Διευκόλυνση των φοιτητών από τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
Published On: 09/09/2023 | Categories: Γενικές |

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 145/7.9.2023 συνεδρίασή του, στο πλαίσιο διενέργειας των εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2023, αποφάσισε να υπάρξει μέριμνα με κάθε πρόσφορο τρόπο για τη διευκόλυνση των φοιτητών από τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές για τη συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να επικοινωνούν με τη Γραμματεία ή με τους διδάσκοντες των μαθημάτων εξέτασης.

 

Go to Top