7ο

Μαθήματα

Κατεύθυνση: Εκτός Κατεύθυνσης Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Εισαγωγή στη Γεωφυσική NME497 3 5 Επιλογής
Πειράματα Επίδειξης Φυσικής Ι NME491 3 5 Επιλογής
Σχολική Συμβουλευτική NME493 3 5 Επιλογής
Φυσικοχημεία NME499 3 5 Επιλογής
Κατεύθυνση: Ενέργεια και Περιβάλλον Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας EEC419 3 5 Υποχρεωτικό
Ατμοσφαιρική Ρύπανση EEE423 3 5 Επιλογής
Διπλωματική Εργασία EEE425 5 10 Επιλογής
Μηχανική των Ρευστών EEC427 3 5 Υποχρεωτικό
Φυσική Ατμόσφαιρας Ι-Μετεωρολογία (+Εργαστήριο) EEC421 3 5 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Αναλογικά Ηλεκτρονικά ELC475 3 5 Υποχρεωτικό
Διπλωματική εργασία ELE485 5 10 Επιλογής
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ELE483 3 5 Επιλογής
Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων ELC471 3 5 Υποχρεωτικό
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ELC470 3 5 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Αστροφυσική Ι TAC447 3 5 Υποχρεωτικό
Διπλωματική εργασία TAE467 5 10 Επιλογής
Δυναμικά Συστήματα & Πολυπλοκότητα TAE463 3 5 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Κβαντομηχανικής και Εφαρμογών Κβαντικής Φυσικής TAE469 3 5 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής TAE503 3 5 Επιλογής
Εργαστηριακή Αστρονομία TAE451 3 5 Επιλογής
Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων TAC445 3 5 Υποχρεωτικό
Υπολογιστική Φυσική TAC449 3 5 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Φυσικής Υλικών Τεχνολογίας Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική Εργασία MSE417 5 10 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως MSC401 3 5 Υποχρεωτικό
Επιστήμη των Υλικών MSC407 3 5 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών MSC409 3 5 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Φωτονική Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Αρχές Λειτουργίας των Laser PHC435 3 5 Υποχρεωτικό
Διπλωματική εργασία PHE439 5 10 Επιλογής
Εφαρμοσμένη οπτική PHC433 3 5 Υποχρεωτικό
Οπτικοηλεκτρονική PHC431 3 5 Υποχρεωτικό

Go to Top