Κορφιάτης Δημήτριος

Τίτλος:
ΕΔΙΠ
Τομέας:
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
Γραφείο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
+30 2610 997469
Email:
korfiat@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Μαθήματα
Μαθήματα ΜΠΣ
No items found
Σύντομο Βιογραφικό

Διδακτορική Διατριβή: Οπτικά Επαγόμενο Πλάσμα στο Πυρίτιο και Εφαρμογές, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (2007), Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κ.-Α. Θωμά.

2003-2018: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Από το 2018 έως σήμερα: Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διδακτικό Έργο

Εργαστήρια Φυσικής Ι, ΙΙΙ, ΙV

Δημοσιεύσεις

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.A.Th. Thoma (1997): “P-N Junctions in Semiconducting TiO2 Studied Through Computer Modeling”, Ionics 3, 464-466.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou E.D. Tsagarakis and K.A.Th. Thoma (2000): “Demixing Profiles in Oxides upon the Application of an Electrical Field”, Solid State Ionics 136-137, 1367-1371.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.A.Th. Thoma (2002): “The Effect of Local Inhomogeneities on the Performance of Solid Ionic Devices”, Ionics 8, 416-420.

D. P. Korfiatis (2007): “A New Approach to the Two-Capacitor Paradox”, WSEAS Transactions on Circuits and Systems 6, (1) 76-79.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma (2007): “Appearance of Nonuniform Electric Fields in Solid Ionic Conductors”, Russian Journal of Electrochemistry 43, (4) 377-380.

D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou (2007): “Conditions for Femtosecond Laser Melting of Silicon”, J. Phys. D: Appl. Phys. 40, (21) 6803-6808.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma (2008): “Modeling of Dye-Sensitized Titanium Dioxide Solar Cells”, Ionics 14, (6) 545-548.

D. P. Korfiatis, A. D. Kosmatos, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou (2009): “Computer modeling of ultrafast all-optical wavelength conversion in silicon nanophotonic waveguides”, Microelectronic Engineering 86, (4-6) 1134-1137.

D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou (2009): “Numerical Modeling of Ultrashort-Pulse Laser Ablation of Silicon”, Appl. Surf. Sci. 255, 7605-7609.

A. A. Kontogeorgos, D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou (2009): “Plasma Generation in Silicon Based Inductive Grid Arrays”, Opt. Laser Eng. 47, 1195-1198.

A. A. Kontogeorgos, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma (2009): “Dependence of an Electrochemical Cell Performance upon the Thickness of the Ionic Conductor” Physica B 404, 3466-3469.

P. H. Joshi, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma (2011): “Oxide Thickness and Surface Roughness Factor as Parameters for Dye-Sensitized Solar Cells Performance” Russian Journal of Electrochemistry 47, (5) 517-521.

G. C. Bourantas, D. P. Korfiatis, V. C. Loukopoulos and K. -A. Th. Thoma (2012): “Numerical simulation of the unsteady nonlinear heat transfer problems. Application on nanosecond laser annealing of Si”, Applied Surface Science 258, 7266-7273.

P. H. Joshi, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: “Optimum Oxide Thickness for Dye Sensitized Solar Cells-Effect of Porosity and Porous Size. A Numerical Approach”, Ionics 19, 571-576 (2013).

P. H. Joshi, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: “Selected parameters leading to an optimised DSSC performance”, Russian Journal of Electrochemistry 49, 628-632 (2013).

Κεφάλαια σε Βιβλία

K.-A. Th. Thoma and D. P. Korfiatis: ‘Numerical Modeling of Dye-Sensitized Solar Cells’, in V. Badescu and M. Paulescu (Eds.), Physics of Nanostructured Solar Cells, Nova Science Publishers 2010.

D. P. Korfiatis and K.-A. Th. Thoma: ‘Computer Modelling of Femtosecond Laser Ablation of Semiconductors and Dielectrics’, in Laser AblationEffects and Applications, Nova Science Publishers 2011.

D. P. Korfiatis: “Modeling microplastics transport and fate in the marine environment around a wastewater effluent discharge pipe”, in Hrissi Karapanagioti and Ioannis Kalavrouziotis (Eds), Microplastics in Water and Wastewater, IWA Publishing 2019.

D. P. Korfiatis: “Microplastics aggregation, deposition and enhancement of contaminants transport”, in L. M. Rios Mendoza (Ed), Handbook of Microplastics in the Environment, Springer, 2020.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.A.Th. Thoma: “P-N Junctions in Semiconducting TiO2 Studied Through Computer Modeling”, 3rd Euroconference on Solid State Ionics, Sardinia, September 15-22 1996.

Δ.Π. Κορφιάτης, Σ.Φ. Ποταμιάνου, Ε.Δ. Τσαγκαράκης και Κ.Α.Θ. Θωμά: “Σχηματισμός Επαφών σε Μεικτούς Αγωγούς. Επίδραση Ιονισμού-Επανασυνδέσεως”, 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Θεσσαλονίκη 21-24 Σεπτεμβρίου 1997.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou E.D. Tsagarakis and K.A.Th. Thoma (2000): “Demixing Profiles in Oxides upon the Application of an Electrical Field”, 12th International Conference on Solid State Ionics, Chalkidiki, June 6-12 1999.

Δ.Π. Κορφιάτης, Κ.Α.Θ. Θωμά, W.F. Chu, Ε.Δ. Τσαγκαράκης and W.Weppner: “Μελέτη της Απόκρισης Ανιχνευτών Οξυγόνου με Στερεό Ηλεκτρολύτη ZrO2”, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ναύπλιο 17-20 Σεπτεμβρίου 2000.

Δ.Π. Κορφιάτης, Κ.Α.Θ. Θωμά, A. Chauraya, D.S. Lockyer και Ι.Κ. Βαρδαξόγλου: “Μηχανισμοί απωλειών σε οπτικά επαγόμενο πλάσμα στο πυρίτιο”, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ναύπλιο 17-20 Σεπτεμβρίου 2000.

D.P. Korfiatis, K.A.Th. Thoma, W.F. Chu, E.D. Tsagarakis and W.Weppner: “A Study of the Response of the Oxygen Sensors with Solid Electrolyte ZrO2”, 7th Euroconference on Ionics, Corsica, France, October 1-7 2000.

D.P. Korfiatis, K.A.Th. Thoma, W.F. Chu, E.D. Tsagarakis and W.Weppner: “Study of the Response of O2 Sensors Based on ZrO2”, 198th Meeting of the Electrochemical Society, Phoenix, Arizona, USA, October 23-27 2000.

D.P. Korfiatis, K.A.Th. Thoma and J.C. Vardaxoglou: “A Study of Plane Wave Transmission Response using Equivalent Circuits of Gridded Silicon Wafers incorporating Schottky Diodes”, 6th WSEAS International Multiconference CSCC, Rethymno, Crete July 7-14 2002, Published in Recent Advances in Computers, Computing and Communications, WSEAS Press, pp. 470-472.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.A.Th. Thoma: “The Effect of Local Inhomogeneities on the Performance of Solid Ionic Devices”, 9th Euroconference on Ionics, Rhodes September 15-21, 2002.

S. F. Potamianou, D. P. Korfiatis and K.-A. Th. Thoma: “Τhe Thickness of the Mixed Conductor as a Determining Factor of the Electrochemical Cell Performance”, Patras Conference on Solid-State Ionics-Transport Properties, Patras, Hellas, September 14-18, 2004.

J.C. Vardaxoglou, K.A. Th. Thoma, U.S. Mihad and D.P. Korfiatis: “Plasma Based Transmitting Array Systems”, Patras Conference on Solid-State Ionics-Transport Properties, Patras, Hellas, September 14-18, 2004.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: “A Discussion on the Appearance of Electric Fields in Solid Ionic Conductors”, 8th International Meeting, Fundamental Problems of Solid State Ionics, Chernogolovka, Russia, June 13-16 2006.

Ι.Κ. Βαρδαξόγλου, Ε. Τ. Δουμάνης, Κ.-Α. Θ. Θωμά, Α. Α. Κοντογεώργος και Δ. Π. Κορφιάτης: “Οπτική Διέγερση Πλάσματος Ηλεκτρονίων-Οπών στο Πυρίτιο: Απόκριση στα Μικροκύματα”, ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

Κ.-Α. Θ. Θωμά, Α. Α. Κοντογεώργος, Δ. Π. Κορφιάτης και Α. Δ. Κοσμάτος: “Υπολογιστική Προσομοίωση της Θερμικής και μη-Θερμικής Τήξης του Πυριτίου με Laser”, ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

E. T. Doumanis, A. A. Kontogeorgos, D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Effect of Plasma Concentration and Carrier Duration on Inductive Grid Arrays”, European Conference on Antennas & Propagation, EuCAP 2006, Nice, France, 6-10 November 2006, ESA SP 626, art. no 362387.

E. T. Doumanis, D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Transient Microwave Response of Photogenerated Inductive Grids on Silicon”, URSI CNC/USNC North American Radio Science Meeting, Ottawa, Canada, July 22-26 2007.

E. T. Doumanis, D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Integrated Schottky Barrier Diode in Double Layer Grid Array and a Plasma Analysis Model”, URSI CNC/USNC North American Radio Science Meeting, Ottawa, Canada, July 22-26 2007.

D. P. Korfiatis, A. D. Kosmatos, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Femtosecond Laser Melting of Silicon: Thermal and Non-Thermal Processes”, ICSAM, Patras, Hellas, September 2-6 2007.

D.P. Korfiatis, S.F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: “Modeling of Dye-Sensitized Titanium Dioxide Solar Cells”, 11th EuroConference on Science and Technology of Ionics, Batz-sur-Mer, France, September 9-15 2007.

D. P. Korfiatis, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Ultrafast Laser Micromachining of Silicon Surfaces”, Metamaterials’ 2007, Rome, Italy October 22-26 2007.

E. T. Doumanis, J. C. Vardaxoglou, D. P. Korfiatis and K.-A. Th. Thoma: “Integrated Schottky-Contact in 2-Layer Inductive Grid Array”, The Second European Conference on Antennas & Propagation, EuCAP 2007, Edinburgh, UK, November 11-16 2007.

D. P. Korfiatis, A. D. Kosmatos, K.-A. Th. Thoma and J. C. Vardaxoglou: “Computer modeling of ultrafast all-optical wavelength conversion in silicon nanophotonic waveguides”, 34th International Conference on Micro and Nano Engineering”, MNE2008, Athens, Greece, September 15-18 2008.

P. H. Joshi, D. P. Korfiatis, S. F. Potamianou and K.-A. Th. Thoma: “Selected parameters leading to an optimised DSSC performance”, 11th International Meeting, Fundamental Problems of Solid State Ionics, Chernogolovka, Russia, July 5-8 2012.

Go to Top