Τίτλος Εκδήλωση για τον δυναμικό ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση του διαστημικού τομέα και τη συμβολή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και καθοδήγησης
Published On: 22/11/2023 | Categories: Εκδηλώσεις |

Ο Οργανισμός NEREUS (στον οποίο είναι μέλος το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας) διοργανώνει στις 6 Δεκεμβρίου 12.00-13.30 εκδήλωση η οποία διερευνά πώς οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον διαστημικό τομέα χάρη στις πρόσφατες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και καθοδήγησης. Επιπλέον, γυναίκες από τον δημόσιο τομέα σε περιφέρειες και διεθνείς/ευρωπαϊκές οργανώσεις που απασχολούνται στο διαστημικό τομέα, θα μοιραστούν τις εμπειρίες, τις προκλήσεις και τις επιτυχημένες συμβουλές τους για το πώς κατάφεραν να εργαστούν σε θέσεις υψηλού επιπέδου στον τομέα του διαστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση: https://www.nereus-regions.eu/2023/11/03/6-december-2023-11-00-12-30-brussels-time-education-and-training-in-the-space-sector-ix-empowering-the-cosmos-womens-dynamic-role-in-shaping-the-space-sector-and-the-contribution-of-education/

Go to Top