Υποχρεωτικό

17 01/2023

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

2023-01-19T00:20:24+03:0017/01/2023|

Α.  Ψηφιακές Επικοινωνίες Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Στοχαστικές Διαδικασίες Θεωρία Πληροφορίας και Ψηφιακή Μετάδοση, Χωρητικότητα Διαύλου. Μετάδοση βασικής ζώνης [...]

17 01/2023

Σχεδίαση Συστημάτων με Μικροελεγκτές

2023-01-17T23:50:02+03:0017/01/2023|

Εισαγωγή: Συστήματα λήψης και καταγραφής σημάτων, μικροελεγκτές και αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα. Εισαγωγή στους αισθητήρες: Γενικά χαρακτηριστικά – περιορισμοί, είδη και [...]

17 01/2023

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Στατιστική Επεξεργασία Σήματος

2023-01-17T23:48:43+03:0017/01/2023|

Δισδιάστατα Σήματα (Ιδιότητες, δισδιάστατη εικόνα, φάσμα FFT). Απόκτηση δισδιάστατης εικόνας (αισθητήρες, σφάλματα, δειγματοληψία κβάντιση. Οπτικοί αισθητήρες, SAR, Near Infrared, Thermal [...]

Go to Top