Καζαντζίδης Ανδρέας

Τίτλος:
Καθηγητής
Τομέας:
Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής
Γραφείο:
Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 3ος όροφος
Διεύθυνση:
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Πάτρα
Τηλέφωνο:
+30 2610 997549
Email:
akaza@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Τρίτη 11:00-12:00, Τετάρτη 09:00-10:00, Πέμπτη 12:00-14:00 και οποιαδήποτε άλλη μέρα, πάντα μετά από συνεννόηση με email
Σύντομο Βιογραφικό

ΣΠΟΥΔΕΣ

 1. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Θέρμης Θεσσαλονίκης, 1989.
 2. Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994.
 3. Πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού Τμήματος Φυσικής Περιβάλλοντος του Φυσικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ, 1996.
 4. Διδάκτορας του Φυσικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.. 2004. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Θεωρητική μελέτη των διακυμάνσεων της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας και σύγκριση με φασματικές μετρήσεις».

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (2015-…)
 2. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (2009-2015)
 3. Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας Α.Π.Θ. (2006- 2009)
 4. Έμμισθος συνεργάτης του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Α.Π.Θ. (1994 – 1996, 2000 – 2006 )
 5.  Στρατιωτική θητεία στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (1996-1998).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 1. Μέλος της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών
 2. Μέλος του συλλόγου Μεταπτυχιακών Φυσικής Περιβάλλοντος
 3. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωφυσικών (European Geophysical Union)
 4. Μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Γεωφυσικών (American Geophysical Union)
 5. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φωτοβιολογίας (European Society for Photobiology)
 6. Μέλος της Δράσης COST 726 “Long term changes and climatology of UV radiation over Europe” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004-2009)
 7. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας Αερολυμάτων (Hellenic Association for Aerosol Research)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ -ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 1. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για καλύτερη επίδοση σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το έτος 1992-1993.
 2.  Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταδιδακτορική έρευνα για τα έτη 2005-2007 με αντικείμενο: «Εκτίμηση των επιπέδων της ηλιακής ακτινοβολίας στην Ευρώπη από μετρήσεις επίγειων σταθμών και δορυφόρων»
 3. Εύφημος μνεία από το Μαριολοπούλειον-Κανγκίνειον Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος για την δημοσίευση με τίτλο “Comparison of satellite-derived UV irradiances with ground-based measurements at four European stations” στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research (Σεπτέμβριος 2008)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

 1. 4η διεθνής σύγκριση φασματικών μετρήσεων υπεριώδους ακτινοβολίας με φασματοφωτόμετρα Brewer, Μάιος 1995, Χαλκιδική, Ελλάδα.
 2.  Διεθνές πείραμα για τη βαθμονόμηση του ολικού όζοντος και των φασματικών μετρήσεων της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας με τη μέθοδο Langley, 12-22 Ιουλίου 1995, Izana, Tenerife.
 3. Ευρωπαϊκό Πείραμα PAUR Ι, 6-20 Ιουνίου 1996, Αγ. Ευστράτιος, Ελλάδα.
 4. 1η Διεθνής σύγκριση μετρήσεων υπεριώδους ακτινοβολίας με βιολογικά δοσίμετρα (BIODOS campaign), 18-22 Αυγούστου 1996, Bukk Mountain, Hungary.
 5. 2ο Σκανδιναβικό πείραμα σύγκρισης μετρήσεων ολικού όζοντος και υπεριώδους ακτινοβολίας, 8-22 Οκτωβρίου 1996, Izana-Tenerife, Spain.
 6. Ευρωπαϊκό πείραμα σύγκρισης φασματικών μετρήσεων υπεριώδους ακτινοβολίας στα πλαίσια του προγράμματος SUSPEN, 1-13 Ιουλίου 1997, Νέα Μηχανιώνα, Ελλάδα.
 7. 2η Διεθνής σύγκριση μετρήσεων υπεριώδους ακτινοβολίας με βιολογικά δοσίμετρα, 15-22 Ιουλίου 1997, Νέα Μηχανιώνα, Ελλάδα.
 8. Διεθνής σύγκριση ακτινομέτρων ερυθηματώδους δόσης, 13-29 Σεπτεμβρίου 1998, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 9. Πείραμα μέτρησης ακτινικής ροής και σχέσης της με την πυκνότητα ροής της ηλιακής ακτινοβολίας (ΑDMIRA project), 1-15 Αυγούστου 2000, Νέα Μηχανιώνα, Ελλάδα.
 10. Πείραμα μέτρησης ακτινικής ροής και σχέσης της με τα σύννεφα Inspectro-1, East Anglia, UK, Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2002.
 11. Διεθνές πείραμα μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας κατά την ολική έκλειψη ηλίου στις 29 Μαρτίου 2006, Ελλάδα.
 12. Πειραματικές μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων και σχέση τους με την υπεριώδη ακτινοβολία, Διεθνές πείραμα SCOUT-Ο3, 12-16 Ιουλίου 2006, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 13. Πειραματικές μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων, όζοντος και ηλιακής ακτινοβολίας σε συνεργασία με τη NASA, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 12ου International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics COMECAP 2014, Ηράκλειο, 29 – 31/5/2014

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 13ου International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics COMECAP 2016, Θεσσαλονίκη, 19 – 21/9/2016.

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Α. Καζαντζίδης, «Θεωρητικές διακυμάνσεις της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας και σύγκριση με φασματικές μετρήσεις», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004
 2.  Υπολογισμός του οπτικού βάθους των αιωρούμενων σωματιδίων με τη βοήθεια φασματικών μετρήσεων στην περιοχή του υπεριώδους, Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Τμήματος Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996.

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Journal of Applied Meteorology, Science Asia, Optics Communications, Annales Geophysicae, Atmospheric Environment, Atmospheric Chemistry and Physics, Photochemical & Photobiological Sciences, Radiation Research, Fresenius Environmental Bulletin, Meteorology and Atmospheric Physics, Global Nest, Solar Energy, International Journal of Remote Sensing, Remote Sensing Letters, Atmosphere-Ocean, ISRN Renewable Energy, Applied Energy, Transactions of Tianjin University, Geoinformatics & Geostatistics, Environmental Earth Sciences, Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations an Remote Sensing, Polar Science, Journal of Solar Energy Engineering, Atmospheric Pollution Research, Atmosphere, Advances in Meteorology, Advances in Science and Research, Meteorologische Zeitschrift, Remote Sensing

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

10th International Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics (COMECAP2010), Member of the Organizing Committee

COST ES 1002 workshop on ““Processing techniques for the detection of atmospheric constituents and the estimation and forecasting of solar irradiance from all-sky images”, Member of the Organizing Committee, Local Organizer

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

 1. The role of aerosols in solar energy forecasting and the perspective of whole sky imaging for aerosol/cloud determination, Summer School “From Renewable Energy Production to End Users”, July 1st – 5th 2013, Training Center “Le Battailet”, Montegut, France, organized by  COST Action ES1002 “Weather Intelligence in Renewable Energies in collaboration with the 2nd International Conference on Energy Meteorology (ICEM 2013)
 2. Estimating Solar Radiation via Sky Imager, Workshop on “Weather Intelligence for Renewable Urban Areas”, 2nd – 3rd June 2014, Risø Campus, Technical University of Denmark, Roskilde, Denmark, organized by COST Action ES1002 “Weather Intelligence in Renewable Energies in collaboration with the FP7 Smart Cities project CITIES (Centre for IT-intelligent Energy Systems in Cities)
 3. Determination of aerosols and clouds from all-sky images for the estimation and forecasting of solar irradiance, VII Atmospheric Sciences Symposium, April 28-30th  2015, Istanbul, Turkey
 4. Solar energy resource and forecasting, Conference on “Green Procurement and Smart City Support in the Energy Sector (GRASP)”, May 28-29th 2015, Patras, Greece
 5. Solar resource and forecasting needs (in liaison with the on-going EU project in Plataforma Solar de Almeria, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) – General Assembly, June 14-16th 2016, Athens, Greece.
 6. Weather forecasts in agriculture based on open data, Conference on “Open data empowering society & entrepreneurship”, MEDHACKATHLON, July 13-15th, Patras, Greece
Δημοσιεύσεις
 1. De Backer, H., P. Koepke, A. Bais, X. de Cabo,T. Frei, D. Gillotay, C. Haite, A. Heikkilα, A. Kazantzidis, T. Koskela, E. Kyrφ, B. Lapeta, J. Lorente, K. Masson, B. Mayer, H. Plets, A. Redondas, A. Renaud, G. Schauberger, A. Schmalwieser, H. Schwander and K. Vanicek, Comparison of measured and modelled UV indices for the assessment of health risksMeteorological Applications, vol. 8, 267-277, 2001
 2. A. Kazantzidis, D. S. Balis, A. F. Bais, S. Kazadzis, E. Galani, E. Kosmidis and M. Blumthaler, Comparison of model calculations with spectral UV measurements during the SUSPEN campaign: the effect of aerosolsJournal of Atmospheric Sciences, 1529-1539, 2001
 3. A.R.Webb, A.F.Bais, M.Blumthaler, G-P. Gobbi, A.Kylling, R.Schmitt, S.Thiel, F.Barnaba, T. Danielsen, W.Junkermann, A.Kazantzidis, P.Kelly, R.Kift, G.L.Liberti, M.Misslbeck, B.Schallhart, J.Schreder, and C.Topaloglou, Measuring Spectral Actinic Flux and Irradiance: Experimental Results from the Actinic Flux Determination from Measurements of Irradiance (ADMIRA) projectournal of Atmospheric and Oceanic Technology, vol. 19, 1049-1062, 2002
 4. A. Kylling, A. R. Webb, A. F. Bais, M. Blumthaler, R. Schmitt, S. Thiel, A. Kazantzidis, R. Kift, M. Misslbeck, B. Schallart, J. Shreder, C. Topaloglou, S. Kazadzis and J. Rimmer, Actinic flux determination from measurements of irradianceJournal of Geophysical Research, vol. 108, No D16, 4506, 2003
 5. D.S. Balis, V. Amiridis, C. Zerefos, E. Gerasopoulos, M. Andreae,P. Zanis, A. Kazantzidis, S. Kazadzis and A. Papayannis, Raman lidar and sunphotometric measurements of aerosol optical properties over Thessaloniki, Greece during biomass burning episodeAtmospheric Enviroment, vol. 37, 4529-4538, 2003
 6. S. Kazadzis, C. Topaloglou, A.F. Bais, M. Blumthaler, D. Balis, A. Kazantzidis, B. Schallhart,, Actinic flux and O1 photolysis frequencies retrieved from spectral measurements of irradiance at Thessaloniki, Greece Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 4, 2215-2226, 2004
 7. D. S. Balis, V. Amiridis, C. Zerefos, A. Kazantzidis, S. Kazadzis, A. F. Bais, C. Meleti, A. Papayannis, V. Matthias, and H. Dier, Study of the effect of different type of aerosols on UV-B radiation from measurements during EARLINETAtmospheric Chemistry and Physics., 4, 1-15, 2004
 8. A.F. Bais, A. Kazantzidis, S. Kazadzis, D. Balis,C. S. Zerefos, C.Meleti, Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurementsAtmospheric Environment, vol. 39, 1093-1102, 2005
 9. Α. Kazantzidis, A.F. Bais, D.S. Balis, E. Kosmidis and C.S. Zerefos, Sensitivity of solar UV radiation to ozone and temperature profiles at Thessaloniki (40.5 N, 23 E), GreeceJournal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, vol. 67, 1321–1330, 2005
 10. Α. Kazantzidis, A. F. Bais, J. Grobner, J. R. Herman, S. Kazadzis,1N. Krotkov, E. Kyro, P. N. den Outer, K. Garane, P. Gorts, K. Lakkala, C. Meleti, H. Slaper, R. B. Tax, T. Turunen and C. S. Zerefos, Comparison of satellite-derived UV irradiances with ground-based measurements at four European stationsJournal of Geophysical Research, 111, D13207, 2006
 11. K. Garane, A. F. Bais, S. Kazadzis, A. Kazantzidis and C. Meleti, Monitoring of UV spectral irradiance at Thessaloniki (1990–2005): data re-evaluation and quality controlAnnales Geophysicae, 24, 1-14, 2006
 12. Zerefos C.S., V. T. Gerogiannis, D. Balis, S. C. Zerefos, and A. Kazantzidis, Atmospheric effects of volcanic eruptions as seen by famous artists and depicted in their paintingsAtmospheric Chemistry and Physics, 7, 4027-4042, 2007
 13. A. Kazantzidis, A. F. Bais, C. Emde, S. Kazadzis, and C. S. Zerefos, Attenuation of global ultraviolet and visible irradiance over Greece during the total solar eclipse of 29 March 2006Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 5959-5969, 2007
 14. Kazadzis S., A. Bais, M. Blumthaler, A. Webb, N. Kouremeti, R. Kift, B. Schallhart and A. Kazantzidis, Effects of total solar eclipse of 29 March 2006 on surface radiationAtmospheric Chemistry and Physics, 7, 5775-5783, 2007
 15. U. Feister, J. Junk, M. Woldt, A. Bais, A. Helbig, M. Janouch, W. Josefsson, A. Kazantzidis, A. Lindfors, P. N. den Outer, and H. Slaper, Long-term solar UV radiation reconstructed by ANN modelling with emphasis on spatial characteristics of input datatmospheric Chemistry and Physics, 8, 3107-3118, 2008
 16. S. Kazadzis, N. Kouremeti, A.F. Bais, A. Kazantzidis, Aerosol forcing efficiency in the UVA region from spectral solar irradiance measurements at an urban environmentAnnales Geophysicae, 27, 2515-2522, 2009
 17. A. Kazantzidis, A. F. Bais, M.M. Zempila, S. Kazadzis, P.N. den Outer, T. Koskela and H. Slaper, Calculations of the human vitamin D exposure from UV spectral measurements at three European stationsPhotochem. Photobiol. Sci., 8, 45-51, 2009
 18. K. Tourpali, A. F. Bais, A. Kazantzidis, C. S. Zerefos, H. Akiyoshi, J. Austin, C. Bruhl, N. Butchart, M. P. Chipperfield, M. Dameris, M. Deushi, V. Eyring, M. A. Giorgetta, D. E. Kinnison, E. Mancini, D. R. Marsh, T. Nagashima, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, K. Shibata, and W. Tian, Clear sky UV simulations in the 21st century based on ozone and temperature projections from Chemistry-Climate ModelsAtmospheric Chemistry and Physics., 9, 1165-1172, 2009
 19. A. Kazantzidis, A. F. Bais, M.M. Zempila, C. Meleti, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, Evaluation of ozone column measurements over Greece with NILU-UV multi-channel radiometersInternational Journal of Remote Sensing, 30, 4273-4281, 2009
 20. S. Kazadzis, A.F. Bais, D. Balis, N. Kouremeti, M.M. Zempila, A. Arola, E. Giannakaki, V. Amiridis, A. Kazantzidis, Spatial and temporal UV irradiance and aerosol variability within the area of an OMI satellite pixelAtmospheric Chemistry and Physics, 9, 4593-4601, 2009
 21. den Outer, P. N., Slaper, H., Kaurola, J., Lindfors, A., Kazantzidis, A., Bais, A. F., Feister, U., Junk, J., Janouch, M., Josefsson, W., Reconstructing of erythemal radiation levels in Europe for the last 4 decadesJournal of Geophysical Research, 115, D10102, 2010
 22. A. Kazantzidis, K. Tourpali, A. F. Bais, Variability of cloud-free ultraviolet dose rates on global scale due to modeled scenarios of future ozone recoveryPhotochemistry and Photobiology, 86(1), 117-122, 2010
 23. A. Kazantzidis, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, Effects of cirrus cloudiness on solar irradiance in four spectral bandsAtmospheric Research, 102, 452–459, 2011
 24. A. F. Bais, K. Tourpali, A. Kazantzidis, H. Akiyoshi, S. Bekki, P. Braesicke, M. P. Chipperfield, M. Dameris, V. Eyring, H. Garny, D. Iachetti, P. Jöckel, A. Kubin, U. Langematz, E. Mancini, M. Michou, O. Morgenstern, T. Nakamura, P. A. Newman, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, T. G. Shepherd, K. Shibata, W. Tian, and Y. Yamashita, Projections of UV radiation changes in the 21st century: impact of ozone recovery and cloud effectsAtmospheric Chemistry and Physics, 11, 7533–7545, 2011
 25. A. Kazantzidis, P. Tzoumanikas, A.F. Bais. S. Fotopoulos, G. Economou, Cloud detection and classification with the use of whole-sky ground-based imagesAtmospheric Research, 113, 80-88, 2012
 26. E. Nikitidou and A. Kazantzidis, On the differences of ultraviolet and visible irradiance calculations in the Mediterranean basin due to model- and satellite-derived climatologies of aerosol optical propertiesInternational Journal of Climatology, doi:10.1002/joc.3638, 2012
 27. A. Zagouras, A. Kazantzidis, E. Nikitidou, A.A. Argiriou, Determination of measuring sites of solar irradiance, based on cluster analysis of satellite-derived cloud estimationsSolar Energy, 97, 1-11, 2013
 28. A. van Dijk, H. Slaper. P.N. den Outer, O. Morgensten, P. Braesicke, J.A. Pyle, H. Garny, A. Stenke, M. Dameris, A. Kazantzidis, K. Tourpali, A.F. Bais, , Skin cancer risks avoided by the Montreal Protocol-worldwide modeling integrating coupled climate-chemistry models with a risk model for UVPhotochemistry and Photobiology, 89, 234-246, 2013
 29. E. Nikitidou, A. Kazantzidis, V. De Bock, H. De Backer, The aerosol forcing efficiency in the UV region and the estimation of single scattering albedo at a typical West European siteAtmospheric Environment, 69, 313-320, 2013
 30. L. Vuilleumier, M. Hauser, C. Félix, F. Vignola, P. Blanc, A. Kazantzidis, B. Calpini, Accuracy of ground surface broadband shortwave radiation monitoringJournal of Geophysical Research, 10.1002/2014JD022335, 2014
 31. M.C. Kotti, A.A. Argiriou, A. Kazantzidis, Estimation of direct normal irradiance from measured global and corrected diffuse horizontal irradianceEnergy, 70, 382-392, 2014
 32. 30. Further evidence of important environmental information content in red-to-green ratios as depicted in paintings by great masters, Further evidence of important environmental information content in red-to-green ratios as depicted in paintings by great mastersAtmospheric Chemistry and Physics, 14, 2987-3-15, 2014
 33. E. Nikitidou, A. Kazantzidis, V. Salamalikis, The aerosol effect on direct normal irradiance in Europe under clear skiesRenewable Energy, 68, 475-484, 2014
 34. A. Kazantzidis, A. Smedley, R. Kift, J. Rimmer, J.L. Berry, L.E. Rhodes, A.R. Webb, A modelling approach to determine how much UV radiation is available across UK and Ireland for health risk and benefit studiesPhotochem. Photobiol. Sci., 14, 1073-1081, 2015
 35. K. D. Cashman, A. Kazantzidis, A.R. Webb, and M. Kiely, An Integrated Predictive Model of Population Serum 25-Hydroxyvitamin D for Application in Strategy Development for Vitamin D Deficiency PreventionThe Journal of Nutrition, doi: 10.3945/jn.115.217968, 2015
 36. S. Wacker, J. Groebner, C. Zysset, L. Diener, P. Tzoumanikas, A. Kazantzidis, L. Vuilleumier, R. Stockli, S. Nyeki, N. Kampfe, Cloud observations in Switzerland using hemispherical sky camerasJournal of Geophysical Research, 120(2), 695-707, 2015
 37. E. Nikitidou, A. Kazantzidis, P.Tzoumanikas, V. Salamalikis, A.F. Bais, Retrieval of surface solar irradiance, based on satellite-derived cloud information, in GreeceEnergy, 90, 776-783, 2015
 38. E. Proestakis, S. Kazadzis, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A. Kazantzidis, 40. Lightning activities and aerosols in the Mediterranean regionAtmospheric Research, 170, 66-75, 2016
 39. P. Tzoumanikas, E. Nikitidou, A.F. Bais, A. Kazantzidis, 41. The effect of clouds on surface solar irradiance, based on data from an all-sky imaging systemRenewable Energy, 95, 314-322, 2016
 40. I. Kioutsioukis, A. de Meij, H. Jakobs, E. Katragkou, J.F. Vinuesa, A. Kazantzidis, High resolution WRF ensemble forecasting for irrigation: multi-variable evaluationAtmospheric Research, 167, 156-174, 2016
 41. M.M. Zempila, T.M. Giannaros, A.F. Bais, D. Melas. A. Kazantzidis, Εvaluation of WRF shortwave radiation parameterizations in predicting Global Horizontal Irradiance in GreeceRenewable Energy, 86, 831-840, 2016
Go to Top