Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος AME26
Εξάμηνο 2ο
Κατηγορία
Μονάδες ECTS 8
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1. Solar Energy Forecasting and Resource Assessment, Academic Press, 2013
2. Wind Energy Meteorology, Springer, 2013

Περιγαφή Μαθήματος

Ηλιακή Ενέργεια

  1. Ηλιακή Ακτινοβολία και Ατμόσφαιρα
  2. Ημιεμπειρικά και Φυσικά Μοντέλα με τη Χρήση Δορυφορικών Δεδομένων
  3. Βάσεις Δεδομένων και Μεταβλητότητα του Ηλιακού Δυναμικού
  4. Πρόγνωση της Ηλιακής Ακτινοβολίας σε Διάφορες Χωρικές και Χρονικές Κλίμακες: Ψηφιακές Απεικονίσεις του Ουράνιου Θόλου, Δορυφορικά Δεδομένα, Μοντέλα Πρόγνωσης Καιρού

Αιολική Ενέργεια

  1. Συστήματα Ανέμων
  2. Κατακόρυφη Κατανομή του Ανέμου σε Επίπεδο και Πολύπλοκο Γεωγραφικό Ανάγλυφο
  3. Υπεράκτιος Άνεμος
  4. Φυσική των Αιολικών Πάρκων
  5. Σύγχρονες Μέθοδοι για την Αποτίμηση του Αιολικού Δυναμικού