Μέριμνα

Μέριμνα2021-05-05T23:12:52+03:00

Θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε στους φοιτητές του Τμήματος, ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας, η οποία παρέχει σειρά υπηρεσιών όπως:
Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας, Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης, Γραφείο Ιατρικής Στήριξης κ.λ.π.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας του ΠΠ: https://socialwelfare.upatras.gr/

Στο Τμήμα, μπορείτε να απευθύνεστε στην Επίκουρη Καθηγήτρια κα Π.Ε. Χριστοπούλου (pechris@physics.upatras.gr) ή στον Καθηγητή κ. Α. Αργυρίου (athanarg@upatras.gr).


Οδηγίες προς ενδιαφερόμενους Φοιτητές:

Ανακοίνωση της Επιτροπής Μέριμνας που αφορά στην Υποστήριξη Φοιτητών και Φοιτητριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες


Οδηγίες προς Επιτροπές Μέριμνας Φοιτητών:

Οδηγός προς Επιτροπές Κοινωνικής Μέριμνας Τμημάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.


Για θέματα Φοιτητικής Μέριμνας μπορείτε να ενημερωθείτε από την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στον σύνδεσμο Φοιτητές.

Go to Top