ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
Published On: 13/02/2023 | Categories: Προπτυχιακές Σπουδές |

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εαρινό Εξάμηνο του 2023 το μάθημα επιλογής «Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής» να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο eclass του μαθήματος [https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2022/]έως το τέλος της εβδομάδας, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε. Όσοι παλαιοί φοιτητές δεν έχουν περάσει το μάθημα (μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Φεβρουαρίου), θα παρακαλούσα να απεγγραφούν και να εγγραφούν ξανά με ημερομηνία εντός του 2023. Όσοι δεν το χρωστούν πλέον παρακαλώ να απεγγραφούν. Οι παραδόσεις του μαθήματος θα αρχίσουν την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα προβλέπει:Πέμπτη 13:00-14:00 στη Φ2Παρασκευή 12:00-14:00 στη Φ2                                           Παρά ταύτα θα εξεταστούν πιθανές αλλαγές  μετά από επικοινωνία μας και μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας.

Πάτρα 13-02-2023

Οι διδάσκοντες Δ. Σκαρλάτος – Λ. Παλίλης

Go to Top