Προκήρυξη παροχής βραβείων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Γεωργίου και Αγγελικής Γ. Σκούρα».
Published On: 15/10/2022 | Categories: Γενικές, Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Γεωργίου και Αγγελικής Γ. Σκούρα θα χορηγήσει δέκα (10) βραβεία σε διακριθέντες ερευνητές ή φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ποσό ανά βραβείο είναι μέχρι 1500 ευρώ και θα καταβληθεί το 1ο τετράμηνο του 2023.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένη (είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω www.gov.gr) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν ή δεν θα λάβουν άλλη υποτροφία ή βοήθημα για την περίοδο 2022-23.

Οι ερευνητές και φοιτητές του Τμήματος Φυσικής, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος για πληροφορίες και κατάθεση των δικαιολογητικών. Πληροφορίες παρέχονται και από το Ίδρυμα στα τηλέφωνα 2108841747 και 6944442061.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την υπεύθυνη δήλωση και τα στοιχεία επικοινωνίας στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής μέχρι την Πέμπτη 20/10/2022.

Go to Top