Αρχική ΠΜΣ2024-07-17T22:59:22+03:00

Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» – Applied Physics Studies in Atmospheric Sciences and Electronics» αποσκοπεί στην εκπαίδευση σε διάφορα προχωρημένα και εξειδικευμένα θέματα όπως:

 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων
 • Υπολογιστική Όραση, Μηχανική Μάθηση, Αναγνώριση Προτύπων, Συγχώνευση της Πληροφορίας
 • Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Μετεωρολογία, Κλιματολογία, Δορυφορική Τηλεπισκόπηση, Πρόγνωση Καιρού και στην Κλιματική Αλλαγή

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ έχει ως σκοπό:

 • την εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
 • την προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας
 • τη διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του ΠΜΣ.

Με βάση τα παραπάνω, τo ΠΜΣ αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για:

 • Tην παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
 • Τη δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες στα σύγχρονα επί μέρους αντικείμενα του ΠΜΣ, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος,
 • Την εργασία των αποφοίτων ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα στην κεντρική κυβέρνηση και στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική-Applied Physics Studies in Atmospheric Sciences and Electronic», στις ακόλουθες τρείς (3) ειδικεύσεις:

 1. Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).

Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Καταληκτική ημερομηνία: 09.09.2024

Go to Top