Σπηλιόπουλος Νικόλαος

Τίτλος:
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας:
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
Γραφείο:
Κτήριο Α Φυσικής, 3ος όροφος
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
+30 2610 997451
Email:
nspiliop@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Δευτέρα 09:00-10:30, Τετάρτη 09:00-10:30
Μαθήματα
Μαθήματα ΜΠΣ
No items found
Σύντομο Βιογραφικό

Nikolaos Spiliopoulos was born in Patras, Greece in 1969. He received the B.Sci. in Physics from the University of Patras, Greece in 1991. He joined Plasma Technology Lab. of the Chemical Engineering Department (University of Patras) in 1991 as a PhD student. He received his PhD degree in Chemical Engineering in 1997 entitled “Power Consumption Study in Gaseous Glow Discharges and Application to Amorphous Hydrogenated Silicon Deposition”. In 2000 he joined the Polymer Physics Lab. of the Department of Physics as a PostDoc fellow and a regular member of the group. He is an author and co-author of 20 publications in international scientific journals and more than 30 announcements in international and national conferences, while he has also participated in several national and European scientific projects related to thin film solar cells, surface and interface science, polymer physics. Since January 2012 serves as Lecturer in the Department of Physics – University of Patras in the position entitled “Material Physics-Experimental”. His main research interests are focused on the Polymer Physics, Surface and Interface Physics, Nanomaterials.

Δημοσιεύσεις

Selected Publications

Dellis, S., Christoulaki, A., Spiliopoulos, N., Anastassopoulos, D.L., Vradis, A.A.

Electrochemical synthesis of large diameter monocrystalline nickel nanowires in porous alumina membranes

(2013) Journal of Applied Physics, 114 (16), art. no. 164308.

Anastassopoulos, D.L., Spiliopoulos, N., Vradis, A.A., Toprakcioglu, C., Menelle, A., Cousin, F.

Neutron reflectivity study of end-adsorbed bimodal polymer systems under static conditions and shear flow

(2013) Macromolecules, 46 (17), pp. 6972-6980.

Mikelis, C., Lamprou, M., Koutsioumpa, M., Koutsioubas, A.G., Spyranti, Z., Zompra, A.A., Spiliopoulos, N., Vradis, A.A., Katsoris, P., Spyroulias, G.A., Cordopatis, P., Courty, J., Papadimitriou, E.

A peptide corresponding to the C-terminal region of pleiotrophin inhibits angiogenesis in vivo and in vitro

(2011) Journal of Cellular Biochemistry, 112 (6), pp. 1532-1543.

Kontomichos, F., Koutsioubas, A., Mourjopoulos, J., Spiliopoulos, N., Vradis, A., Vassilantonopoulos, S.

Testing and simulation of a thermoacoustic transducer prototype

(2009) 126th Audio Engineering Society Convention 2009, 2, pp. 629-635.

Spiliopoulos, N., Koutsioubas, A.G., Anastassopoulos, D.L., Vradis, A.A., Toprakcioglu, C., Menelle, A., Mountrichas, G., Pispas, S.

Neutron reflectivity study of free-end distribution in polymer brushes

(2009) Macromolecules, 42 (16), pp. 6209-6214.

Koutsioubas, A.G., Spiliopoulos, N., Anastassopoulos, D., Vradis, A.A., Priftis, G.D.

Nanoporous alumina enhanced surface plasmon resonance sensors

(2008) Journal of Applied Physics, 103 (9), art. no. 094521.

Spiliopoulos, N., Mataras, D., Rapakoulias, D.E.

Arrhenius-like behavior in plasma reactions

(1997) Applied Physics Letters, 71 (5), pp. 605-607.

Spiliopoulos, N., Mataras, D., Rapakoulias, D.E.

Kinetics of power deposition and silane dissociation in radio-frequency discharges

(1997) Journal of the Electrochemical Society, 144 (2), pp. 634-640.

Spiliopoulos, N., Mataras, D., Rapakoulias, D.E.

Power dissipation and impedance measurements in radio-frequency discharges

(1996) Journal of Vacuum Science and Technology A: Vacuum, Surfaces and Films, 14 (5), pp. 2757-2765.

Go to Top