Αστροφυσική ΙΙ

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος TAE454
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Περιγαφή Μαθήματος

Ιδιόμορφοι και εξωτικοί αστέρες: Περιοδικοί μεταβλητοί. Θεωρία των αναπλάσεων. Υπέρυθροι αστέρες. Αστέρες μετά κελυφών. Περιστροφή αστέρων. Μαγνητικοί αστέρες. Καιροφανής (Naovae). Υπερκαινοφανείς (Supernovae). Λευκοί Νάνοι. Αστέρες Νετρονίων. Παλμικοί αστέρες (pulsars). Μελανές οπές. Διπλοί αστέρες εκπομπής ακτίνων X. Μεσοαστρική Υλη και Κοσμικά Μαγνητικά Πεδία: Περιοχές ιονισμένου Υδρογόνου (H11). Συμπλέγματα μοριακών νεφών και περιοχών Η11. Μεσοαστρική σκόνη. Πλανητικά νεφελώματα. Υπολλείμματα υπερκαινοφανών (SNR). Μεσοαστρικά μαγνητικά πεδία. Κοσμική ακτινοβολία.

Go to Top