Αρχές Λειτουργίας των Laser

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PHC435
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. «Φυσική των λέιζερ» Κουρής, Σ. (2015), ID Ευδόξου: 59303562, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5366
 2. “Laser Electronics”, Joseph Verdeyen, 3rd ed. Prentice-Hall
 3. “Laser Fundamentals”, W. T. Silfvast, (2004), Cambridge University Press
 4. “Principles of Lasers” O. Svelto, (2010), 5th ed., Springer US
 5. “Laser Physics” P.W. Milonni, & J.H. Eberly, (2010). 2nd ed., Wiley
Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να γνωρίζει

 1. Τα λέιζερ σαν πηγές φωτός και οι ιδιότητες τους
 2. Φως και Ύλη: διασπορά και απορρόφηση
 3. H Oπτική Κοιλότητα
 4. Οι βασικές αλληλεπιδράσεις φωτός-ύλης και οι συνθήκες εκκίνησης της δράσης λέιζερ
 5. Η λειτουργία των λέιζερ
 6. Τεχνικές παραγωγής παλμών λέιζερ: το Q-switching
 7. Η εγκλείδωση ρυθμού
 8. Οι διάφοροι τύποι λέιζερ
 9. Τα λέιζερ ημιαγωγού
 10. Εισαγωγή στη Μη Γραμμική Οπτική

Δεξιότητες
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες

 1. Ικανότητα περιγραφής των βασικών αλληλεπιδράσεων φωτός και ύλης.
 2. Ικανότητα περιγραφής των βασικών μηχανισμών διαπλάτυνσης των ενεργειακών επιπέδων ενός ατόμου.
 3. Ικανότητα περιγραφής των βασικών αρχών λειτουργία της οπτικής κοιλότητας.
 4. Ικανότητα περιγραφής των τρόπων και της φυσικής μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η δημιουργία ns και ps/fs παλμών λέιζερ.
 5. Ικανότητα περιγραφής των διαφόρων τύπων λέιζερ και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους

Προαπαιτήσεις 
Αν και δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, εντούτοις συνίσταται ισχυρά στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να έχουν ικανές γνώσεις Κυματικής Φυσικής, Κβαντικής Φυσικής (Ι) και Ηλεκτρομαγνητισμού (ΙΙ).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση powerpoint, χορήγηση διδακτικού βιβλίου μέσω του Εύδοξος, ξένης (αγγλόφωνη) σχετική βιβλιογραφία, σειρά σχετικών άρθρων στο eclass.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γίνονται δύο εξεταστικές πρόοδοι, μία στη μέση της υλης και μία στο τέλος.
Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής προσέρχεται στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα.

Go to Top