Εργαστήρια – Ερευνητικές Ομάδες

Εργαστήρια – Ερευνητικές Ομάδες2021-07-14T11:39:25+03:00

Στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια τα οποία ομαδοποιούνται ανά τομέα ως εξής:

Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής

Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής

Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης

Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Go to Top