Θέσεις Υποψήφιου Διδάκτορα/Μεταδιδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Published On: 25/05/2021 | Categories: Απόφοιτοι |

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέσεις Υποψήφιου Διδάκτορα/Μεταδιδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης, και συγκεκριμένα τις δράσεις 1.b.2 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete» υπάρχουν αμειβόμενες θέσεις για υποψήφιο διδάκτορα ή/και μεταδιδάκτορα, στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη συγχρονισμένου δικτύου υπερευαίσθητων μαγνητόμετρων για την καταγραφή του γεωμαγνητικού πεδίου. Τα μαγνητόμετρα βασίζονται σε αέρια αλκαλικών ατόμων, και η δραστηριότητα περιέχει από άποψη φυσικής και τεχνολογίας συστήματα λέϊζερ, φωτονική, δυναμική σπιν, συστήματα χρονισμού GPS, καταγραφή και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Η ερευνητική δραστηριότητα διεξάξεται στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Κβαντικής Φυσικής και Κβαντικής Βιολογίας (www.quantumbiology.gr), με επιστημονικούς υπεύθυνους τους κ. Αν. Καθ. Κομίνη Ιωάννη και κ. Καθ. Τσιρώνη Γεώργιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Κομίνη στο ikominis@physics.uoc.gr

Go to Top