ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 2024
Published On: 16/05/2024 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Σας ενημερώνουμε πως το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και τους υποψήφιους διδάκτορες θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ασύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας eclass του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από 20 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2024 ως εξής:
· Ανάρτηση για μελέτη των διαλέξεων των εκπαιδευτών στο eclass.upatras.gr έως τις 20 Μαΐου 2024
· Αξιολόγηση γνώσεων απομακρυσμένα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις 4 και 5 Ιουνίου 2024

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και  Υποψήφιοι Διδάκτορες που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ότι θα πρέπει:
α) στην πλατφόρμα eclass.upatras.gr να εγγραφούν στο μάθημα “ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ)” με κωδικό GTA1001 (βρίσκεται στο Μαθήματα→Πανεπιστήμιο Πατρών→ Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας).
β) να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί
γ) να περατώσουν επιτυχώς την απομακρυσμένη αξιολόγηση στις 4 και 5 Ιουνίου.

Η λήψη βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης του σεμιναρίου πιστοποιείται από την εγγραφή στο μάθημα στο eclass και την επιτυχή περάτωση της απομακρυσμένης αξιολόγησης

Οδηγίες, διευκρινίσεις, απορίες επί του σεμιναρίου και της αξιολόγησης θα αναρτώνται στην πλατφόρμα eclass.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (177/7043/8-12-2014) η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου. Εξαιρούνται από την συμμετοχή στο σεμινάριο α) οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν παρακολουθήσει το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας ως μεταπτυχιακοί φοιτητές σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης β) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ “Δημόσια Υγεία” του Τμήματος Ιατρικής.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Go to Top