ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
Published On: 20/02/2023 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Η ορκωμοσία για το Τμήμα Φυσικής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2023 στο Αμφιθέατρο Ι1, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο.

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στην ορκωμοσία μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.

Οι κκ. φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, (έχει περαστεί δηλαδή  στην καρτέλα τους ΚΑΙ ο τελευταίος τους βαθμός), θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ορκωμοσία τους:

  • Συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη στο παρόν μήνυμα Αίτηση Ορκωμοσίας.
  • Συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη στο παρόν μήνυμα Υπεύθυνη Δήλωση κυκλώνοντας τα νούμερα 1-6 εφόσον ισχύει το κείμενο που αναγράφεται σε κάθε νούμερο.
  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο).
  • Ευκρινή Φωτοτυπία ταυτότητας και τις 2 όψεις

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο τρέχον εξάμηνο (εαρινό 2022-2023) πρίν την κατάθεση αίτησης ορκωμοσίας.

Σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) ο φοιτητής θα πρέπει να κυκλώσει το νο. 5 στην Υπεύθυνη Δήλωση. Εάν ο φοιτητής δεν έχει παραλάβει ποτέ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, αρκεί να κυκλώσει το νο. 4 στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει το Βιβλιάριο Υγείας εφόσον έχει εκδοθεί από το Τμήμα. Εάν δεν έχει εκδώσει/παραλάβει ποτέ Βιβλιάριο Υγείας από το Τμήμα, αρκεί να κυκλώσει το νο. 3 στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο φοιτητής θα πρέπει να διευθετήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη Φοιτητική Λέσχη διακοπής σίτισης ή/και παράδοσης δωματίου. Εάν δεν έχει ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης για το τρέχον ακαδ. έτος, αρκεί να κυκλώσει το νο 1 στην Υπεύθυνη Δήλωση. Επίσης αν δεν διαθέτει δωμάτιο στη φοιτητική εστία αρκεί να κυκλώσει το νο. 2 στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να κυκλώνει ΚΑΙ το νούμερο 6  στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Φοιτητής ο οποίος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς περισσότερα μαθήματα επιλογής από όσα απαιτούνται στο κατά το πρόγραμμα σπουδών ελάχιστο αριθμό για τη λήψη του πτυχίου , οφείλει να υποδείξει, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, τα μαθήματα των οποίων η βαθμολογία δεν θα συνυπολογιστεί στην εξαγωγή του βαθμού πτυχίου, δοθέντος ότι το σύνολο των μαθημάτων από τα οποία προκύπτει ο βαθμός πληροί τα κριτήρια απονομής πτυχίου. Συγκεκριμένα κάτω από το νούμερο 6 στην υπεύθυνη δήλωση, συμπληρώνεται η φράση «Δεν επιθυμώ να υπολογιστούν στον βαθμό του πτυχίου μου τα μαθήματα: <<καταγράφονται τα μαθήματα>>

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιθυμούν (ή δεν δύνανται) να λάβουν μέρος στην προσεχή τελετή Ορκωμοσίας, οφείλουν επίσης να προχωρήσουν στις ανωτέρω ενέργειες, προκειμένου να τους χορηγηθεί “Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών” με εκκρεμή την ορκωμοσία.

Οι φοιτητές οι οποίοι θα λάβουν το πτυχίο τους την τρέχουσα περίοδο, θα παραλάβουν πιστοποιητικά περάτωσης απο τις 31 Μαρτίου και έπειτα.

Οι φοιτητές  θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Οι φοιτητές προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει:
1. Να κατεβάσουν τα έντυπα που επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση,
2. να τα συμπληρώσουν σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω,
3. να τα σκανάρουν/φωτογραφίσουν καθαρά και
4. να τα αποστείλουν υποχρεωτικά σε μορφή pdf και σε ξεχωριστά αρχεία (1 αρχείο η αίτηση, 1 αρχείο η υπεύθυνη δήλωση, 1 αρχείο η ταυτότητα με τις 2 οψεις) στο email: secrphysics@upatras.gr : Αίτηση Ορκωμοσίας Α.Μ. και ονοματεπώνυμο φοιτητή. Ο τίτλος του μέηλ αλλά και η συμπλήρωση των στοιχείων των εντύπων να γίνεται με μικρά γράμματα και τονισμένα!

 

Τέλος ενημερώνουμε τους προς ορκωμοσία φοιτητές, ότι σύμφωνα με την αρ. 132/01.03.2018 απόφαση της Συγκλήτου, η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου (ημερομηνία οριστικοποίησης των βαθμολογίων όλων των μαθημάτων) θα είναι κοινή για τους φοιτητές του Τμήματος που παίρνουν πτυχίο στο τέλος της ίδιας εξεταστικής περιόδου.
Ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών περάτωσης πριν την 31.03.2023.

Οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με κούριερ στη Γραμματεία τα πρωτότυπα έντυπα αιτήσεων ορκωμοσίας και το πάσο (εφόσον υπάρχει).

Go to Top