Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης

Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης2021-06-06T19:37:13+03:00

Ο Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης συστάθηκε το 1983 (ΦΕΚ 77/τ. ΔΕΥΤΕΡΟ/28.02.1983). Σύμφωνα με το ΦΕΚ 719/τ.ΔΕΥΤΕΡΟ/19.08.1997, συντονίζει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Φυσική Πολυμερών, Φυσική Διηλεκτρικών, Φυσική Υγρών Κρυστάλλων, Φυσική Ημιαγωγών και Φυσική Μετάλλων και Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης και Αλληλεπίδραση της Ύλης με Σωματίδια και Ακτινοβολίες.

 

Ο Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης έχει την ευθύνη της διδασκαλίας μαθημάτων κορμού καθώς και μαθημάτων και εργαστηρίων επιλογής του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ομάδων του Τομέα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τόσο σε βασική έρευνα, όσο και σε εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής.

Στα ενδιαφέροντα των ερευνητικών ομάδων περιλαμβάνονται:

 • Μελέτη της ηλεκτρονικής δομής στερεών με φασματοσκοπία Compton, ακτίνων Χ, ακτίνων γ και στοιχειωδών διεγέρσεων (πλασμονίων).
 • Μικροηλεκτρονική και συγκεκριμένα τεχνολογία Μικρο- και Νανο-ηλεκτρονικών διατάξεων ημιαγωγών της ομάδας IV με ανάπτυξη νέων διεργασιών προσανατολισμένων στην τεχνολογία MOS (Διηλεκτρικά Πύλης, ρηχές επαφές p-n) και στην τεχνολογία διατάξεων μη πτητικών μνημών (νανοκρυσταλλιτών, MANOS, μοριακών, Re-RAMS) πυριτίου.
 • Μελέτη αγώγιμων πολυμερών και οργανικών υλικών με εφαρμογές στην μικροηλεκτρονική και την τεχνολογία γενικώτερα.
 • Φυσική των πολυμερών. Μελέτη της δομής και των δυνάμεων αλληλεπίδρασης προσροφημένων πολυμερικών στρωμάτων με σκέδαση ακτίνων Χ και νετρονίων καθώς και με τεχνικές μέτρησης δυνάμεων (SFA, AFM).
 • Χαρακτηρισμός σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας με εγκλείσματα μικρο- ή νανο-διαστάσεων.
 • Μελέτη μαγνητικών υλικών και εφαρμογές.
 • Ηλεκτρικές – Μαγνητικές – Μηχανικές ιδιότητες υγρών κρυστάλλων (Θεωρητική και πειραματική μελέτη).
 • Οπτική ανομοιογενών ανισότροπων μέσων (Θεωρητική και πειραματική μελέτη).
 • Θεωρητική και πειραματική μελέτη αμόρφων, νανοκρυσταλλικών και κρυσταλλικών ημιαγωγών και λεπτών υμενίων με έμφαση σε υλικά τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως το πορώδες πυρίτιο και το διοξείδιο του τιτανίου.
 • Κατασκευή, χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση διατάξεων ημιαγωγών και υπεραγωγών.
 • Μικροκυματικές εφαρμογές διατάξεων ημιαγωγών. Δημιουργία πλάσματος σε ημιαγωγούς και εφαρμογές.
 • Στις θεωρητικές μελέτες περιλαμβάνονται επίσης η έρευνα σε ημιαγώγιμες κβαντικές δομές (κβαντικά πηγάδια και κβαντικές τελείες), και σε πολυμερικά συστήματα (πολυμερικές ψήκτρες, διακλαδισμένα πολυμερή και δενδριμερή).
 • Μη-γραμμική οπτική, χαρακτηρισμός της απόκρισης και των ιδιοτήτων μη γραμμικών οπτικών / φωτονικών υλικών, εφαρμογές των λέιζερ σε θέματα περιβαλλοντικών, βιομηχανικών εφαρμογών και τη διαγνωστική διαδικασιών καύσης. Παράλληλα υπάρχει και θεωρητική ερευνητική δραστηριότητα, η οποία τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στην περιοχή της μη γραμμικής πλασμονικής (non-linear plasmonics).

Τα μέλη του Τομέα έχουν συνεργασίες με ελληνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και με ερευνητικά κέντρα μεταξύ των οποίων είναι τα: ΙΤΕ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Laboratoire Leon Brillouin, CEA Saclay, Leibniz Institut fuer Polymerforschung (Dresden) κ.α.

Στα ενδιαφέροντα μελών του Τομέα περιλαμβάνονται και η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού, η διδασκαλία της Φυσικής, η Φιλοσοφία της επιστήμης όπως και η Φυσική της μουσικής. Λεπτομερέστερα, οι δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των μελών του Τομέα περιγράφονται στα βιογραφικά σημειώματα των μελών.

Go to Top