Βλάσσης Σπυρίδων

Τίτλος:
Καθηγητής
Τομέας:
Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γραφείο:
Κτήριο Β, 2ος Οροφος, Γραφεία μελών ΔΕΠ Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Διεύθυνση:
Electronics Lab., Physics Dept., University of Patras, 26504 Rio, Patra
Τηλέφωνο:
+30 2610 996071
Email:
svlassis@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, κατόπιν συνεννόησης με e-mail.
Σύντομο Βιογραφικό

Τίτλοι σπουδών

 1. Διδακτορική Διατριβή “Αναλογικά μη-γραμμικά ολοκληρωμένα κυκλώματα για επεξεργασία σήματος”, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 2. Μεταπτυχιακό Ραδιοηλεκτρολογίας (Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής), Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 3. Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά προγράμματα 

 1. 2018-          Highly Integrated Digital Transmitter for a System-οn-Chip
 2. 2014-2019  Multi-frequency ring oscillator for high-speed wired serial interfaces
 3. 2014-2019  Multi-data rate receiver for wired high-speed serial interfaces
 4. 2009-2012  Next generation millimeter wave radio-link
 5. 2009-2012  Innovated sensors systems development with distributed intelligence
 6. 2009-2010  RF LNA design methodology
 7. 2006-2007  Frequency synthesizer for UWB receiver
 8. 1996-1998  ASIC design for smart sensor interfacing circuit

Εργα σε συνεργασία με την βιομηχανία Ημιαγωγών

 1. 2017- 2019  Low power ASIC for solid-stage relay, Low power IC for smart phone speaker (audio company customer), System design, IC design MEMS headphones (audio company customer)
 2. 2014- 2017 System design and verification of a 15GHz transceiver (Telecommunication provider)
 3. 2013–2014 System design, layout and verification of high-speed multi-Gigabit serial interfaces compliant to MIPI M-PHY standard for mobile application (startup company)
 4. 2012–2012 Power management IC for hearing aid devices (hearing aids device manufacturer)
 5. 2011–2012 Mixed-signal IC system for the stabilization of the temperature drifts of BAW oscillator oscillation frequency (CMOS)  (start up company)
 6. 2011- 2010 Power management and micropyles sensor interfacing ICs night vision products (sensor manufacturer)
 7. 2006- 2008 TCXOs based on micro-electro-mechanical systems (MEMS) and RF front-end modules (FEMs) for wireless applications (start up company)
 8. 2001- 2006 Integrated direct-conversion and IF-conversion single-chip transceiver ICs with integrated synthesizer which targeted the 2.4 and 5 GHz wireless LAN markets (start up company)

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 1. Ολοκληρωμένα συστήματα-κυκλώματα βασισμένα σε time-domain υλοποίηση (Integrated systems-circuit based on time-domain)
 2. Ολοκληρωμένα συστήματα-κυκλώματα χαμηλής τροφοδοσίας με MOS τρανζιστορ οδηγούμενα από το υπόστρωμα (Integrated systems-circuit based on bulk-driven MOS transistors)
 3. Ολοκληρωμένα συστήματα-κυκλώματα ασύρματων πομποδεκτών ( Integrated systems-circuit of wireless tranceivers)
 4. Ολοκληρωμένα συστήματα-κυκλώματα σειριακών διεπαφών υψηλών ταχυτήτων (High speed wired integrated serial interfaces, SerDes)

Διδακτορικές Διατριβές

 1.  ‘’Αναλογικά κυκλώματα χαμηλής τροφοδοσίας με MOS τρανζίστορ οδηγούμενα από το υπόστρωμα’’, Γεώργιος Ράικος, Πάτρα, 2011 . (https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/26191?lang=el#page/1/mode/2up)
 2. “Ψηφιδωτά ηλεκτρονικά επεξεργασίας σήματος σε υβριδικούς αισθητήρες ιονιζουσών ακτινοβολιών’’ ,  Δημήτρης Χατζηστρατής, 2018.
 3. “Πομποδέκτης πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης δεδομένων για σειριακές διεπαφές”, Ανδρέας Τσιμπός, 2020. (https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/14207/3/PhD_Thesis_ATsimpos.pdf)

Πτυχιακές εργασίες

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικές με πτυχιακές εργασίες που παρέχονται ανά ακαδημαικό έτος μπορείτε να βρείτε στον επόμενο σύνδεσμο

https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2085/

Πατέντες

 1. Wireless transmitter DC offset recalibration, United States Patent Application 20060099917, Kind Code A1, Inventors: Papathanasiou; Konstantinos; (Athens, GR) ; Vlassis; Spyridon; (Athens, GR) May 11, 2006, Serial No.: 269987, Series Code: 11, Filed: November 9, 2005
 2. Apparatus and methods for implementation of mathematical functions, United States Patent Application 20060106904 (summary)Kind Code A1, inventors: Vlassis; Spyridon; (Athens, GR) May 18, 2006, Serial No.: 269988, Series Code: 11, Filed: November 9, 2005
 3. Subthreshold MOS resistor for applications with low supply voltage. Registered by Industrial Property Office in Czech Republic, Inventors Vlassis; Spyridon; (Patra, GR); Khateb Fabian (Brno, Czech Republic), October 1, 2014.
 4. Tunable subliminal bulk-driven transconductor for applications with very low supply voltage.  Registered by Industrial Property Office in Czech Republic, Inventors Vlassis; Spyridon; (Patra, GR); Khateb Fabian (Brno, Czech Republic), October 19, 2016.
 5.  A subliminal bulk-driven circular amplifier for applications with low supply voltage.  Registered by Industrial Property Office in Czech Republic, Inventors Vlassis; Spyridon; (Patra, GR); Khateb Fabian (Brno, Czech Republic), January 11, 2016.

Διδασκαλία

Α. στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τμήμα Φυσικής

 1. Ηλεκτρονική ( 2013 – )
 2. Εργαστήριο ηλεκτρονικών ( 2006 – )
 3. Εργαστήριο αναλογικών ηλεκτρονικών ( 2006 – )
 4. Μικροηλεκτρονική ( 2009 –).

Β. στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης ‘’Εφαρμογές στην φυσική της ατμόσφαιαρας και στην Ηλεκτρονική ’’, τμήμα Φυσικής

 1. Σχεδιασμός VLSI ολοκληρωμένων κυκλώματα
 2. Τηλεπικοινωνιακά ηλεκτρονικά
 3. Μικτά ολοκληρωμένα συστήματα

 Ανάπτυξη Διδακτικού υλικού

 1. Κ. Ψυχαλίνος, Σ. Βλάσσης, Γ. Οικονόμου, “Αναλογικά Κυκλώματα: πειραματική μελέτη και εξομοίωση”, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008.
 2. Σ. Βλάσσης ‘’Βασικά ηλεκτρονικά με MOS τρανζίστορ’’, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012.
 3. Κ.Ψυχαλίνος, Σ. Βλάσσης, Γ. Οικονόμου, “Αναλογικά Κυκλώματα: πειραματική μελέτη και εξομοίωση”, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008.

Διοικητικές Δραστηριότητες 

 1. Διευθυντής τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
 2. Εκπρόσωπος του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής  στην Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Ημιαγωγών.
 3. Υπεύθυνος διαχείρισης δράσης στα πλαίσια του Προγράμματος ¨Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών σχηματισμών στη μικροηλεκτρονική’’.

Επαγγελματική εμπειρία 

Έχω εργαστεί σε εταιρίες ημιαγωγών της ημεδαπής και αλλοδαπής ως senior engineer για την ανάπτυξη προιόντων πομποδεκτών υψηλών επιδόσεων για ασύρματα δίκτυα τρίτης γενιάς (3G) συμβατών με τα πρότυπα IEEE 802.11a/b/g/j, Ηiperlan2 και 802.11b,g 802.16a, για το σχεδιασμό συστημάτων ταλαντωτών με ΜΕΜs δομές και για ανάπτυξη προιόντων ακουστικών βαρυκοίας. Τέλος, στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει ιδρύσει τεχνοβλαστό για την ανάπτυξη πομποδεκτών πολύ υψηλών ταχυτήτων για οτπικές επικοινωνίες συμβατών με το πρότυπο M-PHY.

 

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Για το σύνολο των ερευνητικών εργασιών (1998-) μπορείτε να ανατρέξετε στο https://scholar.google.gr/citations?user=q9JxpjsAAAAJ&hl=en

 

Go to Top