Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ΤΑΕ452
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2061/
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

J.L. Martin, Γενική Σχετικότητα, μια βασική εισαγωγή για φυσικούς, 2005, ΠΕΚ.

Bernard F. Schutz, A first course in General Relativity, 1985, Cambridge University Press.

Charles W. Misner, Kip S. Thorne and Hohn Archibald Wheeler, Gravitation, 1973, W.H. Freeman and Company.

L.D. Landau and E.M. Lifsitz, The classical theory of fields, 1970, Pergamon press.

Δ. Χατζηδημητρίου και Γ.Δ. Μπόζη, Εισαγωγή στην Μηχανική των Συνεχών Μέσων,  1997,  εκδόσεις Τζίολας.

Bernard F. Schutz, Geometrical methods of Mathematical Physics, 1980, Cambridge University Press.

Περιγαφή Μαθήματος
  1. ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αξιώματα. Μετασχηματισμοί Lorentz. Τετραδιανύσματα. Χωροχρονικά διαγράμματα Minkowski.
  2. ΤΑΝΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Μαθηματικός φορμαλισμός. Εφαρμογή στην Ειδική Σχετικότητα.
  3. ΙΔΑΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ. Ιδανικά ρευστά στην Ειδική Σχετικότητα. Τετραδιανύσμα  αριθμητικής Ροής και τανυστής Τάσης-Ενέργειας.
  4. ΚΑΜΠΥΛΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΧΕΣ Στοιχεία διαφορικής γεωμετρίας, Συναλλοίωτη παράγωγο, Παράλληλη μεταφορά. Γεωδαισιακές.Γεωμετρία Riemann. Ταυτότητες Bianchi: Τανυστές Ricci και Einstein.
  5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Αρχή της ισοδυναμίας. Φυσικοί νόμοι σε καμπύλο χωροχρονικό συνεχές. Εξισώσεις πεδίου του Einstein.
  6. ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΙΒΟΛΙΑ Γένεση, διάδοση και ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων.
  7. ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ Σφαιρικοί αστέρες. Πάλσαρς, αστέρες Νετρονίων, Κβάζαρς και υπερμαζικοί αστέρες.
  8. ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ Γεωμετρία Schwarzschild. Βαρυτική κατάρρευση. Ορίζοντες γεγονότων.  Μαύρες τρύπες.
  9. ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ Σχετικιστικά κοσμολογικά μοντέλα. Κοσμολογικές παρατηρήσεις.
Go to Top