Κιουτσιούκης Ιωάννης

Τίτλος:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας:
Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής
Γραφείο:
Κτίριο Φυσικής (Α), 2ος όροφος
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
+30 2610 997281
Email:
kioutio@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 10-11 ή οποιαδήποτε άλλη μέρα κατόπιν συννενοησης με email.
Σύντομο Βιογραφικό

ΣΠΟΥΔΕΣ

 1. Πτυχίο Φυσικής, Α.Π.Θ., 1993.
  • Διπλωματική Εργασία: “Χαοτική Κοσμολογία”
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ, 1996.
  • Διπλωματική Εργασία: “Μοντέλα Νευρωνικών Δικτύων στην πρόγνωση της μέγιστης συγκέντρωσης φωτοχημικών ρύπων”
 3. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. – Joint Research Centre, 2001.
  • Διδακτορική Διατριβή: “Ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων και εφαρμογή τους στη μελέτη της ποιότητας του αέρα”

ΕΡΕΥΝΑ

 • Δημιουργία και επαλήθευση προγνωστικών μαθηματικών μοντέλων για φυσικά συστήματα που είναι συζευγμένα με τον καιρό και το κλίμα
 • Μείωση προγνωστικής αβεβαιότητας μοντέλων
 • Επέκταση ορίζοντα πρόγνωσης σε πολύπλοκα μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα και μοντέλα

Θεματικές περιοχές

  • Αριθμητική πρόγνωση καιρού & κλίματος
  • Μετεωρολογία ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος
  • Ατμοσφαιρική ρύπανση
  • Κλιματική αλλαγή – κλιματικά ακρότατα – επιπτώσεις
  • Επιδημίες (respiratory viruses, vector borne diseases)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ

 1. EYWA (EIC Horizon Prize): Early Warning System for Mosquito Borne Diseases (2019-25)
 2. EPICO: Epidemics: Dynamics and Control (2021-24)
 3. e-shape (Horizon): EuroGEO Showcases – Applications Powered by Europe (2021-23)
 4. S3 (ERANET): Smart Solar System (2021-23)
 5. AQMEII: Air Quality Model Evaluation International Initiative (2012-24)
 6. PROBE (CA): Profiling the atmospheric boundary layer at European scale (2018-23)
 7. ENORASIS (EU 7th FP): ENvironmental Optimization of IRrigAtion Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modeling, Process Control and Business Innovation (2011-14)
 8. PASODOBLE (EU 7th FP): Promote Air Quality Services integrating Observations – Development of Basic Localised Information for Europe (2005-08)
 9. GEMS (EU 6th FP): Global and Regional Earth-System Monitoring using Satellite and in-situ data (2006-11)
 10. PROMOTE (ESA): Protocol Monitoring for the GMES Service Element (2003-05)
 11. CECILIA (EU 6th FP): Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (2008-10)
 12. UASA-COPERT (EU): Uncertainty estimates and guidance for road transport emission calculations (2008-09)
 13. TROUPE (EU): Uncertainty/Sensitivity  analysis  of  the  transport model  TREMOVE (2010-11)
 14. TRACCS (EU): Transport data collection supporting the quantitative analysis of measures relating to transport and climate change (2011-12)
 15. ARTEMIS (EU 5th FP): Assessment of Road Transport Emission Models and Inventory Systems (2000-02)
 16. AOPII (EU): European Auto-Οil II Programme (1998-2000)
 17. CRIMEA (EU 5th FP):  Contribution of high-intensity gas seeps in the Black Sea to methane emission to the atmosphere (2003-05)
 18. DIECOFIS (EU 5th FP):  Development Of A System Of Indicators On Competitiveness And Fiscal Impact On Enterprises Performance (2002-03)
 19. MEDDMAN (INTERREG): Integrated water resources management, development and comparison of common transnational methodologies to combat drought in the MEDOCC regions (2007-09)

ΕΘΝΙΚΑ

 1. CLIMPACTII: Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (2023-26)
 2. ΕΜΠΡΟΣΠροηγμένες Τεχνολογίες Παρατήρησης της Γης και Πληροφορικής για την Έγκαιρη Μελέτη και Προειδοποίηση Μεταδιδόμενων Νοσημάτων μέσω Κουνουπιών (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ, 2020-23)
 3. SmartAQM: Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Ποιότητας Αέρα (RIS-ΕΣΠΑ, 2019-21)
 4. ΓΕΩΚΛΙΜΑ: Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας (ΕΣΠΑ, 2009-11)
 5. Περιβαλλοντικές Επιδράσεις Μεταφερόμενων Αιωρούμενων Σωματιδίων (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι – ΕΣΠΑ, 2004-05)
 6. Ερευνα ποιότητας της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους (ΤΕΕ, 2005-06)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 1. EIC Horizon Prize “Early Warning for Epidemics“, 2022 (Factsheet)
 2. Marie Curie Fellowship, Joint Research Centre, Jun 1998 – June 2001
Δημοσιεύσεις
 1. Kollas N, Gewehr S, Kioutsioukis I, Empirical dynamic modelling and enhanced causal analysis of short-length Culex abundance timeseries with vector correlation metrics, Scientific Reports, 14, 3597,  https://doi.org/10.1038/s41598-024-54054-4, 2024
 2. Siouti E, Skyllakou K, Kioutsioukis I, Patoulias D, Apostolopoulos ID, Fouskas G, Pandis SN. Prediction of the Concentration and Source Contributions of PM2.5 and Gas-Phase Pollutants in an Urban Area with the SmartAQ Forecasting System, Atmosphere, 15(1):8, https://doi.org/10.3390/atmos15010008, 2024
 3. Vasilakopoulou C, Matrali A, Skyllakou K, Georgopoulou M, Aktypis A, Florou K, Kaltsonoudis C, Siouti E, Kostenidou E,  Blaziak A, Nenes A, Papagiannis S, Eleftheriadis K, Patoulias D, Kioutsioukis I, Pandis S, Rapid transformation of wildfire emissions to harmful background aerosol, npj Climate and Atmospheric Science, 6, 218, https://doi.org/10.1038/s41612-023-00544-7, 2023
 4. Ferraccioli F, Riccetti N, Fasano A, Mourelatos S, Kioutsioukis I, Stilianakis N, Effects of climatic and environmental factors on mosquito population inferred from West Nile virus surveillance in Greece, Scientific Reports, 13, 18803, https://doi.org/10.1038/s41598-023-45666-3, 2023
 5. Pappa A, Siouti S, Pandis SN, Kioutsioukis I, High-resolution WRF forecasts in the SmartAQ system: Evaluation of the meteorological forcing used for PMCAMx predictions in an urban area, Atmospheric Research, 296, 107041, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2023.107041, 2023
 6. Siouti E, Kilafis K, Kioutsioukis I, Pandis SN, Simulation of the influence of residential biomass burning on air quality in an urban area, Atmospheric Environment, 309, 119897, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2023.119897, 2023
 7. Pappa A, Theodoropoulos I, Galmarini S, Kioutsioukis I, Analog versus multi-model ensemble forecasting: A comparison for renewable energy resources, Renewable Energy, 205, 563-573, https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.01.030, 2023
 8. Dinkelacker BT, Garcia Rivera P, Kioutsioukis I, Adams PJ, Pandis SN, Evaluation of high-resolution predictions of fine particulate matter and its composition in an urban area using PMCAMx-v2.0, Geoscientific Model Development, 15, 8899–8912, https://doi.org/10.5194/gmd-15-8899-2022, 2022
 9. Fasano A, Riccetti N, Angelou A, Gomez‐Ramirez J, Ferraccioli F, Kioutsioukis I, Stilianakis NI, An epidemiological model for mosquito host selection and temperature-dependent transmission of West Nile virus, Scientific Reports, 12, 19946, 2022
 10. Markantonis I, Vlachogiannis D, Sfetsos A, Kioutsioukis I, Investigation of the extreme wet–cold compound events changes between 2025–2049 and 1980–2004 using regional simulations in Greece, Earth System Dynamics, 13, 1491–1504, 2022
 11. Siouti E, Skyllakou K, Kioutsioukis I, Patoulias D, Fouskas G, Pandis SNDevelopment and Application of the SmartAQ High-Resolution Air Quality and Source Apportionment Forecasting System for European Urban AreasAtmosphere, 13, 1693, 2022
 12. Rivera PG, Dinkelacker B, Kioutsioukis I, Adams PJ, Pandis SN, Source-Resolved Variability of Fine Particulate Matter and Human Exposure in an Urban AreaAtmospheric Chemistry and Physics, 22, 2011-2027, 2022
 13. Skyllakou K, Rivera PG, Dinkelacker B, Karnezi E, Kioutsioukis I, Hernandez C, Adams PJ, Pandis SN, Changes in PM2.5 concentrations and their sources in the US from 1990 to 2010, Atmospheric Chemistry and Physics, 21, 17115–17132, 2021
 14. Galmarini S, Makar P, Clifton OE, Hogrefe C, Bash JO, Bellasio R, Bianconi R, Bieser J, Butler T, Ducker J, Flemming J, Hodzic A, Holmes CD, Kioutsioukis I, Kranenburg R, Lupascu A, Perez-Camanyo JL, Pleim J, Ryu Y-H, San Jose R, Schwede D, Silva S, Wolke R, Technical note: AQMEII4 Activity 1: Evaluation of wet and dry deposition schemes as an integral part of regional-scale air quality models, Atmospheric Chemistry and Physics, 21, 15663-15697, 2021
 15. Angelou A, Kioutsioukis I, Stilianakis N, A climate-dependent spatial epidemiological model for the transmission risk of West Nile virus at local scale, One Health, 13: 100330, 2021
 16. Siouti E, Skyllakou K, Kioutsioukis I, Ciarelli G, Pandis S, Simulation of the cooking organic aerosol concentration variability in an urban areaAtmospheric Environment, 265: 118710, 2021
 17. Pappa A, Kioutsioukis I, Forecasting Particulate Pollution in an Urban Area: From Copernicus to Sub-Km Scale, Atmosphere, 12: 881, 2021
 18. Roukounakis N, Katsanos D, Briole P, Elias P, Kioutsioukis I, Argiriou A, Retalis A, Use of GNSS Tropospheric Delay Measurements for the Parameterization and Validation of WRF High-Resolution Re-Analysis over the Western Gulf of Corinth, Greece: The PaTrop Experiment, Remote Sensing, 13: 1898, 2021
 19. Roukounakis N, Elias P, Briole P, Katsanos D, Kioutsioukis I, Argiriou A, Retalis A, Tropospheric correction of Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar interferograms using a high-resolution weather model validated by GNSS measurements, Remote Sensing, 13: 2258, 2021
 20. Solomou ES, Pappa A, Kioutsioukis I, Poupkou A, Liora N, Kontos S, Giannaros C, Melas D, Analog Ensemble technique to post-process WRF-CAMx ozone and particulate matter forecasts, Atmospheric Environment, 256: 118439, 2021
 21. Kioutsioukis I, Stilianakis N, On the Transmission Dynamics of SARS-CoV-2 in a Temperate ClimateInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 18: 1660, 2021
 22. Kioutsioukis I, Stilianakis N, Assessment of West Nile virus transmission risk from a weather-dependent epidemiological model and a global sensitivity analysis frameworkActa Tropica, 193: 129-141, 2019
 23. Parselia E, Kontoes C, Tsouni A, Hadjichristodoulou C, Kioutsioukis I, Magiorkinis G, Stilianakis N, Satellite Earth Observation data in epidemiological modeling of malaria, dengue and West Nile Virus: A scoping reviewRemote Sensing, 11, 1862, 2019
 24. Im U, Brandt J, Geels C, Hansen KM, Christensen JH, Andersen MS, Solazzo E, Kioutsioukis I, Alyuz U, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Bianconi R, Bieser J, Colette A, Curci G, Farrow A, Flemming J, Fraser A, Jimenez-Guerrero P, Kitwiroon N, Liang CK, Nopmongcol U, Pirovano G, Pozzoli L, Prank M, Rose R, Sokhi R, Tuccella P, Unal A, Vivanco MG, West J, Yarwood G, Hogrefe C, Galmarini S, Assessment and economic valuation of air pollution impacts on human health over Europe and the United States as calculated by a multi-model ensemble in the framework of AQMEII3Atmospheric Chemistry and Physics, 18: 5967-5989, 2018
 25. Astitha M, Kioutsioukis I, Fisseha GA, Bianconi R, Bieser J, Christensen JH, Cooper OR, Galmarini S, Hogrefe C, Im U, Johnson B, Liu P, Nopmongcol U, Petropavlovskikh I, Solazzo E, Tarasick DW, and Yarwood G, Seasonal ozone vertical profiles over North America using the AQMEII3 group of air quality models: model inter-comparison and stratospheric intrusionsAtmospheric Chemistry and Physics, 18: 13925-13945, 2018
 26. Galmarini S, Kioutsioukis I, Solazzo E, Alyuz U, Balzarini A, Bellasio R, Benedictow AMK, Bianconi R, Bieser J, Brandt J, Christensen JH, Colette A, Curci G, Davila Y, Dong X, Flemming J, Francis X, Fraser A, Fu J, Henze DK, Hogrefe C, Im U, Garcia Vivanco M, Jiménez-Guerrero P, Jonson JE, Kitwiroon N, Manders A, Mathur R, Palacios-Peña L, Pirovano G, Pozzoli L, Prank M, Schultz M, Sokhi RS, Sudo K, Tuccella P, Takemura T, Sekiya T and Unal A, Two-scale multi-model ensemble: is a hybrid ensemble of opportunity telling us more?Atmospheric Chemistry and Physics, 18: 8727-8744, 2018
 27. Kioutsioukis Ι, de Meij Α, Jakobs Η, Katragkou Ε, Vinuesa J-F, Kazantzidis A, High resolution WRF ensemble forecasting for irrigation: Multi-variable evaluationAtmospheric Research, 167: 156-174, 2016
 28. Kioutsioukis I, Im U, Solazzo E, Bianconi R, Badia A, Balzarini A, Baró R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, Van Der Gon HD, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jiménez-Guerrero P, Hirtl M, Jorba O, Manders-Groot A, Neal L, Pérez JL, Pirovano G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi RS, Syrakov D, Tuccella P, Werhahn J, Wolke R, Hogrefe C, Galmarini S, Insights into the deterministic skill of air quality ensembles from the analysis of AQMEII dataAtmospheric Chemistry and Physics, 16: 15629-15652, 2016
 29. Im U, Bianconi R, Solazzo E, Kioutsioukis I, Badia A, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jimenez-Guerrero P, Hirtl M, Hodzic A, Honzak L, Jorba O, Knote C, Kuenen J, Makar P, Manders-Groot A, Neal L, Perez J, Pirovano G, Pouliot G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi R, Syrakov D, Torian A, Tuccella P, Werhahn J, Wolke R, Yahya K, Zabkar R, Zhang Y, Zhang J, Hogrefe C, Galmarini S, Evaluation of operational on-line-coupled regional air quality models over Europe and North America in the context of AQMEII phase 2. Part I: OzoneAtmospheric Environment, 115: 404-420, 2015
 30. Im U, Bianconi R, Solazzo E, Kioutsioukis I, Badia A, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, van der Gon H, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jimenez-Guerrero P, Hirtl M, Hodzic A, Honzak L, Jorba O, Knote C, Makar P, Manders-Groot A, Neal L, Perez J, Pirovano G, Pouliot G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi R, Syrakov D, Torian A, Tuccella P, Wang K, Werhahn J, Wolke R, Zabkar R, Zhang Y, Zhang J, Hogrefe C, Galmarini S, Evaluation of operational online-coupled regional air quality models over Europe and North America in the context of AQMEII phase 2. Part II: Particulate matterAtmospheric Environment , 115: 421-441, 2015
 31. Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis D, Markakis K, Poupkou A, Katragkou E, Kioutsioukis I, Melas D, Boersma KF, van Roozendael M, Identification of surface NOx emission sources on a regional scale using OMI NO2Atmospheric Environment, 101: 82-93, 2015
 32. Kioutsioukis I and Galmarini S, De praeceptis ferentis: good practice in multi-model ensemblesAtmospheric Chemistry and Physics, 14: 11791–11815, 2014
 33. Galmarini S, Kioutsioukis I, Solazzo E, E pluribus unum: ensemble air quality predictionsAtmospheric Chemistry and Physics, 13: 7153-7182, 2013
 34. Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis DS, Kioutsioukis I, Poupkou A, Katragkou E, Melas D, Boersma KF, van Roozendael M, Evaluation of high resolution simulated and OMI retrieved tropospheric NO2 column densities over South-Eastern EuropeAtmospheric Research, 122: 55-66, 2013
 35. Solazzo E, Riccio A, Kioutsioukis I, Galmarini S, Pauci ex tanto numero: reducing redundancy in multi-model ensemblesAtmospheric Chemistry and Physics, 13: 8315-8333, 2013
 36. Zyryanov D, Foret G, Eremenko M, Beekmann M, Cammas JP, D’Isidoro M, Elbern H, Flemming J, Friese E, Kioutsioukis I, Maurizi A, Melas D, Meleux F, Menut L, Moinat P, Peuch V-H, Poupkou A, Razinger M, Schultz M, Stein O, Suttie AM, Valdebenito A, Zerefos C, Dufour G, Bergametti G, Flaud J-M, 3-D evaluation of tropospheric ozone simulations by an ensemble of regional Chemistry Transport ModelAtmospheric Chemistry and Physics, 12: 3219-3240, 2012
 37. Kukkonen J, Olsson T, Schultz DM, Baklanov A, Klein T, Miranda AI, Monteiro A, Hirtl M, Tarvainen V, Boy M, Peuch V-H, Poupkou A, Kioutsioukis I, Finardi S, Sofiev M, Sokhi R, Lehtinen K, Karatzas K, San José R, Astitha M, Kallos G, Schaap M, Reimer E, Jakobs H, Eben K, A review of operational, regional-scale, chemical weather forecasting models in EuropeAtmospheric Chemistry and Physics, 12: 1-87, 2012
 38. Ebel A, Melas D, Ganev K, Banja M, Sandu I, Friese E, Giannaros T, Jakobs H, Kioutsioukis I, Markakis K, Memmesheimer M, Miloshev N, Pescaru V, Poupkou A, Assessment of Impacts and Risks of Air Pollution Applying Two Strategies of Numerical Chemistry Transport ModellingJournal of Environmental Protection, 3: 26-40, 2012z
 39. Katragkou E, Zanis P, Kioutsioukis I, Tegoulias I, Melas D, Krüger BC, Coppola E, Future climate change impacts on summer surface ozone from regional climate-air quality simulations over EuropeJournal of Geophysical Research, 116, D22307, doi:10.1029/2011JD015899, 2011
 40. Poupkou A, Giannaros T, Markakis K, Kioutsioukis I, Curci G, Melas D, Zerefos C, A model for European Biogenic Volative Organic Compounds Emissions: Software Development and First ValidationEnvironmental Modelling & Software, 25: 1845-1856, 2010
 41. Huijnen V, Eskes H, Poupkou A, Elbern H, Boersma K, Foret G, Sofiev M, Valdebenito A, Flemming J, Stein O, Gross A, Robertson L, , D’Isidoro M, Kioutsioukis I, Friese E, Amstrup B, Bergstrom R, Strunk A, Zyryanov D, Maurizi A, Melas D, Peuch V-H, Zerefos C, Comparison of OMI NO2 tropospheric columns with an ensemble of global and European regional air quality modelsAtmospheric Chemistry and Physics, 10: 3273-3296, 2010
 42. Katragkou E, Zanis P, Tegoulias I, Melas D, Kioutsioukis I, Krüger BC, Huszar P, Halenka T, Rauscher S, Decadal regional air quality simulations over Europe in present climate: Near surface ozone sensitivity to external meteorological forcingAtmospheric Chemistry and Physics, 10: 11805-11821, 2010
 43. Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Statistical Assessment of changes in Climate Extremes over Greece (1955-2002)International Journal of Climatology, 30: 1723-1737, 2010
 44. Zanis P, Douvis C, Kapsomenakis I, Kioutsioukis I, Melas D, Pal J, A sensitivity study of the Regional Climate Model RegCM3 to the convective scheme with emphasis in CE and SE EuropeTheoretical and Applied Climatology, 97:327-337, 2009
 45. Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis DS, Katragkou E, Melas D, Poupkou A, Kioutsioukis I, van der A R, Boersma FK, van Roozendael M, Richter A, Satellite NO2 observations and model simulations of tropospheric columns over South-eastern EuropeAtmospheric Chemistry and Physics, 9: 6119-6134, 2009
 46. Georgoulias AK, Kioutsioukis I, Symeonidis P, Kourtidis K, AMFIC Web Data Base – A Satellite System for the Monitoring and Forecasting of Atmospheric PollutionJournal of Engineering Science and Technology Review, 1: 58-61, 2008
 47. Kioutsioukis I, Melas D, Zanis P, Statistical Downscaling of Daily Precipitation over GreeceInternational Journal of Climatology, 28: 679-691, 2008
 48. Papanastasiou D, Melas D, Kioutsioukis I, Development and Assessment of Neural Network and Multiple Regression Models in order to predict PM10 levels in a medium-sized Mediterranean cityWater, Air & Soil Pollution, 182: 325-334, 2007
 49. Loupa G, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Indoor-Outdoor Atmospheric Particulate Matter Relationships in Naturally Ventilated OfficesIndoor and Built Environment, 16: 63-69, 2007
 50. Kourtidis C, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Effects of methane outgassing on the Black Sea AtmosphereAtmospheric Chemistry and Physics, 6: 5173-5182, 2006
 51. Loupa G, Charpantidou E, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Indoor O3, NOx and microclimatic conditions in two medieval churches in CyprusAtmospheric Environment , 40: 7457-7466, 2006
 52. Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Loupa G, Robust Stochastic Seasonal Precipitation ScenariosInternational Journal of Climatology, 26: 2077-2095, 2006
 53. Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Ziomas I, Efficient Sensitivity Computations in 3D Air Quality ModelsComputer Physics Communications, 167: 23-33, 2005
 54. Kioutsioukis I, Tarantola S, Saltelli A, Gatelli D, Uncertainty and Global Sensitivity Analysis of Road Transport Emission EstimatesAtmospheric Environment , 38: 6609-6620, 2004
 55. Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Ziomas I, Evolution of perturbations in 3D Air Quality ModelsAnnals of Geophysics, 46: 353-362, 2003
 56. Melas D, Kioutsioukis I, Ziomas I, Neural Network Model for Predicting Peak Photochemical Pollutant LevelsJournal of Air and Waste Management Association, 50: 495-501, 2000
 57. Kioutsioukis I, Melas D, Ziomas I, Skouloudis A, Predicting Peak Photochemical Pollutant Concentrations with a combination of Neural Network ModelsNeural Network World, 10: 909-916, 2000
 58. Melas D, Ziomas I, Kioutsioukis I, Real Time Calculation of the Dispersion of Air Pollutants from Industrial Stacks using a personal computerFresenius Env. Bulletin, 7: 134-140, 1998
Go to Top