Κασίμης Χρυσόστομος

Τίτλος:
ΕΔΙΠ
Τομέας:
Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γραφείο:
207, Α' ΚΤΙΡΙΟ
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
+30 2610 996904
Email:
chrkasim@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Μαθήματα
Μαθήματα ΜΠΣ
No items found
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Χρυσόστομος Κασίμης γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής  το 1964.

Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική & Υπολογιστές (2007) και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ηλεκτρονική (2013) από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και ομιλεί Αγγλικά.

Είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής,Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών κατηγορίας ΠΕ Βαθμίδας Α’.

Διδάσκει Εργαστηριακά Μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργ. Φυσικής V,  Εργ. Φυσικής IV,  Εργ. Προγραμματισμού Η/Υ Ι,  Εργ. Αναλογικών Ηλεκτρονικών(2018-2021),  Εργ. Ηλεκτρονικών,Εργ. Προγραμματισμού Η/Υ ΙΙ (2018-2019).

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του είναι: 1. Σχεδίαση συστημάτων ευτομάτου ελέγχου με χρήση Νευρωνικών Δικτύων, 2.Σχεδίαση αναλογικών ολκληρωμένων κυκλωμάτων VLSI.

 


 

Δημοσιεύσεις

1.Nευρωνικά Δίκτυα

1. Vasilios N. Katsikis,Spyridon D. Mourtas, C. Kasimis, “Feedback Control Systems Stabilization Using a Bio-inspired Neural Network’’ Vol. 1 (2022): EAI Endorsed Transactions on AI and Robotics.

2. Mourtas, S.D.; Kasimis, C. ‘’Exploiting Mean-Variance Portfolio Optimization Problems through Zeroing Neural Networks’’.Mathematics 2022, 10, 3079. https:// doi.org/10.3390/math10173079.

3. Spyridon D. Mourtas, Chrysostomos Kasimis c, Vasilios N. Katsikis”Robust PID controllers tuning based on the beetle antennae search algorithm ”Memories – Materials, Devices, Circuits and Systems 4 (2023). 

2.Σχεδίαση αναλογικών ολκληρωμένων κυκλωμάτων

1.C. Kasimis, G. Souliotis, C. Psychalinos, “OTA Based Frequency Tuning System”, Electronics, Circuits and Systems,ICECS, 14th IEEE International Conference on Components, Circuits, Devices &Systems, . 657 – 660, 2007.

2. C. Kasimis, G. Souliotis, C. Psychalinos, “OTA based frequency tuning system with reduced effect of C offsets”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol.64, no.7, pp.858-866, 2010.

3.C. Kasimis, G. Souliotis, C. Psychalinos, “Novel log- frequency-adaptive filter”, International Journal of Electronics, vol. 99, no. 4, pp 197-209, 2012.

4.C.Kasimis, C. Psychalinos, “Design of Sinh-Domain Διατριβής Filters Using Complementary Operators”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 40, no. 10,pp.1019–1039, 2012.

5.C. Kasimis, C. Psychalinos, “0.65V class-AB current mode four-quadrant multiplier with reduced power dissipation”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol65, no.7, pp.673-677 2011.

6.C. Kasimis, and C. Psychalinos, “1.2V BiCMOS Sinh-Domain filters”, Circuits Systems and Signal Processing, vol. 31, no. 4, pp 1257-1277, 2012. 7. F. A. Khanday,

7.C. Kasimis, C. Psychalinos, N. A. Shah, ““Sinh-Domain Linear Transformation filters”,International Journal of Electronics, vol. 101, no.2, pp. 241-254,2014.

8.C. Kasimis, C. Psychalinos, “Sinh-Domain Domain Universal Biquad Filters”.Journal of Circuits Systems and Computers accepted.

9. A. Demartinos, C. Kasimis, C. Laoudias, and C. Psychalinos “Companding realizations of the non-linear energy operator” Hindawi Publishing Corporation ISRN Biomedical Engineering Vol. 2013, Article ID 750290, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/750290

10. Costas Psychalinos⁠, Chrysostomos Kasimis⁠, Fabian Khateb⁠ “Multiple-input single-output universal biquad filter using single output operational transconductance amplifiers“International Journal of Electronics and Communications (AEU), https://doi.org/10.1016/j.aeue.2018.06.037

Go to Top