Πρόσκληση για 44 διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο της Padova
Published On: 18/05/2023 | Categories: Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Το Τμήμα Φυσικής της Padova, προκηρύσσει 44 διδακτορικές διατριβές σε διάφορες επιστημονικές περιοχές της Φυσικής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.dfa.unipd.it/didattica/dottorati-di-ricerca/phd-physics/call-for-admission-to-the-phd-courses-202324/ . Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον κ. Αντώνιο Γαρδικιώτη (Antonios.Gardikiotis@cern.ch), διδάκτορα του Τμήματός μας.

Go to Top