Εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Φυσικής
Published On: 31/08/2023 | Categories: Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Φυσικής λήγει στις 8/9/2023.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους:

Προχωρημένες σπουδές στη Φυσική: https://physics.upatras.gr/prokiryxi-programmatos-metaptychiakon-spoudon-2023-2024/

Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική: https://physics.upatras.gr/prokiryxi-programmatos-metaptychiakon-spoudon-efai-2023-2024/

Τονίζεται ότι δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι που προσβλέπουν να τελειώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Εφόσον επιλεγούν και καταστούν πτυχιούχοι στο τέλος της εξεταστικής, θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της προτίμησής τους.

Go to Top