Σπουδές

Σπουδές2022-01-13T14:33:35+03:00
Μεταβατικές Διατάξεις

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου .pdf τις μεταβατικές διατάξεις του παλαιού προγράμματος σπουδών, όπου υπάρχουν αναλυτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Κανονισμός Εξετάσεων

Δείτε τον κανονισμό εξετάσεων όπως έχει ψηφιστεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών

Go to Top