1ο

Μαθήματα
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Γραμμική ‘Αλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία MCC105 4 3 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Φυσικής Ι PLC111 3 4 Υποχρεωτικό
Μαθηματική Ανάλυση MCC103 4 6 Υποχρεωτικό
Μηχανική – Ρευστομηχανική PCC101 5 8 Υποχρεωτικό
Προγραμματισμός Η/Υ Ι CLC109 4 5 Υποχρεωτικό
Χημεία CCC207 3 4 Υποχρεωτικό
Go to Top