Παρουσίαση Κατευθύνσεων, 16/5/2023
Published On: 05/05/2023 | Categories: Γενικές |

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 16/5/2023 και ώρα 15.00, θα γίνει στο Αμφιθέατρο Α11, η παρουσίαση των Κατευθύνσεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Go to Top