8ο

Μαθήματα

Κατεύθυνση: Εκτός Κατεύθυνσης Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Γενική Βιολογία NME495 3 6 Επιλογής
Διδακτική της Φυσικής ΝΜΕ 494 3 6 Επιλογής
Ιατρική Φυσική NME500 3 6 Επιλογής
Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών ΝΜΕ504 3 6 Επιλογής
Πειράματα Επίδειξης Φυσικής ΙΙ NME492 3 6 Επιλογής
Πρακτική Άσκηση NME502 0 5 Επιλογής
Κατεύθυνση: Ενέργεια και Περιβάλλον Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική Εργασία EEE425 4 6 Επιλογής
Εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EEC424 3 6 Υποχρεωτικό
Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας EEE430 3 6 Επιλογής
Υπολογιστική Ρευστομηχανική EEE426 3 6 Επιλογής
Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ (+Εργαστήριο) EEE428 3 6 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική εργασία ELE485 4 6 Επιλογής
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Μικροϋπολογιστών ELC473 3 6 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών ELE474 3 6 Επιλογής
Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ELE481 3 6 Επιλογής
Μικροηλεκτρονική ELE478 3 6 Επιλογής
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ELC472 3 6 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Αστροφυσική ΙΙ TAE454 3 6 Επιλογής
Γενική Θεωρία της Σχετικότητας ΤΑΕ452 3 6 Επιλογής
Διπλωματική εργασία TAE467 4 6 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Μηχανικής TAE506 3 6 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πεδίων TAE458 3 6 Επιλογής
Εργαστηριακή Αστροφυσική TAE450 3 6 Επιλογής
Κοσμολογία TAC446 3 6 Υποχρεωτικό
Μοντέρνα Φυσική TAC448 3 6 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Φυσικής Υλικών Τεχνολογίας Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική Εργασία MSE417 4 6 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής MSE402 3 6 Επιλογής
Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής MSE406 3 6 Επιλογής
Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών MSE404 3 6 Επιλογής
Κατεύθυνση: Φωτονική Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική εργασία PHE439 4 6 Επιλογής
Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική PHE436 3 6 Επιλογής
Εφαρμογές των Lasers (και Εργαστηριακές Ασκήσεις Λέιζερ) PHE438 3 6 Επιλογής
Οπτικές ίνες-οπτικές τηλεπικοινωνίες PHE440 3 6 Επιλογής

Go to Top