Ιστορικό – Περιγραφή

Ιστορικό – Περιγραφή2021-03-30T14:39:47+03:00

Η ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών αρχίζει με το Νομοθετικό Διάταγμα 4425 της 10ης Νοεμβρίου 1964, το οποίο δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 216 ΦΕΚ της 11ης Νοεμβρίου 1964. Το 1966 με το Β. Διάταγμα με αριθμό 828 που δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 215 ΦΕΚ της 19 Οκτωβρίου 1966 ιδρύεται η Φυσικομαθηματική Σχολή, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω τακτικές έδρες:

 1. Δύο έδρες Μαθηματικών (Α’ και Β΄)
 2. Μία έδρα Μηχανικής
 3. Δύο έδρες Φυσικής (Α’ και Β΄)
 4. Μία έδρα Ηλεκτρονικής
 5. Μία έδρα Ανόργανης Χημείας
 6. Μία έδρα Οργανικής Χημείας
 7. Μία έδρα Φυσικοχημείας
 8. Μία έδρα Βιολογίας
 9. Μία έδρα Ζωολογίας
 10. Μία έδρα Βοτανικής
 11. Μία έδρα Γεωλογίας και
 12. Μία έδρα Φιλοσοφίας

Στην Α΄ έδρα Φυσικής εξελέγη καθηγητής ο αείμνηστος Αλέξανδρος Θεοδοσίου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 1986. Στην Β΄ έδρα Φυσικής εξελέγη καθηγητής ο αείμνηστος Ρήγας Ρηγόπουλος, ο οποίος αποχώρησε οικιοθελώς το 1982. Στην έδρα της Ηλεκτρονικής εξελέγη καθηγητής ο κ. Θεόδωρος Δεληγιάννης, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το έτος 2005.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αρχικά στεγάστηκε σε σχολικό συγκρότημα επί της οδού Κορίνθου, το γνωστό ως σήμερα Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών. Με την πάροδο του χρόνου και με την αύξηση των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, δημιουργήθηκαν, στον σημερινό χώρο που καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο στον Δήμο Ρίου, προκατασκευασμένα συγκροτήματα για την κάλυψη των αναγκών στέγασης γραφείων και εργαστηρίων ή σπουδαστηρίων. Στον χώρο αυτό στεγάστηκαν η Β΄ έδρα Φυσικής και η έδρα της Ηλεκτρονικής. Σε προκατασκευασμένα κτίρια στεγάστηκαν αργότερα επίσης η έδρα της Μετεωρολογίας και η Γ΄ έδρα Φυσικής στις οποίες εξελέγησαν ο αείμνηστος Δημήτριος Ηλίας και ο κ. Μηνάς Ροϊλός.

Ο αείμνηστος Θεοδοσίου διετέλεσε πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών το ακαδημαϊκό έτος1979-1980. Κοσμήτορες της Φυσικομαθηματικής Σχολής διετέλεσαν ο καθηγητής Ρ. Ρηγόπουλος το έτος ακαδημαϊκό έτος 1979-1980 και ο καθηγητής κ. Θ. Δεληγιάννης τα ακαδημαϊκά έτη 1980-1981 και 1981-1982.

Από το 1982, με την εφαρμογή του Ν 1268/1982 καταργήθηκε ο θεσμός της έδρας και δημιουργηθήκαν τομείς, σύμφωνα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Φυσικής. Το Τμήμα Φυσικής στεγάζεται έκτοτε σε ίδιο κτίριο, γνωστό ως Κτήριο Φυσικής, στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί όλες οι δραστηριότητες του Τμήματος Φυσικής, διοικητικές, διδακτικές, ερευνητικές και γραφεία του διδακτικού και τεχνικού προσωπικού εκτός από τις δραστηριότητες της Αστρονομίας και Αστροφυσικής, οι οποίες στεγάζονται στο Β Κτήριο της Πανεπιστημιουπόλεως.

Στη σελίδα Διατελέσαντα Μέλη αναφέρονται με αλφαβητική σειρά τα διατελέσαντα μέλη διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φυσικής.

Στο Τμήμα Φυσικής υπηρετούν μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων στους τομείς του τμήματος. Αναλυτική κατανομή των μελών ΔΕΠ στους τομείς και οι βαθμίδες στις οποίες ανήκουν αναφέρονται αναλυτικά στη σελίδα Προσωπικό του ιστοτόπου.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής πέρα από τα διδακτικά τους καθήκοντα, υπηρετούν και την επιστημονική έρευνα με σημαντικά επιτεύγματα, που δημοσιεύονται με μορφή επιστημονικών εργασιών σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά.

Τα φοιτητικά εργαστήρια, απαραίτητα για την σωστή εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής, εκσυγχρονίζονται με την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους με σύγχρονες πειραματικές διατάξεις αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης προσφέρουν εργαστηριακή υποστήριξη σε φοιτητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, εφ’ όσον ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο τμήμα.

Στο υπόγειο του κτηρίου Φυσικής έχουν παραχωρηθεί στο Μηχανουργείο Υποστήριξης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών δύο χώροι στους οποίους έχουν εγκατασταθεί οι απαιτούμενες εργαλειομηχανές και άλλες συσκευές για την κάλυψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και του ΕΙΧΗΜΥΘ. Η εποπτεία του μηχανουργείου αυτού έχει ανατεθεί σε τριμελή επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, ένα από τα οποία είναι μέλος του Τμήματος Φυσικής.

Go to Top