Τελετές Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Ορκωμοσία Διδακτόρων Ιουλίου 2023
Published On: 06/06/2023 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετέχουν στην απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και  στην ορκωμοσία Διδακτόρων  οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Ιουλίου 2023, καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας secrphysics@upatras.gr,από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, τη σχετική αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται), έως τη Δευτέρα 26.06.2023

 Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρά την παρακάτω διαδικασία:
1.Να επιστρέψουν το φοιτητικό εισιτήριο, και το βιβλιάριο υγείας (σε περίπτωση που τους χορηγήθηκε). Αν δεν έχει χορηγηθεί ή σε περίπτωση απώλειας ενός από τα δύο το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση (την οποία μπορεί να εκδώσουν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.gov.gr).

2. Να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο (Νημερτής) www.nemertes.lis.upatras.gr του Πανεπιστημίου το τελικό κείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή της Διδακτορικής Διατριβής τους και στη συνέχεια να προωθήσουν στη Γραμματεία το email  που θα τους αποσταλεί από τη Νημερτής με τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής κατάθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα αναζητηθούν στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από τη Γραμματεία.

Επισημαίνεται ότι:
α) Οι υποψήφιοι διδάκτορες καταθέτουν δύο απλά έντυπα αντίγραφα της διδακτορικής τους διατριβής ήτοι: ένα στη Γραμματεία του Τμήματος και ένα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν ένα απλό έντυπο αντίγραφο στην Γραμματεία του Τμήματος.

 Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με τις ημερομηνίες και ώρες και τον χώρο διεξαγωγής των Τελετών.

Εκ της Γραμματείας.

Go to Top