Υποχρεώσεις Φοιτητών για Συμμετοχή στις Δια Ζώσης Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2021
Published On: 01/08/2021 | Categories: Γενικές |
 • Οι φοιτητές προσέρχονται μόνο στη συγκεκριμένη αίθουσα που τους έχει ανακοινωθεί από το διδάσκοντα και κάθονται στη συγκεκριμένη θέση που τους έχει αποδοθεί. Τη θέση αυτή αναγράφουν και στην κόλλα εξέτασης.
 • Οι φοιτητές πρέπει να είναι έξω από την αίθουσα 15 min πριν την εξέταση και να μην περιφέρονται στους διαδρόμους και άλλους χώρους.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής τους για είσοδο στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να κρατούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις των 2m.
 • Οι φοιτητές πρέπει να φορούν μάσκα καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης αλλά και κατά την προσέλευση και αποχώρηση από την αίθουσα εξέτασης. Ο χρόνος αναμονής έξω από την αίθουσα εξέτασης θα είναι ελάχιστος και οι Φοιτητές θα πρέπει να φορούν τη μάσκα τους.
 •  Οι φοιτητές εισέρχονται στην αίθουσα εξέτασης ΜΟΝΟ ME ΕΠΙΔΕΙΞΗ (σύμφωνα με την υπ. αρ. 94102/Ζ1/29.07.2021 (ΦΕΚ 3483/30.07.2021 τ. Β’ Y.A.): 

  a) είτε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, 

  b) ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ, 

  c) ή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου SELF TEST, 

  d) ή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ διενέργειας RAPID TEST, 

  e) ή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR TEST 

  (σε εκτυπωμένη ή σε ηλεκτρονική μορφή). 

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 • Οι φοιτητές εισέρχονται στην αίθουσα εξέτασης ΜΟΝΟ ME ΕΠΙΔΕΙΞΗ:

  f) είτε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ,

  g) ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ,

  h) ή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ διενέργειας RAPID TEST,

  i) ή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR TEST
  (σε εκτυπωμένη ή σε ηλεκτρονική μορφή).

 

Go to Top