Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος AME25
Εξάμηνο 2ο
Κατηγορία
Μονάδες ECTS 9
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Atmospheric Modeling, Data Assimilation and Predictability, Eugenia Kalnay. Cambridge University Press, (2002).

Fundamentals of Atmospheric Modeling, Mark Z. Jacobson, Cambridge University Press, (2005).

Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, Wiley-Interscience, John H. Seinfeld and Spyros N. Pandis, (2006)

Mesoscale Meteorological Modeling, Roger Pielke, Academic Press, (2001).

Περιγαφή Μαθήματος
  1. Η διαδικασία μοντελοποίησης
  2. Θεμελιώδεις Εξισώσεις: διατήρηση ενέργειας, μάζας & ορμής
  3. Σύστημα συντεταγμένων – διακριτοποίηση
  4. Φυσικές παραμετροποιήσεις: οριακό στρώμα, νέφη, ακτινοβολία, χημεία
  5. Μέθοδοι επίλυσης
  6. Τεκμηρίωση Ατμοσφαιρικών Μοντέλων
  7. Προγνωστική Ικανότητα – Ensemble Forecasting