectroscopy: Applications in Environmental Issues
  SPIE, 2965, 83-87,1996
 28. S. Couris, E. Koudoumas, F. Dong, S. Leach, Nonlinear optical properties of fullerenes
  Conference on Lasers and Electro-Optics CLEO-Europe, Technical Digest, 292, ,1996
 29. E. Koudoumas, A. Ruth, S. Couris, S. Leach, Solvent effects on the optical limiting action of C60 solutions
  Molec. Phys., 88(1), 125-133,1996
 30. S. Couris, E. Koudoumas, F. Dong, S. Leach, Sub-picosecond studies of the third-order optical nonlinearities of C60-toluene solutions
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 29(21), 5033-5041,1996
 31. J. Baker, S. Couris, The 1550-1460 A region of CS2
  J. Chem. Phys., 104(16), 6130-6137,1996
 32. J. Berger, S. Couris, D. Gauyacq, An Experimental Investigation of the nf Rydberg States of Carbon Disulfide
  J. Chem. Phys., 107(21), 8866-8873,1997
 33. E. Koudoumas, F. Dong, S. Couris, S. Leach, High order nonlinear optical response of fullerene solutions in the nsec regime
  Opt. Comm., 138(4-6), 301-304,1997
 34. D. Anglos, S. Couris, C. Fotakis, Laser Diagnostics of Painted Artworks: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy in Pigment Identification
  Appl. Spectrosc., 51(7), 1025-1030,1997
 35. N. Shafizadeh, J-H Fillion, D. Gauyacq, S. Couris, Spectroscopy and Dynamics of the Rydberg States of C2H2 and their Relevance to Astrophysical Photochemistry
  Phil. Trans. Royal Soc. London A, 355(1729), 1637-1656,1997
 36. F. Dong, E. Koudoumas, S. Couris, Y. Shen, L. Qiu, X. Fu, Sub-picosecond resonant third-order nonlinear optical response of azobenzene-doped polymer film
  J. Appl. Phys., 81(10), 7073-7075,1997
 37. R. Sattmann, I. Monch, H. Krause, R. Noll, S. Couris, A. Hatziapostolou, C. Fotakis, E. Larrauri, R. Miguel, Laser Induced Breakdown Spectroscopy for Polymer Identification
  Appl. Spectrosc., 52(3), 456-461,1998
 38. M. Castillejo, S. Couris, E. Lane, M. Martin, J. Ruiz, Laser photodissociation of ketene at 230 nm
  Chem. Phys., 232(3), 353-360,1998
 39. S. Couris, A. Mavromanolakis, C. Fotakis, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS): a Tool for Rapid In-situ Elemental Analysis
  SPIE, 3423, 228-232,1998
 40. E. Koudoumas, S. Couris, P. Seta, A. Rassat, S. Leach, Optical limiting action of methano fullerenes and fullerenes incorporated in cyclodextrins
  Conference on Lasers and Electro-Optics CLEO-Europe, Technical Digest, 292, ,1998
 41. E. Koudoumas, S. Couris, Optical Nonlinearities of Fullerenes and their Implications in Optoelectronics
  SPIE, 3423, 184-188,1998
 42. E. Stathatos, S. Couris, P. Lianos, Spectral Narrowing in the Emission of Rhodamine 6G Incorporated in Thin Surfactant Films
  SPIE, 3423, 228-232,1998
 43. M. Castillejo, S. Couris, E. Koudoumas, M. Martin, Subpicosecond Ionization and Dissociation of Benzene and Cyclic Alkanes at 800 and 400 nm
  Chem. Phys. Lett., 289(3-4), 303-310,1998
 44. L. Juha, B. Ehrenberg, S. Couris, E. Koudoumas, V. Hamplova, Z. Pokorna, A. Mullerova, M. Pavel, Fullerene decomposition induced by near-infrared laser radiation studied by real-time turbidimetry
  Chem. Phys. Lett., 313(3-4), 431-436,1999
 45. M. Castillejo, S. Couris, E. Koudoumas, M. Martin, Ionization and fragmentation of aromatic and single-bonded hydrocarbons with 50 fsec laser pulses at 800 nm
  Chem. Phys. Lett., 308(5-6), 373-380,1999
 46. E. Koudoumas, R. De Nalda, C. Fotakis, S. Couris, Multiphoton Ionization and Fragmentation of CS2 under Intense Short Pulse Laser Radiation
  Laser Chem., 18(3), 129-142,1999
 47. S. B. Korovin, B .B. Krinetskii, V. I. Pustovoi, S. Fadeeva, M. Konstantaki, E. Koudoumas, S. Couris, Optical properties of metal-coated silicon nanocrystals
  SPIE, 4070, 465-471,1999
 48. S. Couris, E. Koudoumas, S. Leach, C. Fotakis, Polarization effects on the ionization and fragmentation of small molecules under psec and fsec laser excitation
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 32(15), L439-L450,1999
 49. E. Stathatos, S. Couris, P. Lianos, Spectral narrowing in a rhodamine doped layered TiO2/surfactant thin film
  App. Phys. Lett., 75(3), 319-321,1999
 50. J. Huang, V. Bekiari, P. Lianos, S. Couris, Study of Poly(methyl methacrylate) Thin Films Doped with Laser Dyes
  J. Lumin., 81(4), 285-291,1999
 51. E. E. B. Campbell, S. Couris, M. Fanti, E. Koudoumas, N. Krawez, F. Zerbetto, Third order susceptibility of Li@C60
  Adv. Mater., 11(5), 405-408,1999
 52. R. De Nalda, A. Mavromanolakis, S. Couris, M. Castillejo, Induced HSiCl emission in the UV photodissociation of 2-chloroethenylsilane
  Chem. Phys. Lett., 316(5-6), 449-454,2000
 53. L. Juha, B. Ehrenberg, S. Couris, E. Koudoumas, V. Hamplova, Z. Pokorna, Near-infrared laser-induced decomposition of C60 dissolved in toluene
  Fullerene Science and Technology, 8(4-5), 319-336,2000
 54. M. Konstantaki, E. Koudoumas, S. Couris, J. M. Janot, H. Eddaoudi, A. Deratani, P. Seta, S. Leach, Optical limiting behavior of the water-soluble C60/γ-cyclodextrin complex
  Chem. Phys. Lett., 318(4-5), 488-495,2000
 55. L. Juha, M. Farnicova, V. Hamplova, J. Kodymova, J. Krasa, L. Laska, O. Palek, P. Kubat, I. Stibor, D. Slezak, E. Koudoumas, S. Couris, The Role of the Oxygen Molecule in the Photolysis of Fullerenes
  Fullerene Sci. Techn., 8(4-5), 289-319,2000
 56. L. Juha, S. Couris, E. Koudoumas, P. Kubat, V. Hamplova, Z. Pokorna, A. Mullerova, Comparison of Photochemical Reactivity of Lower and Higher Fullerenes at Higher Intensities and Shorter Wavelengths
  Fullerenes for the New Millennium, p.162, The Electrochemical Society, Pennington, 162-173,2001
 57. S. B. Korovin, A. N. Olrov, A. M. Prokhorov, V. I. Pustovoi, M. Konstantaki, S. Couris, E. Koudoumas, Nonlinear absorption in silicon nanocrystals
  Quantum Electron., 31(9), 817-820,2001
 58. S. Couris, M. Konstantaki, E. Koudoumas, Y. Ederle, C. Mathis, S. Leach, P. Seta, Nonlinear optical properties of C60-polystyrene star polymers
  Nonlinear Optics, 27(7), 269,2001
 59. E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, S. Couris, S. Korovin, V. I. Pustovoy, V. E. Ogluzdin, Nonlinear optical response of silicon nanocomposites
  SPIE, 4762, 297-301,2001
 60. V. Bekiari, E. Stathatos, P. Lianos, F. Konstandakopoulou, J. Kallitsis, S. Couris, Photophysical properties of a series of blue-emitting rigid-flexible polyethers in solution and in thin films
  J. Lumin., 93(3), 223-227,2001
 61. L. Juha, B. Ehrenberg, S. Couris, E. Koudoumas, V. Hamplová, Z. Pokorná, A. Müllerová, P. Kubát, Single-photon photolysis of C60, C70, C76, and C84 in solution
  Chem. Phys. Lett., 335(5-6), 539-544,2001
 62. M. Konstantaki, E. Koudoumas, S. Couris, P. Laine, E. Amouyal, S. Leach, Substantial non-linear optical response of new polyads based on Ru and Os complexes of modified terpyridines
  J. Phys. Chem. B, 105(44), 10797-10804,2001
 63. E. Koudoumas, M. Konstantaki, A. Mavromanolakis, X. Michaut, S. Couris, S. Leach, Transient and instantaneous third order nonlinear optical response of C60 and the higher fullerenes C70, C76 and C84
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 34(24), 4983-4996,2001
 64. E. Koudoumas, M. Konstantaki, M. Mavromanolakis, S. Couris, Y. Ederle, C. Mathis, S. Leach, P. Seta, Ultrafast nonlinear optical response of C60-polystyrene star polymers
  Chem. Phys. Lett., 335(5-6), 533-538,2001
 65. M. Castillejo, M. Martín, R. de Nalda, S. Couris, E. Koudoumas, Anisotropic distributions of ion fragments produced by dissociative ionization of halogenated ethylenes in intense femtosecond laser pulses
  J. Phys Chem. A, 106(12), 2838-2843,2002
 66. M. Castillejo, M. Martín, R. de Nalda, M. Oujja, S. Couris, E. Koudoumas, Dissociative ionization of halogenated ethylenes in intense femtosecond laser pulses
  Chem. Phys. Lett., 353(3-4), 295-303,2002
 67. P. Aloukos, S. Couris, Influence of the experimental conditions on the determination of the nonlinear optical parameters of a medium using the Z-scan technique
  SPIE, 5131, 270-273,2002
 68. E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, S. Couris, S. Korovin, V. Pustovoi, V. E. Ogluzdin, Nonlinear optical response of silicon nanocomposites
  SPIE, 4762, 297-301,2002
 69. E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, S. Couris, P. Detkov, S. Korovin, V. Kuznetchov, S. Pimenov, V. Pustovoi, Onion-like carbon and diamond nanoparticles for optical limiting
  Chem. Phys. Lett., 357(5-6), 336-340,2002
 70. J. Venturini, S. Couris, E. Koudoumas, P. Seta, Y. Ederle, C. Mathis, S. Leach, Optical limiting and nonlinear optical absorption properties of fullerene C60-(polystyrene) star polymer films: C60 concentration dependence
  J. Mater. Chem., 12(7), 2071-2076,2002
 71. E. Koudoumas, S. Couris, Ultrafast nonlinear optical response of higher fullerenes
  SPIE, 5131, 319-322,2002
 72. S. Couris, M. Renard, O. Faucher, B. Lavorel, R. Chaux, E. Koudoumas, X. Michaut, An experimental investigation of the nonlinear refractive index (n2) of carbon disulfide and toluene by spectral shearing interferometry and z-scan techniques
  Chem. Phys. Lett., 369(3-4), 318-324,2003
 73. P. Aloukos, S. Couris, Influence of the experimental conditions on the determination of the nonlinear optical parameters of a medium using the Z–scan technique
  SPIE, 5131, 270-273,2003
 74. E. Koudoumas, M. Konstantaki, M. Mavromanolakis, S. Couris, M. Fanti, F. Zerbetto, K. Kordatos, M. Prato, Large enhancement of the nonlinear optical response of reduced fullerene Derivatives
  Chem.-Eur. J., 9(7), 1529-1534,2003
 75. S. Couris, E. Koudoumas, Ultrafast nonlinear optical response of higher fullerenes
  SPIE, 5131, 319-322,2003
 76. P. Stavropoulos, C. Palagas, G. N. Angelopoulos, D. N. Papamantellos, S. Couris, Calibration measurements in laser-induced breakdown spectroscopy using nanosecond and picosecond lasers
  Spectrochimica Acta Part B, 59(12), 1885-1892,2004
 77. P. Stavropoulos, A. Michalakou, G. Skevis, S. Couris, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy as an Analytical Tool for Equivalence Ratio Measurement in Methane-Air Premixed Flames
  Spectrochimica Acta Part B, 60(7-8), 1885-1892,2004
 78. E. Xenogiannopoulou, S. Couris, E. Koudoumas, N. Tagmatarchis, T. Inoue, H. Shinohara, Nonlinear optical response of some isomerically pure higher fullerenes and their corresponding endohedral metallofullerene derivatives: C82-C2v, Dy@C82 (I), Dy2@C82 (I), C92-C2, and Er2@C92 (IV)
  Chem. Phys. Lett., 394(1-3), 14-18,2004
 79. P. Stavropoulos, A. Michalakou, G. Skevis, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy as an analytical tool for equivalence ratio measurement in methane-air premixed flames
  Spectrochimica Acta Part B Atomic Spectroscopy, 60(7-8), 1092-1097,2005
 80. K. Gatsouli, S. Pispas, G. Mousdis, N. Vainos, P. Aloukos, E. Xenogiannopoulou, S. Couris, Nonlinear Optical Properties of Fullerene-Organic glassy polymer composites
  Glass Technology, 46(2), 62-66,2005
 81. P. Stavropoulos, A. Michalakou, G. Skevis, S. Couris, Quantitative local equivalence ratio determination in laminar premixed methane air flames by laser induced breakdown spectroscopy (LIBS)
  Chem. Phys. Lett., 404(4-6), 309,2005
 82. G. Mountrichas, S. Pispas, E. I. Kamitsos, E. Xenogiannopoulou, S. Couris, Stable aqueous dispersions of C60 fullerene by the use of a block copolymer
  Journal of Physics: Conference Series, 10(1), 163-166,2005
 83. E. Xenogiannopoulou, P. Aloukos, S. Couris, Optical nonlinearities of C84 fullerenes
  Chem. Phys. Lett., 432(4-6), 497-501,2006
 84. P. Aloukos, S. Couris, J.B. Koutselas, G.C. Anyfantis, G.C. Papavassiliou, Transient nonlinear optical response of novel neutral unsymmetrical nickel dithiolene complexes
  Chem. Phys. Lett., 428(1-3), 109-113,2006
 85. E. Xenogiannopoulou, E. Koudoumas, N. Tagmatarchis, H. Shinohara, S. Couris, Ultrafast third-order nonlinear optical response of C84, C84-D2 (IV) and C84-D2d (II)
  Chem. Phys. Lett., 425(1-3), 110-113,2006
 86. G. Mountrichas, S. Pispas, E. Xenogiannopoulou, P. Aloukos, S. Couris, Aqueous Dispersions of C60 Fullerene by the Use of Amphiphilic Block Copolymers: Preparation and Non-linear Optical properties
  J. Phys. Chem. B, 111(17), 4315-4319,2007
 87. C. Palagas, P. Stavropoulos, S. Couris, G.N. Angelopoulos, I. Kolm, D. C. Papamantellos, Investigation of the parameters influencing the accuracy of rapid steelmaking slag analysis with laser-induced breakdown spectroscopy
  Steel Research International, 78(9), 693-703,2007
 88. E. Xenogiannopoulou, M. Medved, K. Iliopoulos, S. Couris, M.G. Papadopoulos, D. Bonifazi, C. Sooambar, A. Mateo-Alonso, M. Prato, Non-linear Optical Properties of Ferrocene- and Porphyrin-[60]fullerene Dyads
  J. Phys. Chem. Phys., 8(7), 1056-1064,2007
 89. S. Couris, Nonlinear optical properties of some Au nanostructures
  ICTON-MW’07-Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 4446909, ,2007
 90. E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, N. Kornilios, S. Couris, S. Korovin, V. Pustovoi, V.E. Ogluzdin, Nonlinear optical response of silicon nanocrystals
  Optical Materials, 30(2), 260-263,2007
 91. K. Iliopoulos, S. Couris, U. Hartnagel, A. Hirsch, Nonlinear optical response of water soluble C70 dendrimers
  Chem. Phys. Lett. 448(4-6), 243-247,2007
 92. D. Vernardou, G. Kenanakis, S. Couris, E. Koudoumas, E. Kymakis, N. Katsarakis, pH effect on the morphology of ZnO nanostructures grown with aqueous chemical growth
  Thin Solid Films, 515(24), 8764-8767,2007
 93. D.S. Jacob, S. Mallenahalli, A. Gedanken, L.A. Solovyov, E. Xenogiannopoulou, K. Iliopoulos, S. Couris, J. Porph, Synthesis of one-dimensional structured metal phthalocyanine in an ionic liquid
  Phthalocyanines, 11(10), 713-718,2007
 94. D. Vernardou, G. Kenanakis, S. Couris, A.C. Manikas, G.A. Voyiatzis, M.E. Pemble, E. Koudoumas, N. Katsarakis, The effect of growth time on the morphology of ZnO structures deposited on Si (1 0 0) by the aqueous chemical growth technique
  . of Crystal Growth, 308(1), 105-109,2007
 95. E. Xenogiannopoulou, P. Aloukos, S. Couris, E. Kaminska, A. Piotrowska, E. Dynowska, Third-order nonlinear optical properties of thin sputtered gold films
  Opt. Comm., 275(1), 217-222,2007
 96. G. C. Anyfantis, G. C. Papavassiliou, C. P. Raptopoulou, P. Aloukos, S. Couris, Y.F. Weng, H. Hoshino, K. Murata, Unsymmetrical Single-Component Nickel 1,2-Dithiolene Complexes with Extended-Tetrachalogenafulvalene Dithiolate Ligands
  Zeitschrift fur Naturforschung-Section B J. of Chem. Sc., 62(2), 200-204,2007
 97. A. Mateo-Alonso, K. Iliopoulos, S. Couris, M. Prato, Efficient Modulation of the Third Order Nonlinear Optical Properties of Fullerene Derivatives
  J. Am. Chem. Soc., 130(5), 1534-1535,2008
 98. . Michalakou, P. Stavropoulos, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy in reactive flows of hydrocarbon-air mixtures
  Appl. Phys. Lett., 92(8), art. no. 081501, ,2008
 99. K. Iliopoulos, D. Athanasiou, A. Meristoudi, N. Vainos, S. Pispas, S. Couris, Nonlinear optical properties of Au nanoclusters encapsulated into hybrid block copolymer micelles
  Phys. Stat. Solidi (A) Applications and Materials, 205(11), 2635-2638,2008
 100. S. Couris, Nonlinear optical properties of novel organic-inorganic hybrid materials based on functional block copolymers and metal nanoparticles
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, ICTON, art. no. 4598413, 226-227,2008
 101. S. Couris, Nonlinear optical properties of some au nanostructures
  ICTON-MW 2008 – Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 4773067, ,2008
 102. A. Bakandritsos, N. Bouropoulos, R. Zboril, N. Boukos, K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, S. Couris, Optically active spherical Polyelectrolyte Brushes with a Nanocrystalline Magnetic Core
  Adv. Funct. Mater. 18(11), 1694-1706,2008
 103. E. Xenogiannopoulou, K. Iliopoulos, S. Couris, T. Karakouz, A. Vaskevich, I. Rubinstein, Third-order nonlinear optical response of gold island films
  Adv. Funct. Mater., 18(8), 1281-1289,2008
 104. A. H. Reshak, X. Chen, I. V. Kityk, S. Auluck, K. Iliopoulos, S. Couris, R. Khenata, X-ray photoelectron spectra and the electronic band structure for non-centrosymmetric Bi2ZnB2O7 nonlinear single crystal
  Current Opinion in Solid State and Materials Science, 12(2), 26-31,2008
 105. K. Iliopoulos, G. Kalogerakis, D. Vernardou, N. Katsarakis, E. Koudoumas, S. Couris, Nonlinear optical response of titanium oxide nanostructured thin films
  Thin Solid Films 518(4), 1174-1176,2009
 106. S. Couris, Nonlinear optical response of water dispersions of iron oxide nanoparticles
  ICTON 2009: 11th Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 5185053, ,2009
 107. D. Vernardou, E. Stratakis, G. Kenanakis, H.M. Yates, S. Couris, M.E. Pemble, E. Koudoumas, N. Katsarakis, One pot direct hydrothermal growth of photoactive TiO2 films on glass
  J. of Photochem. and Photobiology A: Chemistry, 202(2-3), 81-85,2009
 108. A. H. Reshak, A. Majchrowski, M. ´Swirkowicz, A. Kłos,T. Lukasiewicz, I.V. Kityk, K. Iliopoulos, S. Couris, M.G. Brik, Optical features of calcium neodymium oxyborate Ca4NdO(BO3)3 doped by Yb3+ compounds
  J. Alloys Compounds, 481(1-2), 14-16,2009
 109. C. Letty, A. Pastore, E. Mastorakos, R. Balachandran, S. Couris, Comparison of electrical and laser spark emission spectroscopy for fuel concentration measurements
  Experimental Thermal and Fluid Science, 34(3), 338-345,2010
 110. A. Meristoudi, K. Iliopoulos, S. Pispas, N. Vainos, S. Couris, Development and nonlinear optical properties of block copolymers micelles encapsulating metal nanoparticles
  AIP Conf. Proc. 1288, 35-38,2010
 111. R. R. Zalesny, O. Loboda, K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, S. Couris, G. Rotas, N. Tagmatarchis, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, Linear and nonlinear optical properties of triphenylamine-functionalized C60: insights from theory and experiment
  Phys. Chem. Chem. Phys., 12(2), 373-381,2010
 112. G. Chatzikyriakos, P. Aloukos, S. Couris, G.C. Anyfantis, G.C. Papavassiliou, NLO properties of a new Au-dithiolene complex
  AIP Conf. Proc. 1288, 151-153,2010
 113. G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, A. Bakandritsos, S. Couris, Nonlinear optical properties of aqueous dispersions of ferromagnetic γ-Fe2O3 nanoparticles
  Chem. Phys. Lett., 493(4-6), 314-318,2010
 114. G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, S. Couris, A. Meristoudi, S. Pispas, Nonlinear optical properties of Au and Ag nanoparticles embedded into hybrid-block copolymer micelles
  AIP Conf. Proc. 1288, 174-177,2010
 115. G. Soras, N. Psaroudakis, G.A. Mousdis, M. J. Manos, A. J. Tasiopoulos, P. Aloukos, S. Couris, P. Labéguerie, J. Lipinski, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, Synthesis and non-linear optical properties of some novel nickel derivatives
  Chem. Phys., 372(1-3), 33-45,2010
 116. V. Filidou, G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, S. Couris, D. Bonifazi, The effect of charge transfer on the NLO response of some porphyrin-[60]fullerene dyads
  AIP Conf. Proc. 1288, 188-191,2010
 117. P. Aloukos, G. Chatzikyriakos, I. Papagiannouli; N. Liaros, S. Couris, Transient Nonlinear Optical Response of some Symmetrical Nickel Dithiolene Complexes
  Chem. Phys. Lett., 495(4-6), 245-250,2010
 118. A. Bakandritsos, G. Mattheolabakis, G. Chatzikyriakos, T. Szabo, V. Tzitzios, D. Kouzoudis, S. Couris, K. Avgoustakis, Doxorubicin Nanocarriers Based on Magnetic Colloids with a bio-Polyelectrolyte Corona and High Non-Linear Optical Response: Synthesis, Characterization and Properties
  Adv. Funct. Mater. 21(8), 1465-1475,2011
 119. G. Chatzikyriakos, N. Liaros, A. Bakandritsos, S. Couris, Effects of the surface coating and of the size on the nonlinear optical response of magnetic iron oxide nanoparticles
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 5970956, ,2011
 120. K. Iliopoulos, G. Hatzikyriakos, S. Couris, J. Ren, T. Wagner, M. Frumar, F. Kyriazis, S.N. Yannopoulos, GeS2-Ga2S3-AgI glasses with high nonlinear optical properties
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 5971094, ,2011
 121. G. Chatzikyriakos, I. Papagiannouli, S. Couris, G.C. Anyfantis, G.C. Papavassiliou, Nonlinear optical response of a symmetrical Au dithiolene complex under ps and ns laser excitation in the infrared and in the visible
  Chem. Phys. Lett. 513(4-6), 229-235,2011
 122. P. Aloukos, K. Iliopoulos, S. Couris, D. Guldi, C. Sooambar, A. Mateo-Alonso, P.G. Nagaswaran, D. Bonifazi, M. Prato, Photophysics and transient nonlinear optical response of donor–[60]fullerene hybrids
  J. Mater. Chem., 21(8), 2524-2534,2011
 123. K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, M. Demetriou, T. Krasia-Christoforou, S. Couris, Preparation and nonlinear optical response of novel palladium-containing micellar nanohybrids
  Opt. Mater. 33(8), 1342-1349,2011
 124. M. Kotzagianni, S. Couris,, Femtosecond Laser Induced Breakdown for Combustion Diagnostics
  Appl. Phys. Lett. 100 (26), art. no. 264104 , ,2012
 125. I. Papagiannouli, K. Iliopoulos, D. Gindre, B. Sahraoui, O. Krupka, V. Smokal, A. Kolendo, S. Couris, Third-order Nonlinear Optical Response of Push-Pull Azobenzene Polymers
  Chem. Phys. Lett. 554, 107-112,2012
 126. A. B. Bourlinos, A. Bakandritsos, N. Liaros, S. Couris, K. Safarova, M. Otyepka, R. Zbořil, Water Dispersible Functionalized Graphene Fluoride with Significant Nonlinear Optical Response
  Chem. Phys. Lett. 543, 101-105,2012
 127. N. Liaros, S. Couris, A. Bakandritsos, A. Kolokithas-Ntoukas, Broadband optical power limiting of graphene oxide colloids in the picosecond regime
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, ICTON, art. no. 6602958, ,2013
 128. I. Papagiannouli, S. Couris, D. Rioux, M. Meunier, Effect of composition of AuxAg(1-x) nanoalloys on their nonlinear optical response
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, ICTON, art. no. 6602747, ,2013
 129. M. Kotzagianni, S. Couris, Femtosecond laser induced breakdown spectroscopy of air–methane mixtures
  Chem. Phys. Lett. 561-562, 36-41,2013
 130. N. Liaros, A. Bourlinos, R. Zboril, S. Couris, Fluoro-graphene : nonlinear optical properties
  Opt. Express, 21(18), 21027-21038,2013
 131. N. Liaros, S. Couris, L. Maggini, F. De Leo, F. Cattaruzza, C. Aurisicchio D. Bonifazi, NLO response of photo-switchable azobenzene-based materials
  ChemPhysChem, 149(13), 2961-2972,2013
 132. N. Liaros, P. Aloukos, A. Kolokithas-Ntoukas, A. Bakandritsos, T. Szabo, R. Zboril, S. Couris, Nonlinear Optical Properties and Broadband Optical Power Limiting Action of Graphene Oxide Colloids
  J. Phys. Chem. C, 117(13), 6842–6850,2013
 133. N. Liaros, K. Iliopoulos, M. Stylianakis, E. Koudoumas, S. Couris, Optical limiting action of few layered graphene oxide dispersed in different solvents
  Opt. Materials, 36, 112-117,2013
 134. I. Papagiannouli, M. Demetriou, G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, T. Krasia-Christoforou S. Couris, Palladium micellar nanohybrids with tunable nonlinear optical response
  Opt. Materials, 36, 123-129,2013
 135. A. B. Bourlinos, M. A. Karakassides, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, K. Hola, R. Zboril, M. Krysmann, E. P. Giannelis, Synthesis, characterization and non-linear optical response of organophilic carbon dots
  Carbon, 61, 640-643,2013
 136. N. Liaros, E. Koudoumas, S. Couris, Broadband near infrared optical power limiting of few layered graphene oxides
  Appl. Phys. Lett., 104(19), 191112,2014
 137. S. Couris, M. Kotzagianni, A. Baskevicius, T. Bartulevicius, V. Sirutkaitis, Combustion diagnostics with femtosecond laser radiation
  J. of Physics: Conf. Series, 548, 012056,2014
 138. K. Iliopoulos, I. Guezguez, A.P. Kerasidou, A. El-Ghayoury, D. Branzea, G. Nita, N. Avarvari, H. Belmabrouk, S. Couris, B. Sahraoui, Effect of metal cation complexation on the nonlinear optical response of an electroactive bisiminopyridine ligand
  Dyes Pigm 101, 229-233,2014
 139. I. Papagiannouli, A. B. Bourlinos, A. Bakandritsos, S. Couris, Nonlinear optical properties of colloidal carbon nanoparticles: nanodiamonds and carbon dots
  RSC Adv., 4(76), 40152-40160,2014
 140. I. Papagiannouli, M. Demetriou, T. Krassia-Christophorou, S. Couris, Palladium-based Micellar Nanohybrids: Preparation and Nonlinear Optical Response
  RSC. Adv. 4, 8779-8788,2014
 141. N. Liaros, T. Marangoni, F. Cattaruzza, D. Bonifazi, S. Couris, Substitution, Environment, and Excitation Wavelength Effects on the Optical Nonlinearities of Some Novel cis-/trans-π-Conjugated Azobenzenes
  J. Phys. Chem. C, 118(42), 24697–24704,2014
 142. I. Papagiannouli, E. Maratou, I. Koutselas, S. Couris, Synthesis and Characterization of the Nonlinear Optical Properties of Novel Hybrid Organic–Inorganic Semiconductor Lead Iodide Quantum Wells and Dots
  J. Phys. Chem. C, 118(5), 2766-2775,2014
 143. P. Aloukos, I. Papagiannouli, A.B. Bourlinos, R. Zboril, S. Couris, Third-order nonlinear optical response and optical limiting of colloidal carbon dots
  Opt. Express 22(10), 12013-12027,2014
 144. I. Papagiannouli, P. Aloukos, D. Rioux, M. Meunier, S. Couris S., Effect of the Composition on the Nonlinear Optical Response of AuxAg1-x Nano-Alloys
  J. Phys. Chem. C, 119(12), 6861-6872,2015
 145. A. B. Bourlinos, G. Trivizas, M. A. Karakassides, M. Baikousi, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, K. Hola, O. Kozak, R. Zboril, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties
  Carbon, 83, 173-179,2015
 146. D. Potamianos, I. Papadakis, E. Kakkava, A.B. Bourlinos, G. Trivizas, R. Zboril, S. Couris, Nonlinear optical response of gold-decorated nanodiamond hybrids
  J. Phys. Chem. C, 119 (43) , 24614-24620,2015
 147. I. Papagiannouli, A. Szukalski, K. Iliopoulos, J. Mysliwiec, S. Couris, B. Sahraoui, Pyrazoline derivatives with a tailored third order nonlinear optical response
  RSC. Adv., 5(60), 48363-48367,2015
 148. M. Vasilopoulou, D.G. Georgiadou, A. Soultati, A.M. Douvas, G. Papadimitropoulos, D. Davazoglou, G. Pistolis, N.A. Stathopoulos, T. Kamalakis, D. Alexandropoulos, N. Vainos, C.T. Politi, L.C. Palilis, S. Couris, A.G. Coutsolelos, P. Argitis, Solution processed multi-color organic light emitting diodes for application in telecommunications
  Microelectronic Engineering, 145, 21-28,2015
 149. L. Dordevic, T. Marangoni, T. Miletic, J. Rubio-Magnieto, J. Mohanraj, H. Amenitsch, D. Pasini, N. Liaros, S. Couris, N. Armaroli, M. Surin, D. Bonifazi, Solvent Molding of Organic Morphologies Made of Supramolecular Chiral Polymers
  J. Am. Chem. Soc., 137(25), 8150-8160,2015
 150. K. Iliopoulos, D. Potamianos, E. Kakkava, P. Aloukos, I. Orfanos, S. Couris, Ultrafast third order nonlinearities of organic solvents
  Optics Express, 23(19), 24171-24176,2015
 151. M. Kotzagianni, E. Kakkava, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for the measurement of spatial structures and fuel distribution in flames
  Appl. Spectr. 70(4), 627-634,2016
 152. M. Kotzagianni, R. Yuan, E. Mastorakos, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy measurements of mean mixture fraction in turbulent methane flames with a novel calibration scheme
  Combustion and Flame 167, 72-85,2016
 153. N. Liaros, I. Orfanos, I. Papadakis, S. Couris, Nonlinear optical response of some Graphene oxide and Graphene fluoride derivatives
  Microfluidics and Nanofluidics, 3(1), 53-58,2016
 154. N. Liaros, J. Tucek, K. Dimos, A. Bakandritsos, K. S. Andrikopoulos, D. Gournis, R. Zboril, S. Couris, The effect of the degree of oxidation on broadband nonlinear absorption and ferromagnetic ordering in graphene oxide
  Nanoscale, 8(5), 2908-2917,2016
 155. N. Liaros, S. Couris, E. Koudoumas, P. A. Loukakos , Ultrafast Processes in Graphene Oxide during Femtosecond Laser Excitation
  J. Phys. Chem. C, 120(7), 4104-4111,2016
 156. L. Đorđević, T. Marangoni, F. De Leo, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, E. Pavoni, F. Monti, N. Armaroli, M. Prato, D. Bonifazi, [60] Fullerene–porphyrin [n] pseudorotaxanes: self-assembly, photophysics and third-order NLO response
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18(17), 11858-11868,2016
 157. T. Miletić, A. Fermi, I. Papadakis, I. Orfanos, N. Karampitsos, A. Avramopoulos, N. Demitri, F. De Leo, S. J. A. Pope, M. G. Papadopoulos, S. Couris, D. Bonifazi, A Twisted Bay-Substituted Quaterrylene Phosphorescing in the NIR Spectral Region
  Helv. Chim. Acta, 100(11), ,2017
 158. J. Cimek, N. Liaros, S. Couris, R. Stępień, M. Klimczak, R. Buczyński, Experimental investigation of the nonlinear refractive index of various soft glasses dedicated for development of nonlinear photonic crystal fibers
  Opt. Mater. Express, 7(10), 3471-3483,2017
 159. I. Papadakis, Z. Bouza, S. Couris, A.B. Bourlinos, V. Mouselimis, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, J. Ugolotti, R. Zboril, Hydrogenated Fluorographene: A 2D Counterpart of Graphane with Enhanced Nonlinear Optical Properties
  J. Phys. Chem. C, 121(40) , 22567–22575,2017
 160. T. Miletić, A. Fermi, I. Orfanos, A. Avramopoulos, F. De Leo, N. Demitri, G. Bergamini, P. Ceroni, M. G. Papadopoulos, S. Couris, D. Bonifazi, Tailoring colors by O-annulation of polycyclic aromatic hydrocarbons
  Chem. – A Eur. J., 23(10), 2363 –2378,2017
 161. I. Papagiannouli, D. Potamianos, T. Krasia-Christoforou, S. Couris, Third-order optical nonlinearities of PVP/Pd nanohybrids
  Opt. Mater., 72, 226–232,2017
 162. I. Papadakis, Z. Bouza, S. Couris, V. Mouselimis, A.B. Bourlinos, Dramatic Enhancement of the Nonlinear Optical Response of Hydrogenated Fluorographene: The Effect of Midgap States
  J. Phys. Chem. C, 122, 25573,2018
 163. I. Papadakis, Z. Bouza, A. Stathis, I. Orfanos, S. Couris, T. Miletić, D. Bonifazi, Experimental Study of the Structural Effect on the Nanosecond Nonlinear Optical Response of O-Doped Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
  J. Phys. Chem. A, 122, 5142–5152,2018
 164. A. Stathis, I. Papadakis, N. Karampitsos, D. Kyrginas, M. Stavrou, D. Ziaka, S. Couris, Hydrogenated Fluorographene: A Fluorographene Derivative with Remarkable Third-Order Nonlinear Response
  21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), doi: 10.1109/ICTON.2019.8840174,2019
 165. D. Stefas, N. Gyftokostas, E. Bellou, S. Couris, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Assisted by Machine Learning for Plastics/Polymers Identification
  Atoms, 7(3), 79, ,2019
 166. A. Stathis., I. Papadakis, N. Karampitsos, S. Couris, G. Potsi, A. B. Bourlinos, M. Otyepka, R. Zboril, Thiophenol‐Modified Fluorographene Derivatives for Nonlinear Optical Applications
  ChemPlusChem, 84(9), 1288–1298,2019
 167. N. Karampitsos, I. Papadakis, A. Stathis, D. Kyrginas, D. D. Ziaka, M. Stavrou, S. Couris, Third-Order Nonlinear Optical Properties of Some Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
  21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Angers, France, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICTON.2019.8840322,2019
 168. I. Papadakis, A. Stathis, A. B. Bourlinos, S. Couris, Diethylamino‐fluorographene: A 2D material with broadband and efficient optical limiting performance (from 500 to 1800 nm) with very large nonlinear optical response
  Nano Select, 1, 395-404,2020
 169. I. Papadakis, A. Bakandritsos, A. K. Swain, T. Szabo, S. Couris, Effects of Size and Oxidation on the Nonlinear Optical Response and Optical Limiting of Graphene Oxide Sheets
  J. Phys. Chem. C, 124 (20), 11265-11273,2020
 170. A. Stathis, I. Papadakis, N. Karampitsos, D. Kyrginas, M. Stavrou, S. Couris, Engineering the NLO Response of Fluorographene by Octylamine Functionalization
  22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Bari, Italy, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICTON51198.2020.9203321,2020
 171. A. Stathis, M. Stavrou, I. Papadakis, I. Obratzov, S. Couris, Enhancement and Tuning of the Nonlinear Optical Response Along with Wavelength-Agile Strong Optical Limiting Action of N-Octylamine Modified Fluorographenes
  Nanomaterials, (accepted),2020
 172. I. Papadakis, D. Kyrginas, A. Stathis, S. Couris, G. Potsi, A. B. Bourlinos, R. Zboril, Large Enhancement of the Nonlinear Optical Response of Fluorographene by Chemical Functionalization: The Case of Diethyl-amino-fluorographene
  J. Phys. Chem. C, 123(42), 25856–25862,2020
 173. D. Stefas, N. Gyftokostas, S. Couris, Laser Induced Breakdown Spectroscopy for elemental analysis and discrimination of honey samples
  Spectrochim. Acta B, 172, 105969,2020
 174. O. Gazeli, E. Bellou, D. Stefas, S. Couris, Laser-based classification of olive oils assisted by machine learning
  Food Chem., 302, 125329,2020
 175. E. Bellou, N. Gyftokostas, D. Stefas, O. Gazeli, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy assisted by machine learning for olive oils classification: The effect of the experimental parameters
  Spectrochim. Acta B, 163, 105746,2020
 176. Α. Stathis, Μ. Stavrou, I. Papadakis, A. Bakandritsos, T. Steklý, M. Otyepka, S. Couris, Octylamine modified fluorographenes as a versatile platform for the efficient engineering of the nonlinear optical properties of fluorinated graphenes
  Advanced Photonics Research , (in press),2020
 177. N. Karampitsos, D. Kyrginas, S. Couris, On the measurement of the nonlinear optical response of graphene dispersions using fs lasers
  Opt. Lett., 45(7), 1814,2020
 178. Papadakis, M. Stavrou, S. Bawari, T. N. Narayanan, S. Couris, Outstanding Broadband (532 nm-2.2 μm) and Very Efficient Optical Limiting Performance of some Defect Engineered Graphenes
  J. Phys. Chem. Lett, 11, 9515-9520,2020
 179. I. Papadakis, A. Stathis, N. Karampitsos, M. Stavrou, D. Kyrginas, S. Couris, UV Laser Photo-Reduction of Graphene Oxide and Graphene Fluoride for the Efficient Tuning of their Nonlinear Optical Response
  2020 22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Bari, Italy, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICTON51198.2020.9203278,2020
 1. C.Krontiras, K.Pomoni and A.Thedossiou, Resistivity anisotropy of pyrrhotiteJ. Appl. Phys. 55(10), 3894, 1984
 2. I.Suni, H.Ronkainen, S.Eranen, T.Murto, C.Krontiras and M.Finetti, Effect of preamorphization Depth on channeling tails in B+ and As+ implanted SiliconMaterials Research Society Symposia Proceedings. Vol. 45, 39, 1985
 3. C.Krontiras, J.Salmi, L.Gronberg, I.Suni and J.Heleskivi , Measuments on the electrical transport properties in CoSi2 and NiSi2 formed by thin film reactionsThin Solid Films 125, 93, 1985
 4. C.Krontiras, I.Suni, F.M. d’Heurle, F.K. LeGoues and R. Joshi , Electronic transport properties of thin films of WSi2 and MoSi2J. Physics F: Met. Phys. 17, 1953, 1987
 5. K.Pomoni and C.Krontiras, Electrical Transport properties in Nickel Monosilicide thin FilmsJ. Phys. D: Appl. Phys. 21, 780, 1988
 6. C.Krontiras, K. Pomoni and M. Roilos, Resistivity and the Hall effect for thin MnSi1.73 filmsJ. Phys. D:Appl. Phys. 21, 509, 1988
 7. C.Krontiras, L.Gronberg, I.Suni, F.M. d’Heurle and J.Tersoff, J.Engstrom, B.Karlsson and C.S. Petersson, Some properties of ReSi2Thin Solid Films 161, 197, 1988
 8. L.Gronberg, C.Krontiras, J.Saarilahti and I.Suni, The effect of ion-irradiation and rapid thermal annealing on TiSi2 and MoSi2Solid State Devices , 339, 1988
 9. K.Pomoni and C. Krontiras,, Electrical Transport Properties of NbSi2 thin filmsJ. Phys. D:Appl. Phys. , 354, 1990
 10. C. Krontiras, S.N.Georga, S.Sakkopoulos, E. Vitoratos and J. Salmi, Resistivity and all coefficient of CoGe and CoGe2 thin filmsJ. Phys. Condens. Matter 2, 3323, 1990
 11. Ch. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Mikroyannidis and S.N. Georga , A study of the Temperature Dependence of the electrical Conductivity of a Pyrolysed Cyano-substituted Polyamide derived from 1,4-bis(2-cyan0-2-carboxy- vinyl)benzenePolymer 35(13), 2705, 1994
 12. C.D. Diakoumakos, J.A. Mikroyannidis, C.A. Krontiras and M.N. Pisanias, Synthesis and Thermal Stability of the Resins Prepared from the Reac-tions of 1,4-bis(2,2-Dicyanovinyl)benzene with Aromatic Diamines and Electrical Conductivity of the Resulting Materials Following PyrolysisJournal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry 32(10) , 1915, 1994
 13. A.G.Nassiopoulos, S. Logothetidis, N.L. Fragis, S.Georga, C. Krontiras, N. Xanthopoulos and D.Tampouris, Titanium Disilicide on Silicon by Intediffusion of Titanium and Amor-phous Silicon Multilayers. Transmission Electron Micrοscopy, Spectro-scopic Ellipsometry and Resistivity MeasurementsThin Solid Films 24(1), 44-50, 1994
 14. C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Mikroyannidis and S.N. Georga , An Electrical Conductivity Study of a Cyano – Substituted Polyamide and of the Corresponing Diamide Deived from 1,4-bis(2-cyano-2-carboxyvinyl)benzene: The Effect of Pyrolysis Temperature and Pyrolysis DurationPolymer 36, 4729, 1995
 15. C.D. Diakoumakos, J.A. Mikroyannidis, C.A. Krontiras and M.N. Pisanias , Synthesis and Characterization of Polymer Precursors bearing 2,2-DicyanovinylGroups and their Curing to Thermally Stable and Electrically Conductive ResinsPolymer 36, 1097, 1995
 16. C.D. Diakoumakos, J.A. Mikroyannidis, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias and S.N. Georga , Thermosetting Resins Prepared from the Reactions of Diaminomaleoni-trile with 4,4′-Bismaleimidediphenylmethane and Electrical Conductivity Measurements of the Resulting Materials Following PyrolysisEuropean Polymer Journal 31, 1057, 1995
 17. C.A. Krontiras , Michael N. Pisanias , John A. Mikroyannidis and Stavroula N. Georga , Electrical Conductivity of Pyrolysed Polyamides Derived from 1,4 – bis ( 2 – cyano – 2 – carboxivinyl ) benzene and Various Aromatic DiaminesHigh Performance Polymers 9, 189-203, 1997
 18. E. Stathatos and P. Lianos, C. Krontiras, A dye-sensitized photoelectrochemical cell using a thin-SiO2/poly(ethyleglycol) film as electrolyte support. Characterization by time-resolved luminescence and conductivity measurementsJ. Chem. Phys B 105, 3486-3492, 2001
 19. M. Τheodoropoulou. C.A Krontiras, N.Xanthopoulos, S.N.Georga M.N.Pisanias, C.Tsamis and A.G.Nassiopoulou, Temperature dependence of the transient and AC electrical conductivity of Porous Silicon thin filmsMaterials Science and Engineering B101 , 334-337 , 2003
 20. M.Theodoropoulou. C.A Krontiras, N.Xanthopoulos, S.N.Georga M.N.Pisanias, C.Tsamis and A.G.Nassiopoulou, Transient and AC electrical conductivity of Porous Silicon thin filmsPhysica Status Solidi (a) 197(1), 279-283 , 2003
 21. P.Karahaliou, M.Theodoropoulou. C.A Krontiras, N.Xanthopoulos, S.N.Georga, M.N.Pisanias, M.Kokonou and A.G.Nassiopoulou, Transient and AC Conductivity of nanocrystalline porous Alumina Thin Films on Silicon with embedded Silicon nanocrystalsJournal of Applied Physics 95(5), 2776, 2004
 22. M. Theodoropoulou P.K. Karahaliou, C.A. Krontiras, S.N. Georga, N. Xanthopoulos, M.N. Pisanias, C. Tsamis and A.G. Nassiopoulou, Transient and AC electrical transport under forward and reverse bias conditions in aluminum/porous silicon/p-cSi structuresJournal of Applied Physics 96(12) , 7637, 2004
 23. N. Konofaos, Z. Wang, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Sotiropoulos and E.K. Evangelou, Characterization of physical and electrical properties of BaTiO3 films deposited on p-Si by modified polymeric precursor methodJ. Electr. Mater 34(9), 1259-1263, 2005
 24. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, Μ.Ν. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Interface trap density of anodic porous alumina films of different thicknesses on SiJ. of Physics (Conference series) 10, 222-225, 2005
 25. N. Konofaos, Z. Wang, Th.K. Voilas, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Sotiropoulos and E.K. Evangelou, Temperature dependence of the electrical properties of MOS devices constructed by sol gel deposited BaTiO3 films on p-SiJ. of Physics (Conference series) 10, 49-52, 2005
 26. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Thin Porous Anodic Alumina Films: Interface trap density determinationIonics, 11(3-4), 236-239, 2005
 27. G.C. Psarras, G.A. Voyiatzis, A. Soto, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, and J. Sotiropoulos, Dielectric and conductivity processes in amorphous and partially crystalline poly(ethylyneterephalate) and poly(ethylenenaphalate) and their co-polymersJ POLYM SCI POL PHYS 44 (21), 3078=3092, 2006
 28. V. Em. Vamvakas, M. Theodoropoulou, S.N. Georga, C.N. Krontiras and M.N. Pisanias, Correlation between infrared transmission spectra and the interface trap density of SiO2 filmsMicroelectronic Reliability, 47(4-5), 834-837, 2007
 29. G. A. Kontos, A. L. Soulintzis, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S. N. Georga,C. A. Krontiras, M. N. Pisanias, Electrical relaxation dynamics in TiO2 – polymer matrix compositeseXPRESS Polymer Letters l(12) , 781–789, 2007
 30. G. C. Psarras, K. G. Gatos, P. K. Karahaliou, S. N. Georga,C. A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, Relaxation phenomena in rubber/layered silicate nanocompositeseXPRESS Polymer Letters,vol. 1(12), 837-845, 2007
 31. V. Gianneta and A.G. Nassiopoulou, C. Krontiras and S.N. Georga, Anodic Porous Alumina Thin Films on Si: Interface CharacterizationPhys. Stat. Sol. (c), 5(12), 3686–3689, 2008
 32. M. Theodoropoulou, D.N. Pagonis and A.G. Nassiopoulou, C.Krontiras and S.N. Georga, Dielectric Characterization of Macroporous Thick Silicon Films in the Frequency range 1Hz – 1MHzPhysica Status Solidi (c), 5(12), 3597 – 3600, 2008
 33. N. Ioannou D. Skarlatos, C. Tsamis, C. Krontiras, S.N. Georga, A. Christofi and D.S. McPhail, Germanium substrate loss during low temperature annealing and its influence on ion – implanted dopant diffusionApplied Physics Letters 93, 101910, 2008
 34. N. Kelaidis, V. Ioannou-Sougleridis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, B. Kellerman and M. Seacris, Influence of thermal processing on the electrical characteristics of MOS capacitors on strained-Silicon substratesThin Solid Films 517 (1), 350-352, 2008
 35. Zdenko Špitalský, C.A. Krontiras, S.Georga and C. Galiotis, Effect of oxidation treatment on the mechanical and electrical properties of multiwalled carbon nanotubes/epoxy compositesComposites, Part A: Applied Science and Manufacturing, 40A (6-7), 778-783, 2009
 36. A. Soulintzis, G. Kontos, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S. N. Georga, C. A. Krontiras and M. N. Pisanias, Electrical relaxation and conductivity processes in polymer matrix – ZnO compositesJournal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics, 47(4), 445-454, 2009
 37. Spitalsky, Z., Tsoukleri, G., Tasis, D., Krontiras, C., Georga, S.N., Galiotis, C. , High volume fraction carbon nanotube-epoxy compositesNanotechnology 20 (40), art. no. 405702, 2009
 38. V. Ioannou-Sougleridis, N. Kelaidis, and C. Tsamis D. Skarlatos, C. A. Krontiras, and S. N. Georga Ph. Komninou B. Kellerman and M. Seacrist, Study of interfacial defects induced during the oxidation of ultrathin strained silicon layersJournal of Applied Physics , 105(11), 114503/1-114503/7, 2009
 39. Špitalský, Z., Aggelopoulos, C., Tsoukleri, G., Tsakiroglou, C., Parthenios, J., Georga, S., Krontiras, C., Tasis, D., Papagelis, K., Galiotis, C. , The effect of oxidation treatment on the properties of multi-walled carbon nanotube thin filmsMaterials Science and Engineering: B, 165(3), 135-138, 2009
 40. Z Špitalský, S N Georga, C A Krontiras, and C Galiotis, Dielectric Spectroscopy and Tunability of multi-walled Carbon nanotube / epoxy resin compositesAdvanced Composites Letters, 19(6),179-189, 2010
 41. N. Ioannou, D. Skarlatos, N. Z. Vouroutzis, C. A. Krontiras, S. N. Georga and C. Tsamis, Gallium implantation and diffusion in crystalline GermaniumElectrochemical and Solid-State Letters, 13(3), H70-H72, 2010
 42. A. Kalini, K. G. Gatos, P. K. Karahaliou, S. N. Georga, C. A. Krontiras, G. C. Psarras, J. Karger-Kocsis, Probing the Dielectric Response of Polyurethane/Alumina NanocompositesJournal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 48(22), 2346–2354, 2010
 43. D. Delaportas, P. Svarnas, I. Alexandrou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, N.I. Xanthopoulos, A. Siokou, P.R. Chalker, CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles produced by arc-discharge in waterMaterials Letters, 65(15-16), 2337-2340, 2011
 44. G. C. Psarras; S. Siengchin; P. K Karahaliou; S. N Georga; C. A Krontiras; J. Karger-Kocsis, Dielectric relaxation phenomena and dynamics in polyoxymethylene/polyurethane / alumina hybrid nanocompositesPolym Int, 60, 1715 , 2011
 45. V. Ioannou-Sougleridis, N. Kelaidis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, Ph. Komninou, Th. Speliotis, P. Dimitrakis, B. Kellerman, and M. Seacrist, Influence of thermal oxidation on the interfacial properties of ultrathin strained silicon layersThin Solid Films, 519, 5456–5463, 2011
 46. L.Sygellou, V.Gianneta, N.Xanthopoulos, D.Skarlatos, S.Georga, C.Krontiras, S.Ladas, S.Kennou, ZrO2 and Al2O3 thin films on Ge(100) grown by ALD : An XPS investigationSurface Science Spectra,WCF Submission 74 , Paper Number 20100901, 18, 58-67, 2011
 47. P.K. Karahaliou, P. Svarnas, S.N. Georga, N.I. Xanthopoulos, D. Delaportas, C.A. Krontiras , CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles synthesized in immersed arc-discharge: production conditions and dielectric responseJournal of Nanoparticle Research, 14(12), 1-11, 2012
 48. P.K. Karahaliou, N. Xanthopoulos, C.A.Krontiras and S.N. Georga , Dielectric Response and ac Conductivity Analysis of Hafnium Oxide NanopowderPhys. Scr, 86 065703 doi:10.1088/0031-8949/86/06/065703, 2012
 49. M. Botzakaki, A. Kerasidou, N. Xanthopoulos, D. Skarlatos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras , Electrical characteristics of ALD-deposited Al2O3 thin films on p-type Germanium substratesPhys. Status Solidi C , doi: 10.1002/pssc.201200400, 2012
 50. M. Botzakaki, N. Xanthopoulos, E. Makarona, C.Tsamis, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras, ALD deposited ZrO2 ultrathin layers on Si and Ge substrates:A multiple technique characterizationMicroelectronic Engineering, 112, pp.208-212, 2013
 51. M. Vasilopoulou, S. Kennou, S. Ladas, S. N. Georga, M. Botzakaki, D. Skarlatos, C. A. Krontiras, N. A. Stathopoulos, P. Argitis and L. C. Palilis , Atomic layer deposited zirconium oxide electron injection layer for efficient organic light emitting diodesOrganic Electronics , 14(1), 312–319, 2013
 52. A. Patsidis, S. N. Georga, C. A. Krontiras, G. C. Psarras, A. Kanapitsas, C. Tsonos , Effect of filler size on the thermal properties of ER/BaTiO3 compositesMacromolecular Symposia, 331-332, 189–196, 2013
 53. A. Kerasidou, M. Botzakaki, N. Xanthopoulos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras , Probing the properties of atomic layer deposited ZrO2 films on p-Germanium substratesJ. Vac. Sci. Technol. A , 31, 01A126; doi.org/10.1116/1.4768166, (2013), 2013
 54. D. G. Georgiadou, A. Soultati, N. Boukos, S. Gardelis, M. Fakis, L. C. Palilis, G. Skoulatakis, S. Kennou, M. Botzakaki, S. Georga, C. A. Krontiras, F. Auras, Th. Bein, Th. A. Papadopoulos, D. Davazoglou, P. Argitis, Atomic Layer Deposited Coatings Enabling Surface Passivation of TiO2 for High Performing Inverted Organic Photovoltaics without Light ProcessingAdvanced Energy Materials, 4 (14), 1400214, 2014
 55. A. Kerasidou, P. Karahaliou, N. Xanthopoulos, S. N. Georga, C. Krontiras, D. Delaportas, P. Svarnas, Electrical characteristics of Al2O3 and Ta2O5 nanoparticles synthesized by DC anodic arc-discharge in waterIEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, 21(1), 230-235, 2014
 56. G. C. Psarras, G. A. Sofos, A. Vradis, D. L. Anastassopoulos, S. N. Georga, C. A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, HNBR and its MWCNT Reinforced Nanocomposites: Crystalline Morphology and Electrical ResponseEuropean Polymer journal, 54(1) pp. 190-199, 2014
 57. Karahaliou, P.K., Kerasidou, A.P., Georga, S.N., (…), Krontiras, C.A., Karger-Kocsis, J. , Dielectric relaxations in polyoxymethylene and in related nanocomposites: Identification and molecular dynamicsPolymer (United Kingdom), 55 (26), pp. 6819-6826, 2015
 58. Tomara, G.N., Kerasidou, A.P., Patsidis, A.C., (…), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , Dielectric response and energy storage efficiency of low content TiO2-polymer matrix nanocompositesComposites Part A: Applied Science and Manufacturing, 71, pp. 204-211, 2015
 59. Svarnas, P., Botzakaki, M.A., Skoulatakis, G., (…), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , Controllable growth of stable germanium dioxide ultra-thin layer by means of capacitively driven radio frequency dischargeThin Solid Films, 599, pp.49-53, 2016
 60. Sfyri, G., Kumar, C.V., Wang, Y.-L., (…), Krontiras, C.A., Lianos, P. , Tetra methyl substituted Cu(II) phthalocyanine as alternative hole transporting material for organometal halide perovskite solar cellsApplied Surface Science, 360, pp. 767-771, 2016
 61. Botzakaki, M.A., Skoulatakis, G., Kennou, S., (…), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , The impact of ultrathin Al2O3 films on the electrical response of p-Ge/Al2O3/HfO2/Au MOS structuresJournal of Physics D: Applied Physics, 49 (38) 385194, 2016
 62. G. N. Tomara, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S. N. Georga, C. A. Krontiras, S. Siengchin and J. Karger-Kocsis, Dielectric relaxation mechanisms in Polyoxymethylene / polyurethane/layered silicates hybrid nanocompositesEuropean Polymer Journal. 95, 304-313 , 2017
 63. C. Drivas, M.A. Botzakaki, S.N. Georga, C.A. Krontiras, S. Kennou, Heterostructures of metal oxides ultra-thin films. Determination of their band offsets and the chemical compositionMaterials Today, Proceedings 00 (2017) 0000–0000 ScienceDirect www.materialstoday.com/proceedings ( 2214-7853 © 2017 Elsevier Ltd, 2017
 64. Ermioni Polydorou,Martha A. Botzakaki, Elias Sakelis, Anastasia Soultat Andreas Kaltzoglou, Theodoros Papadopoulos, Joe Briscoe, Charalabos Drivas, Mihalis Fakis, Leonidas C. Palilis, Stavroula N. Georga, Christoforos A. Krontiras, Stella Kennou, Panagiotis Argitis, Polycarpos Falaras, Nikos Boukos, Dimitris Davazoglou, Maria Vasilopoulou, High-Performing Polymer Solar Cells with Enhanced Stability Enabled via Atomic Layer Deposition of Dielectric LayersAdvanced Materials Interfaces, vol. 4, issue 18 (2017) Published by Wiley-VCH Verlag, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201700231/full, 2017
 65. M. Botzakaki, G. Skoulatakis; V. Gianneta; N. I. Xanthopoulos; C.Tsamis; E. Makarona; S. Kennou; S. Ladas; S. N. Georga; C. A. Krontiras , Multiple technique characterization of ALD deposited Al/Al2O3/p-Ge MOS structures: The influence of the deposition temperatureJ. Vac. Sci. Technol. A, Volume: 36 Issue: 1 Article Number: 01A120 Published: JAN 2018 , 2017
 66. Polydorou, Ermioni; Botzakaki, Martha; Drivas, Charalampos; et al., Influence of the atomic layer deposition temperature on the structural and electrical properties of Al/Al2O3/p-Ge MOS structuresJOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A Volume: 36 Issue: 1 , Article Number: 01A120 , 2018
 67. Polydorou, Ermioni; Botzakaki, Martha; Drivas, Charalampos; et al., Insights into the passivation effect of atomic layer deposited hafnium oxide for efficiency and stability enhancement in organic solar cellsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C Volume: 6 Issue: 30, 8051-8059 , 2018
 68. Tomara, G.N., Karahaliou, P.K., Anastassopoulos, D.L., (…), Krontiras, C.A., Karger-Kocsis, J. , Effect of moisture and filler content on the structural, thermal and dielectric properties of polyamide-6/boehmite alumina nanocompositesPolymer International 68(5), 871-885 , 2019
 69. A. P. Kerasidou, A. Bardakas, M. Botzakaki S. N. Georga, C. A. Krontiras, V. P. Psycharis & C. Tsamis, Growth of ZnO nanowires on seeding layers deposited by ALD: The influence of process parametersMicroelectronic Engineering, 217, 111091, 2019
 70. Varouti, E., Devlin, E., Sanakis, Y., (…), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , A systematic Mössbauer spectroscopy study of Y3 Fe5 O12 samples displaying different magnetic ac-susceptibility and electric permittivity spectraJournal of Magnetism and Magnetic Materials , 495,165881, 2020
 71. Botzakaki, M.A., Skoulatakis, G., Papageorgiou, G.P., Krontiras, C.A., Interfacial Characterization and Transport Conduction Mechanisms in Al|HfO2|p-Ge Structures: Energy Band DiagramSemiconductors, 54(5), pp. 543–553, 2020
 72. Pasolari, R.S., Papadopoulos, P.K., Svarnas, P., …Georga, S., Krontiras, C., Macroscopic modeling of plasma effects on heat and fluid flow in a dielectric barrier discharge based process for biosolid stabilizationAIP Advances, 10(4), 045021, 2020
 73. Trakakis, G., Tomara, G., Datsyuk, V., …Galiotis, C., Papagelis, K., Mechanical, electrical, and thermal properties of carbon nanotube buckypapers/epoxy nanocomposites produced by oxidized and epoxidized nanotubesMaterials, pp. 1–20, 4308, 2020
 74. Svarnas, P., Giannakopoulos, E., Kalavrouziotis, I., …Apostolou, I., Chrysochoou, D., Sanitary effect of FE-DBD cold plasma in ambient air on sewage biosolidsScience of the Total Environment,, 705, 135940, 2020
 75. Korkos, S., Xanthopoulos, N.J., Botzakaki, M.A., …Georga, S.N., Krontiras, C.A., XPS analysis and electrical conduction mechanisms of atomic layer deposition grown Ta2O5 thin films onto p-Si substratesJournal of Vacuum Science and Technology A: Vacuum, Surfaces and Films, 38(3), 032402, 2020
 76. Evangelia E Zavvou*, Panagiota K Karahaliou, Stavroula N Georga and Christoforos A Krontiras, Crystallization Behavior and Dielectric Response of Melt Crystallized PLLA/TiO2 Bio NanocompositesModern Concepts in Material Science, 3(5): 2021. MCMS. MS.ID.000572 (Invited Paper), 2021
 77. Giannakopoulos, E., Svarnas, P., Dimitriadou, S., …Georga, S., Krontiras, C., Emerging Sanitary Engineering of Biosolids: Elimination of Salmonella, Escherichia coli, and Coliforms by means of Atmospheric Pressure Air Cold PlasmaJournal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste, 25(2), 06021001, 2021
 78. Barmpakos, D., Belessi, V., Xanthopoulos, N., Krontiras, C.A., Kaltsas, G., Flexible Inkjet‐Printed Heaters Utilizing Graphene‐Based Inks, Sensors,  22(3), 1173, 2022
 79. Zavvou, E.E., Tsaousis, P.C., Barmpaki, A.A., …Georga, S.N., Krontiras, C.A., Time and frequency domain dielectric spectroscopy for in-situ and ex-situ determination of amorphous fractions of isothermally cold-crystallized Polylactic acid, Journal of Polymer Research, 29(7), 284, 2022
 80. Gkini, K., Martinaiou, I., Botzakaki, M., …Georga, S., Falaras, P. Energy band tuning induced by g-C3N4 interface engineering for efficient and stable perovskite solar cells, Materials Today Communications,  32, 103899,2022
 81. P Svarnas,et al., Water Modification by Cold Plasma Jet with Respect to Physical and Chemical Properties, Applied Sciences 12 (23), 11950, 2022
 1. D.Skarlatos, M.Omri, A.Claverie and D.Tsoukalas, “Estimation of the number of interstitial atoms injected in Silicon during thin oxide formation”Journal of the Electrochemical Society, 146(6), p.2276-2283, 1999
 2. L.F.Giles, M.Omri, B.de Mauduit, A.Claverie, D.Skarlatos, D.Tsoukalas, A.Nejim, “Coarsening of End-of-Range defects in ion-implanted silicon annealed in neutral and oxidizing ambients”Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 148, p.273- 278, 1999
 3. D.Skarlatos, D.Tsoukalas, L.F.Giles and A.Claverie, “Point defect injection during nitrous oxidation of Silicon in the low temperature regime”Journal of Applied Physics, 87(3), p.1103-1109, 2000
 4. D.Tsoukalas, D.Skarlatos and J.Stoemenos , “Investigation of the interaction between silicon interstitials and dislocation loops using the wafer bonding technique”Journal of Applied Physics, 87(12), p.8380-8384, 2000
 5. F.Cristiano, B.Colombeau, J.Grisolia, B.de Mauduit, L.F.Giles, M.Omri, D.Skarlatos D.Tsoukalas, and A.Claverie, “Influence of the annealing ambient on the relative thermal stability of dislocation loops in silicon”Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 178, p.84-88, 2001
 6. D.Tsoukalas, D.Skarlatos and J.Stoemenos, “Investigation of the influence of a dislocation loop layer on interstitial kinetics during thermal oxidation of silicon”Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B178, p.180-183, 2001
 7. P.Normand, E.Kapetanakis, P.Dimitrakis, D.Skarlatos, D.Tsoukalas, K.Beltsios, A.Claverie, G.Benassayag, C.Bonafos, M.Carrada, N.Cherkashin, V.Soncini, A.Agarwal, Ch.Sohl, M.Ameen, “Effect of annealing conditions on charge storage of Si nanocrystal memory devices obtained by low – energy – ion beam synthesis”Microelectronic Engineering 67 – 68, p. 629 – 634, 2003
 8. E.Kapetanakis, D.Skarlatos, C.Tsamis , P.Normand and D.Tsoukalas, “Influence of implantation energy on the electrical properties of ultra – thin gate oxides grown on nitrogen implanted Si – substrates.”Applied Physics Letters, 82(26), p.4764 – 4766, 2003
 9. P.Dimitrakis, E.Kapetanakis, P.Normand, D.Skarlatos, D.Tsoukalas, K.Beltsios, A.Claverie, G.Benassayag, C.Bonafos, D.Chassaing, V.Soncini., “MOS memory structures by very – low – energy – implanted Si in thin SiO2”Materials Science and Engineering B 101, p. 14-18, 2003
 10. D.Skarlatos*, C.Tsamis and D.Tsoukalas, “Oxidation of nitrogen – implanted silicon: Energy dependence of oxide growth and defect characterization of the silicon substrate”Journal of Applied Physics, 93(3), p.1832-1838, 2003
 11. A.Kanjilal, J.Lundsgaard Hansen, P.Gaiduk, A.Nylandsted Larsen, N.Cherkashin, A.Claverie ,P.Normand, E.Kapetanakis, D.Skarlatos and D.Tsoukalas, “Structural and electrical properties of silicon dioxide layers with embedded germanium nanocrystals grown by molecular beam epitaxy”Applied Physics Letters, 82(8), p.1212-1214, 2003
 12. P. Normand, E. Kapetanakis, P. Dimitrakis, D. Skarlatos, K. Beltsios, D. Tsoukalas, C. Bonafos, G. Ben Asssayag, N. Cherkashin, A. Claverie, J. A.Van Den Berg, V. Soncini, A. Agarwal, M. Ameen, M. Perego, M. Fanciulli., “Nanocrystals manufacturing by ultra-low-energy ion-beam-synthesis for nonvolatile memory applications”Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 216, p.228-238, 2004
 13. D.Skarlatos* , M.Perego , C.Tsamis , S.Ferrari , M.Fanciulli and D.Tsoukalas , “Nitrogen distribution during oxidation of low and medium energy nitrogen – implanted Silicon”Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 216, p.75-79, 2004
 14. D.Skarlatos*, E. Kapetanakis, P. Normand, C.Tsamis M. Perego, S.Ferrari, M. Fanciulli and D.Tsoukalas, “Oxidation of nitrogen – implanted silicon : Comparison of nitrogen distribution and electrical properties of oxides formed by very low and medium energy N2+ implantation”Journal of Applied Physics, 96(1), p.300-309, 2004
 15. P. Normand, P. Dimitrakis, E. Kapetanakis, D. Skarlatos, K. Beltsios, D. Tsoukalas, C. Bonafos, H. Coffin, G. Benassayag, A Claverie, V. Soncini, A. Agarwal, Ch. Sohl, M. Ameen, “Processing issues in silicon nanocrystal manufacturing by ultra-low-energy ion-beam-synthesis for non-volatile memory applications”Microelectronic Engineering, 73-74, p. 730 – 735, 2004
 16. P. Dimitrakis, E. Kapetanakis, D. Tsoukalas, D. Skarlatos, C. Bonafos, G. Ben Asssayag, A. Claverie, M. Perego, M. Fanciulli, V. Soncini, R. Sotgiu, A. Agarwal, M. Ameen, P. Normand , “Silicon nanocrystal memory devices obtained by ultra-low-energy ion-beam-synthesis”Solid State Electronics, 48, p.1511-1517, 2004
 17. C.Tsamis, D.Skarlatos,V. Valamontes,G.BenAssayag, A.Claverie and W. Lerch. , “Injection of point defects during annealing of low energy arsenic – implanted Silicon”Materials Science and Engineering B 124-125, p. 261-265, 2005
 18. D.Skarlatos* , C.Tsamis , M. Perego, M.Fanciulli and D.Tsoukalas. , “Interstitial injection during oxidation of very – low energy nitrogen implanted – Silicon”Materials Science and Engineering B 124-125, p.. 314-318, 2005
 19. C.Tsamis, D.Skarlatos,V. Valamontes,G.BenAssayag, A.Claverie and W. Lerch. , “Interstitial injection in silicon after high dose low energy arsenic implantation and annealing”Applied Physics Letters 87, 201903, 2005
 20. D.Skarlatos*, C.Tsamis M. Perego and M. Fanciulli , “Oxidation Enhanced Diffusion of boron in very low energy N2+ – implanted Silicon”Journal of Applied Physics 97(1), , 2005
 21. A. Chroneos , D. Skarlatos ,C. Tsamis , A. Christofi, D.S. McPhail and R. Hung, “Implantation and diffusion of phosphorous in germanium”Materials Science in Semiconductor Processing (9), p.640-643, 2006
 22. D. Skarlatos* , P. Tsouroutas, V.Em. Vamvakas and C. Tsamis , “Non-conservative Ostwald ripening of a dislocation loop layer under inert nitrogen – rich SiO2/Si interfaces”Journal of Applied Physics(99), 103507, 2006
 23. N. Kelaidis, D. Skarlatos, V. Ioannou-Sougleridis, C. Tsamis, Ph. Komninou, B. Kellerman and M. Seacrist, “Oxidation of very low energy nitrogen-implanted strained-silicon”Materials Science and Engineering B 135, p.199-202, 2006
 24. D. Skarlatos* and C. Tsamis, “Modeling of low energy-high dose arsenic diffusion in silicon in the presence of clustering-induced interstitial generation”Journal of Applied Physics 102 (4), 043532, 2007
 25. N.Ioannou, D.Skarlatos*, C.Tsamis, C. A. Krontiras , S.N.Georga, A.Christofi and D.S.McPhail, “Germanium substrate loss during low temperature annealing and its influence on ion – implanted phosphorous dose loss”Applied Physics Letters, 101910, 2008
 26. N. Kelaidis, V. Ioannou-Sougleridis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras , S.N.Georga , B. Kellerman and M. Seacrist, “Influence of thermal processing on the electrical characteristics of MOS capacitors on strained – silicon substrates”Thin Solid Films (517), 350-352, 2008
 27. N. Kelaidis, D. Skarlatos and C. Tsamis, “Simulations of the electrical characteristics of MOS capacitors on strained – silicon substrates”Physica Status Solidi C 5(12), 3647 -3650, 2008
 28. V.Ioannou – Sougleridis, N.Kelaidis, C.Tsamis, D.Skarlatos, S.N.Georga, C.A.Krontiras, Ph.Komninou, B. Kellerman and M. Seacrist , “Study of interfacial defects induced during the oxidation of ultrathin strained silicon layers”Journal of Applied Physics 105(1), 114503, 2009
 29. N. Ioannou, D. Skarlatos*, N. Z. Vouroutzis, S. N. Georga, C. A. Krontiras and C. Tsamis, “Gallium Implantation and Diffusion in Crystalline Germanium”Electrochemical and Solid-State Letters, 13(3), p. H70-H72, 2010
 30. V.Ioannou – Sougleridis, N.Kelaidis, D.Skarlatos, C.Tsamis, S.N.Georga, C.A.Krontiras, Ph.Komninou, Th.Speliotis, P.Dimitrakis, B. Kellerman and M. Seacrist , “Influence of thermal oxidation on the interfacial properties of ultrathin Strained Silicon layers”Thin Solid Films, p. 5456-5463, 2011
 31. L.Sygellou, V.Gianneta, N.Xanthopoulos, D.Skarlatos, S.Georga, C.Krontiras, S.Ladas, S. Kennou, “ZrO2 and Al2O3 thin films on Ge(100) grown by ALD : An XPS investigation”Surface Science Spectra Vol18, p. 58-67, 2011
 32. M.Botzakaki, A.Kerasidou, L.Sygellou, V.Ioannou-Sougleridis, N.Xanthopoulos, S.Kennou, S. Ladas, N.Z.Vouroutzis, Th.Speliotis and D.Skarlatos*, “Interfacial properties of ALD-deposited Al2O3 / p-type Germanium MOS structures: influence of oxidized Ge interfacial layer dependent on Al2O3 thickness”ECS Solid State Letters, 1(2), p.32-34, 2012
 33. D.Skarlatos*, M.Bersani, M.Barozzi, D.Giubertoni, N.Z.Vouroutzis, V.Ioannou-Sougleridis, “Nitrogen implantation and diffusion in crystalline Germanium: implantation energy, temperature and Ge surface protection dependence”ECS Journal of Solid State Science and Technology,1(6), p.315-319, 2012
 34. M.Vasilopoulou, S.Kennou, S.Ladas, S. N. Georga, M.Botzakaki, D. Skarlatos, C.A. Krontiras, N.A.Stathopoulos, P.Argitis and L.C. Palilis , “Atomic layer deposited zirconium oxide electron injection layer for efficient organic light emitting diodes”Organic Electronics: physics, materials, applications, 14 (1), p.312-319, 2013
 35. D.Skarlatos*, M.Bersani, M. Barozzi, N.Z.Vouroutzis, V.Ioannou-Sougleridis, “Diffusion of implanted Nitrogen in Germanium”Physica Status Solidi C Current Topics in Solid State Physics, 10 (1), p. 60-63, 2013
 36. M. Botzakaki, A. Kerasidou, N. Xanthopoulos, D. Skarlatos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras, “Electrical characteristics of ALD deposited Al2O3 thin films on p-typeGermanium substrates”Physica Status Solidi C Current Topics in Solid State Physics, 10 (1), p. 137-140, 2013
 37. N.Nikolaou*, V. Ioannou-Sougleridis, P. Dimitrakis, P.Normand, D. Skarlatos, K. Giannakopoulos, K. Kukli, J. Niinisto, M. Ritala, M.Leskela, “The effect of oxygen source in atomic layer deposited Al2O3 as blocking oxide in MANOS memory capacitors”Thin Solid Films (533), p.5-8, 2013
 38. Nikolaos Nikolaou*, Panagiotis Dimitrakis, Pascal Normand, Dimitrios Skarlatos, Konstantinos Giannakopoulos, Konstantina Mergia, Vassilios Ioannou-Sougleridis, Kaupo Kukli, Jaakko Niinisto, Mikko Ritala, Markku Leskela, Inert ambient annealing effect on MANOS capacitor memory characteristicsNanotechnology (26), artno134004, 2015
 39. N. Nikolaou* , V. Ioannou-Sougleridis , P. Dimitrakis , P. Normand , D. Skarlatos ,K. Giannakopoulos , S. Ladas, B. Pecassou , G. BenAssayag , K. Kukli , J. Niinistö , M. Ritala ,M. Leskelä, Nitrogen induced modifications of MANOS memory propertiesNuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 365(A), 61-65, 2015
 40. C.Thomidis, M.Barozzi, M.Bersani, V.Ioannou-Sougleridis, N.Z.Vouroutzis, B.Colombeau and D.Skarlatos*, Strong diffusion suppression of low energy – implanted Phosphorous in Germanium by N2 co-implantationECS Solid State Letters, 4 (6) [OPEN ACCESS], P47-P50, 2015
 41. V.Ioannou-Sougleridis, A.Karageorgiou,M.Barlas,S.Ladas,D.Skarlatos, “Interface properties of Al-Al2O3-Ge MIS capacitors and the effect of forming gas annealing”Microelectronic Engineering (159), 84-89, 2016
 42. D.Skarlatos*, V.Ioannou-Sougleridis, M.Barozzi, G.Pepponi, D.Velessiotis, M.C. Skoulikidou, N.Z.Vouroutzis, K. Papagelis, P. Dimitrakis, C.Thomidis, B.Colombeau, “Phosphorous diffusion in N2+-implanted Germanium during Flash Lamp Annealing: Influence of Nitrogen on Ge substrate damage and capping layer engineering”ECS Journal of Solid State Science and Technology, 6 (7) [OPEN ACCESS], P. 418-428, 2017
 43. D. Skarlatos*, V. Ioannou-Sougleridis, M. Barozzi, G. Pepponi, N. Z. Vouroutzis, D. Velessiotis, J. Stoemenos, N. Zographos, B. Colombeau , (Invited)”Issues with n-type Dopants in Germanium”ECS Transactions, 86(10), 51-58 , 2018
 44. A.Balliou, D.Skarlatos, G.Papadimitropoulos, N.Z.Vouroutzis, N.Boukos, N.Glezos, “Molecular/Nanostructured Functional Metal Oxide Stacks for Nanoscale Nanosecond Information Storage”Advanced Functional Materials, 29(51), artno1902642, 2019
 45. V. Ioannou-Sougleridis*, S. Alafakis, N.Z. Vouroutzis, K. Mergia, A. Speliotis and D. Skarlatos* , “Degradation of Pt-Al2O3-Ge Metal oxide semiconductor structures due to Pt-Al2O3 induced reactions”ECS Journal of Solid State Science and Technology,(9), artno024003, 2020
 46. D.Skarlatos*, D.Velessiotis, M.C. Skoulikidou, V.Ioannou-Sougleridis, N.Z.Vouroutzis, J. Stoemenos, “Substrate damage in ion-implanted (100) Germanium after extended ms Flash Lamp Annealing: origins and suppression “Materials Science in Semiconductor Processing (122), artno105477, 2021
 47. V. Ioannou-Sougleridis, S. Alafakis, B. Pécz, D. Velessiotis, N. Z. Vouroutzis, S. Ladas, M. Barozzi, G. Pepponi and D. Skarlatos*,“Post metallization annealing and photolithography effects in p-type Ge/Al2O3/Al  MOS structures”, ECS Journal of Solid State Science and Technology, 11, artno105477, 2022
 48. A. Dokouzis*, J. Zhang, D. Skarlatos, G. Leftheriotis, “Electrochemical evaluation of barrier layers for photoelectrochromic devices”, Electrochimica Acta, 464, artno142941,  2023
 49. V.Lionas*, D. Velessiotis, G. Pilatos, Th Speliotis, K. Giannakopoulos, A. Kyriakis, D. Skarlatos, N. Glezos, “Photodetectors based on chemical vapor deposition or liquid processed multi-wall carbon nanotubes”, Optical Materials, 143, artno114283, 2023
 50. V.Lionas*, D. Velessiotis, G. Pilatos, K. Giannakopoulos, A. Kyriakis,  N. Glezos, D. Skarlatos, “Optimizing fabrication and performance of liquid‐processed carbon nanotube photodetectors on various substrates”, Appl. Res.,e202300121,  2024

Selected Publications

Dellis, S., Christoulaki, A., Spiliopoulos, N., Anastassopoulos, D.L., Vradis, A.A.

Electrochemical synthesis of large diameter monocrystalline nickel nanowires in porous alumina membranes

(2013) Journal of Applied Physics, 114 (16), art. no. 164308.

Anastassopoulos, D.L., Spiliopoulos, N., Vradis, A.A., Toprakcioglu, C., Menelle, A., Cousin, F.

Neutron reflectivity study of end-adsorbed bimodal polymer systems under static conditions and shear flow

(2013) Macromolecules, 46 (17), pp. 6972-6980.

Mikelis, C., Lamprou, M., Koutsioumpa, M., Koutsioubas, A.G., Spyranti, Z., Zompra, A.A., Spiliopoulos, N., Vradis, A.A., Katsoris, P., Spyroulias, G.A., Cordopatis, P., Courty, J., Papadimitriou, E.

A peptide corresponding to the C-terminal region of pleiotrophin inhibits angiogenesis in vivo and in vitro

(2011) Journal of Cellular Biochemistry, 112 (6), pp. 1532-1543.

Kontomichos, F., Koutsioubas, A., Mourjopoulos, J., Spiliopoulos, N., Vradis, A., Vassilantonopoulos, S.

Testing and simulation of a thermoacoustic transducer prototype

(2009) 126th Audio Engineering Society Convention 2009, 2, pp. 629-635.

Spiliopoulos, N., Koutsioubas, A.G., Anastassopoulos, D.L., Vradis, A.A., Toprakcioglu, C., Menelle, A., Mountrichas, G., Pispas, S.

Neutron reflectivity study of free-end distribution in polymer brushes

(2009) Macromolecules, 42 (16), pp. 6209-6214.

Koutsioubas, A.G., Spiliopoulos, N., Anastassopoulos, D., Vradis, A.A., Priftis, G.D.

Nanoporous alumina enhanced surface plasmon resonance sensors

(2008) Journal of Applied Physics, 103 (9), art. no. 094521.

Spiliopoulos, N., Mataras, D., Rapakoulias, D.E.

Arrhenius-like behavior in plasma reactions

(1997) Applied Physics Letters, 71 (5), pp. 605-607.

Spiliopoulos, N., Mataras, D., Rapakoulias, D.E.

Kinetics of power deposition and silane dissociation in radio-frequency discharges

(1997) Journal of the Electrochemical Society, 144 (2), pp. 634-640.

Spiliopoulos, N., Mataras, D., Rapakoulias, D.E.

Power dissipation and impedance measurements in radio-frequency discharges

(1996) Journal of Vacuum Science and Technology A: Vacuum, Surfaces and Films, 14 (5), pp. 2757-2765.