ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024
Published On: 21/03/2024 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Η περίοδος υποβολής αίτησης για ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης, μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, είναι από 22 Μαρτίου 2024  έως 31 Μαρτίου 2024.

Στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ μπορείτε να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες και προϋποθέσεις σχετικά με το καθεστώς της μερικής φοίτησης.

Εφόσον η περίπτωση σας εμπίπτει σε κάποια από τις προϋποθέσεις που αναγράφονται, συμπληρώνετε το έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, το υπογράφετε, το σκανάρετε και το στέλνετε υποχρεωτικά σε μορφή pdf , από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, στην  διεύθυνση secrphysics@upatras.gr με τίτλο: Αίτηση ένταξης σε καθεστώς μερικής φοίτησης και το ονοματεπώνυμό σας επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που στοιχειοθετούν το αίτημά σας (ξεχωριστό έντυπο η αίτηση, ξεχωριστά όλα τα λοιπά έντυπα)
Θα ενημερωθείτε με email στον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό για την απόφαση της Συνέλευσης όταν αυτή πραγματοποιηθεί.

Go to Top