ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
Published On: 13/02/2023 | Categories: Προπτυχιακές Σπουδές |

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εαρινό Εξάμηνο του 2023 το μάθημα Σύγχρονη Φυσικήνα πραγματοποιήσουν εγγραφή στο eclass του μαθήματος [https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1961/]ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε.Όσοι παλαιοί φοιτητές δεν έχουν περάσει το μάθημα (μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Φεβρουαρίου), θα παρακαλούσα να απεγγραφούν και να εγγραφούν ξανά με ημερομηνία εντός του 2023. Όσοι δεν το χρωστούν πλέον παρακαλώ να απεγγραφούν. Οι  παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 στις 16:00 στο A11 με βάση το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα: Τρίτη 16:00-18:00 στο A11Τετάρτη 13:00-15:00 στο A11

Πάτρα 13-02-2023

Ο διδάσκων Δ. Σκαρλάτος

Go to Top