ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ_ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Published On: 16/06/2021 | Categories: Προπτυχιακές Σπουδές |
“Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών πρόκειται να δημοσιεύσει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», που συγχρηματοδοτείται από τηνΕλλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
Το πρόγραμμα στοχεύει στη χορήγηση 2.150 υποτροφιών σε επιμελείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 που ανήκουν σε κοινωνικά και εισοδηματικά ευπαθείς ομάδες προκειμένου να υποστηριχτούν οικονομικά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προγενέστερα προγράμματα, βασικός γνώμονας του τρέχοντος είναι η επιβράβευση των φοιτητών εκείνων που σημειώνουν υποδειγματική επίδοση φοίτησης και οι οποίοι με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων μοριοδότησης δύνανται να είναι δικαιούχοι της υποτροφίας.
Ειδικότερα η μοριοδότηση θα αφορά στα εξής κριτήρια:
Το ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του υποψηφίου
Ο μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος Σπουδών
Μόρια εισαγωγής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.”
Go to Top