Εργαστήριο Φυσικής V

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PLC301
Εξάμηνο 5ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2052
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σε αυτό το Εργαστηριακό μάθημα επιδιώκεται η πειραματική επιβεβαίωση από τους φοιτητές γνωστών φαινομένων και νόμων της Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής. Οι ασκήσεις της ατομικής αναφέρονται σε γνωστά πειράματα που επιβεβαίωσαν τις θεωρίες για τη δομή του ατόμου, ιδιότητες ατομικών φλοιών κλπ. Οι ασκήσεις της Πυρηνικής Φυσικής εξετάζουν την πυρηνική δομή, την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης ,τις ιδιότητες των ιονιζουσών ακτινοβολιών και τις τεχνικές μετρήσεών τους.Δεξιότητες
Επιδιώκεται η εξάσκηση των φοιτητών σε χρήση πιο προχωρημένων συσκευών και διατάξεων, μερικές από τις οποίες χρησιμοποιούνται και ερευνητικά. Επιδιώκεται ακόμα η εκπαίδευση των φοιτητών στην ασφαλή χρήση των ραδιενεργών πηγών και στις βασικές αρχές της ακτινοπροστασίας.Προαπαιτήσεις
Μολονότι δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, απαιτούνται γνώσεις Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής καθώς και Ηλεκτρομαγνητισμού και ΟπτικήςΠεριεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
ΑΤΟΜΙΚΗ
1. Μελέτη της περίθλασης δέσμης ηλεκτρονίων
2. A. Νόμος και σταθερά Stefan-Boltzmann
B. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
3. Πείραμα Frank-Hertz
4. A. Συντονισμός Spin ηλεκτρονίων (ESR)
B. Μελέτη της σειράς Balmer του Υδρογόνου
5. Α. Σκέδαση Rutherford
Β. Μελέτη ακτινοβολίας α

ΠΥΡΗΝΙΚΗ
6. A. Εξασθένηση ακτινοβολίας β και γ διαμέσου υλικών
Β. Φασματοσκοπία ακτίνων α
7. Α. Φασματοσκοπία ακτίνων γ με αναλυτή ενός καναλιού (SCA)
Β. Φασματοσκοπία ακτίνων γ με αναλυτή πολλών καναλιών (MCA)
8. Η τεχνική μετρήσεων ταυτοχρονισμού (coincidence)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Εκτέλεση του αντίστοιχου πειράματος στο Εργαστήριο. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή των ζητουμένων γίνεται επίσης στο Εργαστήριο υπό την επίβλεψη του προσωπικού. Κατά την ημέρα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει σύντομη έκθεση για την εκτέλεση της προηγούμενης.Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση των φοιτητών και η βαθμολογία τους στηρίζεται κυρίως στην προφορική εξέταση κατά την διεξαγωγή της άσκησης. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η ποιότητα της έκθεσης επί της συγκεκριμένης άσκησης, την οποία υποβάλει ο φοιτητής. Οι φοιτητές αξιολογούνται σε όλες τις ασκήσεις και ο τελικός βαθμός τους στο Εργαστήριο προκύπτει ως μέσος όρος των επιμέρους βαθμών τους.Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά
Περιγαφή Μαθήματος
Go to Top