Κουρής Στυλιανός

Τίτλος:
Καθηγητής
Τομέας:
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
Γραφείο:
Γ' Κτήριο Φυσικής, 2ος όροφος
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
+30 2610 996086
Email:
couris@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Καθημερινά 09:30-19:30 εκτός ωρών διδασκαλίας.
Μαθήματα
Μαθήματα ΜΠΣ
No items found
Σύντομο Βιογραφικό

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    Φυσική των Laser & Εφαρμογές, Μη-Γραμμική Οπτική

ΣΠΟΥΔΕΣ

1976-1980         Πτυχίο στη Φυσική, Τμήμα Φυσικής, Παν. Αθηνών

1980-1981         D.E.A. στη Φυσική των Ιονισμένων Αερίων και Πλάσματος, Παν. Toulouse, Γαλλία

1980-1984         Διδακτορικό στη Φυσική των Ιονισμένων Αερίων και Πλάσματος,
Παν. Toulouse, Γαλλία

Ξένες Γλώσσες:   Γαλλικά, Αγγλικά

ΘΕΣΕΙΣ

2004-σήμερα     Καθηγητής Φυσικής των Λέιζερ και Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών,
Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ με ΙΕΧΜΗ / ΙΤΕ

2012, 2014       Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν. Angers, Γαλλία

2010, 2008       Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν. Bourgogne, Γαλλία

2000-2004        Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών,
Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ με ΙΕΧΜΗ / ΙΤΕ

2002                 Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν. Bourgogne, Γαλλία

1999                 Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν. Cergy-Pontoise, Γαλλία

1997-2000        Κύριος Ερευνητής, ΙΗΔΛ / ΙΤΕ

1994-1997        Εντεταλμένος Ερευνητής, ΙΗΔΛ / ΙΤΕ, Επισκέπτης Αναπ. Καθηγητής (ΠΔ 407)
Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης

1989-1994        Ερευνητής ΙΗΔΛ / ΙΤΕ, Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα
Φυσικής, Παν. Κρήτης

1988-1989        Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, G.T.E. Labs, Materials Science Laboratory,
High Intensity Discharge Physics Dep., Βοστώνη, ΗΠΑ

1987-1988        Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Centre de Physique Atomique,
Toulouse, Γαλλία

1986-1987        Επισκέπτης Επικ. Καθηγητής (ΠΔ 407), Τμήμα φυσικής, Παν. Κρήτης

1984-1986        Στρατιωτική θητεία

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1988-1989        Υποτροφία ΝΑΤΟ Προχωρημένων Μεταδιδακτορικών Σπουδών

1987-1988        Υποτροφία ΕΟΚ “SCIENCE” Μεταδιδακτορικών Σπουδών

1981-1983        Υποτροφία Γαλλικής Κυβέρνησης

1976-1977        Υποτροφία ΙΚΥ

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: http://nam.wpnet.upatras.gr/

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: http://nam.wpnet.upatras.gr/s-couris/

SCHOLAR : https://scholar.google.gr/citations?user=O07cKKsAAAAJ&hl=el

RESEARCH GATE : https://www.researchgate.net/profile/Stelios_Couris2

MENDELEY : https://www.mendeley.com/profiles/stelios-couris2/

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-8495-7082

Δημοσιεύσεις
 1. D. Karabourniotis, S. Couris, C. Karras, Operating pressure of thallium in a mercury-thallium iodide discharge using the line TI-5350 Å
  J. Appl. Phys., 58(7), 2786-2788,1985
 2. D. Karabourniotis, S. Couris, J.J. Damelincourt, M. Aubes, Determination of the partial pressure of thallium in high-pressure lamp arcs; a comparative study
  IEEE Transactions on Plasma Science, Special Issue on Arcs, PS-14(4), 325-332,1986
 3. D. Karabourniotis, S. Couris, J. J. Damelincourt, Determination of transition probability for the 655-nm Tl line
  J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 38(4), 303-310,1986
 4. D. Karabourniotis, S. Couris, Time dependence of non equilibrium in the Hg resonance level in an AC arc plasma
  Optics Commun., 65(1), 22-25,1987
 5. D. Karabourniotis, S. Couris, Deviations from equilibrium in the 63P levels of mercury in an AC arc plasma
  Optics Commun., 67(3), 214-217,1988
 6. D. Karabourniotis, S. Couris, E. Drakakis, J.J. Damelincourt, Arc pressure effect on the population of the Hg 63P levels
  J. Appl. Phys., 66(3), 1084-1088,1989
 7. S. Couris, T. Fohl, P.A. Vicharelli, Line shape measurements in a high intensity discharge lamp using a retro-reflective array
  AIP Conf. Proc., 216, 75,1990
 8. P. Brint, L.O’ Toole, S. Couris, D. Jardine, Multiphoton ionisation spectroscopy of the 3s(2 + 2, 1) and 4s(3 + 1) Rydberg states of acetone: evidence for a molecular valence state at 153 nm
  J. Chem. Soc. Faraday Trans., 87(18), 2891-2895,1991
 9. A. Asselman, M. Aubes, S. Couris, J. Salon, Stark broadening of the 690.7 nm mercury line in high-pressure mercury discharges
  J. Appl. Phys., 72(8), 3341-3343,1992
 10. S. Couris, P. Agapaki, P. Brint, 2+1 (2+2) REMPI-TOF study of the lowest Rydberg states (6S, 6S’) of Methyl and Propyl Iodides
  Laser Chemistry, 13(2), 151-157,1993
 11. J. Baker, J.L. Lemaire, S. Couris, A. Vient, D. Malmasson, F. Rostas, A 2+1 REMPI study of the E-X transition in CO. Indirect predissociations in the E 1Π state
  Chem. Phys., 178(1-3), 569-579,1993
 12. Ch. Kassner, P. Heinrich, F. Stuhl, S. Couris, S. Haritakis, Fragments in the UV photolysis of the CH3 and CH3O radicals
  Chem. Phys. Lett., 208(1-2), 27-31,1993
 13. J. Baker, J.L. Lemaire, S. Couris, A. Vient, D. Malmasson, F. Rostas, A 2+1 REMPI study of the E-X transition in CO
  AIP Conf. Proc. 312, 355,1994
 14. L. Juha,V. Hamplova, P. Engst, P. Kubat E. Koudoumas, S. Couris, Comparison of the efficiency of the laser photolysis of C60 and C70 fullerenes in solution
  Chem. Phys. Lett., 231(2-3), 314-318,1994
 15. S. Couris, N. Anastasopoulou, C. Fotakis, Rotational dependence of the quenching of electronically excited CH(A 2Δ) and CH (B 2Σ−) produced by laser photolysis of acetone at 193 nm
  Chem. Phys. Lett., 223(5-6), 561-566,1994
 16. S. Couris, E. Patsilinakou, M. Lotz, E.R. Grant, C. Fotakis, C. Cossart-Magos, M. Horani, The (2+1) multiphoton ionization spectrum of jet-cooled CS2 between 54000 and 58000 cm-1
  J. Chem. Phys., 100(5), 3514-3519,1994
 17. .W.D. Ledingham, C. Kosmidis, S. Georgiou, S. Couris, R.P. Singhal, A Comparison of the femto-, pico- and nanosecond multiphoton ionization and dissociation processes of NO2 at 248 and 496 nm
  Chem. Phys. Lett., 247(4-6), 555-563,1995
 18. J. Baker, M. Konstantaki, S. Couris, A resonance enhanced multiphoton ionization study of the CS2 molecule: The 4p Rydberg states
  J. Chem. Phys., 103(7), 2436-2444,1995
 19. J. Baker, S. Couris, A two color (1+1’)+1 multiphoton ionization study of CS2 in the 61000-65600 cm-1 energy region
  J. Chem. Phys., 103(12), 4847-4854,1995
 20. S. Couris, E. Koudoumas, A. Ruth, S. Leach, Concentration and wavelength dependence of the effective third-order susceptibility and optical limiting of C60 in toluene solution
  Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 28(20), 4537-4554,1995
 21. L. Juha,V. Hamplova, P. Engst, P. Kubat E. Koudoumas, S. Couris, Fullerene Cages Breakdown Induced in Solution by Ultraviolet Radiation: Experimental Support for the “Window” formation in Fullerenes?
  J. Phys. Chem., 99(20), 8200-8201,1995
 22. E. Lane, P. Brint, M. Tziraki, S. Couris, Multiphoton Ionization Spectroscopy of Ethyl Iodide and Deuterated Ethyl Iodide in the Region of the 6s Rydberg Transitions. Evidence of Molecular Field Splitting of Spin-Orbit Degenerate States
  J. Chem. Soc. Faraday Trans., 91(18), 3083-3088,1995
 23. J. Baker, S. Couris, A (1+1′)+1 multiphoton ionization study of CS2 in the 68500-73000 cm-1 energy region. The 3d and 5s Rydberg states
  J. Chem. Phys., 105(1), 62-67,1996
 24. J. Berger, J. Baker, S. Couris, A Multiphoton Polarization Study of the Rydberg States of OCS in the 70500-74500 cm-1 energy region
  J. Chem. Phys., 105(15), 6147-6153,1996
 25. E. Koudoumas, F. Dong, S. Couris, S. Leach, High-order nonlinear optical response of C60-toluene solutions in the sub-picosecond regime
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 29(20), L773-L778,1996
 26. C. Fotakis, D. Anglos, C. Balas, S. Couris, V. Zafiropoulos, Laser based diagnostics in art conservation
  Conference on Lasers and Electro-Optics CLEO-Europe, Technical Digest, 229, ,1996
 27. S. Couris, A. Hatziapostolou, D. Anglos, A. Mavromanolakis, C. Fotakis, Laser Induced Breakdown Spectroscopy: Applications in Environmental Issues
  SPIE, 2965, 83-87,1996
 28. S. Couris, E. Koudoumas, F. Dong, S. Leach, Nonlinear optical properties of fullerenes
  Conference on Lasers and Electro-Optics CLEO-Europe, Technical Digest, 292, ,1996
 29. E. Koudoumas, A. Ruth, S. Couris, S. Leach, Solvent effects on the optical limiting action of C60 solutions
  Molec. Phys., 88(1), 125-133,1996
 30. S. Couris, E. Koudoumas, F. Dong, S. Leach, Sub-picosecond studies of the third-order optical nonlinearities of C60-toluene solutions
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 29(21), 5033-5041,1996
 31. J. Baker, S. Couris, The 1550-1460 A region of CS2
  J. Chem. Phys., 104(16), 6130-6137,1996
 32. J. Berger, S. Couris, D. Gauyacq, An Experimental Investigation of the nf Rydberg States of Carbon Disulfide
  J. Chem. Phys., 107(21), 8866-8873,1997
 33. E. Koudoumas, F. Dong, S. Couris, S. Leach, High order nonlinear optical response of fullerene solutions in the nsec regime
  Opt. Comm., 138(4-6), 301-304,1997
 34. D. Anglos, S. Couris, C. Fotakis, Laser Diagnostics of Painted Artworks: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy in Pigment Identification
  Appl. Spectrosc., 51(7), 1025-1030,1997
 35. N. Shafizadeh, J-H Fillion, D. Gauyacq, S. Couris, Spectroscopy and Dynamics of the Rydberg States of C2H2 and their Relevance to Astrophysical Photochemistry
  Phil. Trans. Royal Soc. London A, 355(1729), 1637-1656,1997
 36. F. Dong, E. Koudoumas, S. Couris, Y. Shen, L. Qiu, X. Fu, Sub-picosecond resonant third-order nonlinear optical response of azobenzene-doped polymer film
  J. Appl. Phys., 81(10), 7073-7075,1997
 37. R. Sattmann, I. Monch, H. Krause, R. Noll, S. Couris, A. Hatziapostolou, C. Fotakis, E. Larrauri, R. Miguel, Laser Induced Breakdown Spectroscopy for Polymer Identification
  Appl. Spectrosc., 52(3), 456-461,1998
 38. M. Castillejo, S. Couris, E. Lane, M. Martin, J. Ruiz, Laser photodissociation of ketene at 230 nm
  Chem. Phys., 232(3), 353-360,1998
 39. S. Couris, A. Mavromanolakis, C. Fotakis, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS): a Tool for Rapid In-situ Elemental Analysis
  SPIE, 3423, 228-232,1998
 40. E. Koudoumas, S. Couris, P. Seta, A. Rassat, S. Leach, Optical limiting action of methano fullerenes and fullerenes incorporated in cyclodextrins
  Conference on Lasers and Electro-Optics CLEO-Europe, Technical Digest, 292, ,1998
 41. E. Koudoumas, S. Couris, Optical Nonlinearities of Fullerenes and their Implications in Optoelectronics
  SPIE, 3423, 184-188,1998
 42. E. Stathatos, S. Couris, P. Lianos, Spectral Narrowing in the Emission of Rhodamine 6G Incorporated in Thin Surfactant Films
  SPIE, 3423, 228-232,1998
 43. M. Castillejo, S. Couris, E. Koudoumas, M. Martin, Subpicosecond Ionization and Dissociation of Benzene and Cyclic Alkanes at 800 and 400 nm
  Chem. Phys. Lett., 289(3-4), 303-310,1998
 44. L. Juha, B. Ehrenberg, S. Couris, E. Koudoumas, V. Hamplova, Z. Pokorna, A. Mullerova, M. Pavel, Fullerene decomposition induced by near-infrared laser radiation studied by real-time turbidimetry
  Chem. Phys. Lett., 313(3-4), 431-436,1999
 45. M. Castillejo, S. Couris, E. Koudoumas, M. Martin, Ionization and fragmentation of aromatic and single-bonded hydrocarbons with 50 fsec laser pulses at 800 nm
  Chem. Phys. Lett., 308(5-6), 373-380,1999
 46. E. Koudoumas, R. De Nalda, C. Fotakis, S. Couris, Multiphoton Ionization and Fragmentation of CS2 under Intense Short Pulse Laser Radiation
  Laser Chem., 18(3), 129-142,1999
 47. S. B. Korovin, B .B. Krinetskii, V. I. Pustovoi, S. Fadeeva, M. Konstantaki, E. Koudoumas, S. Couris, Optical properties of metal-coated silicon nanocrystals
  SPIE, 4070, 465-471,1999
 48. S. Couris, E. Koudoumas, S. Leach, C. Fotakis, Polarization effects on the ionization and fragmentation of small molecules under psec and fsec laser excitation
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 32(15), L439-L450,1999
 49. E. Stathatos, S. Couris, P. Lianos, Spectral narrowing in a rhodamine doped layered TiO2/surfactant thin film
  App. Phys. Lett., 75(3), 319-321,1999
 50. J. Huang, V. Bekiari, P. Lianos, S. Couris, Study of Poly(methyl methacrylate) Thin Films Doped with Laser Dyes
  J. Lumin., 81(4), 285-291,1999
 51. E. E. B. Campbell, S. Couris, M. Fanti, E. Koudoumas, N. Krawez, F. Zerbetto, Third order susceptibility of Li@C60
  Adv. Mater., 11(5), 405-408,1999
 52. R. De Nalda, A. Mavromanolakis, S. Couris, M. Castillejo, Induced HSiCl emission in the UV photodissociation of 2-chloroethenylsilane
  Chem. Phys. Lett., 316(5-6), 449-454,2000
 53. L. Juha, B. Ehrenberg, S. Couris, E. Koudoumas, V. Hamplova, Z. Pokorna, Near-infrared laser-induced decomposition of C60 dissolved in toluene
  Fullerene Science and Technology, 8(4-5), 319-336,2000
 54. M. Konstantaki, E. Koudoumas, S. Couris, J. M. Janot, H. Eddaoudi, A. Deratani, P. Seta, S. Leach, Optical limiting behavior of the water-soluble C60/γ-cyclodextrin complex
  Chem. Phys. Lett., 318(4-5), 488-495,2000
 55. L. Juha, M. Farnicova, V. Hamplova, J. Kodymova, J. Krasa, L. Laska, O. Palek, P. Kubat, I. Stibor, D. Slezak, E. Koudoumas, S. Couris, The Role of the Oxygen Molecule in the Photolysis of Fullerenes
  Fullerene Sci. Techn., 8(4-5), 289-319,2000
 56. L. Juha, S. Couris, E. Koudoumas, P. Kubat, V. Hamplova, Z. Pokorna, A. Mullerova, Comparison of Photochemical Reactivity of Lower and Higher Fullerenes at Higher Intensities and Shorter Wavelengths
  Fullerenes for the New Millennium, p.162, The Electrochemical Society, Pennington, 162-173,2001
 57. S. B. Korovin, A. N. Olrov, A. M. Prokhorov, V. I. Pustovoi, M. Konstantaki, S. Couris, E. Koudoumas, Nonlinear absorption in silicon nanocrystals
  Quantum Electron., 31(9), 817-820,2001
 58. S. Couris, M. Konstantaki, E. Koudoumas, Y. Ederle, C. Mathis, S. Leach, P. Seta, Nonlinear optical properties of C60-polystyrene star polymers
  Nonlinear Optics, 27(7), 269,2001
 59. E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, S. Couris, S. Korovin, V. I. Pustovoy, V. E. Ogluzdin, Nonlinear optical response of silicon nanocomposites
  SPIE, 4762, 297-301,2001
 60. V. Bekiari, E. Stathatos, P. Lianos, F. Konstandakopoulou, J. Kallitsis, S. Couris, Photophysical properties of a series of blue-emitting rigid-flexible polyethers in solution and in thin films
  J. Lumin., 93(3), 223-227,2001
 61. L. Juha, B. Ehrenberg, S. Couris, E. Koudoumas, V. Hamplová, Z. Pokorná, A. Müllerová, P. Kubát, Single-photon photolysis of C60, C70, C76, and C84 in solution
  Chem. Phys. Lett., 335(5-6), 539-544,2001
 62. M. Konstantaki, E. Koudoumas, S. Couris, P. Laine, E. Amouyal, S. Leach, Substantial non-linear optical response of new polyads based on Ru and Os complexes of modified terpyridines
  J. Phys. Chem. B, 105(44), 10797-10804,2001
 63. E. Koudoumas, M. Konstantaki, A. Mavromanolakis, X. Michaut, S. Couris, S. Leach, Transient and instantaneous third order nonlinear optical response of C60 and the higher fullerenes C70, C76 and C84
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 34(24), 4983-4996,2001
 64. E. Koudoumas, M. Konstantaki, M. Mavromanolakis, S. Couris, Y. Ederle, C. Mathis, S. Leach, P. Seta, Ultrafast nonlinear optical response of C60-polystyrene star polymers
  Chem. Phys. Lett., 335(5-6), 533-538,2001
 65. M. Castillejo, M. Martín, R. de Nalda, S. Couris, E. Koudoumas, Anisotropic distributions of ion fragments produced by dissociative ionization of halogenated ethylenes in intense femtosecond laser pulses
  J. Phys Chem. A, 106(12), 2838-2843,2002
 66. M. Castillejo, M. Martín, R. de Nalda, M. Oujja, S. Couris, E. Koudoumas, Dissociative ionization of halogenated ethylenes in intense femtosecond laser pulses
  Chem. Phys. Lett., 353(3-4), 295-303,2002
 67. P. Aloukos, S. Couris, Influence of the experimental conditions on the determination of the nonlinear optical parameters of a medium using the Z-scan technique
  SPIE, 5131, 270-273,2002
 68. E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, S. Couris, S. Korovin, V. Pustovoi, V. E. Ogluzdin, Nonlinear optical response of silicon nanocomposites
  SPIE, 4762, 297-301,2002
 69. E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, S. Couris, P. Detkov, S. Korovin, V. Kuznetchov, S. Pimenov, V. Pustovoi, Onion-like carbon and diamond nanoparticles for optical limiting
  Chem. Phys. Lett., 357(5-6), 336-340,2002
 70. J. Venturini, S. Couris, E. Koudoumas, P. Seta, Y. Ederle, C. Mathis, S. Leach, Optical limiting and nonlinear optical absorption properties of fullerene C60-(polystyrene) star polymer films: C60 concentration dependence
  J. Mater. Chem., 12(7), 2071-2076,2002
 71. E. Koudoumas, S. Couris, Ultrafast nonlinear optical response of higher fullerenes
  SPIE, 5131, 319-322,2002
 72. S. Couris, M. Renard, O. Faucher, B. Lavorel, R. Chaux, E. Koudoumas, X. Michaut, An experimental investigation of the nonlinear refractive index (n2) of carbon disulfide and toluene by spectral shearing interferometry and z-scan techniques
  Chem. Phys. Lett., 369(3-4), 318-324,2003
 73. P. Aloukos, S. Couris, Influence of the experimental conditions on the determination of the nonlinear optical parameters of a medium using the Z–scan technique
  SPIE, 5131, 270-273,2003
 74. E. Koudoumas, M. Konstantaki, M. Mavromanolakis, S. Couris, M. Fanti, F. Zerbetto, K. Kordatos, M. Prato, Large enhancement of the nonlinear optical response of reduced fullerene Derivatives
  Chem.-Eur. J., 9(7), 1529-1534,2003
 75. S. Couris, E. Koudoumas, Ultrafast nonlinear optical response of higher fullerenes
  SPIE, 5131, 319-322,2003
 76. P. Stavropoulos, C. Palagas, G. N. Angelopoulos, D. N. Papamantellos, S. Couris, Calibration measurements in laser-induced breakdown spectroscopy using nanosecond and picosecond lasers
  Spectrochimica Acta Part B, 59(12), 1885-1892,2004
 77. P. Stavropoulos, A. Michalakou, G. Skevis, S. Couris, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy as an Analytical Tool for Equivalence Ratio Measurement in Methane-Air Premixed Flames
  Spectrochimica Acta Part B, 60(7-8), 1885-1892,2004
 78. E. Xenogiannopoulou, S. Couris, E. Koudoumas, N. Tagmatarchis, T. Inoue, H. Shinohara, Nonlinear optical response of some isomerically pure higher fullerenes and their corresponding endohedral metallofullerene derivatives: C82-C2v, Dy@C82 (I), Dy2@C82 (I), C92-C2, and Er2@C92 (IV)
  Chem. Phys. Lett., 394(1-3), 14-18,2004
 79. P. Stavropoulos, A. Michalakou, G. Skevis, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy as an analytical tool for equivalence ratio measurement in methane-air premixed flames
  Spectrochimica Acta Part B Atomic Spectroscopy, 60(7-8), 1092-1097,2005
 80. K. Gatsouli, S. Pispas, G. Mousdis, N. Vainos, P. Aloukos, E. Xenogiannopoulou, S. Couris, Nonlinear Optical Properties of Fullerene-Organic glassy polymer composites
  Glass Technology, 46(2), 62-66,2005
 81. P. Stavropoulos, A. Michalakou, G. Skevis, S. Couris, Quantitative local equivalence ratio determination in laminar premixed methane air flames by laser induced breakdown spectroscopy (LIBS)
  Chem. Phys. Lett., 404(4-6), 309,2005
 82. G. Mountrichas, S. Pispas, E. I. Kamitsos, E. Xenogiannopoulou, S. Couris, Stable aqueous dispersions of C60 fullerene by the use of a block copolymer
  Journal of Physics: Conference Series, 10(1), 163-166,2005
 83. E. Xenogiannopoulou, P. Aloukos, S. Couris, Optical nonlinearities of C84 fullerenes
  Chem. Phys. Lett., 432(4-6), 497-501,2006
 84. P. Aloukos, S. Couris, J.B. Koutselas, G.C. Anyfantis, G.C. Papavassiliou, Transient nonlinear optical response of novel neutral unsymmetrical nickel dithiolene complexes
  Chem. Phys. Lett., 428(1-3), 109-113,2006
 85. E. Xenogiannopoulou, E. Koudoumas, N. Tagmatarchis, H. Shinohara, S. Couris, Ultrafast third-order nonlinear optical response of C84, C84-D2 (IV) and C84-D2d (II)
  Chem. Phys. Lett., 425(1-3), 110-113,2006
 86. G. Mountrichas, S. Pispas, E. Xenogiannopoulou, P. Aloukos, S. Couris, Aqueous Dispersions of C60 Fullerene by the Use of Amphiphilic Block Copolymers: Preparation and Non-linear Optical properties
  J. Phys. Chem. B, 111(17), 4315-4319,2007
 87. C. Palagas, P. Stavropoulos, S. Couris, G.N. Angelopoulos, I. Kolm, D. C. Papamantellos, Investigation of the parameters influencing the accuracy of rapid steelmaking slag analysis with laser-induced breakdown spectroscopy
  Steel Research International, 78(9), 693-703,2007
 88. E. Xenogiannopoulou, M. Medved, K. Iliopoulos, S. Couris, M.G. Papadopoulos, D. Bonifazi, C. Sooambar, A. Mateo-Alonso, M. Prato, Non-linear Optical Properties of Ferrocene- and Porphyrin-[60]fullerene Dyads
  J. Phys. Chem. Phys., 8(7), 1056-1064,2007
 89. S. Couris, Nonlinear optical properties of some Au nanostructures
  ICTON-MW’07-Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 4446909, ,2007
 90. E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, N. Kornilios, S. Couris, S. Korovin, V. Pustovoi, V.E. Ogluzdin, Nonlinear optical response of silicon nanocrystals
  Optical Materials, 30(2), 260-263,2007
 91. K. Iliopoulos, S. Couris, U. Hartnagel, A. Hirsch, Nonlinear optical response of water soluble C70 dendrimers
  Chem. Phys. Lett. 448(4-6), 243-247,2007
 92. D. Vernardou, G. Kenanakis, S. Couris, E. Koudoumas, E. Kymakis, N. Katsarakis, pH effect on the morphology of ZnO nanostructures grown with aqueous chemical growth
  Thin Solid Films, 515(24), 8764-8767,2007
 93. D.S. Jacob, S. Mallenahalli, A. Gedanken, L.A. Solovyov, E. Xenogiannopoulou, K. Iliopoulos, S. Couris, J. Porph, Synthesis of one-dimensional structured metal phthalocyanine in an ionic liquid
  Phthalocyanines, 11(10), 713-718,2007
 94. D. Vernardou, G. Kenanakis, S. Couris, A.C. Manikas, G.A. Voyiatzis, M.E. Pemble, E. Koudoumas, N. Katsarakis, The effect of growth time on the morphology of ZnO structures deposited on Si (1 0 0) by the aqueous chemical growth technique
  . of Crystal Growth, 308(1), 105-109,2007
 95. E. Xenogiannopoulou, P. Aloukos, S. Couris, E. Kaminska, A. Piotrowska, E. Dynowska, Third-order nonlinear optical properties of thin sputtered gold films
  Opt. Comm., 275(1), 217-222,2007
 96. G. C. Anyfantis, G. C. Papavassiliou, C. P. Raptopoulou, P. Aloukos, S. Couris, Y.F. Weng, H. Hoshino, K. Murata, Unsymmetrical Single-Component Nickel 1,2-Dithiolene Complexes with Extended-Tetrachalogenafulvalene Dithiolate Ligands
  Zeitschrift fur Naturforschung-Section B J. of Chem. Sc., 62(2), 200-204,2007
 97. A. Mateo-Alonso, K. Iliopoulos, S. Couris, M. Prato, Efficient Modulation of the Third Order Nonlinear Optical Properties of Fullerene Derivatives
  J. Am. Chem. Soc., 130(5), 1534-1535,2008
 98. . Michalakou, P. Stavropoulos, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy in reactive flows of hydrocarbon-air mixtures
  Appl. Phys. Lett., 92(8), art. no. 081501, ,2008
 99. K. Iliopoulos, D. Athanasiou, A. Meristoudi, N. Vainos, S. Pispas, S. Couris, Nonlinear optical properties of Au nanoclusters encapsulated into hybrid block copolymer micelles
  Phys. Stat. Solidi (A) Applications and Materials, 205(11), 2635-2638,2008
 100. S. Couris, Nonlinear optical properties of novel organic-inorganic hybrid materials based on functional block copolymers and metal nanoparticles
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, ICTON, art. no. 4598413, 226-227,2008
 101. S. Couris, Nonlinear optical properties of some au nanostructures
  ICTON-MW 2008 – Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 4773067, ,2008
 102. A. Bakandritsos, N. Bouropoulos, R. Zboril, N. Boukos, K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, S. Couris, Optically active spherical Polyelectrolyte Brushes with a Nanocrystalline Magnetic Core
  Adv. Funct. Mater. 18(11), 1694-1706,2008
 103. E. Xenogiannopoulou, K. Iliopoulos, S. Couris, T. Karakouz, A. Vaskevich, I. Rubinstein, Third-order nonlinear optical response of gold island films
  Adv. Funct. Mater., 18(8), 1281-1289,2008
 104. A. H. Reshak, X. Chen, I. V. Kityk, S. Auluck, K. Iliopoulos, S. Couris, R. Khenata, X-ray photoelectron spectra and the electronic band structure for non-centrosymmetric Bi2ZnB2O7 nonlinear single crystal
  Current Opinion in Solid State and Materials Science, 12(2), 26-31,2008
 105. K. Iliopoulos, G. Kalogerakis, D. Vernardou, N. Katsarakis, E. Koudoumas, S. Couris, Nonlinear optical response of titanium oxide nanostructured thin films
  Thin Solid Films 518(4), 1174-1176,2009
 106. S. Couris, Nonlinear optical response of water dispersions of iron oxide nanoparticles
  ICTON 2009: 11th Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 5185053, ,2009
 107. D. Vernardou, E. Stratakis, G. Kenanakis, H.M. Yates, S. Couris, M.E. Pemble, E. Koudoumas, N. Katsarakis, One pot direct hydrothermal growth of photoactive TiO2 films on glass
  J. of Photochem. and Photobiology A: Chemistry, 202(2-3), 81-85,2009
 108. A. H. Reshak, A. Majchrowski, M. ´Swirkowicz, A. Kłos,T. Lukasiewicz, I.V. Kityk, K. Iliopoulos, S. Couris, M.G. Brik, Optical features of calcium neodymium oxyborate Ca4NdO(BO3)3 doped by Yb3+ compounds
  J. Alloys Compounds, 481(1-2), 14-16,2009
 109. C. Letty, A. Pastore, E. Mastorakos, R. Balachandran, S. Couris, Comparison of electrical and laser spark emission spectroscopy for fuel concentration measurements
  Experimental Thermal and Fluid Science, 34(3), 338-345,2010
 110. A. Meristoudi, K. Iliopoulos, S. Pispas, N. Vainos, S. Couris, Development and nonlinear optical properties of block copolymers micelles encapsulating metal nanoparticles
  AIP Conf. Proc. 1288, 35-38,2010
 111. R. R. Zalesny, O. Loboda, K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, S. Couris, G. Rotas, N. Tagmatarchis, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, Linear and nonlinear optical properties of triphenylamine-functionalized C60: insights from theory and experiment
  Phys. Chem. Chem. Phys., 12(2), 373-381,2010
 112. G. Chatzikyriakos, P. Aloukos, S. Couris, G.C. Anyfantis, G.C. Papavassiliou, NLO properties of a new Au-dithiolene complex
  AIP Conf. Proc. 1288, 151-153,2010
 113. G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, A. Bakandritsos, S. Couris, Nonlinear optical properties of aqueous dispersions of ferromagnetic γ-Fe2O3 nanoparticles
  Chem. Phys. Lett., 493(4-6), 314-318,2010
 114. G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, S. Couris, A. Meristoudi, S. Pispas, Nonlinear optical properties of Au and Ag nanoparticles embedded into hybrid-block copolymer micelles
  AIP Conf. Proc. 1288, 174-177,2010
 115. G. Soras, N. Psaroudakis, G.A. Mousdis, M. J. Manos, A. J. Tasiopoulos, P. Aloukos, S. Couris, P. Labéguerie, J. Lipinski, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, Synthesis and non-linear optical properties of some novel nickel derivatives
  Chem. Phys., 372(1-3), 33-45,2010
 116. V. Filidou, G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, S. Couris, D. Bonifazi, The effect of charge transfer on the NLO response of some porphyrin-[60]fullerene dyads
  AIP Conf. Proc. 1288, 188-191,2010
 117. P. Aloukos, G. Chatzikyriakos, I. Papagiannouli; N. Liaros, S. Couris, Transient Nonlinear Optical Response of some Symmetrical Nickel Dithiolene Complexes
  Chem. Phys. Lett., 495(4-6), 245-250,2010
 118. A. Bakandritsos, G. Mattheolabakis, G. Chatzikyriakos, T. Szabo, V. Tzitzios, D. Kouzoudis, S. Couris, K. Avgoustakis, Doxorubicin Nanocarriers Based on Magnetic Colloids with a bio-Polyelectrolyte Corona and High Non-Linear Optical Response: Synthesis, Characterization and Properties
  Adv. Funct. Mater. 21(8), 1465-1475,2011
 119. G. Chatzikyriakos, N. Liaros, A. Bakandritsos, S. Couris, Effects of the surface coating and of the size on the nonlinear optical response of magnetic iron oxide nanoparticles
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 5970956, ,2011
 120. K. Iliopoulos, G. Hatzikyriakos, S. Couris, J. Ren, T. Wagner, M. Frumar, F. Kyriazis, S.N. Yannopoulos, GeS2-Ga2S3-AgI glasses with high nonlinear optical properties
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 5971094, ,2011
 121. G. Chatzikyriakos, I. Papagiannouli, S. Couris, G.C. Anyfantis, G.C. Papavassiliou, Nonlinear optical response of a symmetrical Au dithiolene complex under ps and ns laser excitation in the infrared and in the visible
  Chem. Phys. Lett. 513(4-6), 229-235,2011
 122. P. Aloukos, K. Iliopoulos, S. Couris, D. Guldi, C. Sooambar, A. Mateo-Alonso, P.G. Nagaswaran, D. Bonifazi, M. Prato, Photophysics and transient nonlinear optical response of donor–[60]fullerene hybrids
  J. Mater. Chem., 21(8), 2524-2534,2011
 123. K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, M. Demetriou, T. Krasia-Christoforou, S. Couris, Preparation and nonlinear optical response of novel palladium-containing micellar nanohybrids
  Opt. Mater. 33(8), 1342-1349,2011
 124. M. Kotzagianni, S. Couris,, Femtosecond Laser Induced Breakdown for Combustion Diagnostics
  Appl. Phys. Lett. 100 (26), art. no. 264104 , ,2012
 125. I. Papagiannouli, K. Iliopoulos, D. Gindre, B. Sahraoui, O. Krupka, V. Smokal, A. Kolendo, S. Couris, Third-order Nonlinear Optical Response of Push-Pull Azobenzene Polymers
  Chem. Phys. Lett. 554, 107-112,2012
 126. A. B. Bourlinos, A. Bakandritsos, N. Liaros, S. Couris, K. Safarova, M. Otyepka, R. Zbořil, Water Dispersible Functionalized Graphene Fluoride with Significant Nonlinear Optical Response
  Chem. Phys. Lett. 543, 101-105,2012
 127. N. Liaros, S. Couris, A. Bakandritsos, A. Kolokithas-Ntoukas, Broadband optical power limiting of graphene oxide colloids in the picosecond regime
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, ICTON, art. no. 6602958, ,2013
 128. I. Papagiannouli, S. Couris, D. Rioux, M. Meunier, Effect of composition of AuxAg(1-x) nanoalloys on their nonlinear optical response
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, ICTON, art. no. 6602747, ,2013
 129. M. Kotzagianni, S. Couris, Femtosecond laser induced breakdown spectroscopy of air–methane mixtures
  Chem. Phys. Lett. 561-562, 36-41,2013
 130. N. Liaros, A. Bourlinos, R. Zboril, S. Couris, Fluoro-graphene : nonlinear optical properties
  Opt. Express, 21(18), 21027-21038,2013
 131. N. Liaros, S. Couris, L. Maggini, F. De Leo, F. Cattaruzza, C. Aurisicchio D. Bonifazi, NLO response of photo-switchable azobenzene-based materials
  ChemPhysChem, 149(13), 2961-2972,2013
 132. N. Liaros, P. Aloukos, A. Kolokithas-Ntoukas, A. Bakandritsos, T. Szabo, R. Zboril, S. Couris, Nonlinear Optical Properties and Broadband Optical Power Limiting Action of Graphene Oxide Colloids
  J. Phys. Chem. C, 117(13), 6842–6850,2013
 133. N. Liaros, K. Iliopoulos, M. Stylianakis, E. Koudoumas, S. Couris, Optical limiting action of few layered graphene oxide dispersed in different solvents
  Opt. Materials, 36, 112-117,2013
 134. I. Papagiannouli, M. Demetriou, G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, T. Krasia-Christoforou S. Couris, Palladium micellar nanohybrids with tunable nonlinear optical response
  Opt. Materials, 36, 123-129,2013
 135. A. B. Bourlinos, M. A. Karakassides, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, K. Hola, R. Zboril, M. Krysmann, E. P. Giannelis, Synthesis, characterization and non-linear optical response of organophilic carbon dots
  Carbon, 61, 640-643,2013
 136. N. Liaros, E. Koudoumas, S. Couris, Broadband near infrared optical power limiting of few layered graphene oxides
  Appl. Phys. Lett., 104(19), 191112,2014
 137. S. Couris, M. Kotzagianni, A. Baskevicius, T. Bartulevicius, V. Sirutkaitis, Combustion diagnostics with femtosecond laser radiation
  J. of Physics: Conf. Series, 548, 012056,2014
 138. K. Iliopoulos, I. Guezguez, A.P. Kerasidou, A. El-Ghayoury, D. Branzea, G. Nita, N. Avarvari, H. Belmabrouk, S. Couris, B. Sahraoui, Effect of metal cation complexation on the nonlinear optical response of an electroactive bisiminopyridine ligand
  Dyes Pigm 101, 229-233,2014
 139. I. Papagiannouli, A. B. Bourlinos, A. Bakandritsos, S. Couris, Nonlinear optical properties of colloidal carbon nanoparticles: nanodiamonds and carbon dots
  RSC Adv., 4(76), 40152-40160,2014
 140. I. Papagiannouli, M. Demetriou, T. Krassia-Christophorou, S. Couris, Palladium-based Micellar Nanohybrids: Preparation and Nonlinear Optical Response
  RSC. Adv. 4, 8779-8788,2014
 141. N. Liaros, T. Marangoni, F. Cattaruzza, D. Bonifazi, S. Couris, Substitution, Environment, and Excitation Wavelength Effects on the Optical Nonlinearities of Some Novel cis-/trans-π-Conjugated Azobenzenes
  J. Phys. Chem. C, 118(42), 24697–24704,2014
 142. I. Papagiannouli, E. Maratou, I. Koutselas, S. Couris, Synthesis and Characterization of the Nonlinear Optical Properties of Novel Hybrid Organic–Inorganic Semiconductor Lead Iodide Quantum Wells and Dots
  J. Phys. Chem. C, 118(5), 2766-2775,2014
 143. P. Aloukos, I. Papagiannouli, A.B. Bourlinos, R. Zboril, S. Couris, Third-order nonlinear optical response and optical limiting of colloidal carbon dots
  Opt. Express 22(10), 12013-12027,2014
 144. I. Papagiannouli, P. Aloukos, D. Rioux, M. Meunier, S. Couris S., Effect of the Composition on the Nonlinear Optical Response of AuxAg1-x Nano-Alloys
  J. Phys. Chem. C, 119(12), 6861-6872,2015
 145. A. B. Bourlinos, G. Trivizas, M. A. Karakassides, M. Baikousi, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, K. Hola, O. Kozak, R. Zboril, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties
  Carbon, 83, 173-179,2015
 146. D. Potamianos, I. Papadakis, E. Kakkava, A.B. Bourlinos, G. Trivizas, R. Zboril, S. Couris, Nonlinear optical response of gold-decorated nanodiamond hybrids
  J. Phys. Chem. C, 119 (43) , 24614-24620,2015
 147. I. Papagiannouli, A. Szukalski, K. Iliopoulos, J. Mysliwiec, S. Couris, B. Sahraoui, Pyrazoline derivatives with a tailored third order nonlinear optical response
  RSC. Adv., 5(60), 48363-48367,2015
 148. M. Vasilopoulou, D.G. Georgiadou, A. Soultati, A.M. Douvas, G. Papadimitropoulos, D. Davazoglou, G. Pistolis, N.A. Stathopoulos, T. Kamalakis, D. Alexandropoulos, N. Vainos, C.T. Politi, L.C. Palilis, S. Couris, A.G. Coutsolelos, P. Argitis, Solution processed multi-color organic light emitting diodes for application in telecommunications
  Microelectronic Engineering, 145, 21-28,2015
 149. L. Dordevic, T. Marangoni, T. Miletic, J. Rubio-Magnieto, J. Mohanraj, H. Amenitsch, D. Pasini, N. Liaros, S. Couris, N. Armaroli, M. Surin, D. Bonifazi, Solvent Molding of Organic Morphologies Made of Supramolecular Chiral Polymers
  J. Am. Chem. Soc., 137(25), 8150-8160,2015
 150. K. Iliopoulos, D. Potamianos, E. Kakkava, P. Aloukos, I. Orfanos, S. Couris, Ultrafast third order nonlinearities of organic solvents
  Optics Express, 23(19), 24171-24176,2015
 151. M. Kotzagianni, E. Kakkava, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for the measurement of spatial structures and fuel distribution in flames
  Appl. Spectr. 70(4), 627-634,2016
 152. M. Kotzagianni, R. Yuan, E. Mastorakos, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy measurements of mean mixture fraction in turbulent methane flames with a novel calibration scheme
  Combustion and Flame 167, 72-85,2016
 153. N. Liaros, I. Orfanos, I. Papadakis, S. Couris, Nonlinear optical response of some Graphene oxide and Graphene fluoride derivatives
  Microfluidics and Nanofluidics, 3(1), 53-58,2016
 154. N. Liaros, J. Tucek, K. Dimos, A. Bakandritsos, K. S. Andrikopoulos, D. Gournis, R. Zboril, S. Couris, The effect of the degree of oxidation on broadband nonlinear absorption and ferromagnetic ordering in graphene oxide
  Nanoscale, 8(5), 2908-2917,2016
 155. N. Liaros, S. Couris, E. Koudoumas, P. A. Loukakos , Ultrafast Processes in Graphene Oxide during Femtosecond Laser Excitation
  J. Phys. Chem. C, 120(7), 4104-4111,2016
 156. L. Đorđević, T. Marangoni, F. De Leo, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, E. Pavoni, F. Monti, N. Armaroli, M. Prato, D. Bonifazi, [60] Fullerene–porphyrin [n] pseudorotaxanes: self-assembly, photophysics and third-order NLO response
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18(17), 11858-11868,2016
 157. T. Miletić, A. Fermi, I. Papadakis, I. Orfanos, N. Karampitsos, A. Avramopoulos, N. Demitri, F. De Leo, S. J. A. Pope, M. G. Papadopoulos, S. Couris, D. Bonifazi, A Twisted Bay-Substituted Quaterrylene Phosphorescing in the NIR Spectral Region
  Helv. Chim. Acta, 100(11), ,2017
 158. J. Cimek, N. Liaros, S. Couris, R. Stępień, M. Klimczak, R. Buczyński, Experimental investigation of the nonlinear refractive index of various soft glasses dedicated for development of nonlinear photonic crystal fibers
  Opt. Mater. Express, 7(10), 3471-3483,2017
 159. I. Papadakis, Z. Bouza, S. Couris, A.B. Bourlinos, V. Mouselimis, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, J. Ugolotti, R. Zboril, Hydrogenated Fluorographene: A 2D Counterpart of Graphane with Enhanced Nonlinear Optical Properties
  J. Phys. Chem. C, 121(40) , 22567–22575,2017
 160. T. Miletić, A. Fermi, I. Orfanos, A. Avramopoulos, F. De Leo, N. Demitri, G. Bergamini, P. Ceroni, M. G. Papadopoulos, S. Couris, D. Bonifazi, Tailoring colors by O-annulation of polycyclic aromatic hydrocarbons
  Chem. – A Eur. J., 23(10), 2363 –2378,2017
 161. I. Papagiannouli, D. Potamianos, T. Krasia-Christoforou, S. Couris, Third-order optical nonlinearities of PVP/Pd nanohybrids
  Opt. Mater., 72, 226–232,2017
 162. I. Papadakis, Z. Bouza, S. Couris, V. Mouselimis, A.B. Bourlinos, Dramatic Enhancement of the Nonlinear Optical Response of Hydrogenated Fluorographene: The Effect of Midgap States
  J. Phys. Chem. C, 122, 25573,2018
 163. I. Papadakis, Z. Bouza, A. Stathis, I. Orfanos, S. Couris, T. Miletić, D. Bonifazi, Experimental Study of the Structural Effect on the Nanosecond Nonlinear Optical Response of O-Doped Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
  J. Phys. Chem. A, 122, 5142–5152,2018
 164. A. Stathis, I. Papadakis, N. Karampitsos, D. Kyrginas, M. Stavrou, D. Ziaka, S. Couris, Hydrogenated Fluorographene: A Fluorographene Derivative with Remarkable Third-Order Nonlinear Response
  21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), doi: 10.1109/ICTON.2019.8840174,2019
 165. D. Stefas, N. Gyftokostas, E. Bellou, S. Couris, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Assisted by Machine Learning for Plastics/Polymers Identification
  Atoms, 7(3), 79, ,2019
 166. A. Stathis., I. Papadakis, N. Karampitsos, S. Couris, G. Potsi, A. B. Bourlinos, M. Otyepka, R. Zboril, Thiophenol‐Modified Fluorographene Derivatives for Nonlinear Optical Applications
  ChemPlusChem, 84(9), 1288–1298,2019
 167. N. Karampitsos, I. Papadakis, A. Stathis, D. Kyrginas, D. D. Ziaka, M. Stavrou, S. Couris, Third-Order Nonlinear Optical Properties of Some Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
  21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Angers, France, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICTON.2019.8840322,2019
 168. I. Papadakis, A. Stathis, A. B. Bourlinos, S. Couris, Diethylamino‐fluorographene: A 2D material with broadband and efficient optical limiting performance (from 500 to 1800 nm) with very large nonlinear optical response
  Nano Select, 1, 395-404,2020
 169. I. Papadakis, A. Bakandritsos, A. K. Swain, T. Szabo, S. Couris, Effects of Size and Oxidation on the Nonlinear Optical Response and Optical Limiting of Graphene Oxide Sheets
  J. Phys. Chem. C, 124 (20), 11265-11273,2020
 170. A. Stathis, I. Papadakis, N. Karampitsos, D. Kyrginas, M. Stavrou, S. Couris, Engineering the NLO Response of Fluorographene by Octylamine Functionalization
  22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Bari, Italy, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICTON51198.2020.9203321,2020
 171. A. Stathis, M. Stavrou, I. Papadakis, I. Obratzov, S. Couris, Enhancement and Tuning of the Nonlinear Optical Response Along with Wavelength-Agile Strong Optical Limiting Action of N-Octylamine Modified Fluorographenes
  Nanomaterials, (accepted),2020
 172. I. Papadakis, D. Kyrginas, A. Stathis, S. Couris, G. Potsi, A. B. Bourlinos, R. Zboril, Large Enhancement of the Nonlinear Optical Response of Fluorographene by Chemical Functionalization: The Case of Diethyl-amino-fluorographene
  J. Phys. Chem. C, 123(42), 25856–25862,2020
 173. D. Stefas, N. Gyftokostas, S. Couris, Laser Induced Breakdown Spectroscopy for elemental analysis and discrimination of honey samples
  Spectrochim. Acta B, 172, 105969,2020
 174. O. Gazeli, E. Bellou, D. Stefas, S. Couris, Laser-based classification of olive oils assisted by machine learning
  Food Chem., 302, 125329,2020
 175. E. Bellou, N. Gyftokostas, D. Stefas, O. Gazeli, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy assisted by machine learning for olive oils classification: The effect of the experimental parameters
  Spectrochim. Acta B, 163, 105746,2020
 176. Α. Stathis, Μ. Stavrou, I. Papadakis, A. Bakandritsos, T. Steklý, M. Otyepka, S. Couris, Octylamine modified fluorographenes as a versatile platform for the efficient engineering of the nonlinear optical properties of fluorinated graphenes
  Advanced Photonics Research , (in press),2020
 177. N. Karampitsos, D. Kyrginas, S. Couris, On the measurement of the nonlinear optical response of graphene dispersions using fs lasers
  Opt. Lett., 45(7), 1814,2020
 178. Papadakis, M. Stavrou, S. Bawari, T. N. Narayanan, S. Couris, Outstanding Broadband (532 nm-2.2 μm) and Very Efficient Optical Limiting Performance of some Defect Engineered Graphenes
  J. Phys. Chem. Lett, 11, 9515-9520,2020
 179. I. Papadakis, A. Stathis, N. Karampitsos, M. Stavrou, D. Kyrginas, S. Couris, UV Laser Photo-Reduction of Graphene Oxide and Graphene Fluoride for the Efficient Tuning of their Nonlinear Optical Response
  2020 22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Bari, Italy, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICTON51198.2020.9203278,2020
Go to Top