Τερζής Ανδρέας

Τίτλος:
Καθηγητής
Τομέας:
Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής
Γραφείο:
Νέο Κτίριο Φυσικής (1ος όροφος)
Διεύθυνση:
Πάτρα
Τηλέφωνο:
+30 2610 996099
Email:
afterzis@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Δευτέρα 12:00-14:00 & Πέμπτη 14:00-15:00
Μαθήματα
Μαθήματα ΜΠΣ
No items found
Σύντομο Βιογραφικό

Ανδρέας Φ. Τερζής
Καθηγητής,
Τμήμα Φυσικής, Παν/μίου Πατρών
Email: afterzis@upatras.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
– Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πατρών (1985, Μ.Ο. 9,33/10).
– Μεταπτυχιακές σπουδές στην Φυσική, State University of New York at Buffalo, Buffalo, New York, U.S.A
(1986-1989, GPA 4.0/4.0).
– Διδακτορικό δίπλωμα Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πατρών (1991).
– Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πατρών (1993-1994).
– Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Χημείας, University of North Carolina at Chapel Hill
(1994-1995).
– Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πατρών (1996-1997).
– Μεταδιδακτορικός Υπότροφος Ι.Κ.Υ. (1997-1998).
– Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών (1998-2000).
– Λέκτορας, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πατρών (2000-6/2004)
– Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πατρών (7/2004-7/2009)
– Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πατρών (8/2009-7/2014)
– Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πατρών (8/2014-)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

 

 

Γενική Φυσική
SUNNY @ Buffalo

(2  εξάμηνα)

Γενική Φυσική SUNNY @ Buffalo

(1 εξάμηνο)

Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Τμ. Φυσικής Π.Π.

(1 εξάμηνο)

ΤΕΙ Πάτρας

(6 εξάμηνα)

Γενική Φυσική Γενικό Τμήμα Π.Π.

(1 εξάμηνο)

Κβαντομηχανική Ι Τμ. Φυσικής Π.Π.

(7  εξάμηνα)

Γενικό Τμήμα Π.Π.

(1 εξάμηνο)

Πληροφορική Ι Τμ. Επ. Υλικών Π.Π.

(1  εξάμηνο)

Πληροφορική Ι Τμ. Επ. Υλικών Π.Π.

(3  εξάμηνα)

Τμ. Φυσικής Π.Π.

Εργ. Φυσικής ΙΙΙ

(3  εξάμηνα)

Μαθηματικά ΙΙ (Γραμμική Άλγεβρα) Τμ. Επ. Υλικών Π.Π.

(1  εξάμηνο)

Στατιστική Φυσική (μεταπτ.) Τμ. Φυσικής Π.Π.

(3  εξάμηνα)

Ατομική & Πυρηνική Φυσική  

Τμ. Φυσικής Π.Π.

(9 εξάμηνα)

Στατιστική Φυσική Τμ. Φυσικής Π.Π.

(3  εξάμηνα)

Φυσικοχημεία Πολυμερών (μεταπτυχιακό) Μετ. ‘Πολυμερών’

(4 εξάμηνα)

 

Ηλεκτρο-μαγνητισμός

 

Τμ. Φυσικής Π.Π.

(2 εξάμηνα)

Στατιστική Φυσική Μακρομορίων  

Μετ. ‘Πολυμερών’

(1 εξάμηνο)

Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής (μεταπτ.)  

Τμ. Φυσικής Π.Π.

(3  εξάμηνα)

 

Αστρονομία

 

SUNNY @ Buffalo

(1 εξάμηνο)

Φυσικοχημεία Πολυμερών Μετ. ‘Πολυμερών’

(1 εξάμηνο)

Τεχνικές προσομοίωσης Φυσικών Συστημάτων  

Τμ. Φυσικής Π.Π.

(8  εξάμηνα)

Μοριακές Προσομοιώσεις Μακρομορίων  

Μετ. ‘Πολυμερών’

(2 εξάμηνα)

Κβαντομηχανική ΙΙ Τμ. Φυσικής Π.Π.

(2  εξάμηνα)

Ηλεκτροδυναμική (μεταπτυχιακό) Τμ. Φυσικής Π.Π.

(7 εξάμηνα)

Μηχανική των Συνεχών Μέσων Τμ. Φυσικής Π.Π.

(7 εξάμηνα)

Στατιστική Φυσική Μακρομορίων  

Μετ. ‘Πολυμερών’

(6 εξάμηνο)

Φυσική ΙΙ: Ηλεκτρισμός, Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική Τμ. Φυσικής Π.Κύπρου

(1 εξάμηνο)

Φυσική και Εφαρμογές Τμ. Φυσικής Π.Κύπρου

(1 εξάμηνο)

Θέματα Κβαντικής και Στατιστικής Φυσικής (μεταπτ.) Τμ. Φυσικής Π.Π.

(3 εξάμηνα)

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Συμμετοχή ως έμμισθος ερευνητής)

v       National Science Foundation, Grant No. ESC-8802248 (S.UN.N.Y. at Buffalo, N.Y., U.S.A., 1988-1989).

Πρόγραμμα από το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα (NSF.) των Η.Π.Α. με σκοπό τη μελέτη των πολλαπλών κβαντικών πηγαδιών ημιαγωγών GaAs/AlAs, μαγνητικών ημιαγωγών και υπεραγωγών.

v       National Science Foundation, Grant No. DMR-9412701 (U.N.C. at Chapel Hill, N.C., U.S.A., 1994-1995).

Πρόγραμμα από το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα (NSF.) των Η.Π.Α. με σκοπό τη μελέτη του ρόλου των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων στις υγροκρυσταλλικές φάσεις.

v       EC Human Capital and Mobility Programme, “Molecular Organisation in Liquid Crystals resulting from particural Intermolecular Interaction” contact number: ERBCHRXCT930161 (Παν/μιο Πατρών, 1995-1997).

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής κοινότητας με σκοπό τη μελέτη του ρόλου ενδομοριακών αλληλεπιδράσεων  στη μοριακή οργάνωση των υγροκρυσταλλικών φάσεων.

v       “Modeling of Polymer Adhesion”, συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ολλανδική εταιρεία DSM Research B.V., 1 Μαρτίου 1998 – 1 Μαρτίου 2000.

Μελέτη φαινομένων συγγκόλησης πολυμερών με την βοήθεια μεσοσκοπικών προσομοιώσεων και θεωριών μέσου πεδίου.

 

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Συμμετοχή ως Κύριος ερευνητής ή Επιστημονικός Υπεύθυνος)

v       «Design of New, Environmentally Friently Self-Adhesive Materials» (DEFSAM), Competitive and Sustainable Growth programme G5RD-CT-2000-00202, European Commision DG12, Μαρτίου 2000-28 Φεβρουαρίου 2003. Εταίροι: E.S.P.C.I. Paris (συντονιστής), Exxon Chemical Europe, Beiersdorf AG, Universidad Politecnica de Madrid, Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ.-Ι.Τ.Ε. Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής.

v       EC Human Capital and Mobility Programme, “Molecular Design of functional Liquid Crystals” contact number: ERBFMRXCT970121 (Παν/μιο Πατρών, 1998-2001).

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής κοινότητας με σκοπό τη πειραματική και θεωρητική μελέτη καινούργιων υγροκρυσταλλικών συστημάτων (πχ δενδριμερή). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια: Bologna, Freibourg, Hull, Lisbon, Padova, Saouthamton, Strasbourg, Zaragoza και Πάτρας. Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής.

v       EC Human Capital and Mobility Programme, “Super Μolecular Liquid Crystal Dendrimers (LCDD)” contact number: RTNI199900311 (Παν/μιο Πατρών, 2000-2003).

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής κοινότητας με σκοπό τη πειραματική και θεωρητική μελέτη του ρόλου της εσωτερικής δομής και της αρχιτεκτονικής των δενδριμερών στις υγροκρυσταλλικών φάσεων. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια: Hull, Dublin, Lisbon, Strasbourg, Zaragoza και Πάτρας. Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής.

v        «Πειραματική και θεωρητική μελέτη της κρυστάλλωσης πολυμερών από στάσιμα και ρέοντα τήγματα». Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 99 (99ΕΔ95), χρηματοδότηση από την ΓΓΕΤ, 1 Ιανουαρίου 2000 –30 Ιουνίου 2001. Εταίροι: Πανεπιστήμιο Πατρών (ανάδοχος), Ι.Η.Δ.Λ.-Ι.Τ.Ε. Κρήτης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριος ερευνητικής ομάδας ΠΠ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δ. Θεοδώρου.

v       «Μοριακή προσομοίωση υγροκρυσταλλικών φάσεων». Πρόγραμμα Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ (2001-2004), χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πρόγραμμα αυτό ήμουν ο Επιστημονικός υπεύθυνος.

v       «Πειραματική και Θεωρητική Μελέτη Πολυπροπυλενίου για Βιομηχανικές Εφαρμογές σε Πλαστικούς Κάδους Συσκευασίας». Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2001 (01ΕΔ529), χρηματοδότηση από την ΓΓΕΤ, 1 Σεπτεμβρίου 2002 –31 Αυγούστου 2005. Εταίροι: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ανάδοχος), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και  Πανεπιστήμιο Πατρών. Στο πρόγραμμα αυτό είμαι ο επιστημονικός υπεύθυνος του φορέα του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Φλούδας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

v      «Θεωρία και Υπολογιστικές Προσομοιώσεις Υπερμοριακών Υλικών και Διατάξεων», Πρόγραμμα Πυθαγόρας Ι, χρηματοδότηση από το  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέλος ερευνητικής ομάδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δ.Ι. Φωτεινός.

v     «Ελεγχόμενη Δυναμική Νανοδομών και Εφαρμογές στους Κβαντικούς Υπολογιστές», Πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ, χρηματοδότηση από το  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέλος ερευνητικής ομάδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Λέκτορας Ε. Πασπαλάκης.

v     «Οπτική Διαφάνεια και Εφαρμογές της σε Συστήματα Ημιαγώγιμων Κβαντικών Πηγαδιών και Κβαντικών Τελειών», Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙ, χρηματοδότηση από το  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέλος ερευνητικής ομάδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙ, κ. Ι. Μποβιάτσης.

Δημοσιεύσεις

12  κεφάλαια σε βιβλία, 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 4000 ετεροαναφορές

Go to Top