Εισαγωγή στη Γεωφυσική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος NME497
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

Ζ. Ρουμελιώτη,
Π. Παρασκευόπουλος
(Τμήμα Γεωλογίας)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Διδακτικά βιβλία:
1) «Εισαγωγή στη Γεωφυσική», Β. Παπαζάχος, Εκδ. Ζήτη

Περιγαφή Μαθήματος

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Τα χαρακτηριστικά του Μαγνητικού Πεδίου της Γης – Θεωρητικές Εξισώσεις Μαγνητικού Πεδίου μιας Σφαίρας – Αρχαιομαγνητισμός. Αρχαία Αγγεία και η Ενταση του Μαγνητικού Πεδίου. Πετρομαγνητισμός. Πετρώματα, Ιζήματα και το αποτύπωμα του Φαινομένου των Μαγνητικών Αναστροφών – Παλαιομαγνητισμός. Μαγνητική Στρωματογραφία. Ανάπλαση των Βυθών. Επανασυγκρότηση της Πανγαίας. – Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρ. Πεδίου της Γης – Τα Γενικά χαρακτηριστικά του Βαρυτικού Πεδίου της Γης – θεωρητικές Εξισώσεις του Βαρυτικού Πεδίου μιας Σφαίρας. Το σχήμα της Γης. Η τρεμώδης Κίνηση Chandler του άξονα περιστροφής της Γης. Ταλαντώσεις της Γης – Η Μετάπτωση του Αξονα Περιστροφής της Γης. Μεταβολή στο Χρονικό μήκος της Ημέρας – Θεωρία Millankovitch και η προέλευση των Παγετώνων – Τεκτονική των Πλακών. Η αύξηση του όγκου της γης και η Τεκτονική εξέλιξη. Θεωρία Carey – Σχέση γης, σελήνης, κομητών και αστεροειδών – Προσέγγιση και πτώσεις αστεροειδών. Εμφάνιση παγετώνων και τεκτονική εξέλιξη: Θεωρία Clube – Napier.

Go to Top