Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας.
Published On: 15/05/2024 | Categories: Διπλωματικές Εργασίες |

Oσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να επιλέξουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 την προπτυχιακή κατεύθυνση “Ενέργεια & Περιβάλλον” και ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, μπορούν να βρουν την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Προσοχή: η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Δευτέρα, 27η Μαΐου 2024.

Go to Top